Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

ІНФОРМАЦІЯ про основні показники економічного і соціального розвитку м.Кам’янське

Створено: 2017-02-14 06:41:52Оновлено: 2018-06-25 11:46:28

ІНФОРМАЦІЯ
про основні показники економічного і соціального розвитку м.Кам
’янське

ПРОМИСЛОВІСТЬ

За січень – березень 2018 року обсяг реалізованої промислової продукції міста дорівнював 13,6% загального обсягу області та становив 16,7 млрд.грн. На одну особу населення обсяг реалізованої промислової продукції становив 69,1 тис.грн.

За підсумками січня – травня 2018 року у сфері виробництва найважливіших видів промислової продукції у порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшилось виробництво вагонів магістральних в 4,7 раза, цементу на 6,9%, чавуну в 4,4 раза, сталі в 4,0 раза, металопродукції (у т.ч. прокату) в 4,2 раза, коксу на 9,1% та електроенергії на 47,3%. Відбулося зменшення виробництва мінеральних добрив на 31,4%.

Частка виробленої промислової продукції підприємствами міста за основними видами продукції у січні – квітні 2018 року до відповідного показника області становить: вагони вантажні – 86,1%, кокс – 29,3%, сталь – 57,4%, чавун – 33,9%, електроенергія – 26,9%.

ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ

За І квартал 2018 року обсяг прямих іноземних інвестицій склав 59,5 млн.дол. США, що становило 103,7% до початку 2018 року. На одного мешканця міста обсяг прямих іноземних інвестицій складає 246,2 дол. США.

ПІДПРИЄМНИЦТВО

Станом на 01.10.2017 в місті здійснювали діяльність 940 малих (5,9 тис. осіб працівників) та 61 середнє (10,8 тис. працівників) підприємство. Порівняно з попереднім роком кількість працівників малих підприємств скоротилась на 17,4%, середніх – залишилась без змін.

До бюджету міста від сплати єдиного податку за січень – травень 2018 року надійшло 38,2 млн.грн, що на 17,4% більше планового показника на відповідний період, на 8,4 млн.грн більше відповідного показника 2017 року (на 28,1%).

БУДІВНИЦТВО

У січні – квітні 2018 року обсяг будівельних робіт, виконаних будівельними підприємствами міста всіх форм власності, становив 65,7 млн.грн і дорівнював 2,3% загального обсягу робіт по області.

За підсумками січня – березня 2018 року забудовниками усіх форм власності міста введено в експлуатацію 488 м2 житла, що становить 0,5% загального обсягу введеного в експлуатацію житла по області.

ТРАНСПОРТ

За січень – квітень 2018 року обсяг пасажирських перевезень міста становив 2,9 млн. осіб або 7,3% загального обсягу пасажирських перевезень по області. У порівнянні з попереднім роком обсяг перевезених пасажирів по місту зменшився на 27,1%. Пасажирооборот зменшився на 35,1% і становив 48,7 млн.пас.км.

ЗАЙНЯТІСТЬ. ЗАРОБІТНА ПЛАТА

У І кварталі 2018 року середньооблікова кількість штатних працівників по місту становила 44,9 тис.осіб. Середньомісячна заробітна плата в розрахунку на одного штатного працівника становила 7322 грн (128,6% відповідного показника попереднього року).

РИНОК ПРАЦІ

У січні – травні 2018 року на обліку в міській службі зайнятості перебували 2913 зареєстрованих безробітних осіб, з яких переважна більшість жінки (67%). Навантаження на 1 вакантне місце становило 9 осіб. Рівень працевлаштування становив 17,7%.