Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Звіт про роботу адміністрації району у 1 кварталі 2016 року

Створено: 2016-04-14 07:22:34Оновлено: 2016-07-06 07:23:59

 

                                                                                                        Міському голові
                                                                                                        БІЛОУСОВУ А.Л.

 

ЗВІТ

про роботу адміністрації Заводського району

у 1 кварталі 2016 року

 

1. Аналітична робота

 

Діловодство та контроль

 

   Документообіг у адміністрації за 1 квартал 2016 року, у порівнянні з 1 кварталом 2015 року, за часи діяльності виконавчого комітету Заводської районної у місті ради, збільшився на 98 документів, що складає 17% (659 документів проти 561 у 1 кварталі минулого року).

Надійшло до адміністрації району 317 документівщо на 41%                 (93 документа) більше, ніж у 1 кварталі минулого року (224). Домінували документи щодо завдань і доручень міського голови з різних питань та документи, отримані з міської ради та її виконавчих органів.

Аналітичні дані щодо кількості та характеру вхідних документів наведено у таблиці 1.

Таблиця 1. Аналітичні дані щодо кількості та характеру вхідної кореспонденції у 1 кварталі 2016 року

№ з.п.

Напрямок

Кількість

 1.  

Листування з ОДА, обласною радою

1

 1.  

Розпорядження ОДА

1

 1.  

Рішення міської ради

10

 1.  

Рішення виконавчого комітету міської ради

24

 1.  

Розпорядження міського голови, доручення

85

 1.  

Листування з міською радою, виконавчими органами міської ради

90

 1.  

Службова переписка

35

 1.  

Листування з правоохоронними органами, прокуратурою

25

 1.  

Листування з підприємствами

44

 1. 10.  

Листування з депутатами вищого рівня

2

 

Разом:

317

За звітний період кількість вихідної кореспонденції майже не збільшилась та склала 342 документа, що на 5 документів більше показника 1 кварталу минулого року.

Аналітичні дані щодо кількості та характеру вихідних документів наведено у таблиці 2.

Таблиця 2. Аналітичні дані щодо кількості та характеру вихідної кореспонденції у 1 кварталі 2016 року

№ з.п.

Напрямок

Кількість

 1.  

Листування з ОДА, обласною радою

3

 1.  

Листування з виконавчими органами міської ради на виконання розпорядчих документів

83

 1.  

Листування з виконавчими органами міської ради

84

 1.  

Листування з підприємствами, установами та організаціями

49

 1.  

Листування з житлово-комунальними підприємствами, БТІ, громадськими організаціями

19

 1.  

Листування з учбовими закладами, інтернатами, дитячими дошкільними закладами, лікувальними закладами з питань дітей

7

 1.  

Листування з судом, прокуратурою, нотаріальними конторами

51

 1.  

Довідки, доручення, клопотання, подання, звіти

40

 1.  

Листування з питань виборчого процесу, листування з депутатами вищого рівня

6

 

Разом:

342

 

Протягом звітного періоду майже 31% зареєстрованих документів – контрольні. 98 документів було взято на контроль, що на 10 документів більше, ніж за аналогічний період 2015 року.

Більше всього контрольних документів для вжиття відповідних                  заходів було направлено до відділу житлово-комунального господарства – ­25 (26% від загальної кількості контрольних документів), служби у справах дітей Заводського району – 18 документа (18%), загального  відділу та управління соціального захисту населення Заводського району – по 13 документів (по 13%). Кількість направлених контрольних документів до інших відділів, управління складає 30%. 

Таблиця 3. Відпрацювання контрольних документів у 1 кварталі 2016 року

№ з.п.

Назва структурного підрозділу

Кількість направлених контрольних документів

Кількість контрольних документів, відпрацьованих з порушенням терміну

 1.  

Відділ житлово-комунального господарства

25

-

 1.  

Організаційний відділ

3

-

 1.  

Загальний відділ

13

-

 

Продовження таблиці 3

 1.  

Відділ з питань реалізації молодіжної та внутрішньої політики, розвитку культури та спорту

3

-

 1.  

Відділ ведення Державного реєстру виборців

-

-

 1.  

Відділ з правових питань

5

-

 1.  

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

9

-

 1.  

Відділ з питань НС та ЦЗН, мобілізаційної підготовки та мобілізації, взаємодії з правоохоронними органами

7

-

 1.  

