Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Про затвердження плану заходів щодо запобігання корупції на 2017 рік

Створено: 2017-01-18 14:03:02Оновлено: 2017-01-19 07:42:24

 

КАМ’ЯНСЬКА  МІСЬКА РАДА

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

17.01.2017    № 18-р                                                                м. Кам’янське

 

Про затвердження плану заходів
щодо запобігання корупції
на 2017 рік

З метою реалізації державної політики у сфері боротьби з корупцією, створення дієвої системи запобігання проявам корупції та правопорушень пов’язаних з корупцією у виконавчих органах міської ради та підприємств, установ, організацій, що перебувають у комунальній власності Кам’янської міської ради, відповідно до Закону України від 14.10.2014 №1700-VІІ «Про запобігання корупції», постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 №265 «Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015–2017 роки», керуючись п.20 ч.4 ст.42, ч.8 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

ВИДАЮ РОЗПОРЯДЖЕННЯ:

1. Затвердити план заходів щодо запобігання корупції на 2017 рік (додається).

2. Керівникам виконавчих органів міської ради та підприємств, установ, організацій, що перебувають у комунальній власності Кам’янської міської ради, забезпечити:

2.1. Виконання плану заходів щодо запобігання корупції на 2017 рік.

2.2. Надання до відділу запобігання корупції та взаємодії                      з правоохоронними органами міської ради (Островерх) інформацію про виконання плану заходів до 03.07.2017 та 05.01.2018.

3. Відділу запобігання корупції та взаємодії з правоохоронними  органами міської ради (Островерх) інформацію про виконання цього розпорядження надати у встановленому порядку до 15.07.2017 та 15.01.2018.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

Міський голова                                                              А.Л.БІЛОУСОВ

 

Додаток
до розпорядження міського голови
від _17.01.2017_ № _18-р_

ПЛАН
заходів щодо запобігання корупції

 

на 2017 рік


п/п

Зміст заходів

Відповідальні за виконання

Строк виконання

 

Забезпечення реалізації (у межах повноважень) законів України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014–2017 роки», «Про запобігання корупції»

Керівники виконавчих органів міської ради та підприємств, установ, організацій, що перебувають у комунальній власності Кам’янської міської ради

Постійно

 

Забезпечення дотримання Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби  від 05.08.2016 №158

Керівники виконавчих органів міської ради,

відділ персоналу міської ради

Постійно

 

Забезпечення дотримання прав і свобод людини і громадянина при розгляді звернень громадян за принципами Антикорупційної стратегії на 2014–2017 роки

Керівники виконавчих органів
міської ради та підприємств, установ, організацій, що перебувають у комунальній власності Кам’янської міської ради,

відділ звернень громадян
міської ради,
відділ запобігання корупції та взаємодії з правоохоронними  органами міської ради

Постійно

 

Оновлення рішень Кам’янської міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови з антикорупційних питань на інформаційних терміналах, встановлених у будівлях міської ради, відділі звернень громадян міської ради та департаменту муніципальних послуг та регуляторної політики

Відділ звернень громадян міської ради,
відділ інформаційних технологій міської ради,
відділ запобігання корупції та взаємодії з правоохоронними  органами міської ради, департамент муніципальних послуг та регуляторної політики міської ради

За необхідності

 

Забезпечення функціонування спеціальної телефонної «гарячої лінії» для громадян, які бажають надати керівництву міської ради інформацію про правопорушення пов’язані з корупцією та корупційні правопорушення посадовими особами Кам’янської міської ради її виконавчих органів та посадових осіб юридичних осіб публічного права, негайного інформування відділу запобігання корупції та взаємодії з правоохоронними органами міської ради про надходження зазначеної інформації

Відділ звернень громадян
міської ради

Згідно
з графіком

 

Забезпечення оперативного реагування на звернення громадян,
що надходять на урядову телефонну «гарячу лінію» та «гарячу лінію» голови облдержадміністрації

Відділ звернень громадян
міської ради,
керівники виконавчих органів
міської ради та підприємств, установ, організацій, що перебувають у комунальній власності Кам’янської міської ради

Постійно

 

