Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради
  • Деотматї міської ради
  • ЗагальниЅ сЅиоі идеотматіи
  • Нn>Я про номічнЌк- коЁкульгаЂва деотмаѰї міської ради
  • Звітидеотматів міської рад Ёерда вибоѼцяди
  • Зкорѿеленна деотматів міської рад аза тЀисторіальними коургмра міста
asidea">eczatiiv class="nteme-withirightn-meta"h1iv class="nteme-header"an>Зкорѿеленна деотматів міської рад аза тЀисторіальними коургмра містаh1e">rticleiv classf(nu-mist-and-a/neta"pЁнолрео: 2018-02-05 12:24:26аpa"pАКn>ІnЛЕn>Нn>аpa "ppa "ppa "p> n>pa "tableibt_orde"1in"ellpa "/tda "td width="139"a "ppa "/tda "td width="147"a "ppa "/tda "td width="691"a "ppa "/tda "/tra "/theada "tbodya "tra "td valignsstop" width="51"a "ppa "/tda "td valignsstop" width="139"a "pan>ЕМѕn>ТЬЄВа мсиѿронітблѹл вчn>pa "/tda "td valignsstop" width="147"a "pВіпрожшенн»n>pa "/tda "td valignsstop" width="691"a "p>оѼрю>Карнаухіьк–я ву.БпаѸогЖда,я ву.ДоуѶнн,я ву.Гбоськог,я ву. n>Центіальа,я ву. nтр`яодва,я ву.ЗтблѷвнЇда,я ву.КзвіЅі,я ву.ПаѸЗвіѴа,я ву.Лцегаеовськог,я ву.Лцоркондва,я ву.Мредва,я ву.МѸоу,я ву.МѳолвѶѴа,я ву.НЗаврѴа,я ву.НcекѰнсов,я ву.НЁов,я ву.Пвлваеов,я ву.Поалсов,я ву.Сземвна>Карнаув,45,47-49, 51, 53–65,68–124;я ву.ПЃшькрн:45,47,49, 51, 55–55А,64–109;я ву.Саодва,я ву.СтмЅганва,я ву.ТоаЖстог,я ву.ЛѸ нва,я ву.Икѳокровськог,я ву. Ка’`янсьа ,я ву.8 n>Борзнн,япро.ПаѸЗвіѴа,япро.Лцоркондва,япро.МѸоу,япро.ПЃшькрн,япро.СтмЅганва,япро.ТоаЖстог,япро.в Ка’`янсьЀй,япро.1-ийаодвЀй,япро.2-ийаодвЀй,япро.3-ийаодвЀй,явлінформ165а м,я ву.Вишьеов,я ву.Гтогул,я ву.ПЀавлівськ,я ву.ДДніпровськ,я ву.Орсѽнн,я ву.Кмаианва,я ву.>КЈьгаЅі,я ву.С обоѴа,я ву.Коо Ёератива,я ву.С обоѴа,я ву.МрЏкровськог,я ву.>МчсуіѴа,я ву.МѾЖстов,я ву.ПКа Ѹядавськ,я ву.>ПешѾнтіваеов,я ву.ТЀисвѷѴа,я ву.ПДопзвич,я ву.Сземвна>Карнаув: 2–42,46, 50, 52–52А,66;я ву.ПЃшькрн:1–44,46, 48, 50, 52–54,60–62;я ву.ВеасеЌков,я ву.С ннЇда,я ву.Ссѵ нва,я ву.СнерціНбіЀ`яа,я ву.Тиув,я ву.Гѿеьумата дорішеЌк, я ву.Чвериішовськог,я ву.ШшоЇшеЌк,япро.ДджЀмельнй,япро.ДДніпровсьнй,япро.РвиЖалвсьнй,япро.МрЏкровськог,япро.Тиунй,япро.Чвериішовськог,япро.ШшоЇшеЌк,япро.1-ий>ЦентіальЀй,япро.1-ийрсѽнЖй,япро.1-ийоо ЁеративЀй,япро.1-ий>ЖиѽЖй, япро.1-ийЀисвѷѴЀй,япро.1-ийнерціНбіЀ`яа,япро.2-ий>ЦентіальЀй,япро.2-ийоо ЁеративЀй,япро.2-ий>ЖиѽЖй,япро.2-ийнерціНбіЀ`яа,япро.3-ийоо ЁеративЀйn>pa "/tda "/tra "tra "td valignsstop" width="51"a "p>2n>pa "/tda "td valignsstop" width="139"a "panѕnПАЛѬЧУК
pa "/tda "td valignsstop" width="147"a "ppa "/tda "td valignsstop" width="691"a "p> ву.ЗтухѴѴа,я ву.КолЁЃрсівськ,я ву.КоЖпроа,я ву.НЗаврѴа,я ву.ПаѸ міськ:49, 51–92;я ву.ПаторѷѴа,я ву.ПврѼа,я ву.ШрирЌк:46Б, 114,128Г,128Е,131Б, 138, 140А,142А,144А,144Б,144В,144З,146Б, 148;япро.ДЀогнй,япро.КоЖпронй,япро.Мрбгонй,япро.РоязЖшьнй,япро.Соніськовсьнй,япро.СауЀй,япро.1-ийолЁЃрсівсьЀй,япро.2-ийолЁЃрсівсьЀй,япро.3-ийолЁЃрсівсьЀй,япро.4-ийолЁЃрсівсьЀй,япро.5-ийолЁЃрсівсьЀй,япро.6-ийолЁЃрсівсьЀй, ву.Бпарнаалвсьа,я ву.БретуѶеов,я ву.БвуаовѴа,я ву.Вл`яа,я ву.Гтогул: 79–81, 85,87–210/46;я ву.КаѸлроа,я ву.Лцоркондва: 71, 75,77–276;я ву.МКадва: 4–29, 32,38, 42,46–48, 50, 52, 54,56–87,89, 91, 93–97,99, 101, 103, 105, 107, 109–184;я ву.О ЂіжѴа,я ву.ПпаѺтов,я ву.ПаѸ міськ:2–48, 50;я ву.СзвчасДопалвсьа,я ву.Снуопроа,я ву.ХѰнѳанва,я ву.Гѿеьумата дорішеЌк: 63, 65,67–147;япро.БретуѶеов,япро.БвуаовѴа,япро.Вл`янй,япро.КаѸлроа,япро.Лцоркондва,япро.ПкѰлщВинівсьнй,япро.СзвчасДопалвсьнй,япро.ХѰнѳанвнсьЀй,япро.1-ийпаѺтоЀй,япро.1-ийѿеьумата дорішеЌк,япро.2-ийпаѺтоЀй,япро.2-ийѿеьумата дорішеЌк,япро.3-ийпаѺтоЀй,япро.3-ийѿеьумата дорішеЌк,япро.4-ийпаѺтоЀй,япро.4-ийѿеьумата дорішеЌк,япро.5-ийѿеьумата дорішеЌк,япро.6-ийѿеьумата дорішеЌк,япрї д МКадвЀй,япровугі Гѿеьумата дорішеЌк,"n>Кам`янська міськаліпарі№4"а ОР.n>pa "/tda "/tra "tra "td valignsstop" width="51"a "ppa "/tda "td valignsstop" width="139"a "pan>ЕМцШѕВА
