Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Звіт про здійснення державної регуляторної політики

Створено: 2016-05-20 07:18:22Оновлено: 2017-03-10 08:09:39

Звіт
про здійснення державної регуляторної політики
Кам’янською міською радою та її виконавчим комітетом
у 2016 році

Реалізація державної регуляторної політики у 2016 році Кам’янською міською радою та її виконавчим комітетом здійснювалась у відповідності до вимог, визначених Законом України від 11.09.2003 №1160-ІV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», указами Президента України, іншими нормативними актами, що регулюють взаємовідносини у сфері господарської діяльності, а також вдосконалення правового регулювання господарських і адміністративних відносин між регуляторними органами та суб'єктами господарювання.

З метою забезпечення виконання регуляторної діяльності міською радою та її виконавчими органами створено наступну організаційну систему:

- відповідальним за реалізацію регуляторної політики визначено департамент муніципальних послуг та регуляторної політики міської ради;

- з метою реалізації повноважень міської ради у здійсненні державної регуляторної політики забезпечується діяльність постійної комісії з питань регуляторної та антикорупційної політики, споживчого ринку, розвитку підприємництва та контролю за тендерними процедурами;

- діє координаційна рада з питань розвитку підприємництва у м.Кам’янське, одним із завдань якої є створення умов для широкої участі суб’єктів господарювання у регуляторній діяльності;

- забезпечується в разі наявності законодавчих підстав діяльність робочої  групи для прискореного перегляду регуляторних актів.

Сформованим складом координаційної ради забезпечено дотримання балансу інтересів органів місцевого самоврядування та громадськості.

Одним із пріоритетних напрямків діяльності Кам’янської міської ради є проведення єдиної державної політики у сфері підприємництва, яка відповідає інтересам держави і не перешкоджає реалізації права громадян на підприємницьку діяльність.

Основні завдання, на яких концентрувалася робота міської ради в даному напрямку, протягом 2016 року, були спрямовані на:

- встановлення єдиного системного підходу до впровадження регуляторної діяльності;

- забезпечення інформаційної відкритості з питань державної регуляторної політики;

- забезпечення планування діяльності щодо підготовки проектів регуляторних актів;

- підвищення якості підготовки аналізів регуляторного впливу.

Міська рада дотримується єдиного підходу з питань підготовки проектів регуляторних актів відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Згідно порядку планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, підготовки та відстеження результативності регуляторних актів, підготовлених виконавчими органами та посадовими особами Кам’янської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 24.10.2012 № 565-28/VI «Про планування та підготовку проектів рішень міської ради, які носять регуляторний характер» та рішенням виконавчого комітету міської ради від 24.12.2014 №305 «Про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами та посадовими особами Дніпродзержинської міської ради» всі дії виконуються згідно вимог та процедур державної регуляторної політики:

- планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів;

- оприлюднення проектів регуляторних актів та аналізів їх регуляторного впливу шляхом публікації у ЗМІ або на офіційному сайті Кам’янської міської ради;

- обговорення проектів регуляторних актів, в тому числі на засіданні координаційної ради з питань розвитку підприємництва у м.Кам’янське;

- отримання розробниками проектів рішень міської ради висновку відповідальної постійної комісії;

- подання проектів рішень міської ради до уповноваженого органу (Державна регуляторна служба України) для підготовки у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку пропозицій  щодо удосконалення проекту відповідно до принципів державної  регуляторної політики;

- врахування, у разі наявності, пропозицій та зауважень до проектів регуляторних актів;

- дотримання термінів обговорення проектів регуляторних актів з громадськістю тощо;

- оприлюднення прийнятих регуляторних актів;

- здійснення відстежень результативності прийнятих регуляторних актів.

На виконання ст.7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рішенням міської ради від 30.10.2015 №1432-67/VI «Про планування діяльності міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік» (зі змінами) та рішенням виконавчого комітету міської ради від 23.11.2015 №218 «Про планування діяльності виконавчих органів міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік» (зі змінами) затверджено:

- план з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік;

- графік здійснення заходів із відстеження результативності прийнятих регуляторних актів на 2016 рік.

На кінець року план підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік включав у себе 30 проектів регуляторних актів, з яких прийнято 17, відправлено на доопрацювання – 3, 10 не розглядалися у зв’язку з внесенням змін до чинного законодавства, а також зі змінами об’єктивних обставин, якими була обумовлена потреба прийняття регуляторних актів, та перенесенням термінів прийняття зазначених регуляторних актів на 2017 рік.

Відповідно ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» у місті протягом 2016 року проведено роботу щодо відстеження результативності регуляторних актів, а саме:

1. Визначені регуляторні акти, строк яких підійшов до здійснення базового, повторного та періодичного відстеження їх результативності.

2. Проведено 6 базових відстежень результативності регуляторних актів, 7 повторних та 6 періодичних відстежень результативності за раніше прийнятими регуляторними актами.

3. Готувалися та оприлюднювалися звіти про відстеження результативності регуляторних актів.

4. На громадських обговореннях за участю в загалом понад 200 осіб розглянуто 19 проектів регуляторних актів. Обґрунтовані зауваження і пропозиції, що надійшли у ході проведення громадських обговорень, були проаналізовані і враховані у проектах регуляторних актів.

          Станом на 01.01.2017 в місті діє 64 регуляторних акти. На 2017 рік планується прийняття 11 регуляторних актів, затверджено графік здійснення заходів із відстеження результативності регуляторних актів виконавчими органами міської ради.

          В цілому реалізація державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в місті протягом минулого року була направлена на:

- недопущення прийняття розпорядчих документів з порушенням Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

- активізацію участі громадськості в обговоренні проектів регуляторних актів та забезпечення системної роботи по залученню громадськості до обговорення проектів регуляторних актів.

Протягом 2016 року було проведено 9 засідань координаційної ради з питань розвитку підприємництва у м.Кам’янське. В ході засідань значна увага приділялась обговоренню проектів регуляторних актів за участю розробників та представників бізнесу (розглядалися проекти регуляторних актів та відповідні аналізи регуляторного впливу до них).

Участь громадськості у процесі ухвалення регуляторних актів сприяла підвищенню ефективності дії, вдосконаленню адміністративно-правових відносин між регуляторними органами та суб’єктами господарювання, прозорості рішень органів місцевого самоврядування.

      

 

Міський голова                                                                          А.Л.БІЛОУСОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гурська Марина Гарріївна (05692) 2 49 43