Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

ЗВІТ про роботу управління за 2017 рік

Створено: 2017-04-12 10:21:25Оновлено: 2018-06-08 11:44:48

ЗВІТ

про роботу архівного управління Кам’янської міської ради

міської ради за 2017 рік

 

1. Аналітична робота

Робота архівного управління Кам’янської міської ради здійснювалась відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Регламенту виконавчих органів Кам’янської міської ради, розпорядчих актів Дніпропетровської обласної ради та облдержадміністрації, рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, положення про управління.

Ураховуючи зміни в законодавстві України та з метою встановлення тарифів (цін) на платні послуги, що надаються архівним управлінням населенню, бюджетним установам та іншим споживачам, управлінням підготовлено рішення виконавчого комітету міської ради від 25.10.2017
№301 «Про встановлення тарифів (цін) на платні послуги, шо надаються архівним управлінням Кам’янської міської ради населенню, бюджетним установам та іншим споживачам».

Підготовлено та опубліковано у серпні звіт про результати базового відстеження рішення виконавчого комітету міської ради «Про встановлення тарифів (цін) на платні послуги, що надаються архівним управлінням Кам’янської міської ради населенню, бюджетним установам та іншим споживачам».

         На виконання розпорядження міського голови від 17.09.2014 № 175-р «Про проведення заходів щодо запобігання на території міста проявам тероризму» у грудні на ім’я міського голови підготовлена інформація щодо запобігання проявам тероризму в архівному управлінні міської ради
у 2017 році.

         На виконання розпоряджень міського голови:

- від 17.01.2017 №18-р «Про затвердження плану заходів щодо запобігання корупції на 2017 рік»;

- від 04.12.2017 №439-р «Про організацію роботи із внесеними викривачами повідомленнями про корупцію» підготовлені та надані інформації щодо виконання архівним управлінням Кам’янської міської ради Плану заходів.

Підготовлені та надані фінансові річні та квартальні звіти до УДКСУ у
м.Кам’янському, департаменту комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно, Державного архіву Дніпропетровської області за 2017 рік,  місячні звіти до УПФУ в Заводському районі та квартальні до ОДПІ у м.Кам’янському; квартальні і річний звіт про виконання плану розвитку архівної справи у м.Кам’янському за 2017 рік до державного архіву Дніпропетровської області.

На виконання доручень Державного архіву Дніпропетровської області розроблено План заходів здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів Національного архівного фонду на 2015-2019 роки та у липні, грудні підготовлені та надані інформації:

- про підсумки роботи із запитами на інформацію, що надійшли до архівного управління у І та ІІ півріччі 2017 року;

- аналіз фізичного стану документів НАФ архівного управління за
2009-2017 роки.  

Підготовлені та надані до виконавчого комітету міської ради узагальнені дані про звернення громадян, що надійшли до архівного управління
у 2017 році, інформації про кількісний склад працівників та посадових осіб архівного управління (щоквартальні).

         На виконання листа державного архіву Дніпропетровської області підготовлена інформація, разом із електронною презентацією (діаграми, фотографії місць, стендів, фрагментів виставок), про роботу архівного управління щодо забезпечення прав громадян на отримання ретроспективної інформації у 2017 році.

         У першому кварталі проведена робота з виявлення юридичних осіб – джерел формування НАФ, у діяльності яких створюються електронні документи постійного та тривалого (понад 10 років) зберігання з електронним цифровим підписом, вивчення складу цих документів та аналіз систем електронного документообігу, впроваджених в юридичних особах – джерелах формування НАФ.

         Підготовлено та проведено 15 грудня семінар з питань організації діловодства та архівної справи, складання номенклатури справ на 2018 рік з відповідальними особами у виконавчих органах Кам’янської міської ради, підприємствах та організаціях міста.

        

 

2. Методична робота

В архіві підтримуються задовільні умови зберігання документів, забезпечується санітарно-гігієнічний та світловий режим. Регулярно проводиться вологе прибирання приміщень, обезпилювання документів. Остання п’ятниця місяця – санітарний день.

         Виконано ремонт документів – 200 аркушів, закартановано – 472 справ.

         Здійснено оправлення та підшивку документів – 939 справ.

          На виконання Державного Плану заходів щодо здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів Національного архівного фонду на 2015-2019 роки здійснено перевіряння наявності справ Національного архівного фонду у кількості 4252 справ.

         Інформація про стан перевіряння направлена до Державного архіву Дніпропетровської області.

         У звітному періоді надійшло чотири вже існуючих фондів та один новий фонд:

- Дніпровська районна рада та її виконавчий комітет  (2006-2008) – 1 справа;

- Карнаухівської селищної ради                                 (2009-2012) – 108 справ;

 

- Дніпродзержинської міської ради та її виконавчого комітету

                                                                                     (2012-2013) – 246 справ;

- Дніпродзержинського енергетичного технікуму                                                                                                                              (2006-2015) – 45 справ;

- Управління статистики у м.Дніпродзержинську                                                                                                                               (2013-2015) – 34 справи;

 

         Новий фонд:

- Служби у справах дітей Кам’янської міської ради    (2008-2014) – 38 справ.

