Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Звіт про роботу відділу за 2017 рік

Створено: 2018-01-12 09:56:46Оновлено: 2018-01-12 09:58:57

ЗВІТ

про роботу відділу інформаційної діяльності та взаємодії з громадськістю Кам’янської міської ради за 2017 рік

1. Загальні положення

Відділ інформаційної діяльності та взаємодії з громадськістю є структурним підрозділом Кам’янської міської ради який виконує завдання по сприянню реалізації на території міста державної внутрішньої політики.

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, Указами Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, які визначають та регламентують суспільно-політичне життя в Україні, наказами і розпорядженнями міського голови, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, положенням про відділ, посадовими інструкціями.

Відділ у 2017 році здійснював діяльність, направлену на:

- розвиток інформаційного простору та інформаційної інфраструктури у місті, а також інформаційного забезпечення діяльності міської ради, міського голови, виконавчого комітету міської ради;

- здійснення аналізу і прогнозування суспільно-політичних процесів та внесення відповідних пропозицій з цих питань;

- сприяння виконавчим органам міської ради в забезпеченні взаємодії з міськими організаціями політичних партій, громадськими об’єднаннями, релігійними громадами;

- взаємодію на території міста з усіма засобами масової інформації незалежно від їх форм власності з метою сприяння підвищенню ролі та авторитету органів державної влади та місцевого самоврядування;

- забезпечення зворотного зв’язку через засоби масової інформації та мережу Інтернет з населенням міста;

- здійснення моніторингу громадської думки з конкретних проблем державної політики та самоврядування, своєчасне інформування органів державної влади та місцевого самоврядування про нагальні проблеми, виявлені під час моніторингу, унесення пропозицій щодо своєчасного коригування соціально-економічної політики на території міста;

- здійснення формування банку інформації з економічних, соціальних,  культурних та інших проблем розвитку міста;

- формування банку даних фото- та відеотеки з питань діяльності виконавчих органів міської ради.

- здійснення інших повноважень, передбачених законодавством України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями міського голови, шляхом взаємодії із засобами масової інформації, міськими організаціями політичних партій, громадськими об’єднаннями, релігійними громадами.

2. Аналітична робота

Відділом систематично проводився аналіз суспільно-політичної ситуації в місті, за звітній період підготовлено та надано до облдержадміністрації приблизно 350 щоденних звітів та інформацій про суспільно-політичну ситуацію в місті, 24 двохтижневих звітів.

Щоденно ведеться моніторинг міських та обласних засобів масової інформації та мережі Інтернет в частині розміщення критичних матеріалів на адресу міської влади. У разі необхідності, щодо негайного реагування, інформація надавалася міському голові та заступникам міського голови.

За 2017 рік працівниками відділу проведено певну роботу щодо опрацювання документообігу: опрацьовано 702 документа (листи, доручення облдержадміністрації, звернення, повідомлення), та підготовлено 620 документів.

Велась робота з трудовими колективами підприємств міста з питання вивчення соціально-психологічного стану для запобігання конфліктних ситуацій.

Постійно проводилась робота з співпраці та обміну досвідом із відділами інформаційної діяльності та взаємодії з громадськістю місцевого самоврядування України. Відділ брав участь у підготовці інформаційних повідомлень та інших матеріалів, які сприяють розширенню  міжрегіональних зв’язків, підвищенню інвестиційної привабливості міста, а також у підготовці місцевих програм розвитку інформаційної інфраструктури м. Кам’янського.

3. Методична робота

За 2017 рік працівниками відділу підготовлено 10 проектів рішень міської ради та 12 проектів розпоряджень міського голови.

Відділ систематично співпрацював з представниками громадських організацій та політичних партій. За звітній період активно взаємодіяли з керівництвом політичних партій ВО «Свобода» «Опозиційний блок», «Батьківщина», громадськими організаціями «ZOOщит», «ПАТРІОТ 2015» та громадськими організаціями національних меншин міста.

Протягом року відділом опрацьовані питання щодо надання до облдержадміністрації висновків щодо реєстрації статутів 3 релігійних громад (із виїздом та безпосереднім спілкуванням із членами релігійної громади та мешканцями прилеглих будинків щодо виявлення скарг на діяльність громади). Також відділом підготовлено до облдержадміністрації висновки стосовно реєстрації змін до статутів 18 релігійних громад.

 

Проводились робочі зустрічі з керівниками та журналістами засобів масової інформації.

У 2017 році підготовлено та розміщено на веб-сайті міської ради, запропоновано для публікації в друкованих і електронних ЗМІ 1760 інформаційних повідомлень та прес-релізів.

Підготовлено та опубліковано 83 привітання, підготовлено 155 текстів промов для міського голови, 48 текстів вітальних листів, 19 текстів подяк міського голови.

На міському телебаченні (ТРК «МІС») щоденно, окрім вихідних днів, виходили випуски міських новин, регулярно надавалося слово керівникам структурних підрозділів міської ради в телепрограмах «Актуальна тема», «Точка зору», «Відверто з владою», «Територія Д».

На міському радіо також велася постійна робота по висвітленню діяльності міської влади, публікувалися всі інформаційні повідомлення прес-служби (з повторною трансляцією на обласному радіо), регулярно транслювались коментарі і виступи міського голови  та керівників структурних підрозділів міської ради.