pa "/tda "td valignsstop" width="147"a "ppa "/tda "td valignsstop" width="691"a "p> ву.ГПецреа,я ву.Лмінійа,я ву.Мрадва: 31, 33–37, 39/11–41/14,43–45,49, 51–51А,53–53А,55,88, 90, 92–92/9, 98, 100, 102, 104,106,108;я ву.Нковм оьковсьа,я ву.ШрирЌк:484А,488, 488А,488Б, 490, 490А,492;япро.ГПецреа,япро.ЛмінійЀй,япро.1-ийЗаврѴЀй,япро.2-ийЗаврѴЀй,япро.3-ийЗаврѴЀй,япро.4-ийЗаврѴЀй,япро.5-ийЗаврѴЀй,япр с.АнДшькрн:115, 117;я ву.АоЌгйіськ:1–8;я ву.БпеЌа БпаѰѽнЖктов,я ву.Чвериішовськог,япро.Чвериішовськог,япро.1-ийКадвЀй,япро.2-ийКадвЀй,япрї д Чвериішовськог,япр с.АнДшькрн:148й .1,148й .2, 150;я ву.МвикЖлиЅиЈеЌк: 49–73;я ву.ЛцегдѴа,я ву.АондеаокЖоетаеовськог,я ву.Лліпарійа,я ву.ММчсуіѴа,я ву.РоусаівеЖ,я ву.ЛѸ нва:1А–20А;я ву.ЧвЅдва,япро.АоЌгйісьнй,япро.МрЂпр Ѵва,япро.ОустрЗвеухівсьЀй,япр с.АнДшькрн:73,77,79, 103, 116,118, 120, 122, 124,126,130n>pa "/tda "/tra "tra "td valignsstop" width="51"a "ppa "/tda "td valignsstop" width="139"a "panУРСЬn>А
pa "/tda "td valignsstop" width="147"a "ppa "/tda "td valignsstop" width="691"a "p> ву.АоЌгйіськ:10–12;я ву.МвикЖлиЅиЈеЌк: 13, 15, 33–45;я ву.Іегааоврьк: 1, 9,11,19,21,23, 25–29, 31;я ву.МКЂпр Ѵва: 3–33;я ву.Реа публаканськ:47,49, 51, 51А,53;я ву.ТселнфончѴа,я ву.АоЌгйіськ:14–16,20–22;я ву.ВаосдляавчннЖктов,я ву.МКЂпр Ѵва: 70–96;я ву.8 n>Борзнн:24А,36,38, 40, 42–44,58–87n>pa "/tda "/tra "tra "td valignsstop" width="51"a "ppa "/tda "td valignsstop" width="139"a "panІСИЧИЙ
pa "/tda "td valignsstop" width="147"a "ppa "/tda "td valignsstop" width="691"a "p> ву.МвикЖлиЅиЈеЌк: 16–16А,18,20,22;я ву.Вопрбѹл а,я ву.ГѿеьуматаЗагйодЖчног:11–26;япро.ГПеьуматаЗагйодЖчног:3, 5, 9,11;япр с.АнДшькрн:104,104А,106,106А,108, 110, 112;япр с.Свлрои: 67,69,71, 73, 75,76,78, 80, 82, 84,86;я ву.МвикЖлиЅиЈеЌк: 17–17А,19,21,23–31;я ву.Іегааоврьк: 8, 10,12–18,20,22,24;я ву.Реа публаканськ:42,44,46, 48, 50;я ву.ГѿеьуматаЗагйодЖчног:33–50, 51–65А;япро.БѽодматаемельнІськог,япро.ГѿеьуматаЗагйодЖчног:4,6–8А,10,14–20;япр с.Свлрои: 81, 83,87,89, 91, 95, 97,99, 101, 103, 105n>pa "/tda "/tra "tra "td valignsstop" width="51"a "ppa "/tda "td valignsstop" width="139"a "panАКnИМВИЧ
pa "/tda "td valignsstop" width="147"a "ppa "/tda "td valignsstop" width="691"a "p> ву.МвикЖлиЅиЈеЌк: 2–12, 14;я ву.Гѱоськог: 1, 2,3,4,5,6,7, 8, 9,10,11, 12, 13, 14, 15, 16,17,19,21,22,22А,22/1,22/2,23, 24, 25, 26,28,38, 43,44,46, 47, 48, 49, 50, 50/1, 51, 52, 53, 54,55,56,56/1, 57,58,59,60,61,61А,63, 63А,65;я ву. мсиѿтауопьнІськог:21,23, 23/1,25, 25А,25/1,25/3, 27;я ву.Ссурськ:2,3,4,6, 8, 8А,9,10,11, 12, 13, 14, 15, 16,17,18, 18/2,19,20,21,22,23, 24, 24А,25, 26,26А,27,28,29, 30, 31, 32,32/1,33, 34, 35,36,37,38, 39, 40, 41, 42,43,44,45,46, 47, 48, 49, 49/1, 50, 51, 52, 52/3, 53, 54,55,56,57,58,59,59/1, 60,61,62,63, 64, 65,66,68,70;я ву.ПаѸЗвіѴа: 1, 1А,2,4,5,6,7А,17,19,21,23,25, 25/2,27,29, 31,33, 48/1, 48/2,48/3, 48/4, 50, 50/1, 52, 53, 54,55,55/1,55/3, 56,56/1, 57,57А,58,59,60,60/2,61,61/1, 62/1, 62/2,63, 63/1,63/2, 64, 64/1,65,66,67,68/1, 68/2,69,70,71, 72/1, 72/2,73, 73/2, 74/1,74/2, 75,75/2,77,77/1,79,79/2;я ву.МКЏкровськог: 1, 2,3,4,4/2, 5,6,7, 8, 9,10,11, 12, 14, 15, 15/2,16,17,17/2,18,19,19/1, 20,21,22,22/1,23, 24, 25, 25А,26,27/1,28,29, 30, 31, 32,33, 34, 35,36,37,38, 40, 42, 54,56,58,60;я ву.ВоЖоЈЌков: 31–50;я ву.ГѿеьуматаЗагйодЖчног:50А;я ву.ЯоЌианськ:2,2А;я ву.8 n>Борзнн:1–21Б, 25, 27,29;япро.МрЏкровськог,япро.ММчсуіѴа,япро.Реа публакансьнй,япро.ТселнфончѴнй,япро.ЯоЌиансьЀй,япро.1-ийеа публакансьнй,япро.3-ийтпторѷсьЀй,япр с.Юовѻреднй: 2–29;я ву.Іегааоврьк: 30, 34–51;я ву.СѽчѴеов,я ву.Гтогул:1–78, 82–84,86;я ву.ДоЖЀмаѴва: 2А–2Б, 10А,12/1,15;я ву.Лцоркондва: 1–69,72–74,76;я ву.НКародк,я ву.ОѻркнѳадѿтаустрЗвськог,я ву.ВоЖоЈЌков:58–60;я ву.Гѿеьумата дорішеЌк: 2–62, 64, 66–66/1;я ву.ББорзнеов,япро.ДоЖЀмаѴва,япро.ОѻркнѳадѿтаустрЗвськог,япро.ваоѻтинй,япро.окЖоеѾѾЖсѽнЖй,япро. n>вѻѺоїіпаці,япро.Сзпѿнеонй,япро.РмадавВй,япро.ЗврьдвЀй,япрї д СстіЀЌЀй,япр с.Юовѻреднй: 31–95n>pa "/tda "/tra "tra "td valignsstop" width="51"a "ppa "/tda "td valignsstop" width="139"a "panІСИЧИЙ
pa "/tda "td valignsstop" width="147"a "ppa "/tda "td valignsstop" width="691"a "p> ву.Іегааоврьк: 4–6;я ву.ДоЖЀмаѴва: 3–10,12, 14, 16–26;я ву.Зтпторѷськ: 23, 25–31;я ву.ВголнимЀаовршеЌк,я ву.Реа публаканськ:35,37, 39, 43;я ву.ГѿеьуматаЗагйодЖчног:3–6;япр с.Свлрои: 56,58,60,62,64,66,68,70,72,74,77,79; ву.Зтпторѷськ: 4–22,24;я ву.МрднЇда:23,25, 27,29, 31,33, 35,37, 41, 43,45,47;я ву.Мвоу:2,3,4,4А/11, 7, 8, 9,11;я ву.9 n>Ђрвнн:3, 5А,6, 8/26,10,12, 14;япро.1-ийтпторѷсьЀй,япр с.АнДшькрн:94,96n>pa "/tda "/tra "tra "td valignsstop" width="51"a "ppa "/tda "td valignsstop" width="139"a "panОРОЖКО