Надання безоплатної первинної правової допомоги громадянам
з питань реалізації і захисту прав людини, зокрема антикорупційного законодавства

Відділ звернень громадян
міської ради

Згідно
з графіком

 

Своєчасне інформування міського голови (або особи, яка виконує обов’язки міського голови) про правопорушення, пов’язані з корупцією, та корупційні правопорушення посадовими особами Кам’янської міської ради її виконавчих органів та посадових осіб юридичних осіб публічного права, зазначеними громадянами

у їх зверненнях або у інформаціях, які надходять від імені юридичних осіб, громадських організацій та об’єднань

Відділ звернень громадян
міської ради,
загальний відділ міської ради,

відділ інформаційної діяльності та взаємодії з громадськістю міської ради,

відділ запобігання корупції та взаємодії з правоохоронними  органами міської ради,

керівники виконавчих органів
міської ради та підприємств, установ, організацій, що перебувають у комунальній власності Кам’янської міської ради

У разі надходження звернень із зазначенням фактів прояву корупції

 

Здійснення за дорученням міського голови згідно із вимогами чинного антикорупційного законодавства перевірки повідомлень громадян та юридичних осіб щодо причетності посадових осіб Кам’янської міської ради її виконавчих органів та посадових осіб юридичних осіб публічного права до вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією, та корупційних правопорушень

Відділ запобігання корупції та взаємодії з правоохоронними органами міської ради

У разі надходження звернень із зазначенням фактів корупції

 

Проведення на виконання ст.53 Закону України «Про запобігання корупції» роботу щодо перевірки анонімних повідомлень про порушення вимог цього закону

Відділ запобігання корупції та взаємодії з правоохоронними органами міської ради,

відділ звернень громадян міської ради

15 днів від дня його отримання

 

Розміщення на офіційному веб-сайті міської ради даних про антикорупційну діяльність Кам’янської міської ради

 

Відділ запобігання корупції та взаємодії з правоохоронними органами міської ради

Постійно

 

Сприяння та забезпечення доступу громадськості до проектів рішень Кам’янської міської ради, виконавчого комітету та розпоряджень міського голови шляхом їх розміщення на офіційному веб-сайті міської ради для проведення громадської антикорупційної експертизи, а також аналізу та обговорення, зорієнтованих на вироблення доречних та об’єктивних пропозицій і рекомендацій, які можуть бути враховані у подальшій роботі

Відділ запобігання корупції та взаємодії з правоохоронними органами міської ради,
загальний відділ міської ради, відділ секретаріату міської ради

 

Постійно

 

Забезпечення функціонування, ведення та своєчасного оновлення на офіційному веб-сайті міської ради тематичного розділу, що містить інформацію, необхідну для отримання адміністративних послуг та організації належної роботи за принципом «єдиного вікна»

Департамент муніципальних послуг та регуляторної політики міської ради

Постійно

 

Удосконалення роботи Центру надання адміністративних послуг м.Кам’янське

Департамент муніципальних послуг та регуляторної політики міської ради

Постійно

 

Проведення анкетування посадових осіб Кам’янської міської ради її виконавчих органів та посадових осіб юридичних осіб публічного права з метою виявлення корупційних ризиків

Відділ запобігання корупції та взаємодії з правоохоронними органами міської ради

II півріччя
2017 року

 

Унесення змін до розпорядження міського голови від 21.09.2016 №379-р «Про визначення посад з високим та підвищеним рівнем

корупційних ризиків в Кам’янській міській раді»

Відділ запобігання корупції та взаємодії з правоохоронними органами міської ради

За необхідності

 

Надання до відділу запобігання корупції та взаємодії з правоохоронними органами міської ради інформації про притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією, посадових осіб Кам’янської міської ради її виконавчих органів та посадових осіб юридичних осіб публічного права, яка надходить від судів, спеціальних суб’єктів протидії корупції, інших джерел

Керівники виконавчих органів міської ради та підприємств, установ, організацій, що перебувають у комунальній власності Кам’янської міської ради,

загальний відділ міської ради

При надходженні відповідної інформації,
рішення суду

 

Організація проведення службових розслідувань стосовно посадових осіб, які вчинили правопорушення, пов’язане з корупцією, чи корупційне правопорушення, з метою виявлення причин

