Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

У Кам’янському затверджено основні завдання щодо покращення стану природного середовища

Згідно з Програмою соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2019 рік, у Кам’янському  затверджено основні завдання щодо стабілізації та покращення стану природного середовища, упровадження новітніх технологій очищення викидів, зниження негативного впливу на довкілля, забезпечення охорони, раціонального використання та відтворення природних ресурсів, підвищення рівня екологічної освіти.

Актуальні питання:

- техногенні геохімічні перетворення атмосфери та забруднення повітря;

- недосконалість систем моніторингу довкілля;

- погіршення стану зелених насаджень.

Критерії досягнення:

- поліпшення стану навколишнього природного середовища до рівня, безпечного для життєдіяльності населення;

- зменшення забруднюючих речовин, що скидаються у поверхневі водойми з забрудненими стічними водами на 4,2%;

-  зменшення обсягу утворення відходів на 2%;

-  ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ;

-  залучення громадськості до важливих питань в сфері екополітики;

- продовження реалізації проекту «Забезпечення екологічно безпечного захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин, ліквідація шламонакопичувача у балці Ясинова за адресою: вулиця Горобця С.Х., 1К» (15,0 млн.грн) за умови отримання фінансування з державного бюджету;

- проведення заходів щодо поліпшення стану лівобережного каналу
(1,9 млн.грн);

- створення системи комплексного екологічного моніторингу міста, селищ Таромське і Сухачівка на території впливу хвостосховищ (750,0 тис.грн);

- проведення заходів із захисту населення від факторів радіаційного  забруднення навколишнього середовища в зоні впливу хвостосховища по вулиці Лазо (800,0 тис.грн);

- забезпечення екологічно-безпечного збирання, перевезення та знешкодження відходів (2,8 млн.грн);

- заходи з озеленення міста (120,0 тис.грн).

 

11 лютого 2019