Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

ЗВІТ про роботу управління за 2016 рік

Створено: 2017-04-12 10:17:50Оновлено: 2018-06-08 11:54:38

ЗВІТ

про роботу архівного управління Кам’янської міської ради

 за 2016 рік

 

1. Аналітична робота

    Робота архівного управління Кам’янської міської ради здійснювалась відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Регламенту виконавчих органів Кам’янської міської ради, розпорядчих актів Дніпропетровської обласної ради та облдержадміністрації, рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, положення про управління.

    Ураховуючи зміни в законодавстві України та з метою встановлення тарифів (цін) на платні послуги, що надаються архівним управлінням населенню, бюджетним установам та іншим споживачам, управлінням підготовлено рішення виконавчого комітету міської ради від 24.02.2016
№38 «Про встановлення тарифів (цін) на платні послуги, шо надаються архівним управлінням м.Дніпродзержинська міської ради населенню, бюджетним установам та іншим споживачам».

    Підготовлено та опубліковано у лютому звіт про результати базового відстеження рішення виконавчого комітету міської ради «Про встановлення тарифів (цін) на платні послуги, що надаються архівним управлінням м.Дніпродзержинська міської ради населенню, бюджетним установам та іншим споживачам».

    З прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 року № 77 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 № 1078 і від 9 грудня 2015р. № 1013» збільшилась заробітна плата головного архівіст управління та відповідно – денна тарифна ставка, яка закладена у розрахунок платних послуг, що надаються архівним управлінням.

     Відповідно зі змінами у законодавстві архівним управлінням підготовлено новий регуляторний акт, який був прийнятий 22 червня 2016 року виконавчим комітетом міської ради «Про встановлення тарифів (цін) на платні послуги, шо надаються архівним управлінням м.Дніпродзержинська міської ради населенню, бюджетним установам та іншим споживачам».

    На виконання розпорядження міського голови від 07.06.2016 № 230-р «Про заходи у зв’язку із перейменуванням міста Дніпродзержинськ на Кам’янське» управлінням підготовлено рішення міської ради від 29.07.2016 №290-09/VII «Про внесення змін до відомостей архівного управління м.Дніпродзержинська міської ради», також затверджено Положення про архівне управління Кам’янської міської ради.

     На виконання розпорядження міського голови від 17.09.2014 № 175-р «Про проведення заходів щодо запобігання на території міста проявам тероризму» у березні на ім’я міського голови підготовлена інформація щодо запобігання проявам тероризму в архівному управлінні міської ради у 2016 році.

      На виконання розпорядження міського голови від 17.02.2016 №54-р «Про затвердження плану заходів щодо запобігання проявам корупції в апараті Дніпродзержинської міської ради та її виконавчих органах на 2016 рік» підготовлена інформація щодо виконання архівним управлінням міської ради Плану заходів.

  Підготовлені та надані фінансові річні та квартальні звіти до УДКСУ у м.Кам’янському, департаменту комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно, Державного архіву Дніпропетровської області за 2016 рік,  місячні звіти до УПФУ в Заводському районі та квартальні до ОДПІ у м.Кам’янському; квартальні і річний звіт про виконання плану розвитку архівної справи у м.Кам’янському за 2016 рік до державного архіву Дніпропетровської області.

     На виконання доручень Державного архіву Дніпропетровської області розроблено План заходів здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів Національного архівного фонду на 2015-2019 роки та у липні, грудні підготовлені та надані інформації:

- про підсумки роботи із запитами на інформацію, що надійшли до архівного управління у І та ІІ півріччі 2016 року;

- аналіз фізичного стану документів НАФ архівного управління за
2009-2016 роки.  

     Підготовлені та надані до виконавчого комітету міської ради узагальнені дані про звернення громадян, що надійшли до архівного управління
у 2016 році, інформації про кількісний склад працівників та посадових осіб архівного управління (щоквартальні).

      На виконання листа державного архіву Дніпропетровської області підготовлена інформація, разом із електронною презентацією (діаграми, фотографії місць, стендів, фрагментів виставок), про роботу архівного управління щодо забезпечення прав громадян на отримання ретроспективної інформації у 2016 році.

