Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

ІНФОРМАЦІЯ про основні показники економічного і соціального розвитку м.Кам’янське

Створено: 2017-02-14 06:41:52Оновлено: 2017-12-26 13:22:46

ІНФОРМАЦІЯ
про основні показники економічного і соціального розвитку м.Кам
’янське

ПРОМИСЛОВІСТЬ

За січень – жовтень 2017 року обсяг реалізованої промислової продукції міста дорівнював 9% загального обсягу області та становив 29,8 млрд.грн. На одну особу населення обсяг реалізованої промислової продукції становив 122,7 тис.грн.

За підсумками січня – листопада 2017 року у сфері виробництва найважливіших видів промислової продукції у порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшилось виробництво вагонів магістральних в 3,3 раза, цементу на 10%, мінеральних добрив на 6% та електроенергії на 6%. Відбулося зменшення виробництва чавуну на 37,5%, сталі на 35,7%, металопродукції (у т.ч. прокату) на 37,5% та коксу на 2,4%.

Частка виробленої промислової продукції підприємствами міста за основними видами продукції у січні – листопаді 2017 року до відповідного показника області становить: вагони вантажні – 66,2%, кокс – 29,2%, сталь – 21,5%, чавун – 15,3%, електроенергія – 19,9%.

ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ

За січень – вересень 2017 року обсяг прямих іноземних інвестицій складав 58,9 млн.дол. США, що становило 112,2% до початку 2017 року. На одного мешканця міста обсяг прямих іноземних інвестицій складає 242,1 дол. США.

ПІДПРИЄМНИЦТВО

Станом на 01.10.2017 в місті здійснювали діяльність 940 малих (5,9 тис. осіб працівників) та 61 середнє (10,8 тис. працівників) підприємство. Порівняно з попереднім роком кількість працівників малих підприємств скоротилась на 17,4%, середніх – залишилась без змін.

До бюджету міста від сплати єдиного податку за січень – листопад 2017 року надійшло 65,7 млн.грн, що на 9,2% більше планового показника на відповідний період, на 13,9 млн.грн більше відповідного показника 2016 року (на 26,8%).

БУДІВНИЦТВО

У січні – листопаді 2017 року обсяг будівельних робіт, виконаних будівельними підприємствами міста всіх форм власності, становив 129,6 млн.грн і дорівнював 1,7% загального обсягу робіт по області.

За підсумками січня – вересня 2017 року забудовниками усіх форм власності міста введено в експлуатацію 978 м2 житла, що становить 156,5% відповідного показника 2016 року.

ТРАНСПОРТ

За січень – жовтень 2017 року обсяг пасажирських перевезень міста становив 9,7 млн. осіб або 10% загального обсягу пасажирських перевезень по області. У порівнянні з попереднім роком обсяг перевезених пасажирів по місту зменшився на 5%. Пасажирооборот зменшився на 7,6% і становив 173,1 млн.пас.км.

ЗАЙНЯТІСТЬ. ЗАРОБІТНА ПЛАТА

У ІІІ кварталі 2017 року середньооблікова кількість штатних працівників по місту становила 46,0 тис.осіб. Середньомісячна заробітна плата в розрахунку на одного штатного працівника становила 6309,71 грн (87,9% середнього рівня по області).

РИНОК ПРАЦІ

У січні – листопаді 2017 року на обліку в міській службі зайнятості перебували 3105 зареєстрованих безробітних осіб, з яких переважна більшість жінки (64,1%). Навантаження на 1 вакантне місце становило 15 осіб. Рівень працевлаштування становив 27%.