pa "/tda "td valignsstop" width="147"a "pОП»n>pa "/tda "td valignsstop" width="691"a "p> ву.БѽодматаемельнІськог: 1–13, 15–19,21–29;я ву.МКЂпр Ѵва: 33А–45,53;я ву.8 n>Борзнн:26,28,29А/24–35,37, 39, 41, 45; ву.АоЌгйіськ:16А–18А,24–44;я ву.БнодматаемельнІськог: 14, 20;я ву.МКЂпр Ѵва: 47–49n>pa "/tda "/tra "tra "td valignsstop" width="51"a "ppa "/tda "td valignsstop" width="139"a "panЕn>НЯВСЬn>ИЙ
pa "/tda "td valignsstop" width="147"a "ppa "/tda "td valignsstop" width="691"a "p> ву.АістрЅканськ:99А–99Б;я ву.Дпалья: 1, 2–55, 57,59,61–87;я ву.ДоЀлда:2–44,48,60А;я ву.АістрЅканськ:1–95, 97А,99;я ву.Бнароианськ,я ву.БЀретѲськ,я ву.Дпалья: 1А–1В,56,58,60,89–95;я ву.ДоЀлда:46, 60;я ву.>КаучЂнськ:2;я ву.ОѻркнѳадѿтаіпаЎьк,я ву.Цнил`янськ: 1, 3, 5, 7, 9,11,13, 15, 19,21,23,27–57;я ву. ВереѴеов,я ву.Япр уаонськ:3–29, 31,33, 35,37, 39, 41, 43,45,47, 49–51А,53,55,93;япро.ВгоЅдвнсьнй:1–33;япро.ОѻркнѳадѿтаіпаЎьк,япро.Цнил`янсьнй,япро.Япр уаонсьнй: 3–73;япрї д Япр уаонсьнй: 3; ву.АістрЅканськ:96–96А,98–98А,100–140;я ву.>КЏдавськ,я ву.>КаучЂнськ:8–34;я ву.>ияЃлрвськ,я ву.ЛооѲнІськог,я ву.ЮРя ІлЃДеЌк,я ву.ПаѸЗоальа,я ву.ЗЅклмівськ,я ву.Тгмѱдвнськ,я ву.ТвВерськ,я ву.Цнил`янськ: 2,4,6, 8, 10,12, 14, 16–18,20,22,24–25, 59–127;я ву.Япр уаонськ:30–30Б, 32–32В,34–34А,36–36А,38–38А,40–40А,42,44,46, 48, 52, 54,57–89;япро.АістрЅкансьнй,япро.ВгоЅдвнсьнй:48–58;япро.>КЏдавсьнй,япро.КияЃлрвсьнй,япро.ЮРя ІлЃДеЌк,япро.ПаѸЗоальнй,япро.Тѳмѱдвнсьнй,япро.Япр уаонсьнй: 2;япрї д Япр уаонсьнй: 2,4–82n>pa "/tda "/tra "tra "td valignsstop" width="51"a "ppa "/tda "td valignsstop" width="139"a "pannСАТnОЙТ АндорѸйиувѹлл вчn>pa "/tda "td valignsstop" width="147"a "pВіпрожшенн»n>pa "/tda "td valignsstop" width="691"a "p> ву.Ваосдлясѵфѳаиьк,я ву.Зратшьк:1–9, 54;я ву.КЃсвѷроа,я ву.Лхивичавськ,я ву.>ПеПЏ уаонськ:19–48;я ву.>Попалвсьа:1–9, 11–23, 25–27, 54;я ву.СаѴвби,я ву.ТгЀгапрзськ,я ву.УхаѴмвськог: 5–30;я ву.ФвѻѼаѴва,я ву.Іегааооеулреовськог,я ву.БвѹкЖалвськ,я ву.БкоуѴа,я ву.ВлогѴоанськ:1–16;я ву.СЖчВ уаонсьнй шулх,я ву.>КнѼаѹа,я ву.МшедмеДДва: 3–5А,60/2;я ву.МмЀЖЀЀлнськ:1–13;я ву.>ПеПЏ уаонськ:1–16/2;я ву.ЩПебнІськог: 62,68,70–83;япро.1-ийоалсоЀй,япро.1-ийрЖалвсьнй,япро.2-ийкоуѴа,япро.2-ийоалсоЀй,япро.2-ийрЖалвсьнй,япро.3-ийкоуѴа,япро.3-ийоалсоЀй,япро.3-ийрЖалвсьнй,япро.4-ийкоуѴа,япро.5-ийкоуѴа,япро.5-ийоалсоЀй,япро.6-ийкоуѴа,япрї д ПоалсоЀй,япр с.Коантисваці: 2–24, 26–28,77;"n>Кам`янська міськаліпарішѾЀЏткоїоопомои"а ОР"n>pa "/tda "/tra "tra "td valignsstop" width="51"a "ppa "/tda "td valignsstop" width="139"a "panІДОРОВ
pa "/tda "td valignsstop" width="147"a "pВіпрожшенн»n>pa "/tda "td valignsstop" width="691"a "p> ву.ВсѽннІськ,я ву.>уѴцрвнськ,я ву.СухѴѴа,я ву.йнерціНбіЀ`яа,я ву.Фвѷ культуяа,я ву.ЩПебнІськог: 3–61,63–65А,69/20;япро.БвѻѺЀоусьнй,япро.СзерціНбіЀ`яа,япро.УрЖалвсьнй,япро.ШькѰльЀй,япро.3-ий>Ђрвнеонй,япрї д БвѻѺЀоусьнй,усаѽаціЗтпторѶжя-n>Кам`янсье,я ву.>иїінськ:5–10;я ву.ХіЀнеЖв: 4–14, 16,18,20;я ву.МшедмеДДва: 23–31,36,38, 40–44,46, 48;я ву.Оѻрня ГтнучЀв,я ву.ТЃалвсьа:3–14;я ву.УхаѴмвськог: 31–49;япро.1-ийхаѴмвськог,япро.2-ийхаѴмвськог,япро.3-ийхаѴмвськог,япро.4-ийхаѴмвськог,япро.5-ийхаѴмвськог,япр с.Коантисваці: 25,30–62n>pa "/tda "/tra "tra "td valignsstop" width="51"a "ppa "/tda "td valignsstop" width="139"a "panНАІНnС ВалреЌиакаегаріваn>pa "/tda "td valignsstop" width="147"a "ppa "/tda "td valignsstop" width="691"a "p> ву.Зратшьк: 46, 63;я ву.ВлогѴоанськ:19–90А;я ву.>иїінськ:18–60;я ву.ХіЀнеЖв: 15, 17,19,21–23;я ву.ЛуЀганськ,я ву.МшедмеДДва: 6–21, 33–35,37, 39, 50, 52, 54,56,58;я ву.МмЀЖЀЀлнськ:14–63;я ву.ОѻргаооЈдвког,я ву.>Попалвсьа:10,24–24А,29–41, 43,45–47,49, 51, 53,55,57,59,63–63А,65, 67,69,71, 73, 75–75/1,77,79, 81, 83,91–91/11, 93,95;я ву.Тиув,я ву.ТЃалвсьа:19–28;япро.1-ийцегаеовськог,япро.1-ийЈедмеДДва,япро.2-ийцегаеовськог,япро.2-ийЈедмеДДва,япро.3-ийцегаеовськог,япро.7-ийкоуѴа,япро.8-ийкоуѴа,яѲійськовачасиака4608С,я ву.ДуѴайіськ:31–33, 41Ай .1–45;,я ву.НЖктппалвсьа:30–44;n>pa "/tda "/tra "tra "td valignsstop" width="51"a "ppa "/tda "td valignsstop" width="139"a "panІДГУРСЬn>ИЙйиувѹллаегадвЀчn>pa "/tda "td valignsstop" width="147"a "ppa "/tda "td valignsstop" width="691"a "p> ву.Влзськ,я ву.Глміьн,я ву.ДуѴайіськ:1–27, 37–39, 47;я ву.>ЖиѾимЀвськ,я ву.>реамеЇваськ,я ву.МѰРуопалвсьа,я ву.МвеЖсДопалвсьа,я ву.МшедмеДДва: 45,47,49, 51, 53,55,57,59,61–78;я ву.НЀвнськ,я ву.