         У першому кварталі проведена робота з виявлення юридичних осіб – джерел формування НАФ, у діяльності яких створюються електронні документи постійного та тривалого (понад 10 років) зберігання з електронним цифровим підписом, вивчення складу цих документів та аналіз систем електронного документообігу, впроваджених в юридичних особах – джерелах формування НАФ.

         25 листопада проведено семінар з питань організації діловодства та архівної справи, складання номенклатури справ на 2017 рік з відповідальними особами у виконавчих органах Кам’янської міської ради.

        

2. Методична робота

     В архіві підтримуються задовільні умови зберігання документів, забезпечується санітарно-гігієнічний та світловий режим. Регулярно проводиться вологе прибирання приміщень, обезпилювання документів. Остання п’ятниця місяця – санітарний день.

         Виконано ремонт документів – 200 аркушів, закартановано – 635 справ.

         Здійснено оправлення та підшивку документів – 1091 справ.

          На виконання Державного Плану заходів щодо здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів Національного архівного фонду на 2015-2019 роки здійснено перевіряння наявності справ фонду ПАТ «Дніпровського металургійного комбінату» у кількості 2369 справ. Інформація про стан перевіряння направлена до Державного архіву Дніпропетровської області.

        У звітному періоді на державне зберігання прийнято вісім вже існуючих фондів:

- Дніпродзержинський державний технічний університет

                                                                                     (2001-2010) – 411 справ;

- Виконавчий комітет Баглійської районної у м.Дніпродзержинську ради

                                                                                     (2007-2015) – 149 справ;

- Виконавчий комітет Дніпровської районної у м.Дніпродзержинську ради                                                                                             (2009-2015) – 239 справ;

- Виконавчий комітет Заводської районної у м.Дніпродзержинську ради                                                                                        (2009-2015) – 275 справ;

- Дніпродзержинська міська рада                                       (2010-2010)  – 75 справ;

- Управління статистики у м.Дніпродзержинську    (2012) – 31 справ;

- Управління освіти і науки міської ради                           (2006-2012) – 21 справа;

 

- Дніпродзержинська міська профспілкова організація

 працівників державних установ                               (2006-2008) – 15 справ.

                                                                           Усього: 1216 справ.

     Архівним управлінням підготовлено і проведено 4 засідання експертної комісії, на яких схвалено:

- 67 номенклатур справ;

- 7 описів справ постійного зберігання;

- 26 описів справ з особового складу;

- 2 описи справ тимчасового зберігання;

- 46 актів про виділення документів до знищення.

Здійснено три перевірки архівних підрозділів:

- міське управління юстиції – комплексна;

- управління державного казначейства – контрольна;

- департамент молоді і спорту міської ради – тематична.

Про результати перевірок складені довідки.

      Протягом року для фізичних та юридичних осіб надано 270 консультацій з питань діловодства та архівної справи.

    З метою раціонального розміщення справ у сховищах перенесено
1089 справ.

         Проведено експертизу цінності документів:

         - Дніпродзержинський державний технічний університет,

справи постійного зберігання за 2001-2010 – 411 справ;

справи з особового складу (кадрових питань) за 2001-2010 – 683 справ;

         - Виконавчий комітет Баглійської районної у м.Дніпродзержинську ради,

справи постійного зберігання за 2007-2015 – 148 справ;

         - Виконавчий комітет Дніпровської районної у м.Дніпродзержинську ради, справи постійного зберігання за 2009-2015 – 275 справ;

         - Виконавчий комітет Заводської районної у м.Дніпродзержинську ради,

справи постійного зберігання за 2009-2015 – 253 справи;

         - Дніпродзержинська міська рада, особові справи депутатів 6 скликання
за 2010-2015 – 4 справи;

         - Управління освіти і науки міської ради,       

справи постійного зберігання за 2006-2012 – 21 справа;

         - Дніпродзержинська міська профспілкова організація працівників державних установ,

справи постійного зберігання за 2006-2008 – 15 справ.

