Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

ІНФОРМАЦІЯ про основні показники економічного і соціального розвитку м.Кам’янське

Створено: 2017-02-14 06:41:52Оновлено: 2018-03-29 06:50:31

ІНФОРМАЦІЯ
про основні показники економічного і соціального розвитку м.Кам
’янське

ПРОМИСЛОВІСТЬ

За 2017 рік обсяг реалізованої промислової продукції міста дорівнював 9,6% загального обсягу області та становив 40,3 млрд.грн. На одну особу населення обсяг реалізованої промислової продукції становив 166,5 тис.грн.

За підсумками січня – лютого 2018 року у сфері виробництва найважливіших видів промислової продукції у порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшилось виробництво вагонів магістральних в 2,5 раза, цементу на 36,4%, мінеральних добрив на 0,2%, чавуну в 2,4 раза, сталі в 2,1 раза, металопродукції (у т.ч. прокату) в 2,2 раза, коксу на 14% та електроенергії на 19,6%.

Частка виробленої промислової продукції підприємствами міста за основними видами продукції у січні – лютий 2018 року до відповідного показника області становить: вагони вантажні – 84,4%, кокс – 28,6%, сталь – 44,4%, чавун – 35,7%, електроенергія – 25%.

ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ

За 2017 рік обсяг прямих іноземних інвестицій склав 57,3 млн.дол. США, що становило 109,3% до початку 2017 року. На одного мешканця міста обсяг прямих іноземних інвестицій складає 236,9 дол. США.

ПІДПРИЄМНИЦТВО

Станом на 01.10.2017 в місті здійснювали діяльність 940 малих (5,9 тис. осіб працівників) та 61 середнє (10,8 тис. працівників) підприємство. Порівняно з попереднім роком кількість працівників малих підприємств скоротилась на 17,4%, середніх – залишилась без змін.

До бюджету міста від сплати єдиного податку за січень – лютий 2018 року надійшло 19,1 млн.грн, що на 21,5% більше планового показника на відповідний період, на 4,7 млн.грн більше відповідного показника 2017 року (на 32,7%).

БУДІВНИЦТВО

У січні 2018 року обсяг будівельних робіт, виконаних будівельними підприємствами міста всіх форм власності, становив 14,4 млн.грн і дорівнював 2,4% загального обсягу робіт по області.

За підсумками 2017 року забудовниками усіх форм власності міста введено в експлуатацію 1077 м2 житла, що становить 15,1% відповідного показника 2016 року.

ТРАНСПОРТ

За січень 2017 року обсяг пасажирських перевезень міста становив 0,8 млн. осіб або 7,6% загального обсягу пасажирських перевезень по області. У порівнянні з попереднім роком обсяг перевезених пасажирів по місту зменшився на 26,4%. Пасажирооборот зменшився на 33,2% і становив 13,8 млн.пас.км.

ЗАЙНЯТІСТЬ. ЗАРОБІТНА ПЛАТА

У ІV кварталі 2017 року середньооблікова кількість штатних працівників по місту становила 45,7 тис.осіб. Середньомісячна заробітна плата в розрахунку на одного штатного працівника становила 7083 грн (92,4% середнього рівня по області, 138,2% відповідного показника попереднього року).

РИНОК ПРАЦІ

У січні – лютому 2017 року на обліку в міській службі зайнятості перебували 3052 зареєстровані безробітні особи, з яких переважна більшість жінки (66%). Навантаження на 1 вакантне місце становило 14 осіб. Рівень працевлаштування становив 27%.