Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

ІНФОРМАЦІЯ про основні показники економічного і соціального розвитку м.Кам’янське

Створено: 2017-02-14 06:41:52Оновлено: 2018-09-12 10:34:03

ІНФОРМАЦІЯ
про основні показники економічного і соціального розвитку м.Кам
’янське

ПРОМИСЛОВІСТЬ

За січень – червень 2018 року обсяг реалізованої промислової продукції міста дорівнював 12,8% загального обсягу області та становив 30,5 млрд.грн. На одну особу населення обсяг реалізованої промислової продукції становив 126,4 тис.грн.

За підсумками січня – липня 2018 року у сфері виробництва найважливіших видів промислової продукції у порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшилось виробництво вагонів магістральних у 5,0 разів, чавуну в 5,7 раза, сталі в 5,4 раза, металопродукції (у т.ч. прокату) в 5,7 раза, коксу на 8,7% та електроенергії на 39,5%. Відбулося зменшення виробництва цементу на 2,2% та мінеральних добрив на 52,3%.

Частка виробленої промислової продукції підприємствами міста за основними видами продукції у січні – липні 2018 року до відповідного показника області становить: вагони вантажні – 86%, кокс – 28,8%, чавун – 34,5%, електроенергія – 26,9%.

ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ

За І півріччя 2018 року обсяг прямих іноземних інвестицій склав 64,0 млн.дол. США, що становило 100,6% до початку 2018 року. На одного мешканця міста обсяг прямих іноземних інвестицій складає 265,6 дол. США.

ПІДПРИЄМНИЦТВО

Станом на 01.07.2018 в місті здійснюють діяльність 1064 малі (5,7 тис. осіб працівників) та 59 середніх (12,1 тис. працівників) підприємства. Порівняно з попереднім роком кількість працівників малих підприємств скоротилась на 7,5%, середніх – збільшилась на 11,4%.

До бюджету міста від сплати єдиного податку за січень – липень 2018 року надійшло 49,3 млн.грн, що на 16,3% більше планового показника на відповідний період, на 10,7 млн.грн більше відповідного показника 2017 року (на 27,8%).

БУДІВНИЦТВО

У січні – липні 2018 року обсяг будівельних робіт, виконаних будівельними підприємствами міста всіх форм власності, становив 176,9 млн.грн і дорівнював 2,9% загального обсягу робіт по області.

За підсумками січня – червня 2018 року забудовниками усіх форм власності міста введено в експлуатацію 660 м2 житла, що становить 0,5% загального обсягу введеного в експлуатацію житла по області.

ТРАНСПОРТ

За січень – липень 2018 року обсяг пасажирських перевезень міста становив 5,1 млн. осіб або 7,3% загального обсягу пасажирських перевезень по області. У порівнянні з попереднім роком обсяг перевезених пасажирів по місту зменшився на 22,7%. Пасажирооборот зменшився на 29,7% і становив 84,0 млн.пас.км.

ЗАЙНЯТІСТЬ. ЗАРОБІТНА ПЛАТА

У ІІ кварталі 2018 року середньооблікова кількість штатних працівників по місту становила 46,0 тис.осіб. Середньомісячна заробітна плата в розрахунку на одного штатного працівника становила 8349 грн (149,3% відповідного показника попереднього року).

РИНОК ПРАЦІ

У січні – липні 2018 року на обліку в міській службі зайнятості перебували 2942 зареєстровані безробітні особи, з яких переважна більшість жінки (67,1%). Навантаження на 1 вакантне місце становило 9 осіб. Рівень працевлаштування становив 32%.