    Складені після експертизи цінності довідкові апарати (передмови, описи справ постійного зберігання та особового складу) до фондів представлені на розгляд експертно-перевірній комісії державного архіву Дніпропетровської області.

Експертно-перевірною комісією Державного архіву Дніпропетровської області затверджено сім архівних фондів:

- Дніпродзержинський державний технічний університет:

         опис №1 справ постійного зберігання за 2001-2010 – 411 справ;

         опис №1-ос справ з кадрових питань (особового складу) – 683 справи;

- Виконавчий комітет Баглійської районної у м.Дніпродзержинську ради:

         опис №1 справ постійного зберігання за 2011-2015 – 145 справ;

         опис №1 (особові справи депутатів) за 2010-2015 – 3 справи;

- Виконавчий комітет Дніпровської районної у м.Дніпродзержинську ради:                 опис №1 справ постійного зберігання за 2009-2015 – 247 справ;

         опис №1 (особові справи депутатів) за 2010-2015 – 6 справи;

- Виконавчий комітет Заводської районної у м.Дніпродзержинську ради:           опис №1 справ постійного зберігання за 2009-2015 – 272 справ;

         опис №1 (особові справи депутатів) за 2010-2015 – 3 справи;

- Дніпродзержинська міська рада:

         опис №1 (особові справи депутатів 6 скликання) за 2010 рік – 4 справи;

- Управління освіти і науки міської ради міської ради:

         опис №2 справ постійного зберігання за 2006-2012 – 21 справа;

- Дніпродзержинська міська профспілкова організація працівників державних установ:

         опис №1 справ постійного зберігання за 2006-2008 – 15 справ.

         На довготривале зберігання, на договірних засадах, до архівного управління надійшли документи з особового складу від 13 підприємств, установ, організацій, які припинили свою діяльність. Після експертизи цінності на прийняті справи складені описи справ з особового складу та передмови до прийнятих фондів.

         Керівникам та посадовим особам виконавчих органів міської ради, надавалась методична та практична допомога у підготовці документів з питань, що належать до повноважень архівного управління. 

        

3. Організаційна робота

         В роботі по використанню документної інформації переважали запити громадян соціально-правового характеру.

         У звітному періоді до архівного управління надійшло 1814 запити. З них позитивних – 1659, негативних – 155 запити.

         Тематичних запитів (архівні витяги для підтвердження майнових прав) – 422.

         Тематика запитів:

- Надання земельних ділянок у користування для будівництва індивідуальних житлових будинків і споруд;

- Надання земельних ділянок під будівництво гаражів;

- Виділення житлової площі.        

         Враховуючи те, що архівне управління щорічно поповнюється документами НАФ та документами з особового складу ліквідованих установ, кількість запитів у 2017 році збільшиться.

         Протягом року діяла архівна виставка «Місто у роки воєнного лихоліття» до 70-річчя великої Перемоги у Другій світовій війні.

         У читальному залі архівного управління протягом року працювали тринадцять користувачів. До читального залу для користування було видано 135 справ.

         Підготовлена публікація «Зная прошлое, двигаться в будущее», газета «Событие», від 06.01.2016 №1.

         До 25-річниці Дня незалежності України підготовлена публікація «Мовою архівних фондів», газета «Событие», від 24.08.2016 №34.

                                               4. Робота з кадрами

     На виконання Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» з працівниками управління проведено 12 бесід.

     У березні підготовлені та надані декларації про доходи посадових осіб місцевого самоврядування архівного управління міської ради.

     Підготовлено кадровий резерв на 2017 рік. Підготовлений графік відпусток працівників управління на 2017 рік.

5.Обмін досвідом, передові розробки та власні новітності в роботі

         У читальному залі управління продовжує діяти архівна виставка «Місто у роки воєнного лихоліття» до річниці Перемоги у Другій світовій війні (1939-1945 рр.).

Начальник управління                                                                  Г.О.Кулініч

 

ПОГОДЖЕНО

Секретар міської ради

___________О.Ю.ЗАЛЕВСЬКИЙ