Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Кам’янське отримало історико-архітектурний опорний план

Наказом Міністерства культури України погоджено та затверджено матеріали науково-проектної документації «Історико-архітектурний опорний план міста Дніпродзержинська (зараз Кам’янське) Дніпропетровської області з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам’яток та історичних ареалів», розробленої на замовлення виконкому міської ради.

Як пояснили в управлінні містобудування та архітектури міської ради, опорний план – це складова генплану міста. Але міста не будь-якого, а історичного. В Україні таких налічується 401. У цих містах уся архітектурно-містобудівна діяльність повинна спиратися на історичні обґрунтування і враховувати культурну спадщину. Для генпланів таких міст обов’язковою є розробка опорного історико-архітектурного плану як підоснови, на якій працюватимуть сучасні архітектори. Щоб архітектор розумів, де і як можна будувати, місцеві органи містобудування та архітектури повинні зорієнтувати його в містобудівних параметрах. Для цього в складі генплану і розробляється опорний план.

Історичні ареали – це топографічно відокремлені території, які формувались у місті в різний час, у міру його розширення, і на яких збереглися пам'ятки культурної спадщини. Оскільки топографія і культурна спадщина районів міста різні, а їх забудова відмінна за характером та висотністю, різними повинні бути і принципи обмежень будівництва.

Режими, що встановлюються для історичних ареалів, як правило, дуже загальні. Найважливіші обмеження закладені в зонах охорони, які встановлюються навколо пам’яток. Наприклад, є пам’ятка, і у неї є територія, де нічого не можна будувати. Довкола встановлюється охоронна зона, в ній перетворення повинні бути мінімальними та пов’язаними лише з функціонуванням пам’ятки. А ось зони регулювання забудови існують трьох категорій. Самі ареали не відіграють самостійної охоронної ролі, їх режими – вторинні. Основне навантаження продовжують нести межі та режими зон охорони.

Постановою Кабінету Міністрів України у 2002 році Дніпродзержинськ (нині Кам’янське) було внесено до Списку історичних населених міст України. Відповідно до законодавства, це передбачає розробку науково-проектної документації – історико-архітектурного опорного плану населеного пункту.

Розроблення такої документації увійшло до міської програми містобудівної діяльності й створення геоінформаційної електронної кадастрової системи, затвердженої рішенням міськради в 2011 році. На підставі цього в 2012 році міською радою за бюджетні кошти було розроблено Історико-архітектурний опорний план міста. Замовником на розробку було визначено управління містобудування та архітектури міської ради, а виконавцем, за результатами конкурсних торгів, – Науково-дослідний інститут пам’яткоохоронних досліджень (зараз – Український державний інститут культурної спадщини, місто Київ).

У червні 2013 року опорний план було розглянуто на засіданні архітектурно-містобудівної ради. Після корегування та внесення змін відповідно до пропозицій ради розробнику було рекомендовано надати проект опорного плану на відповідне погодження та затвердження до Міністерства культури України.

Згідно з чинним законодавством, історико-архітектурний опорний план – це науково-проектна документація, що розробляється у складі генеральних планів історичних населених місць. При її розробці проводять наукові дослідження населеного пункту щодо його культурної спадщини та пов’язаного з нею традиційного середовища і ландшафту. У документації відображається інформація про нерухомі об’єкти культурної спадщини, пов’язану з ними історичну забудову, землі історико-культурного призначення, межі історичних ареалів, зон охорони пам’яток тощо, які є чинними на час складання опорного плану.

На сьогодні місто Кам’янське отримало науково-проектну документацію «Історико-архітектурний опорний план із визначенням меж і режимів використання зон охорони пам’яток та історичних ареалів», що дає змогу використовувати дану документацію за призначенням.

14 листопада 2017