НЖктппалвсьа:1–29, 80–109;я ву.>Попалвсьа:42,44,48, 50, 52, 56,58,60–62, 64, 66–66/2,68,70–70/2,72,74,76,78, 80, 82, 86–90, 92,94,98–181;я ву.СЗвіѻв,я ву.ЧверѻѳцѲнськ,япро.МрЀРуопалвсьЀй,япро.1-ийЀвнсьЀй,япро.1-ийѻргаооЈдвког,япро.2-ийЀвнсьЀй,япро.2-ийѻргаооЈдвког,япро.3-ийЀвнсьЀй,япро.3-ийѻргаооЈдвког,япро.4-ийЀвнсьЀй,япро.4-ийѻргаооЈдвког,япро.5-ийЀвнсьЀй,япро.6-ийЀвнсьЀй,я ву.АнгаЀвськ,я ву.БвѻѺЀоусьа,я ву.Вишьеов,я ву.ГтЀРхдва,я ву.>ишиаЁівськ,я ву.ЛуЀЂов,я ву.МеЅканізкоері,я ву.Оѷверк,я ву.>а мрвськ,я ву.ПішенЇда,я ву.Веарійа,я ву.ТмЀаа Жалвсьа,я ву.ТтппаЀі,я ву.УЀлаійа,я ву.ФоуѺаѴва,я ву.ЧвеѺчасьа,я ву.4-аѰїсеищяа,япро.АнгаЀвсьнй,япро.ЧвеѺчасьнй,яѳѿрЖпрмхилсоЀйй кмѿелкс «nѷвеѶиаеас»,у-щѵ СЗвіѻеn>pa "/tda "/tra "tra "td rowpa "/tda "td valignsstop" width="139"a "panАКnИМВИЧ
pa "/tda "td valignsstop" width="147"a "ppa "/tda "td row ву.АоЇеовськог,я ву. АнаЖвськ,я ву.БауакмрДва,я ву.>БоѴ`янськ,я ву. Виобоѷськ;я ву.Ябсльеов,я ву.БпеЌл а,я ву.ГчасЁелг,я ву.ГпрмѰѴ`янськ;я ву.ГѿуЈеЌг,я ву.>Дгсяосѻ а,я ву.>ДкЖоЀЅисЀі,я ву.ЖмеЖ n>ЗкоуаѴва,я ву.ОлреиоКн,я ву.ЗрблѷвЏкѺ,я ву.ЗѺоїр Ѽроеа’`янські,я ву.ІзЀмЗалвсьа,я ву.КнзѰІськ,я ву.>оаодаєва,я ву.>дортьк;я ву.КоеѼельнЌковЏ ву.КоЇе ьл а,я ву.КаѸЗоорѷськ: 75,77,79;я ву.КаѸмвськ,я ву.>риенЇганськ,я ву. ХіЀнеЖв,я ву.ЛуфБореЌг,я ву.Ллха,я ву.Мшедва,я ву.йЈітбЃерцв,я ву.йгодаонськ,я ву.йгрвськ,я ву.НтухѼл а,я ву.ФрдоѿтаПкЃешеЌк,я ву. КЃрсѽнк,я ву.НѴвкасецв,я ву.йоевськ,я ву.ОусаѿреЌг,я ву.Оеѻсовсьа:10А,13, 15, 17,19,20А,21,22,23, 23 1, 24, 25А,26,27,28,29, 30, 31, 32,33, 35,35А,36,37,38, 39, 40, 41, 42,43,44,45,46, 46А,47, 48, 50, 52, 54,56,58,60,62,64,66,66А,66 1, 68;я ву.>гаЄвѻѺ ІЅі,я ву.ПѸЗовчЀв,я ву. ПоаЂаонськ,я ву.ПаѸ грвськ,я ву. ПЃсЀік,я ву. ВалреЌиаказеѴва: 12-24А,я ву.РрмѰѽинівсьа:20,20А,20Б, 20В,22,23А,24, 26,26А,26Б, 26В,28,282,30, 32А,34, 36,36А,38,38А,40,40А,44,45А,48,48В,62,62А,66,68,70,74,74А,76,80, 802,я ву.йєодва,я ву.СнЇдва,я ву.йѻргаоиЈеЇвьк,я ву. СіЀЄзеѴ Жалвсьа,я ву.аллровсьа,я ву.а ннЇда,я ву.Ссѵ нва,я ву. Ссуіктов,я ву.ТѳмѺанськ:1–238Б;я ву.Бвѷктов,я ву.ТаѸ Жалвсьа,я ву.аекѰЗанськ,я ву. ЦпаѸичавськ,я ву.ЗпврѴа,я ву.ЧкЖатов;я ву. ЧопьоѲнІськ,я ву. Чопьо грвськ,я ву. ЧвѼѰІськ,я ву.ОелѳкилѸл`янські,я ву.ЮѽнксЀі,я ву.353а иЗвѷці,япро. БауакмрДва,япро. ББоѴ`янсьнй,япро.ДДкЖоЀЅисЀі,япро.оЀблѷвЏкѺ,япро.ооевсьнй,япро.оакнѳЀгансьнй,япро.Сауіктов,япро.окврѴнй,япро.окЖатов,япро.онксЀі,япро.1-ийоЇеовськог,япро.1-ийоеѼельнЌков,япро.1-ийгодаонсьнй,япро.1-ийЃрсѽнЀй,япро.1-ийЀмѰѽинівсьЀй,япро.1-ийсѵ нвЀй,япро.2-ийоЇеовськог,япро.2-ийоеѼельнЌков,япро.2-ийгодаонсьнй,япро.2-ийЀмѰѽинівсьЀй,япро.2-ийсѵ нвЀй,япро.3-ийоЇеовськог,япро.3-ийоеѼельнЌков,япро.3-ийгодаонсьнй,япро.3-ийсѵ нвЀй,япро.4-ийоЇеовськог,япро.4-ийоеѼельнЌков,япро.4-ийгодаонсьнй,япро.4-ийсѵ нвЀй,япро.5-ийсѵ нвЀй,япро.6-ийсѵ нвЀй,япро.7-ийсѵ нвЀй,япрї д СіЀЄзеѴ палвсьЀйn>pa "/tda "/tra "tra "td valignsstop" width="139"a "panЕВЧѕn>КО
pa "/tda "td valignsstop" width="147"a "pОП»n>pa "/tda "/tra "tra "td valignsstop" width="51"a "ppa "/tda "td valignsstop" width="139"a "panЛОХОЦЬn>ИЙйнерцийголнимЀл вчn>pa "/tda "td valignsstop" width="147"a "ppa "/tda "td valignsstop" width="691"a "p> ву. ДДніпрбвѴнівсьа:1А–2,:3А,4–6Б, 8,7–7А,9,10,11, 12, 13–13Ай .3,14–49;я ву.ЕаеЀЖеЌиині;я ву.>КремеЎьк,я ву.КзвіЅі;я ву.ЛьовЏоаЖстог;я ву.НЀекѰнсов: 1, 1А,1Б, 2, 3, 3А,4, 5, 5А,6, 7, 8, 9,10,11, 12, 13, 14, 15/1,15/2,16,17,18,19,20,21,22,23, 24, 25;я ву.ВллнимЀаотосѽЂов,я ву.ТаѸсвѷѴа: 175, 177,177А,178,179, 181, 181А,181Б, 181В,183А,183Б;я ву.СзеаЈЌа,я ву.СсѰнсов: 23Б;я ву.Ссѵ гааомзкрн:3, 5,6,6В,7, 8, 8А,13, 13А,14;я ву.Ушідва,я ву.ОнївіѴн,я ву.МпалѾіввич,япро.>КремеЎьк ,япро.НcекѰнсов,"в Кам`янська міськаліпарі№5"а ОР"n>pa "/tda "/tra "tra "td valignsstop" width="51"a "ppa "/tda "td valignsstop" width="139"a "panЕЕЛѬ
pa "p> n>pa "p> n>pa "/tda "td valignsstop" width="147"a "ppa "/tda "td valignsstop" width="691"a "p>пр с.>ПеПомои: 1-5, 7,11-13,17,19,21,23-25, 29;япр с.НлаѴДніп`янсьнй: 1А–1Е;яЖовсаѽаціЛЀілџеПжваn>pa "/tda "/tra "tra "td valignsstop" width="51"a "ppa "/tda "td valignsstop" width="139"a "pann>ОГТnОЗ
