Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

про роботу відділу праці та соціально-трудових відносин міської ради за ІІІ квартал 2020 року

Створено: 2020-10-12 07:11:47Оновлено: 2020-10-12 07:13:02

ЗВІТ про роботу відділу праці та соціально-трудових відносин міської ради за ІІІ квартал 2020 року 1. Аналітична робота За даними підприємств боржників міста загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати по місту станом на 01.09.2020 становить 7633,5 тис. грн., у т.ч.: на 3 економічно активних підприємствах: 5773,2 тис. грн., з якої: ДП «Бар’єр» –3326,7 тис.грн (+118,5 тис.грн. у порівнянні з 01.08.2020); ДП «Смоли» – 2196,8 тис.грн. (+86,5 тис. грн. у порівнянні з 01.08.2020); ТОВ «Дніпровський завод сталевих конструкцій» 249,7 тис. грн. (0,0 тис. грн. у порівнянні з 01.08.2020). на 1 економічно не активному підприємстві: 1860,3 тис. грн., з якої ДП «Укр ДІАП» – 1860,3 тис.грн (0,0 тис.грн. у порівнянні з 01.08.2020). Протягом ІІІ кварталу 2020 року зареєстровано 13 колективних договорорів та 4 зміни і доповненя до колективних договорів. З початку року всього сталося 8 випадків травмування. 4 випадки травмування знаходяться в стадії розслідування. В порівнянні з аналогічним періодом 2019 року травматизм зменшився на 8 випадків. Зі смертельним наслідком ¬ зменшився на 100 %. Види подій, що призвели до нещасних випадків: падіння потерпілого під час пересування, падіння, обрушення, обвалення предметів, матеріалів, породи, ґрунту тощо, дія предметів та деталей, що рухаються, розлітаються, обертаються. Основні причини – невиконання вимог інструкцій з охорони праці, неналежне виконання посадових обов'язків. Підготовлено інформацій: до Дніпропетровської ОДА та її структурних підрозділів: - інформація щодо виконання Протоколу засідання обласної комісії з питань погашення заборгованості з виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат від 20.03.2017; - інформація щодо виконання Протоколу наради з питань детинізації заробітної плати від 10.10.2017; - інформація щодо виконання Протоколу спільної наради з питання «Легалізація зайнятості населення та заробітної плати, активізація роботи щодо виявлення фактів використання праці неоформлених працівників та порушень законодавства про працю» від 22.05.2018; - інформація щодо виконання Розпорядження голови ОДА від 26.09.2018 №Р-807/0/3-13 «Про подальше поглиблення соціального діалогу та співпраці між органами виконавчої влади і місцевого самоврядування, організаціями роботодавців та профспілковими організаціями області»; - інформація щодо виконання Розпорядження голови ОДА від 02.08.2010 №Р-404/0/3-10 «Щодо заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах-боржниках»; - інформація щодо виконання Розпорядження КМУ від 27.12.2007 №1017-р «Про схвалення експертної стратегії»; - інформація щодо опрацювання на засіданні робочих групп переліку, підприємств, установ та організацій, мінімізаторів сформованих ПФУ України у Дніпропетровській області; - інформація щодо виконання Розпорядження голови ОДА від 13.05.2013 №Р-362/0/3-13 щодо забезпечення та проведення громадських робіт; - інформація щодо виконання Рішення ДОР від 20.06.2014 №531-26/VI «Про обласну соціальну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці». До виконавчого комітету, структурних підрозділів міської ради: до департаменту економічного розвитку міської ради: - щодо заборгованності з виплати заробітної плати та ринку праці (щомісячно). Підготовлено звіти: - аналіз стану виробничого та невиробничого травматизму в місті, стан проведення атестації робочих місць за умовами праці, здійснення соціального захисту та надання пільг та компенсацій працівникам, які працюють в шкідливих та небезпечних умовах праці (щомісячно); - щодо виплати заробітної плати в розрізі кожного підприємства – боржника міста (щотижня); - моніторинг щодо підвищення мінімальної заробітної плати і розміру оплати праці працівників бюджетної сфери в розрізі навчальних закладів, закладів охорони здоров’я, культури, соціального захисту населення та інших бюджетних установ (щотижня) Документообіг За звітний період документообіг відділу склав 457 документи: - вхідна кореспонденція–141 лист; - вихідна кореспонденція– 316 листів; - вхідна кореспонденція з питань відпрацювання звернень громадян –17 звернень; - вихідна кореспонденція з питань відпрацювання звернень громадян – 17 звернень. 