Відділ з питань реєстрації місця проживання фізичних осіб

 

-

 1. 10.  

Фінансовий відділ Заводського району

1

-

 1. 11.  

Служба у справах дітей Заводського району

18

-

 1. 12.  

Управління соціального захисту населення Заводського району

13

-

Разом :

98

-

 

Усі контрольні документи були опрацьовані своєчасно.

 Управлінська діяльність адміністрації району здійснюється шляхом видання наказів та розпоряджень з питань, віднесених до компетенції адміністрації. У 1 кварталі 2016 року зареєстровано 88 наказів та 38 розпоряджень. З них 29 наказів з основної діяльності, 6 наказів з адміністративно-господарських питань, 43 – з кадрової роботи. У таблиці 4 надана інформація про підготовку проектів наказів та розпоряджень  структурними підрозділами адміністрації.

Таблиця 4. Інформація про підготовку проектів наказів та розпоряджень структурними підрозділами адміністрації, а також підпорядкованими виконавчими органами

№ з.п.

Назва структурного підрозділу

Кількість проектів наказів

Кількість проектів роз поряд-жень

 1.  

Відділ житлово-комунального господарства

7

-

 1.  

Організаційний відділ

1

-

 1.  

Загальний відділ

59

-

 1.  

Відділ з питань реалізації молодіжної та внутрішньої політики, розвитку культури та спорту

2

-

 1.  

Відділ ведення Державного реєстру виборців

-

-

 1.  

Відділ з правових питань

3

-

 1.  

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

11

-

 

Продовження таблиці 4

 1.  

Відділ з питань НС та ЦЗН, мобілізаційної підготовки та мобілізації, взаємодії з правоохоронними органами

2

-

 1.  

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

2

-

 1. 10.  

Відділ з питань реєстрації місця проживання фізичних осіб

-

-

 1. 11.  

Фінансовий відділ Заводського району

-

-

 1. 12.  

Служба у справах дітей Заводського району

-

32

 1. 13.  

Управління соціального захисту населення Заводського району

1

6

 

Разом:

88

38

 

З початку року отримано 140 телефонограм, передано – 7.(110 у 1 кварталі 2015 року).

Протягом кварталу передано на постійне зберігання до архівного управління міської ради рішення районної у місті ради VI скликання, рішення виконавчого комітету районної у місті ради з 2009 по 2015 роки та розпорядження голови районної у місті ради за 2013-2015 роки.

Правова робота

Відповідно до повноважень відділу з правових питань перевірено на відповідність чинному законодавству та завізовано 38 розпоряджень адміністрації, 88 наказів голови адміністрації, 7 рішень виконкому міської ради, 4 рішення міської ради.

Прийнято участь у 27 судових засіданнях. Кількість судових справ, в яких адміністрація району є стороною – 13, з них: з цивільних питань – 8,

з житлових питань – 2, (задоволено на користь адміністрації – 2),

з адміністративних питань – 3 (знаходяться на розгляді).

Відпрацьовується інформація щодо 7 покинутих кімнат у гуртожитку в частині підготовки позовних заяв про визнання осіб такими, що втратили право користування житлом.

Підготовлено пакет документів на квартиру для надання її за чергою.

Підготовлено відповідь на 1 документ прокурорського реагування та 22 листи з правових питань та питань компетенції адміністрації.

 

Взято участь у засіданнях комісії з питань захисту прав дітей, громадської комісії з житлових питань, адміністративної комісії, комісії по реєстрації колективних договорів, комісії з інвентаризації, ліквідаційної комісії.

 

Перевірено на відповідність чинному законодавству 24 колективних договори.

 

Здійснено правових супровід в частині напрацювання необхідної бази на виконання змін в законодавстві щодо реєстрації місця проживання/ перебування фізичних осіб.

 

Надано правові консультації 14 громадянам району.

 

Звернення громадян

Організовано 6 особистих прийомів голови адміністрації району.

До адміністрації району у 1 кварталі 2016 року  надійшло 240 звернень (221 письмових).

Головою адміністрації прийнято 19 мешканців району.

Службою 3-70-10 зареєстровано 63 звернення.

 

За 1 квартал 2016 року структурними підрозділами адміністрації відпрацьовано 123 звернення, що надійшли від органів вищого рівня; з них 78 – «урядова гаряча лінія», 45 – «гаряча лінія голови ОДА».