та умов, що призвели до його вчинення або невиконання вимог антикорупційного законодавства

Керівники виконавчих органів міської ради та підприємств, установ, організацій, що перебувають у комунальній власності Кам’янської міської ради,

відділ персоналу міської ради,
відділ запобігання корупції та взаємодії з правоохоронними органами міської ради

За необхідності

 

Надання до відділу запобігання корупції та взаємодії з правоохоронними органами міської ради інформацію про кількість пропозицій щодо скасування рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови (в тому числі визнаних незаконних в судовому порядку) виданих внаслідок вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення пов’язане з корупцією

Загальний відділ міської ради,

відділ секретаріату міської ради,

 

За необхідності

 

Узагальнення результатів антикорупційної експертизи (проектів) рішень Кам’янської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови

Відділ запобігання корупції та взаємодії з правоохоронними  органами міської ради

За необхідності

 

Виявлення корупціогенних факторів у діяльності Кам’янської міської ради її виконавчих органів та посадових осіб юридичних осіб публічного права, реалізація заходів щодо усунення зазначених факторів

Відділ запобігання корупції та взаємодії з правоохоронними органами міської ради

Постійно

 

Проведення соціологічних і аналітичних досліджень з вивчення ситуації щодо корупції

Відділ запобігання корупції та взаємодії з правоохоронними органами міської ради

За необхідності

 

Письмове інформування міського голови про всі випадки виникнення конфлікту інтересів з обов’язковим зазначенням заходів, ужитих або запропонованих для його запобігання та врегулювання у встановлені строки

Посадові особи Кам’янської міської ради,

керівники виконавчих органів міської ради та підприємств, установ, організацій, що перебувають у комунальній власності Кам’янської міської ради

Не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів

 

 

Забезпечення представництва у складі конкурсних комісій і тендерних комітетів спеціалістів з питань запобігання корупції

Відділ персоналу міської ради, керівники виконавчих органів міської ради та підприємств, установ, організацій, що перебувають у комунальній власності Кам’янської міської ради,

відділ запобігання корупції та взаємодії з правоохоронними органами міської ради

За необхідності

 

Забезпечення якісного добору кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору

Адміністрації Дніпровського, Заводського, Південного районів міської ради,

відділ персоналу міської ради

Протягом року

 

Забезпечення попередження осіб, які претендують на зайняття посад у Кам’янській міській раді та її виконавчих органах, про спеціальні обмеження, встановлені законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції»

та в разі наявності таких обмежень відомості щодо їх усунення

Відділ персоналу міської ради, кадрові служби виконавчих органів Кам’янської міської ради

Протягом року

 

Забезпечення проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища (посади, які частиною першою статті 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» віднесені до першої–третьої категорій) та посад з підвищеним корупційним ризиком

 

Відділ персоналу міської ради

 

Постійно

 

Участь в організації та проведенні семінарських занять
з питань запобігання корупції, етичної поведінки та врегулювання конфлікту інтересів

Керівники виконавчих органів міської ради та підприємств, установ, організацій, що перебувають у комунальній власності Кам’янської міської ради,

юридичний відділ міської ради,
відділ персоналу міської ради,
відділ запобігання корупції та взаємодії з правоохоронними  органами міської ради

Протягом року

 

Попередження суб’єктів декларування Кам’янської міської ради, які протягом 2016 року припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій місцевого самоврядування, про необхідність заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (https://portal.nazk.gov.ua/login) декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік

Відділ персоналу міської ради,

відділ секретаріату міської ради,

керівники виконавчих органів міської ради та підприємств, установ, організацій, що перебувають у комунальній власності Кам’янської міської ради

До 01.03.2017

 

Подання шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (https://portal.nazk.gov.ua/login) декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,

за 2016 рік

Суб’єкти декларування Кам’янської міської ради

та її виконавчих органів, керівники підприємств, установ, організацій, що перебувають

у комунальній власності Кам’янської міської ради,

особи, які претендують на зайняття посади в  Кам’янській міській раді чи її виконавчих органів

До 01.04.2017

 

 

 

 

 

 

До призначення або обрання на відповідну посаду

 