pa "/tda "td valignsstop" width="147"a "pОП»n>pa "/tda "td valignsstop" width="691"a "p>пр с.ГзеѴїійТО:3–9, 13–17;япр с.>ПеПомои: 37–57;япр с.НлаѴДніп`янсьнй: 8–11, 18–18Аn>pa "/tda "/tra "tra "td valignsstop" width="51"a "ppa "/tda "td valignsstop" width="139"a "panОЛІnОДАnbr /aЮеЖя Пѿеѿріваn>pa "/tda "td valignsstop" width="147"a "ppa "/tda "td valignsstop" width="691"a "p>пр с.ІегааоѰѰѽЌа:10,12–20;япр с. НлаѴДніп`янсьнй: 14–17,21–27;япр с.>ПеПомои: 65–73n>pa "/tda "/tra "tra "td valignsstop" width="51"a "ppa "/tda "td valignsstop" width="139"a "panЕЛјЩЕВйголнимЀ МвикЖаѹл вчn>pa "/tda "td valignsstop" width="147"a "ppa "/tda "td valignsstop" width="691"a "p> ву.40 ѿѻні >ПеПомои: 2–9, 11,13;япр с.ІегааоѰѰѽЌа:22–26;япр с. >ПеПомои6, 8-10,14, 16,18,20,22,28n>pa "/tda "/tra "tra "td valignsstop" width="51"a "ppa "/tda "td valignsstop" width="139"a "panСАЧўВ
pa "/tda "td valignsstop" width="147"a "ppa "/tda "td valignsstop" width="691"a "p>вуьо.БвѴніѼельнЌЖв: 2,4,6, 10,12;я ву.ХпаѺнівсьа:1–9, 11,13, 17-27n>pa "/tda "/tra "tra "td valignsstop" width="51"a "ppa "/tda "td valignsstop" width="139"a "panЛЯНЮК
pa "/tda "td valignsstop" width="147"a "ppa "/tda "td valignsstop" width="691"a "p> ву.ХпаѺнівсьа:35–57,63–71;вуьо.БвѴніѼельнЌЖв: 26,28,30,38–40, 42n>pa "/tda "/tra "tra "td valignsstop" width="51"a "ppa "/tda "td valignsstop" width="139"a "panјРШАВnН
pa "/tda "td valignsstop" width="147"a "p ВО «nКЂЌиніЉѸеа»n>pa "/tda "td valignsstop" width="691"a "p>вуьо.БвѴніѼельнЌЖв: 3, 5, 7–9, 11;япр с.МЈітбЃерцв: 2–10,12–22,40,44–48n>pa "/tda "/tra "tra "td valignsstop" width="51"a "ppa "/tda "td valignsstop" width="139"a "panОРІШѝn>br /aГаенканѼаџолїіваn>pa "/tda "td valignsstop" width="147"a "ppa "/tda "td valignsstop" width="691"a "p>пр с.МЈітбЃерцв: 30–38, 50–60,64–70;явуьо.ГзеѴїі: 2–10,12,14–16n>pa "/tda "/tra "tra "td valignsstop" width="51"a "ppa "/tda "td valignsstop" width="139"a "panѕnПАЛѬЧУК
pa "/tda "td valignsstop" width="147"a "ppa "/tda "td valignsstop" width="691"a "p>пр с.ДоуѶбкиКароцв: 23–35,53А–53Б;явуьо.БвѴніѼельнЌЖв: 27,29, 31–37, 41, 43–45,49, 51, 53,55n>pa "/tda "/tra "tra "td rowpa "/tda "td valignsstop" width="139"a "panРјСАУПА Мїкосм nорѸл вчn>pa "/tda "td valignsstop" width="147"a "pОП»n>pa "/tda "td rowвуьо.ГзеѴїі: 1;япр с.МЈітбЃерцв: 74А–80, 84А–88;явуьо.НрзалржвоисЀ:1–5n>pa "/tda "/tra "tra "td valignsstop" width="139"a "pannn>Аnnn
pa "/tda "td valignsstop" width="147"a "ppa "/tda "/tra "tra "td rowpa "/tda "td valignsstop" width="139"a "panАВnЮК
pa "/tda "td valignsstop" width="147"a "ppa "/tda "td rowвуьо.ГзеѴїі: 11,13;я ву. ВоЗаІв-рЄЀгаІЖв: 1–1А,3, 5А–5Д, 11А–13А;явуьо.НрзалржвоисЀ:7–17n>pa "/tda "/tra "tra "td valignsstop" width="139"a "pannСЄВ
pa "/tda "td valignsstop" width="147"a "ppa "/tda "/tra "tra "td valignsstop" width="51"a "ppa "/tda "td valignsstop" width="139"a "panАЛѕВСЬn>ИЙ
pa "/tda "td valignsstop" width="147"a "ppa "/tda "td valignsstop" width="691"a "p>вуьо.ГзеѴїі: 28–42;япр с.ДоуѶбкиКароцв: 37–49, 51А–53;я ву. ВоЗаІв-рЄЀгаІЖв: 2,4А–4В,6,14;n>pa "/tda "/tra "tra "td rowpa "/tda "td valignsstop" width="139"a "pann>УТѬ         аа ЃЀ ВалрорѸл вчn>pa "/tda "td valignsstop" width="147"a "ppa "ppa "ppa "/tda "td rowпр с.ДоуѶбкиКароцв: 61А–77;явуьо.НрзалржвоисЀ:19–33;я ву.ВлЗаІв-рЄЀгаІЖв: 16–20Бn>pa "/tda "/tra "tra "td valignsstop" width="139"a "panОРІШѝn> br /aГаенканѼаџолїіваn>pa "/tda "td valignsstop" width="147"a "ppa "/tda "/tra "tra "td valignsstop" width="51"a "ppa "/tda "td valignsstop" width="139"a "panИТРОВ
pa "/tda "td valignsstop" width="147"a "ppa "/tda "td valignsstop" width="691"a "p> ву. ВаосдЌДввськ,6–111;я ву.БвѻѺ грвськ,я ву. Ксурськ,я ву.Влзалѻьа,я ву.голаказеищяа,я ву.ІантисвЂѲськ,я ву.йЀбџеаѰїніЁовськог,я ву.КсовлреЌк,я ву.>отрореЌнівсьа:5–46;я ву.Овухівсьа,я ву.Іегарівськ,я ву. КоисѼельа,я ву.ХВероавськ,я ву. ОѻркнѸаПккЖа: 4–62;я ву. Аеухіьа,я ву..ШшоЇшеЌрівськ 44-75, про.ЗзеенЀй,япр с. ГхѼнКЏичѴнй: 17–27, 33, 35,37, 39;усаѽаціТаѸсвѷѴа,;я ву.ЗтблѷвнЇда,я ву.КноЃѴаельа,я ву. МїнѼДеЌковЏр Ѹ к:1–10А;я ву.>отрореЌнівсьа:47–90;я ву. ПдоаѴва,я ву.НлбџеПжва,я ву.ПЖщѰва,я ву.ЗѰвлвсьа,я ву.пдоативк:9/73–12;я ву. ОѻркнѸаПккЖа: 63–104;япро.БвѴніѼельнй,япро.ВмЀлвнЇнй,япро.ЖѸЗопхиЌнй,япро.НлбџеПжвнй,япро.ПѿрмхилсоЀй,япро.ТџеикоерѰельнй,япро.1-ийгоичавсьЀй,япр с. ГхѼнКЏичѴнй: 28–32,34, 36,38, 40–71;яЗ"n>Кам`янська міськаліпарі№1"а ОРn>pa "/tda "/tra "tra "td valignsstop" width="51"a "ppa "/tda "td valignsstop" width="139"a "pann>УРЕn>КО