 

Сприяння реалізації молодіжної та внутрішньої політики, розвитку культури та спорту

 

Протягом  1 кварталу 2016 року на особистому прийомі начальником відділу  з питань сприяння реалізації молодіжної та внутрішньої політики, розвитку культури та спорту було прийнято 15 осіб з питань, що належать до повноважень відділу.

 

         Продовжено роботу щодо інвентаризації облікових справ громадян, в сім’ях яких сталося насильство.

 

Підготовлено звіт з виконання Цільової комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту в місті Дніпродзержинськ.

 

Ведення Державного реєстру виборців

 

За 1 квартал 2016 року відділом ведення Державного реєстру виборців отримано 45 подань від суб’єктів надавачів відомостей про виборців. Згідно цих даних відділом опрацьовано всього 1998 записів про громадян, з них:

1. Виповнилося 18 років — 168

2. Набули громадянства України — 2.

3. Зареєстровані у АТО — 499.

4. Зняті з реєстрації — 518.

5. Померли — 421.

6. Змінено ПІБ — 102.

7. Визнані недієздатними — 1.

8. Прибули для відбування покарання — 127.

9. Вибули з установи покарань — 38.

10. Зареєстровані бездомні — 37.

11. Зняті з реєстрації бездомні — 84.

12. Змінено МН або ДН — 1.

 

         За результатами опрацювання видано 152 наказів начальника відділу про внесення змін до АІТС ДРВ.

Надано данні на 12 запитів Заводському районному відділу в місті Дніпродзержинськ Головного управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області

Направлено 10 запитів щодо уточнення персональних даних громадян району.

Виконано 1 доручення Центральної Виборчої Комісії.

 

Житлово-комунальне господарство

Відділом житлово-комунального господарства підготовлено:

- статистичний звіт про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності  за 2015 рік, надано його до управління статистики.

- інформацію стосовно нелегальних пунктів прийому металобрухту на території району та надано до департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міської ради.

- інформацію щодо вулиць, які потребують підсипки відвальним шлаком та відновлення зовнішнього освітлення, надано її до департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міської ради, депутатам міської ради.

- інформацію щодо переліку адрес аварійних дерев та сухостою, надано до департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міської ради.

- звіт про роботу адміністративної комісії за 1 квартал 2016 р.

Також надано пропозиції щодо озеленення території району до управління промисловості та транспорту міської ради.

 

Відділом житлово-комунального господарства постійно ведеться робота щодо інвентаризації облікових справ громадян, які перебувають в черзі на поліпшення житлових умов. У житловій черзі на поліпшення житлових умов              по Заводському районі перебуває 242 особи, з них:

 

- у загальній черзі – 210 осіб; в тому числі з правом першочергового отримання житла 90 осіб;

 

- з правом позачергового отримання житла – 32 осіб (з них 27 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування).

 

 

     Бухгалтерський облік та звітність

Забезпечено організацію роботи відділу бухгалтерського обліку та звітності згідно з планом роботи адміністрації Заводського району на 1 квартал 2016 року, а саме:

-                    опрацьовані у повному обсязі фінансові та бухгалтерські документи та підготовлено звіт фінансово - господарської діяльності за 2015 рік та місячні звіти 2016 року;

-                    проведено аналіз касових та фактичних видатків у розрізі кодів функціональної та економічної класифікації  видатків загального фонду;

-                    проведеним аналізом встановлено відсутність дебіторської та кредиторської заборгованості по адміністрації на кінець 2015 року;

-                    оприлюднена інформація про  фінансову господарську діяльність адміністрації за 3, 4 квартал 2015 року на єдиному веб- порталі E-DATA.GOV.UA;

-                    підготовлена та оприлюднена  інформація по проведенню договірних торгів  в електронній системі державних закупівель ProZorro за 1 квартал 2016року;

-                    проведено закупівлі (бензину, паперу) через електронну систему державних закупівель ProZorro на загальну суму 33000,00 грн.