2. Методична робота Начальником відділу (щотижнево) проводились оперативні наради з працівниками відділу. Впродовж ІІІ кварталу 2020 року постійно надавалась консультативна, методична та практична допомога з питань праці, соціально-трудових відносин, охорони та умов праці підприємствам, установам та організаціям міста усіх форм власності та громадянам міста щодо правильності розроблення колективних договорів та відповідності розділів колективного договору вимогам чинного законодавства. Так з початку року з зазначених питань відділом надано 204 консультацій. Організовано та проведено: - 4 засідання комісії з розгляду на відповідність вимогам чинного законодавства колективних договорів, наданих для повідомної реєстрації; - 4 засідання робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення. Здійснено моніторинг: - трудових відносин у 36 закладах комунальної сфери міста; 3. Організаційна робота Для вирішення питань та проблем з питань оплати праці, охорони праці та пільгового пенсійного забезпечення, які виникають при зверненні громадян, відділ співпрацює з підприємствами та організаціями міста, регіональним управлінням Пенсійного фонду України, Кам’янським центром зайнятості, регіональною державною податковою службою України у Дніпропетровській області, управлінням статистики міста Кам’янське, Кам’янським відділенням управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області, головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області. Здійснюється моніторинг стану травматизму невиробничого характеру в місті за даними лікарень міста. Відділом щомісячно проводиться моніторинг рівня життя населення міста. За даними IІІ кварталу 2020 року середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника по місту становить 11 312 грн. З керівниками підприємств, установ та організацій міста постійно проводиться роз’яснювальна робота щодо необхідності підвищення мінімального розміру заробітної плати. Постійно здійснюється контроль з питань погашення заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах-боржниках міста, забезпеченням соціального захисту працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, у тому числі зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, за наданням працівникам відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу в шкідливих умовах, за станом проведення атестації робочих місць та її відповідності нормативно-правовим актам. Роз’яснювальна робота із суб’єктами господарювання в сферах будівництва, сільського господарства, транспорту та кур’єрської діяльності про недопустимість допуску до роботи працівників без оформлення трудових відносин Відділом праці у траві не проводилась у звя’зку із запровадженням карантинних заходів відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 17.03.2020 №503-IX та листа Державної служби України з питань праці від 16.03.2020 №1916/1/3.1-20 «Про запровадження карантинних заходів, повязаних з поширенням корона вірусної хвороби (COVID-19)» Протягом ІІІ кварталу 2020 року відділом відпрацьовано 7 звернень з питань, що належать до компетенції відділу. З метою вдосконалення роботи в галузі соціально-трудових відносин та охорони праці та обміном досвіду відділом підтримується зв'язок зі спеціалістами з питань праці, соціально-трудових відносин та охорони праці департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської ОДА. Організація роботи дорадчих органів Організовано та проведено: - 4 засідання комісії з розгляду на відповідність вимогам чинного законодавства колективних договорів, наданих для повідомної реєстрації. - 4 засідання робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення. - 4. Фінансування: Забезпечено контроль за використанням плану асигнувань кошторисних призначень та своєчасним перерахуванням бюджетних коштів на оплату видатків. Станом на 01.10.2020 року проведено фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету: - на утримання відділу –966,8 тис.грн.(касові видатки); - висвітлення діяльності відділу 167,3 тис. грн.(касові); Кредиторська заборгованість по загальному фонду на звітну дату складає: - заробітна плата – 80379,78 грн.; - нарахування на заробітну плату – 15611,74 грн.; - послуги охорони приміщення – 1120,30 грн. Робота з кадрами Протягом ІІІ кварталу 2020 року проводилась робота з кадрових питань щодо підвищення відповідальності службових осіб місцевого самоврядування відділом праці та соціально-трудових відносин міської ради за виконання покладених обов’язків, розвитку їх ініціативи, уміння приймати самостійні рішення. Організована та проводиться робота по веденню діловодства, кадрової документації, здійснюється контроль за додержанням строків розгляду документів та розпорядчих актів, які надходять до відділу, робота зі зверненнями громадян, забезпечено оперативний контроль за виконанням звернень громадян, що надходять на Гарячу лінію облдержадміністрації, Урядову гарячу лінію. Ведеться табель обліку робочого часу, облік листків тимчасової непрацездатності, заяв працівників відділу. Протягом звітного періоду у відділі підготовлено 25 наказів, з них: - з адміністративно-господарських питань – 1; - про відрядження та надання відпусток – 16; - з особового складу –8. Прийом громадян Спеціалістами відділу праці та соціально-трудових відносин міської ради протягом ІІІ кварталу 2020 року здійснено прийом 56 громадян з питань соціально-трудових відносин.