Подання шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (https://portal.nazk.gov.ua/login) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за період, не охоплений раніше поданими деклараціями

 

Особи які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій місцевого самоврядування,

відділ персоналу міської ради,

кадрові служби виконавчих органів Кам’янської міської ради,

відділ запобігання корупції та взаємодії з правоохоронними органами міської ради

Не пізніше дня такого припинення

або не пізніше двадцяти робочих днів з дня, коли суб’єкт декларування дізнався чи повинен був дізнатися про таке припинення

 

Проведення перевірки факту подання:

- щорічних декларації суб’єктів декларування Кам’янської міської ради;

- декларації суб’єктів декларування Кам’янської міської ради, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій місцевого самоврядування;

- декларації суб’єктів декларування Кам’янської міської ради,                     які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій місцевого самоврядування, та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій

Відділ запобігання корупції та взаємодії з правоохоронними органами міської ради

 


До 10.04.2017

 

упродовж 5 (20) робочих днів з дня такого припинення

 

 

Письмове інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента

Суб’єкти декларування Кам’янської міської ради та її виконавчих органів,

відділ запобігання корупції та взаємодії з правоохоронними  органами міської ради

У десятиденний строк

 

Письмове інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про  суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 160 000,00 грн

Суб’єкти декларування Кам’янської міської ради та її виконавчих органів,

відділ запобігання корупції та взаємодії з правоохоронними органами міської ради

У десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна

 

Забезпечення підвищення кваліфікації посадових осіб Кам’янської міської ради та її виконавчих органів, в тому числі з антикорупційного законодавства на базі Дніпропетровського регіонального інституту державного управління  Національної академії державного управління при Президентові України

Керівники виконавчих органів
міської ради,

відділ персоналу міської ради

Згідно
з планом-графіком

 

Забезпечення заходів щодо підвищення рівня трудової та виконавської дисципліни у Кам’янській міській раді

та її виконавчих органах, посилення контролю за обліком робочого часу для попередження фактів корупції серед посадових осіб

Відділ персоналу міської ради,
керівники виконавчих органів
міської ради,
відділ запобігання корупції та взаємодії з правоохоронними  органами міської ради

Постійно

 

Послідовне впровадження системи електронного документообігу на всіх рівнях із запровадженням електронного цифрового підпису та інших систем аутентифікації

Керівники виконавчих органів міської ради,

відділ інформаційних технологій міської ради

Протягом року

 

Здійснення закупівель товарів, робіт та послуг відповідно до Закону України  «Про публічні закупівлі»

 

Керівники виконавчих органів міської ради,

тендерний комітет або уповноважена особа 

Постійно

 

Проведення щорічного моніторингу ефективності використання бюджетних коштів, координація здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти для забезпечення потреб територіальної громади

Департамент економічного розвитку міської ради,

департамент фінансів міської ради

Постійно

 

Сприяння організації та проведенню конкурсів, акцій

тощо на антикорупційну тематику в загальноосвітніх,

професійно-технічних та вищих навчальних закладах міста

Департамент з гуманітарних питань міської ради,

відділ запобігання корупції та взаємодії з правоохоронними органами міської ради

За необхідності

 

Стимулювання створенню та розвитку діяльності студентських рад щодо запобігання та протидії корупції у вищих навчальних закладах

Департамент з гуманітарних питань міської ради

Протягом року

 

Проведення аналізу результатів розгляду звернень юридичних осіб та громадян до міської ради, надання узагальненої аналітичної інформації до відділу запобігання корупції  та взаємодії з правоохоронними органами для інформування міського голови

Керівники виконавчих органів міської ради та підприємств, установ, організацій, що перебувають у комунальній власності Кам’янської міської ради

До 03.07.2017

 та 05.01.2018

 

Інформування сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату Дніпропетровської обласної державної адміністрації про виконання розпорядження голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 24.02.2016 № Р-73/0/3-16

Відділ запобігання корупції та взаємодії з правоохоронними органами міської ради

До 15.07.2017

 та 15.01.2018

 

Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів
міської ради, керуючий справами
виконавчого комітету міської ради                                            Т.Ж.Завгородня