-                    підготовлені та надані до Дніпродзержинської ОДПІ звіти: «Податковий звіт про використання коштів неприбуткових установ та організацій», «Податкова декларація сплати за землю», «Звіт про суми податкових пільг», «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку»;

-                    підготовлено  та надано до Дніпродзержинської МВД ДОВ ФСС з ТВП «Звіт по коштах загального обов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням»;

-                    проведено 11 засідань комітету з конкурсних торгів адміністрації щодо планування та вирішення питань щодо проведення закупівель за кошти місцевого бюджету;

-                    проведено тендер на закупівлю централізованого опалення згідно Закону України «Про державні закупівлі»

-                    надані довідки працівникам адміністрації про нараховані суми доходів у 2015 році для заповнення декларації.

 

У напрямку НС та ЦЗН проведено організацію навчання керівного та командно-начальницького складу суб’єктів господарської діяльності та  об’єктових формувань цивільного захисту через міські курси ЦЗ та обласні курси підвищення кваліфікації керівних кадрів:

-      міські - 12 / 5 чол.(виконання  41,7%);

-      обласні - 3/ 1 чол. (виконання  33,3%);

Направлено близько 25 телефонограм на підприємства, установи та організації на території Заводського району, щодо проведення своєчасного комплектування курсів  по цивільному захисту населення.

В галузі оборонно-мобілізаційної роботи та сприяння військовому комісаріату в виконанні плану комплектування військовозобов’язаними та технікою військових частин:

-      надано методичну допомогу керівникам мобілізаційних підрозділів підприємств району, які мають мобілізаційні завдання;

-      прийнято участь у розробці оперативно – мобілізаційних документів на особливий період відповідно до вимог законодавчих та інших нормативно –правових актів;

-      проведено корегування розділів мобілізаційного плану району;

-      проведено звірку карток первинного обліку з обліковими даними міського військового комісаріату;

-      здійснено бронювання 3 військовозобов’язаних згідно з переліком посад та професій.

 

Посадовими особами адміністрації підготовлено наступні проекти рішень міської ради та її виконавчого комітету:

проектів рішень міської ради:

-         «Про затвердження положення про адміністрацію Заводського району Дніпродзержинської міської ради»

-         «Про утворення спостережних комісій при адміністраціях районів»

 

проектів рішень виконавчого комітету міської ради:

-         «Про порушення клопотання щодо присвоєння почесного звання «Мати-героїня» Авраменко Олені Володимирівні»;

-         «Про порушення клопотання щодо присвоєння почесного звання «Мати-героїня» Янчук Інні Юріївні»;

-         «Про взяття на квартирний облік» – 3 проекту рішень щомісяця (щодо поліпшення житлових умов поставлено на облік 6 осіб);

 

         - «Про надання житлової площі громадянам, які перебувають на квартирному обліку по Заводському району» – 3 проекту рішень (виділено 1 квартиру інваліду війни ІІІ групи з правом позачергового отримання житла; 1 кімнату у гуртожитку по просп.Гімназичному, 65 особі з правом першочергового отримання житла; 1 кімнату особі, яка мешкає у квартирі по ущільненню).

 

            Відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» у адміністрації району постійно проводиться робота щодо реалізації права громадян на доступ до публічної інформації, а також її оприлюднення. Станом на 01.04.2016 року на сторінці адміністрації Заводського району сайту Дніпродзержинської міської ради оприлюднено 61 документ та іншу інформацію.

         З початку 2016 року адміністрацією отримано для опрацювання 9 запитів на публічну інформацію, з яких 4 – з міської ради. Всі вони відпрацьовані вчасно та в повному обсязі.

        

2. Методична робота

1. Щомісяця проведено Єдиний день інформування на підприємствах та організаціях району.

2. Організовано 2 наради голови адміністрації району з приватними підприємцями і керівниками організацій, підприємств різних форм власності з питання благоустрою території району. При проведенні нарад були надруковані та вручені інформаційні листи щодо утримання території у належному санітарному стані.

 

3. Було проведено 3 семінари-наради з метою координації роботи органів самоорганізації населення та організовано участь голів житлово-будівельних кооперативів та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у міському семінарі з питань теплозабезпечення житлових будинків. 

4. Організовано та проведено семінар-навчання посадових осіб щодо декларування доходів.

     5. Надавалась методична допомога працівникам адміністрації щодо оформлення кадрових документів та заяв, заповнення бланку щорічної оцінки виконання посадовими особами покладених на них обов’язків та завдань, з питань оформлення декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

 

3. Організаційна робота

1. Заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, головою адміністрації району проведено 8 оперативних нарад с заступниками голови адміністрації району та керівниками структурних підрозділів адміністрації, за підсумками яких складено така ж кількість протоколів нарад та надано 18 доручень.