pa "/tda "td valignsstop" width="147"a "ppa "/tda "td valignsstop" width="691"a "p> ву. ВаосдЌДввськ,119–137;я ву.БЀчЂнськ:4–30;я ву. МїнѼДеЌковЏр Ѹ к:12–14;я ву.ОркнѳадѿтаоаЏ,япр с.АнДшькрн:1, 3, 5, 7, 8, 10,12, 14, 16, 16А,18,18А,20,22;я ву.йполнівсьа:64–93;я ву. МїнѼДеЌковЏр Ѹ к:22–24;я ву.ЛніЁпсдЌрн:43–84;я ву.ЏакѰнѲЏшоЇшеЌк: 17–55;я ву.Спдоативк:13/63–21/73, 28n>pa "/tda "/tra "tra "td valignsstop" width="51"a "ppa "/tda "td valignsstop" width="139"a "pan ОНЕnѬ
pa "/tda "td valignsstop" width="147"a "pОП»n>pa "/tda "td valignsstop" width="691"a "p> ву.ГаѻтеиоЀмѰѽдвкЗ:1–4;я ву.йполнівсьа:1–34;я ву.>Ёовлрввич: 2,4;я ву.ЛніЁпсдЌрн:1/28–26;я ву.МЀднЇда:1/11, 2,3,4,5;я ву.М оьЃопѵІськ: 3, 20–22;я ву.ЏакѰнѲЏшоЇшеЌк: 2/28–16;я ву.ШшоЇшеЌрівськ 11-41, пр с. Свлрои: 30; ву.МЀднЇда:6А,11,12, 14, 16, 18;я ву.М оьЃопѵІськ: 13,24–52;я ву.СдЖьа,я ву.пдоативк:23, 31–45;я ву.ШшпЈісов: 4;япрї д СпдоативЀй,япр с.АнДшькрн:7А,13, 15, 17,19,21,23,25, 27, 31,33, 35,39n>pa "/tda "/tra "tra "td valignsstop" width="51"a "ppa "/tda "td valignsstop" width="139"a "panОГТnИК
pa "/tda "td valignsstop" width="147"a "pВіпрожшенн»n>pa "/tda "td valignsstop" width="691"a "p> ву.ВкЖЖдва,я ву. nтѸіЀЀЖя ДуѱѼінѹа,я ву.МЃкѰЅаѴва,я ву.Реа публаканськ:18,20,22,26,26А,28,28А,30, 31В,55,57,59,61,63, 72,74,76;я ву.ТЗавалвсьа:3,5–18;япр с.АнДшькрн:45,47,49, 51, 53,55,57,59,63, 65Б;япр с. Свлрои: 54,61,65;– ву.ГаѻтеиоЀмѰѽдвкЗ:5–13;я ву.>Ёовлрввич: 3;я ву.ТЗавалвсьа:4;я ву.ШшпЈісов: 2–3,5–9;я ву.ШрирЌк:1, 4;япро.Сзе`янсьнй,япр с.АнДшькрн:54;япр с. Свлрои: 34, 40,46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55,57,59,63;яЗ"nпЈцрѰеЖѷроаакаЀднЖд-нѳанітѵркачасиак№8 МЗаекѰЗаи"n>pa "/tda "/tra "tra "td rowpa "/tda "td valignsstop" width="139"a "panУРСЬn>А
pa "ppa "/tda "td valignsstop" width="147"a "ppa "p> n>pa "/tda "td row ву.БЀчЂнськ:40–47;я ву.МгЀнЖсДггрвськ:3–13;я ву.МЀднЇда:24, 26,28;япр с.АнДшькрн:7Б, 9,28,30,56,56А,58,58А,60,62,64,66,67,68,70,72,80/1, 82, 84,88, 90, 92/22;я ву.МгЀнЖсДггрвськ:19–25;я ву.МЀднЇда:34, 36,38;я ву.МмЀу:12,16,17,18,21,22,22/15,23,25, 27,29;я ву.9 n>Ђрвнн:13, 15;яЗ"в Кам`янська міськаліпарі№9"а ОР; ОњЗПѿртисвбџе кулнзѹнийхипканџеn>pa "/tda "/tra "tra "td valignsstop" width="139"a "panИТАЄВ              аигшеанѼаџолѹл вчn>pa "/tda "td valignsstop" width="147"a "ppa "/tda "/tra "tra "td valignsstop" width="51"a "ppa "/tda "td valignsstop" width="139"a "panАХНО
pa "/tda "td valignsstop" width="147"a "ppa "/tda "td valignsstop" width="691"a "p> ву.ЗіѼнѸіЀЀлнськ:2/21–6Б, 11, 13–15, 19–21;я ву.Џ мсиѿтауопьнІськог:1, 2,3,4,6, 8, 15, 16,18,20,22/2,24/1,26,29, 30, 31, 31А,32,33, 33А,35,37, 39, 39А,41, 41А, 43,45,47, 49, 51, 51А,53,55,55А,57,59,59А,61,62,63, 65, 65А,67,67А,69,71, 71А,73, 73А,75,75А,77,79,79А,81, 83,83А,85,96,98,100,102,104;я ву.МмЀу:42;я ву.НЖжиавськ,– ву.АѹвКЏЁовськог:1–29;я ву.ЗіѼнѸіЀЀлнськ:1/11;я ву. МѸувѹла nтЃЈеовськог: 5, 7, 13, 17;я ву.>оустрмвсьа:1–19n>pa "/tda "/tra "tra "td valignsstop" width="51"a "ppa "/tda "td valignsstop" width="139"a "panТnАЛѕ>КО СнерцийиикЖаѹл вчn>pa "/tda "td valignsstop" width="147"a "ppa "/tda "td valignsstop" width="691"a "p> ву.ВніѵѱѲсьа,я ву.оуѶдн,я ву.Гѱоськог: 62,63, 63А,64,66,67,68,69,70,71, 72,73, 74,75,76,77,78,79, 80,81, 82, 83,84,85,86,87,88,89, 90, 91, 92, 93,94, 95, 96, 97,98,99, 100,101,102,103, 104, 105, 106, 107, 107Б, 108,109, 110,110А,111, 112,113, 114, 115, 116,117,118,119,120,121,122,123,124, 125, 126,127,128,129, 130,131, 132, 133, 134, 135,136,137, 138,139, 140,141, 142, 143, 144, 145,146,146А,147, 148, 149, 150, 151,152, 153, 155, 155А,156,157,159,161;я ву. МѸувѹла nтЃЈеовськог: 11, 16А,19, 32;я ву.Џсурськ: 67,69,71, 72,73, 74,75А,75Б, 76,78, 78А,79, 80,81, 82, 83,84,85,86,87,88,89, 90, 91, 92, 93,94, 95, 96, 97,98,99, 100,101,102,103, 104, 105, 106, 107, 108,109, 110,111, 112,113, 114, 115, 116,117,118,119,120,121,122,123,124, 125, 126,127,128,129, 130,131, 132, 133, 134, 135,136,137, 138,139, 139/2,140,141, 142, 143, 144, 145,146,147, 148, 149, 149А,150, 151,152, 153, 154, 155, 156,157,158,159,160,161,162,163, 164, 165, 166, 167,168,169,170,171, 172,173, 174, 175;я ву.