                                                                                     Усього: 472 справи.

         Фонд особового походження:

- Ісаєв Ф.Г., український поет і перекладач                   (1940-1998) – 552 од.зб.

Архівним управлінням підготовлено і проведено 4 засідання експертної комісії, на яких схвалено:

- 49 номенклатур справ;

- 9 описів справ постійного зберігання;

- 34 описів справ з особового складу;

- 47 актів про виділення документів до знищення.

Здійснено три перевірки архівних підрозділів:

- управління статистики в м.Кам’янському – комплексна;

- служба у справах дітей міської ради – контрольна;

- департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради – тематична.

Складені довідки про результати.

Надано 206 консультацій з питань діловодства та архівної справи підприємствам, організаціям та установам міста.

         Складені після експертизи цінності довідкові апарати (передмови, описи справ постійного зберігання та особового складу) до фондів представлені на розгляд експертно-перевірній комісії державного архіву Дніпропетровської області.

Експертно-перевірною комісією області затверджено п’ять архівних фондів:

- Карнаухівської селищної ради

         опис №1 справ постійного зберігання за 2009-2012 – 108 справ;

         опис №1-ос справ з кадрових питань (особового складу) за 2000-2016 –
44 справи;

         опис №2-ос справ з кадрових питань (особового складу) за 2010-2015 –
2 справи;

 

- Дніпродзержинського міської ради та її виконавчого комітету:

         опис №1 справ постійного зберігання за 2012-2013 – 250 справ;

         опис №1-ос справ з кадрових питань (особового складу) за 1997-2015 – 333 справи;

 

- Дніпродзержинського енергетичного технікуму:           

         опис №1 справ постійного зберігання за 2006-2015 – 45 справ;

         опис №1 (особові справи депутатів) за 2006-2015 – 100 справ;

 

- Управління статистики у м.Дніпродзержинську:            

         опис №2 справ постійного зберігання за 2013-2014 – 34 справи;

        

- Служба у справах дітей Кам’янської міської ради:

         опис №1 справ постійного зберігання за 2008-2014 – 38 справ.

 

Один архівний фонд особового походження:

-  Ісаєв Ф.Г., український поет і перекладач                   

         опис №1 справ постійного зберігання за 1940-1998 – 552 од.зб.

        

         На довготривале зберігання, на договірних засадах, до архівного управління надійшли документи з особового складу від 18 підприємств, установ, організацій, які припинили свою діяльність. На суму 61574,61 грн.

         Після експертизи цінності на прийняті справи складені описи справ з особового складу, історичні довідки та передмови до прийнятих фондів. Усього 467 справ з особового складу.

         Керівникам та посадовим особам виконавчих органів міської ради, надавалась методична та практична допомога у підготовці документів з питань, що належать до повноважень архівного управління. 

3. Організаційна робота

         В роботі по виконанню документної інформації переважали запити громадян соціально-правового характеру – 1923 запити.

З них позитивних – 1436, негативних – 487 запити. Тематичних запитів – 490.

         Підготовлена та 28 лютого 2017 року відкрита архівна виставка «З документальної спадщини поета-кам’янчанина Федора Ісаєва» до 95-річчя з дня народження. Виставку у березні відвідали 60 осіб. Проведено 3 екскурсії.

         Продовжує діяти архівна виставка «Місто у роки воєнного лихоліття» до 72 річниці великої Перемоги у Другій світовій війні.

         До 100-річчя створення архівних установ України підготовлена виставка «Архів – справа небайдужих».

         До читального залу для користування видано 335 справ.

         Публікації в пресі:

- «Благодаря архивам все мы живем в истории вечно», газета «Панорама «Азота», від 16.03.2017 №11;

- «Архив поэта», газета «Наш репортер», від 08.03.2017 №10;

- «Эмоциональные документы», газета «Знамя Дзержинки», від 09.03.2017 №10;

- «Архив – дело неравнодушных», газета «ДМК», від 31 серпня 2017 року;

- «Архив Каменского вспоминает свою историю», газета «Наш Репортер»,

від 06.09.2017;

- «До 100-річчя створення архівних установ України», газета «Событие»,
від 22 серпня 2017 року.

         Телепередача 01 березня 2017 року, «Час новин», «МІС ТВ».

                                               4. Робота з кадрами

На виконання Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» з працівниками управління проведено 12 бесід.

У березні підготовлені та надані декларації про доходи посадових осіб місцевого самоврядування архівного управління міської ради.

Підготовлено кадровий резерв на 2018 рік. Підготовлений графік відпусток працівників управління на 2018 рік.

5.Обмін досвідом, передові розробки та власні новітності в роботі

         На виконання доручення державного архіву Дніпропетровської області підготовлені методичні рекомендації з експертизи цінності та комплектування документами з особового походження.

         У читальному залі управління продовжує діяти архівна виставка «Місто у роки воєнного лихоліття» до річниці Перемоги у Другій світовій війні (1939-1945 рр.).