Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Оздоровлення дітей, які потребують особливої уваги та підтримки

Створено: 2016-01-25 18:10:24Оновлено: 2017-02-13 14:23:41

ОЗДОРОВЛЕННЯ ДІТЕЙ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ОСОБЛИВОЇ СОЦІАЛЬНОЇ УВАГИ ТА ПІДТРИМКИ

Відповідно до рішень міської ради від 28.08.2013 №892-40/VI «Про затвердження тимчасового переліку муніципальних послуг, які надаються через Міський центр муніципальних послуг», від 29.11.2013 №960-43/VI «Про внесення змін до рішення міської ради від 28.08.2013 №892-40/VI», департаментом охорони здоров’я та соціальної політики Кам’янської міської ради (далі - департамент) надається адміністративна послуга «Оздоровлення дітей, які потребують особливої уваги та підтримки».

ДО КАТЕГОРІЇ ДІТЕЙ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ОСОБЛИВОЇ СОЦІАЛЬНОЇ УВАГИ ТА ПІДТРИМКИ, ВІДНОСЯТЬСЯ:

- діти-сироти,   діти,   позбавлені   батьківського  піклування (які виховуються під опікою/піклуванням громадян, вихованці прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу), рідні діти батьків-вихователів та прийомних батьків,

- діти із малозабезпечених, багатодітних сімей,

- діти-інваліди,                                                  

- талановиті та обдаровані діти,

- діти – відмінники навчання,

- діти працівників органів внутрішніх справ та військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов’язків,

- діти, які знаходяться на диспансерному обліку,

- безпритульні та бездоглядні діти,

- діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи,

- діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до п.19 частини першої ст.6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,

- діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції.

Категорія дитини підтверджується відповідними документами, визначеними чинним законодавством. Дитина пільгової категорії має право на отримання путівки за місцем постійного проживання. Строк надання послуги з оздоровлення дітей, які потребують особливої уваги та підтримки: протягом календарного року, по мірі надходження путівок до дитячих оздоровчих закладів, у порядку черговості. Вік дітей, яким надаються путівки на оздоровлення департаментом: від 7 до 17 років.

Направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку здійснюється з урахуванням того, що за рахунок бюджетних коштів дитина має право на забезпечення путівкою до  дитячих закладів оздоровлення та відпочинку один раз на рік за умови, що така путівка не надавалась їй у поточному році за рахунок бюджетних коштів.

Безоплатні путівки для дітей всіх зазначених вище категорій надаються департаментом до КЗ "ДОЦСРСТ" Перлина Придніпров'я ДОР" (с. Орлівщина, Новомосковський район, Дніпропетровська область).

Безоплатні путівки до державного підприємства України "Міжнародний дитячий центр "Артек" (м.Київ, Пуща-Водиця), до державного підприємства „Український дитячий центр „Молода гвардія” (м.Одеса) надаються:

- дітям-сиротам;

- дітям, позбавленим батьківського піклування;

- дітям-інвалідам, здатним до самообслуговування (за відсутності медичних протипоказань);

- дітям, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;

- дітям, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту;

- дітям, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф;

- дітям, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків;

- дітям із малозабезпечених сімей, які відповідно до законодавства одержують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям;

- дітям із багатодітних сімей (при цьому середньомісячний сукупний дохід сімей, у яких виховуються діти зазначеної категорії, не повинен перевищувати прожиткового мінімуму для сім’ї, встановленого законодавством).

Іншим пільговим категоріям дітей до державного підприємства України "Міжнародний дитячий центр "Артек" (м.Київ, Пуща-Водиця), та до державного підприємства „Український дитячий центр „Молода гвардія” (м.Одеса) путівки надаються із частковою оплатою в розмірі 20, 30 чи 50 відсотків вартості путівки, яка вноситься батьками (особами, які їх замінюють).

Дитина пільгової категорії, яка має право на отримання безоплатної путівки або путівки з частковою оплатою у розмірі 20 чи 30 відсотків вартості, у разі відсутності відповідної путівки може отримати путівку з меншою частковою оплатою вартості, яка є в наявності у секторі з питань сім’ї та оздоровлення дітей департаменту, на бажання батьків (осіб, які їх замінюють).

ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ З ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ ДІТЕЙ один з батьків або особа, яка заміняє батьків (прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни, піклувальники) повинні звернутись до Муніципального центру адміністративних послуг міста із заявою встановленого зразка, до якої додаються документи:

- 2 копії свідоцтва про народження дитини;

- 2 копії посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї (для дитини з багатодітної родини);

- 2 копії документів, що підтверджують статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування та по дві копії документів, що підтверджують влаштування дитини до сімейної форми виховання (для дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування);

- оригінал та копія довідки про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям із зазначенням періоду (для дитини з малозабезпеченої сім’ї);

- 2 копії документа, що підтверджує належність дитини до пільгової категорії (категорії дітей-інвалідів (за відсутності медичних протипоказань та здатних до самообслуговування), дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф, дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщена особа, дітей осіб, визнаних учасником бойових дітей, дітей, один із батьків якої яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції);

- оригінал та копія медичної довідки, яка підтверджує перебування дитини на диспансерному обліку (для дітей, які перебувають на диспансерному обліку);

- 2 копії посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, спортивного змагання міжнародного, всеукраїнського рівнів (1-3-є особисте або командне місце), отримані впродовж поточного та попереднього років (для талановитих і обдарованих дітей - переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад) або копії табелів успішності за останні 2 роки, завірені печаткою навчального закладу (для відмінників навчання);

- оригінали та 2 копії довідок про доходи членів сім'ї (для направлення дітей з багатодітної родини до УДЦ «Молода гвардія», МДЦ «Артек»);

- оригінал та копія довідки про місце проживання дитини;

- оригінал та копія довідки з місця навчання із зазначенням класу (курсу).

Дітям, їх батькам (особам, які їх замінюють) путівки у департаменті на руки не видаються.

ПОКАЗАННЯ ТА ПРОТИПОКАЗАННЯ ДО НАПРАВЛЕННЯ ДІТЕЙ У ДИТЯЧІ ОЗДОРОВЧІ ЗАКЛАДИ

У дитячі оздоровчі заклади приймаються практично здорові діти.

Протипоказання щодо направлення дітей у дитячі оздоровчі заклади:

 1. Усі захворювання в гострому періоді.
 2. Загострення хронічних хвороб внутрішніх органів, що супроводжуються порушенням функції.
 3. Усі форми туберкульозу різних органів та систем.
 4. Ревматизм в активному періоді.
 5. Вроджені та набуті вади серця й судин з признаками декомпенсації (в тому числі оперовані).
 6. Реконвалесценти після перенесених протягом року міокардитів.
 7. Вегетодистонії по гіпертонічному типу з кризовим перебігом.
 8. Захворювання крові та кровотворних органів.
 9. Остаточні явища і наслідки травм черепа (лікворно-гіпертензійні, церебростенічні синдроми).
 10. Остаточні явища органічних захворювань центральної нервової системи – парези, паралічі, гіперкінези.
 11. Епілепсія та епілептоформні припадки.
 12. Усі психічні захворювання.
 13. Енурез.
 14. Тиреотоксикоз, діабет.
 15. Деформації опорно-рухового апарату з порушенням рухових функцій.
 16. Усі заразні та паразитарні хвороби шкіри.
 17. Новоутворення.
 18. Бацилоносійство.

 

Міський центр муніципальних послуг Кам’янської міської ради

 

зручний графік роботи – чіткі строки видачі документів – прозорість процедур

Сучасний сервіс отримання в одному приміщенні дозвільних документів

та адміністративних послуг органів влади у сферах будівництва, земельних відносин, архітектури,  нерухомості, ведення підприємницької діяльності, житлово-комунального господарства, соціального захисту населення тощо.

Видача населенню довідок соціально-побутового характеру.

ГРАФІК РОБОТИ:

1. Дніпровський район:

Понеділок, вівторок, середа, четвер з 8.00 - 17.00

П'ятниця з 8.00 - 16.00

Субота з 9.00 - 16.00

Вихідний день - неділя. ЦНАП працює без перерв.

Адреса: проспект Перемоги, будівля № 63.

CALL-центр (05692) 2-61-50, 2-73-03

Електронна пошта: dmprp@dndz.gov.ua

2. Заводський район:

Понеділок, середа, п'ятниця з 8.00 - 17.00

Вівторок, четвер з 8.00 - 20.00

Субота з 9.00 - 16.00

Вихідний день - неділя. ЦНАП працює без перерв.

Адреса: проспект Василя Стуса, будівля № 10/12

CALL-центр (05692) 2-61-50, 2-73-03

Електронна пошта: dmprp@dndz.gov.ua

 3. Південний район:

Понеділок, вівторок, середа, четвер з 8.00 - 17.00

П'ятниця з 8.00 - 16.00

Субота з 9.00 - 16.00

Вихідний день - неділя. ЦНАП працює без перерв.

Адреса: вулиця Затишна, будівля № 3.

CALL-центр (05692) 2-61-50, 2-73-03

Електронна пошта: dmprp@dndz.gov.ua