ЏаѸЗвіѴа: 76,76А,77,78,79, 80,81, 82, 83,84,85,86,87,88,89, 90, 91, 92, 93,94, 95, 96, 97,98,99, 100,101,102,103, 104, 105, 106, 107, 108,109, 110,111, 112,113, 113А,114, 115, 116,117,118,119,120,121,122,123,123А,124, 124А,125, 126,127,128,129, 130,131, 132, 133, 134, 135,136,137, 138,139, 140,141, 142, 143, 144, 145,146,147, 148, 149, 150, 151,152, 153, 154, 155, 156,157,158,159,160,161,163, 164, 165, 166, 167,167А,168,169,170,171, 172,173, 174, 175;я ву.КсуЀганськ,я ву.МрЏкровськог: 41, 43,45,47, 49, 51, 53,55,57,59,61,62,63, 64, 65, 66,67,68,69,70,71, 72,73, 74,75,76,77,78,79, 79А,80,81, 82, 83,84,85,86,87,88,89, 90, 91, 92, 93,94, 95, 96, 97,98,99, 100,101,102,103, 104, 105, 106, 107, 108,109, 110,111, 112,113, 114, 115, 116,117,118,119,120/1,120/2,122,124, 126,128, 130,132, 134, 134А,136,140,144,146,148, 150, 152,158,160,162,164;я ву.ПоазЃѴдва,я ву.СоѾркЖвсьа,я ву.ЯаЂианськ:1,3,4,5,6, 7, 9, 11,12, 13, 14, 15,17,18,20,21,22,23, 24, 25,26,27/29,28,29, 30, 31, 32,34,35,36,37,38, 39, 40, 41, 42,43,44,45,46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,55,56,57,58,59,61,62,63, 64, 65, 66,68,70,72,74,76; ву.АѹвКЏЁовськог:33–45;я ву. МѸувѹла nтЃЈеовськог: 23–27, 31,33–35,37, 39, 41, 43,45,47, 49, 51, 53,55,57,59,61,63, 65, 67–69;я ву.>оустрмвсьа:23–25;я ву.НЖкрореЌаn>pa "/tda "/tra "tra "td valignsstop" width="51"a "ppa "/tda "td valignsstop" width="139"a "pannАНЧѕn>КО
pa "/tda "td valignsstop" width="147"a "ppa "/tda "td valignsstop" width="691"a "p> ву. МѸувѹла nтЃЈеовськог: 36–36А,38, 40, 42,44,46, 48, 50, 52, 54,56,58,60,62,64,66,70-219;я ву.Доавськ,я ву.>Кнрівськ,я ву. ПокЀл нськ,я ву.МѵЇдіктов,я ву.Претзе`,я ву.По нва,я ву.аѶеовалвськог,я ву.РсдДєва,я ву.СсѰнсов: 72;я ву.ЦікЖЖдввськог: 167,169,171, 175, 177,183–183А,185, 187,191, 195, 197,199,201,205, 209,211,213,217,221,223,225,227,282–350;япро.ДДніпрвнсьЀй,я ву. ПокЀл нськ,япрї д ЗтблѷвнЇднй,яѻѼаф152й м,– ву.ВѸеоѳѿѰѴѴа,я ву.Долианськ,я ву.Єініейнськ,я ву.ЗгЀнародн,я ву.>ЗкКаѿчЂнськ,я ву. Каѻтенва,я ву.>оаосДовськ,я ву.>уп’`янськ,я ву.ЛПккмртиіьа,я ву.МїкКареЌк,я ву.ПполоѳѿѰѴнськ,я ву.ПрирЀЂов,я ву.ПаѸкнаѴоаьа,я ву.РрмѰѽинівсьа:63, 63/58,65, 67,69,69А,70,75,77,79,81, 83,85,87,89, 91, 91А,93А,95, 97,99, 99А,101,101А,103, 105, 107, 107А,107Б, 109, 109А,111, 113, 115, 115А,117,117А,119,121,123,123А,125, 125А,127,129, 131;я ву.Снеѿвухівсьа,я ву.Ссѵ гааомзкрн:78, 78А,80, 82, 82А,84,84А,86,88,88А,90, 92,92А,94, 94Б, 96,98,100А,102,102А,103, 103А,104, 105, 106А,107,107Б, 108,108А,109, 109А,109Б,111, 111А,112,113, 114, 114А,115, 116,117,118,118Б,119,120,120А,120Б, 121,122,122А,123,123А,123Г,124, 125А,126,126А,126Б, 127,128,129, 131, 131А,132, 132А,133, 133А,134, 135,135А,136,136А,137, 137А,138,139А,140,141, 142, 143, 143А,143Б, 144,144А,145,146,146А,146Б, 147, 147А,148, 149;я ву.Сумвськ,я ву.ЧмеЎоьнѹа,я ву.Чвѳвї нськ,япро.ЧвеЎоьнѹа,япро.1-ийвѳвї нсьЀй,япро.2-ийвѳвї нсьЀй,япро.3-ийвѳвї нсьЀйn>pa "/tda "/tra "tra "td rowpa "/tda "td valignsstop" width="139"a "panАМОЙЛѕn>КО
pa "/tda "td valignsstop" width="147"a "pОП»n>pa "/tda "td row ву.БкЖоіѴЖктов,я ву.Бп`янсьв,я ву.ІегааоѰѰѽЌа,я ву.>Вечшевськ,я ву.>риЗоорѷськ: 25, 27,29, 32,39, 40, 40А,40Б, 40В,41, 43,45,46,47, 49, 51, 53,55,57,59,61,61А,61Б, 62,64,66,67/16,68,69,70,71, 72,74,75,77,80, 82, 84,90, 92,94,96,98,100,100А,102,104, 106; ву.ЛцЄоЂл вчк,я ву.Льохівсьа,я ву.НаѻтввѹкЖ,я ву.Оеѻсовсьа:3,5,6, 7, 8, 9,10,12, 14, 16, 18,20;я ву.О Ѹ ЀеЌг,я ву.ПуЀгЇдва,я ву.РрмѰѽинівсьа:11, 15,21,21Б, 23,23А,23Б, 23В,24, 25,25А,25Б, 27,27А,27Б, 27В,27Д, 28А,29,29А,31,33, 33А,37, 37А,39, 39А,39Б,41, 41А, 43,43А,43Б, 45,46,47, 47А,47Б, 49А,50, 50А,52, 53, 53А,54,54А,55,56А,57,58,58А,59,59А,59Б,60,61А,61/109, 61/121,62;я ву.СсѰініЃаонськог,я ву.Ссѵ гааомзкрн:16, 18,18А,22,22А,22Б, 23,23А,23Б, 23В,24, 24А,25,26,26А,26Б, 27,27А,28, 28А,29,29А,30, 31, 31А,31Б, 32,32А,33,34,34А,34Б, 35,36,37,38, 38А,38Б,39, 40, 41, 41А, 42, 43,43Б,44,44А,45,48,50, 50А,50Б, 50/1,52, 52А,53,53А,54,54А,55,55А,56,56А,57,57А,58,59,59А,60,62,62А,63, 64, 64А,65, 65А,66,66А,66Б,67,68,68А,68Б,69,69Б,70,70А,70Б,72,73, 74,75,75А,75В,76,77,77А,77Б,79,81, 83,83А,83Б,85,85А,85Б,85В,87,87А,89, 89А,91, 93,95, 95А,95Б, 95В,97,99, 101,101Б;я ву.ТакѰЉганськ,я ву.Џ гаиѻиовбѺ,я ву.ЧиЖстї пр Ѹ,япро.ГѰѰѱдввськог,япро.Мгжаівськог,япро.О Ѹ ЀеЌг,япро.СЁѵ гааомзкрн,япро.ТѰкѰЉгансьнй,япро.о гаиѻиовбѺ,япро.1-ийриЗоорѷсьЀй,япро.2-ийриЗоорѷсьЀй,япро.3-ийриЗоорѷсьЀй,я ву.АяЁовськ,я ву.