2. Здійснено заходи щодо внесення змін до установчих документів адміністрації.

3. Організовано та проведено 3 засідання спостережної комісії (з них 2 виїзних на території ДВК 34).

4. Організовано та проведено 3 засідання громадської комісії з житлових питань Заводського району міста.

5. Підготовлено та проведено 10 засідань адміністративної комісії та складено 10 протоколів засідань.

6. Організовано та проведено свято до Дня закоханих у торговельно-розважальному комплексі «Україна».

7. До Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав проведено волейбольний турнір серед професійно-технічних закладів міста на базі Дніпродзержинського вищого професійного училища.

8. Продовжується волонтерська робота зі збору гуманітарної допомоги для сімей та учасників антитерористичної операції.

9. Проведено 7 інформаційних акції «Молодь за здоровий спосіб життя».

10. Прийнято участь у 5 спостереженнях за проведенням мітингів, акцій протесту та культурно-масових заходів, що проходили на території району.

11. Організовано та проведено роботи з впорядкування і благоустрою території Заводського району із залученням працівників промислових підприємств, студентів, працівників приватних структур, тимчасових робітників з благоустрою та  відповідальних працівників апарату та структурних підрозділів адміністрації Заводського району.

Виконані наступні  види  робіт:

- постійне проведення контролю за експлуатацією, утриманням санітарним очищенням внутрішньо-квартальних територій та вулиць на території району (щотижневий об‘їзд території району);  

-  проведено роботи по очищенню всіх доріг приватного сектору району від снігу та їх посипка піщано-сольовою сумішшю;

-  ліквідовано стихійні звалища 15 стихійних звалищ; на міське звалище вивезено 72 куб.м різноманітного сміття;

-  виконано санітарне очищення від випадкового сміття зелених зон: просп.Аношкіна (від вул.Лікарняної до вул.Макіївської), просп.Свободи, вул.М.Грушевського (район пам’ятника Галині Романовій), вул.Івана Франка;

-  прибрано гілля, випадкове сміття у сквері по просп.Свободи.

12. Керівникам приватних підприємств вручено понад 300 попереджень щодо підтримки території, прилеглої до об’єктів господарювання, в належному санітарному стані.

13. Організовано ведення табелю обліку робочого часу працівників, прийнятих на тимчасові місця за строковими трудовими договорами.

14. Надано інформацію про примусове стягнення штрафів за постановами адміністративної комісії до Заводського відділу державної виконавчої служби.

15. Протягом березня 2016 року організовано проведення звітно-виборчих конференцій квартальних комітетів в межах індивідуальної забудови району за участю керівництва адміністрації Заводського району, депутатів міської ради, представників громадських організацій, поліції. За результатами проведених конференцій обрано новий персональний склад квартальних комітетів.

16. Особлива увага приділялась утворенню відділу реєстрації місця проживання фізичних осіб та його матеріально-технічному забезпеченню для виконання делегованих повноважень у цьому напрямку. У березні цього року здійснено прийом-передачу картотек, що складаються з відомостей про реєстрацію у формі картки реєстрації особи та адресної картки від                  ТОВ «Стелла», ТОВ«Оселя», ТОВ «Толока», ТОВ «Оріон» та Заводського РВ в місті Дніпродзержинськ ГУ ДМС України в Дніпропетровській області.

 

Робота з кадрами

Упродовж 1 кварталу 2016 року проводилась робота з особовим складом адміністрації Заводського району.

На виконання розпорядження міського голови від 25 січня 2016 №19-р “Про проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами виконавчих органів міської ради покладених на них обов’язків і завдань за підсумками 2015 році” в адміністрації Заводського району проведено щорічну оцінку виконання посадовими особами покладених на них обов’язків та завдань за підсумками 2015 року.

Серед 20 посадових осіб, які підлягали оцінюванню, високу оцінку отримали 2 особи, добру – 18.

Відповідно до розпорядження міського голови від 30.12.2015 №339-р «Про затвердження кадрового резерву виконавчих органів міської ради на 2016 рік» (зі змінами) забезпечено складання особистих річних планів особами, зарахованими до кадрового резерву на посади адміністрації Заводського району.

