Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

До уваги суб’єктів декларування!

Відділ запобігання корупції та взаємодії з правоохоронними органами Кам’янської міської ради звертає увагу громадян на дотримання додаткових заходів фінансового контролю суб’єктами декларування.

Зокрема, у разі відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунку в установі банку-нерезидента, відповідний суб’єкт декларування зобов’язаний у десятиденний строк письмово повідомити про це Національне агентство у встановленому ним порядку, із зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку-нерезидента.

У разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання ним доходу чи придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, зазначений суб’єкт зобов’язаний письмово повідомити про це Національне агентство у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна. Зазначена інформація вноситься до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національного агентства.

Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента або про суттєві зміни у майновому стані тягне за собою накладання штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ч.2 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

13 серпня 2019