Регулярно публікувалися у газеті «Відомості», на міському радіо та телебаченні, розміщувалися на веб-сайті матеріали щодо обговорення реформ, які проводяться або плануються в Україні; матеріали про діяльність керівництва обласної державної адміністрації та обласної ради щодо розвитку регіону.

Відділ здійснював контроль за проведенням у місті акцій пікетування, мітингів, інформаційних акцій, співпрацював з правоохоронними органами щодо здійснення контролю за додержанням чинного законодавства, громадського порядку під час їх проведення. За звітній період було проконтрольовано 58 масових акції організованих громадськими організаціями, політичними партіями та громадянами міста. Також було проконтрольовано 51 богослужіння та інформаційні акції, які проводили релігійні громади міста.

Відділ систематично брав участь у пленарних засіданнях міської ради та її виконавчого комітету, нарадах під головуванням міського голови та міських заходах за його участю, за необхідністю – на інших нарадах.

Сприяючи розвитку інформаційного простору, виконанню законодавства України щодо діяльності ЗМІ та свободи слова, відділ щоденно здійснював співробітництво із журналістами міських ЗМІ.

Також регулярно здійснювався зв'язок із працівниками обласних та всеукраїнських засобів масової інформації з метою інформаційного просування м. Кам'янське в Україні, об`єктивного висвітлення подій у місті.

Протягом  вищезазначеного періоду відділ відповідно до покладених  завдань:

- створював електронний архів інформації щодо діяльності міського голови, міської ради та її виконавчого комітету, формував підшивку газети «Відомості», створював архів інших періодичних видань;

- проводив моніторинг міських та обласних ЗМІ в частині розміщення критичних матеріалів на адресу міської влади;

- здійснював інформаційне забезпечення візитів до міста  високопосадовців.

Систематично:

-     оприлюднювались рішення міської ради, виконавчого комітету міської ради та розпорядження міського голови;

-     розміщувалась інформація на офіційному веб-сайті Кам'янської міської ради;

-     надавалась інформація електронною поштою засобам масової інформації та окремим журналістам;

-     щотижнево надавалась електронною поштою інформація про події, які плануються керівництвом міської ради та її виконавчого комітету (анонси подій);

-     здійснювався оперативний зв'язок із засобами масової інформації;

-     надавалась методична, консультативна допомога управлінням, відділам та іншим структурним підрозділам Кам’янської міської ради в організації роботи із засобами масової інформації, проведенні заходів, пов’язаних із висвітленням їх діяльності.

Протягом  вищезазначеного періоду відділ додатково до плану роботи:

- сприяв розміщенню матеріалів, підготовлених управлінням надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради;

- співпрацював з редакцією газети «Панорама Азота» в частині організації інтерв’ю;

-  підготував вступне слово до книги, присвяченої 30-річчю ветеранського руху у Кам`янському, до буклету «Кам`янське багатогранне», інформаційного довідника спортивно-масових змагань Кам`янського;

- сприяв розміщенню матеріалів, підготовлених міським центром зайнятості;

- брав участь у підготовці книги до Дня міста;

- підготував інформацію для фільму до Дня міста;

- брав участь у підготовці звіту  роботи міського голови за рік;

- здійснював інформаційний супровід спортивно-масових заходів «Фестиваль здорового способу життя «Осінні Забави», «Спортивно-патріотичний фестиваль», «Фестиваль здорового способу життя
«Богатирські ігри», «Велодень», відкритого кубкового турніру з волейболу, «Фестивалю єдиноборств», «Фестиваль пляжних видів спорту»,
спартакіади медичних працівників, з патріотичного виховання «Хвиля пам’яті», фестивалю військово-патріотичної пісні «Солдати миру», фестивалю
«Kolir Fest-2017», зональних змагань VI Обласної спартакіади депутатів
органів місцевого самоврядування всіх рівнів; здійснював інформаційний супровід міського конкурсу «Міс Весна – 2017».

4. Організаційна робота

Відділ брав участь в організаційній роботі та проведенні державних та релігійних свят (підготовка проектів розпоряджень міського голови, робочих планів, організації проведення оперативних нарад) - Великодня та днів поминання померлих, Дня соборності України, Дня народження Т.Г.Шевченка, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Дня Європи, Дня пам'яті жертв політичних репресій, Дня Скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні, Дня Конституції України, Дня Державного прапора України, Дня незалежності України, Дня Гідності та Свободи, Дня пам’яті жертв голодоморів.

Відділ проводив робочі наради із відзначення державних свят та контролю за проведенням мітингів, акцій протесту. За 2017 рік було підготовлено та проведено 11 таких нарад.

Також відділом були організовані та проведені 2 громадських обговорення з питань найменування новоутвореної вулиці на честь Дениса Томіловича, перейменування Білоруського проїзду на вулицю Максима Самойловича. Та у грудні 2017 року розпочато громадське обговорення у формі електронної консультації щодо присвоєння КЗ НВК №37 Кам’янської міської ради імені Максима Самойловича.

Відділом підготовлено та проведено засідання круглого столу щодо відзначення в Україні 500-річчя Реформації.

Відділом взята участь у підготовці двох засідань Духовної ради церков та релігійних організацій м.Кам’янського.

Організовано та проведено 8 брифінгів секретаря міської ради, у форматі «Підхід до преси»: 4 брифінги міського голови та 16 - його заступників.

 

 

Начальник відділу інформаційної діяльності

та взаємодії з громадськістю міської ради                     Ю.А. БЕРЕЖНИЙ