Оформлено трудові правовідносини з 8 особами, у тому числі для проведення громадських робіт із 5 особами, розірвано 6 трудових договорів, у тому числі з 5 особами по закінченню строкових трудових договорів про участь у громадських роботах. На інші посади в адміністрації були переведені 5 осіб, проведено стажування 1 особи.

На виконання рішення виконавчого комітету Дніпродзержинської міської ради від 23.12.2015 № 222 «Про організацію громадських робіт в місті у 2016 році» підготовлено наказ «Про створення тимчасових робочих місць для проведення громадських робіт у березні 2016 року» на території Заводського району, проведено організаційні заходи щодо укладення між адміністрацією Дніпродзержинського міського центру зайнятості та адміністрацією Заводського району договору про організацію громадських робіт та фінансування їх організації.

З кадрових питань підготовлено 6 службових записок: щодо оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад, внесення змін до переліку посад адміністрації, затвердження структурних підрозділів, їх чисельності та переліку посад, створення офіційної скриньки для електронного службового листування, тощо.

До міської ради щомісяця надавалась звітна інформація щодо кількісного та якісного складу працівників адміністрації.

Відповідно до вимог законодавства до Дніпродзержинської ОДПІ направлено 6 повідомлень про прийняття на роботу 8 працівників.

Всього підготовлено та направлено до міської ради та інших установ 10 вихідних документів та звітної інформації з кадрових питань.

Розроблені та надані до відділу персоналу міської  ради 2 переліки питань для перевірки знань законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень адміністрації Заводського району.

Посадових осіб адміністрації під особистий підпис ознайомлено з Правилами етичної поведінки державних службовців, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 р. № 65 та відповідальністю, передбаченою ст. 366-1  ККУ за подання завідомо недостовірної інформації в декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

Відповідно до розпорядження міського голови від 22.02.2016 №64-р «Про декларування доходів посадовими особами місцевого самоврядування виконавчих органів Дніпродзержинської міської ради за 2015 рік», наказу заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, голови адміністрації Заводського району від 01.03.2016 №14-ос проведено роботу по своєчасному наданню посадовими особами декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік. Відповідно до вимог законодавства до відділу персоналу міської ради надано відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік заступників голови адміністрації району для оприлюднення на офіційному веб-сайті міської ради.

Постійно проводилась робота щодо ведення кадрового діловодства шляхом ведення особових справ, особових карток, ведення кадрового обліку засобами локальної системи “Картка” та ведення трудових книжок, вкладишів до них та інше.

За звітний період на особистий прийом начальника відділу та його заступника звернулось 16 осіб.

На виконання рішення міської ради від 29.01.2016 №39-04/VІІ «Про структуру виконавчих органів Дніпродзержинської міської ради VІІ скликання, загальну чисельність апарату міської ради та її виконавчих органів», наказу заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, голови адміністрації Заводського району від 10.02.2016 №6-ос «Про заходи у зв’язку зі скороченням чисельності та штату працівників адміністрації Заводського району», у зв’язку зі скороченням чисельності та штату працівників адміністрації Заводського району, відповідно до статті 492 КЗпП України попереджено усіх працівників адміністрації щодо наступного вивільнення із займаних посад відповідно до ч.1 ст.40 КЗпП України.

         З метою наступного працевлаштування більшості працівникам запропонована робота в адміністрації Заводського району на посадах відповідно до переліку посад, затвердженого розпорядженням міського голови від 12.03.2016 № 109-р «Про затвердження структурних підрозділів, їх чисельності та переліку посад адміністрації Заводського району Дніпродзержинської міської ради», який набуде чинності з 01.05.2016 року.

         З метою працевлаштування посадових осіб, посади яких скорочуються, направлено 2 листа до відділу персоналу міської ради та управління соціального захисту населення адміністрації Заводського району щодо сприяння у працевлаштуванні зазначених осіб.

 

4. Новітності

 

Вивчено практичний досвід роботи адміністративної комісії  Житомирської міської ради  та інших рад (інтернет-ресурс).

 

 Вивчено досвід роботи у сфері житлово-комунального господарства органів місцевого самоврядування інших районів та міст (інтернет-ресурс).

 

Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих
органів міської ради, голова
адміністрації Заводського району                                                     Ю.А.ЛИСЯК

Петрова 3-21-52