ЏрдоѿтакулЃЈеЌа:1–30, 32,34,36,38, 40, 42,46, 48, 50, 52–54,56;я ву.КѲалІеов,я ву.Мкоилнівсьа,я ву.МколЖжнк,я ву.НрекѰнсов: 29, 31, 35;я ву.>гватов,я ву.ЏѰѸсвѷѴа: 19,21,21А,23,84,86,94, 95, 97,98,99, 99А,100,102,103,107,109,111, 112,113, 113А,115, 117,119,119А,121,122,123,123А,123Г,125, 127,131, 133, 133А,135,135А,135Б, 137, 139,139А,141, 143, 143А,143Б, 143В,145А,145Б,145В,145Г,145Д, 147, 149, 149А,151, 153, 153А,153Б, 153В,153Г,153Д, 155, 157,157А,167,167А,167Б, 169,169Б,169В,171, 173, 173А,175, 177,177А,232;я ву.СсѰнсов: 3А,5А,7А,9,9А,11А,13А,15,17,29,29А,31,31А, 46, 46А,46Б,46В,51, 53,53А,55,55А,57,57Г;я ву.Ссѵ гааовѴганськог,я ву.ТПомрЏѷєва,я ву.ЦікЖЖдввськог: 1–76А,78,84;япро.АяЁовсьЀй,япро.МкоилнівсьЀй,япро.МколЖжннй,япро.оѰѸсвѷѴнй,япро.1-ийрдоѿтакулЃЈеЌа,япро.1-ийѲалІеоЀй,япро.1-ийсѰнсов,япро.1-ийікЖЖдввськог,япро.2-ийрдоѿтакулЃЈеЌа,япро.2-ийѲалІеоЀй,япро.2-ийсѰнсов,япро.2-ийікЖЖдввськог,япро.3-ийікЖЖдввськог,япро.4-ийрдоѿтакулЃЈеЌа,прз’ д РрмѰѽисооn>pa "/tda "/tra "tra "td valignsstop" width="139"a "pannРБnn>Еn>КО
pa "/tda "td valignsstop" width="147"a "p ВО «nКЂЌиніЉѸеа»n>pa "/tda "/tra "tra "td valignsstop" width="51"a "ppa "/tda "td valignsstop" width="139"a "panАУСЬ
оусяеЌиаяѲѺкоел вчn>pa "/tda "td valignsstop" width="147"a "ppa "/tda "td valignsstop" width="691"a "p> ву.ГЃагроДва: 7,9–11, 13, 15;я ву.ОищшеЌк,я ву. Снерця СеЖсКареЌк:11, 15,17,42;я ву.СсѰнсов: 80, 80А,82, 82А,83А,84,84А,84Б,85,86,86А,87,87Б,88,88А,89А,89Б,90, 90А,90Б,91, 92,94,94А,95, 96, 97,98,98А,99, 101А,103;я ву.ЦікЖЖдввськог: 159,161,163, 165, 272–278;– ву.ГЃагроДва: 2/36–6, 8, 12, 14, 17;я ву.>ашсѰінв: 5,7;я ву. Снерця СеЖсКареЌк:24/1–32;япр с. ВаосдЏйсоук:21, 23,27–37/16;яЗ"в Кам`янська міськаліпарі№7"а ОРn>pa "/tda "/tra "tra "td rowpa "/tda "td valignsstop" width="139"a "panАУСЬ
оусяеЌиаяѲѺкоел вчn>pa "p> n>pa "/tda "td valignsstop" width="147"a "ppa "ppa "ppa "/tda "td row ву.СднѼаџѵрк,я ву.ЦікЖЖдввськог: 77,79–83,85–158,160,162,164, 166, 168,170,172–174, 176,178–182,184,186, 188–190, 192–194,196, 198,200,202–204, 206–208,210,212, 214–216, 218–220,222,224, 226,228–270,280;я ву. ГвѹдаоаІськ: 6, 8–58;  пр с. ВаосдЏйсоук:2А–6, 8, 12/13, 14А,17–19, 24n>pa "/tda "/tra "tra "td valignsstop" width="139"a "panЕnЛѕnА
pa "/tda "td valignsstop" width="147"a "ppa "/tda "/tra "tra "td valignsstop" width="51"a "ppa "/tda "td valignsstop" width="139"a "panІДУР
pa "/tda "td valignsstop" width="147"a "ppa "/tda "td valignsstop" width="691"a "p> ву.ЗіѼнѸіЀЀлнськ:8–10, 12–12В,18,22–24, 30–32,34,38, 40, 47–49;я ву.МмЃвѹла nтЃЈеовськог: 6, 10;япр с. ВаосдЏйсоук:15Б;я ву.БвеуѰва,я ву.МѸувѹла nтЃЈеовськог: 2,4,8, 12, 14, 16;япр с.ВаосдЏйсоук:1, 7,9–11, 15Аn>pa "/tda "/tra "tra "td valignsstop" width="51"a "ppa "/tda "td valignsstop" width="139"a "panАУСЬ
оусяеЌиаяѲѺкоел вчn>pa "/tda "td valignsstop" width="147"a "ppa "/tda "td valignsstop" width="691"a "p> ву.ЗіѼнѸіЀЀлнськ:25–27,33,37, 39, 41–45;я ву.МѸувѹла nтЃЈеовськог: 2А,4А,6А,8А,12А,14А,18/23, 20–22;я ву.ЏѸувѹла nтЃЈеовськог: 28;я ву.>ашсѰінв: 2/22–4, 6, 8–9;я ву.Снерця СеЖсКареЌк:2/34–10, 12–14, 16, 18Аn>pa "/tda "/tra "tra "td valignsstop" width="51"a "ppa "/tda "td valignsstop" width="139"a "panОЛИnЬКО
pa "/tda "td valignsstop" width="147"a "ppa "/tda "td valignsstop" width="691"a "p> ву.ГЃагроДва: 18/26–20,24–26;я ву.>ашсѰінв: 15–19А;  ву. ГвѹдаоаІськ: 7–7Б;япр с. ВаосдЏйсоук:14, 16–16А,20,22;я ву.рдоѿтакулЃЈеЌа:31,33, 35,37, 39, 41, 43–45,47, 49, 51, 55,57–126; ву.ВѸЈЌеов,я ву.Маѻтенва,я ву.ЃагроДва: 23,27–35/11;я ву.ДоуѶбк,я ву.>оцюѸанськог,я ву.>риЗоорѷськ: 1, 1А,1Б,1В,1Г,1Д, 2, 2А,3, 3А,3Б, 3Г,3Д, 4,4А,5, 5А,5Б,5В,6,7,7А,8,9,9А,10, 11,11А,12,12А,13, 14, 14А,14Б, 15, 15А, 16, 16А,17,18,18А,18Б,18В,19,19А,19Б, 20,20Б, 21,21А,21Б, 21В,23,23А,24, 26,26А,26Б, 27А,29,29А,29Б, 30, 30А,30Б, 31,33, 33А,33Б, 33В,34,34А,35,35В, 36,36А,37, 37А,37Б,38, 38А; ву.ЛцнраекѰЗакк,я ву.ЛніЌа,я ву.МїкРїівсьа,я ву.НеЇвя-ЛцвнІськог,я ву.ПпнѰнѲЏмЀеоѳг,я ву.ПрівміЌа,я ву.СтбЂнЌков-ЩрдаѸеа,я ву.СоолодаіоисЀ,я ву.СофРї >Ёовлрвнські,я ву.СсѰнсов: 48,48А,50, 50А,52, 52А,54,54А,56,56А,58,58А,60,61,62,63, 64, 64А,66,67,67А,68,69,70,71, 73, 73А,73Б, 74,75,75А,75Б,76,77А,78;я ву.ТсуЀЈеДва,япро.>оцюѸанськогn>pa "/tda "/tra "/tbodya "/tablea "p> n>pa
РрзрлЌкаѼб-нѳйсо nОВ «<РцА «>ПеПекретгі»