Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Звіт про роботу відділу за ІІІ квартал 2016 року

Створено: 2016-12-01 08:10:41Оновлено: 2016-12-05 11:39:52

 

 

ЗВІТ

про роботу відділу реклами міської ради
у IІІ кварталі 2016 року

 

1. Аналітична робота

Протягом звітного періоду було підготовлено:

-     02 проекти рішень міської ради, з них:

-     01 рішення «Про заборону розміщення на території міста інформаційних сюжетів щодо пасажирських перевезень до тимчасово окупованих територій»;

-     01 рішення «Про внесення змін до відомостей відділу реклами Дніпродзержинської міської ради»;

-     05 проектів рішень виконавчого комітету міської ради, з них:

-     01 рішення «Про виготовлення та розміщення постерів зовнішньої реклами з нагоди відзначення Дня Державного Прапора України та 25-ї річниці незалежності України»;

-     03 рішення «Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами у м.Дніпродзержинську»;

-     01 рішення «Про скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами у м.Дніпродзержинську»;

Також відділом реклами міської ради підготовлено та надано:

-     03 довідки про кількісний склад посадових осіб;

-     щомісячну статистичну звітність та списки на преміювання працівників.

Протягом звітного періоду підготовлено накази:

-     з особового складу – 05;

-     про надання відпусток – 01;

-     з адміністративно-господарських питань – 06.

На контролі у відділі реклами міської ради знаходилось 01 рішення міської ради, інформація про хід виконання якого надавалась з додержанням контрольних термінів.

Протягом кварталу відділом реклами міської ради складено та надано до:

Департаменту фінансів міської ради:

-     інформацію щодо фінансування видатків з міського бюджету;

-     інформацію, необхідну для уточнення кошторисів місцевих бюджетів та прогнозних показників на 2017 рік та наступні за плановим два бюджетні роки;

-     звіти про надходження і використання надходжень загального
та спеціального фондів бюджету;

-     звіти про кредиторську та дебіторську заборгованість бюджетних установ (форма №7М та форма №7Д) загального фонду бюджету;

-     показники кошторисів на 2016 рік загального фонду бюджету;

-     прогнозні показники бюджетних запитів на 2017 рік загального фонду бюджету;

-     щомісячні звіти (3 шт.) по використанню енергоносіїв.

Об’єднаної Податкової інспекції Дніпропетровської області
у м.Дніпродзержинську:

-     звіт по персоніфікованому обліку та звіт про сплату єдиного соціального внеску працівників відділу (3 шт.);

-     звіт по формі 1-ДФ про податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого
з них податку.

Управління Державної казначейської служби України
в м.Дніпродзержинську Дніпропетровської області:

-     звіт за ІІ квартал 2016 року по загальному фонду бюджету
з додатками;

-     звіт про кредиторську та дебіторську заборгованість бюджетних установ (форма №7М та форма №7Д) за загальним фондом.

Департаменту економічного розвитку міської ради:

-     звіт про проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг
за державні кошти (форма №1-торги).

2. Методична робота

Спеціалістами відділу реклами міської ради вивчаються зміни
у законодавстві та нормативно-методичній базі в сфері зовнішньої реклами, проводяться бесіди про запобігання на території міста Дніпродзержинськ проявам тероризму, про запобігання корупції, надається юридична допомога щодо напрямку діяльності відділу.

У зв’язку із набранням чинності 19.01.2016 вказаних змін до Типових правил, а також у зв’язку із зміною робочого орану виникла необхідність
у розробленні нового порядку розміщення зовнішньої реклами
у м.Дніпродзержинську, який був затверджений рішенням виконавчого комітету міської ради від 22.06.2016 №183.

Вказаний Порядок є регуляторним актом. Під час його розроблення
та прийняття його розробником в повному обсязі дотримано вимоги Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року №308 (зі змінами та доповненнями). Дотримано усіх строків публікації регуляторного акту, процедури його обговорення та опрацювання зауважень до нього.

На теперішній час положення про відділ реклами міської ради рішенням Кам’янської міської ради від 29.07.2016 №326-09/VII «Про внесення змін
до відомостей відділу реклами Дніпродзержинської міської ради» приведено відповідність до Типових правил (із урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від16.12.2015 №1173).

Тобто, всі нормативні акти міської ради з питання розміщення зовнішньої реклами проведено у відповідність до вимог чинного законодавства.

3. Організаційна робота

Щомісячно складався та надавався до бухгалтерії табель обліку робочого часу працівників.

Надано консультаційні послуги 9 особам стосовно розміщення зовнішньої реклами в м.Кам’янському.