Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Звіт про роботу відділу за 2019 рік

Створено: 2020-01-15 12:29:08Оновлено: 2020-05-12 08:34:33

ЗВІТ

Про роботу відділу державної реєстрації

Кам’янської міської ради

за 2019 року

  1. 1.                Аналітична робота

Протягом ІV кварталу 2019 року відділом державної реєстрації здійснено 6765 реєстраційні дії серед суб’єктів господарювання, а саме:

1)    Прийом громадян, надання консультацій та практичної допомоги з питань державної реєстрації юридичних осіб, проведено 2058 реєстраційні дії серед юридичних осіб, в тому числі:

-    державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи – 155;

-    державна реєстрація юридичної особи шляхом перетворення – 10;

-    державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу – 793;

-    внесення рішення про припинення юридичної особи, прийнятого учасниками – 44;

-    внесення судового рішення про відкриття провадження у справі про банкрутство та введення процедури розпорядження майном боржника  (призначення розпорядника майном) – 20;

-    внесення судового рішення про визнання юридичної особи банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури (призначення ліквідатора) - 10;

-    внесення ухвали про затвердження ліквідаційного балансу, звіту ліквідатора та ліквідацію юридичної особи у зв’язку з визнанням її банкрутом  – 9;

-    включення відомостей до ЄДР про юридичну особу – 3;

-    внесення Постанови суду про арешт корпоративних прав – 1;

-    державна реєстрація припинення юридичної осіб – 32;

-    державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті реорганізації – 10;

-    зміна складу комісії з припинення /виділу – 3;

-    зняття реєстраційної справи з обліку – 69;

-    постановка реєстраційної справи на облік – 120;

-    проведення інших дій (в т.ч. корегування відомостей в Єдиному державному реєстрі) – 859.

1)      Прийом громадян, надання консультацій та практичної допомоги з питань державної реєстрації фізичних осіб - підприємців, проведено 4782 реєстраційні дії серед фізичних осіб - підприємців, в тому числі:

-    державна реєстрація фізичної особи – підприємцем - 960;

-    державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця – 691;

-    державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця – 948;

-    включення відомостей до ЄДР про фізичну особу-підприємця –29;

-    внесення судового рішення про визнання фізичної особи – підприємця -  банкрутом – 2;

-    внесення судового рішення про припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця - 3;

-    зняття реєстраційної справи з обліку – 25;

-    постановка реєстраційної справи на облік – 18;

-  проведення інших дій (в т.ч. корегування відомостей в Єдиному державному реєстрі) – 1052.

За виконані реєстраційні дії до місцевого бюджету надійшло 505000 грн.

За виконані реєстраційні дії  в скорочені терміни до місцевого бюджету надійшло 48700 грн.

-           Видано виписок та витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань в кількості 2880 шт.

До державного бюджету за надання інформації з Єдиного державного реєстру надійшло 13 000грн.

-              Підготовлено, знято з обліку та відправлено до інших адміністративних районів 94 реєстраційних справ та 319 реєстраційних дій суб’єктів господарювання.

-              Прийнято, взято на  облік від інших суб’єктів державної реєстрації – 57 реєстраційних справ та 982 реєстраційні дії (проведені за принципом екстериторіальності).

-              Підготовлено та направлено до судових установ різних рівнів, 19 запити про надання ухвал, постанов, роз’яснень щодо виконання деяких рішень та ін.

-              Забезпечено тимчасовий доступ до документів з реєстраційних справ та надані оригінали (копії) документів сторонам кримінально-процесуального провадження щодо 12 суб’єктів господарювання.

-              Опрацьовано ухвали: - про заборону вчинення будь-яких реєстраційних дій.

-              На запити правоохоронних органів підготовлено відповіді та роз’яснення.

 

-              Взято участь у 16-х судових засіданнях в т. ч. з метою забезпечення огляду у судовому засіданні матеріалів реєстраційних справ юридичних осіб.

-              Опрацьована 1 ухвала - про арешт корпоративних прав.

-              Приведено у відповідність до Наказу Міністерства юстиції України №3267/5 від 18.11.2016 «Про затвердження порядку формування та зберігання реєстраційних справ» реєстраційних справ юридичних осіб – 470, фізичних осіб – 1109, переданих на зберігання до архіву відділу.

-         Відпрацьовано та надано 36 відповідей на звернення громадян.

2.Методична робота

Надавалась постійна консультативна та практична допомога громадянам з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, зокрема:

-       представникам товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю стосовно застосування нового Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» в частині розроблення право установчих документів;

-      громадянам стосовно підготовки та надання документів для реєстрації їх фізичними особами - підприємцями;

-    неприбутковим організаціям (ОСББ, ЖСК) з питань приведення статутних документів у відповідність до вимог Податкового Кодексу України;

-    фізичним особам-підприємцям стосовно процедури припинення підприємницької діяльності;

-    суб’єктам господарювання міста стосовно внесення змін у відомості, що містяться в Єдиному держаному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань в частині наявності електронної адреси.

3.     Організаційна робота

- Організація роботи з документами здійснювалась відповідно до інструкції з діловодства у встановленому порядку, прийнято, розглянуто та опрацьовано  вхідної кореспонденції  -  759, підготовлено відповідей, запитів та роз’яснень - 366.

- Виконано низьку заходів, пов’язаних з отримання кваліфікованого сертифікату електронного підпису та укладання відповідного договору про надання кваліфікованих електронних довірчих послуг державним реєстраторам  відділу для роботи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

- Виконано низьку заходів, пов’язаних з отриманням державними реєстраторами відділу відповідних доступів до Єдиного реєстру довіреностей юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань .

- Виконано низьку заходів, пов’язаних з проходженням державних реєстраторів відділу верифікації для отримання відповідного доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань .

- Взято участь у семінарі на тему: «Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю і їх державна реєстрація: практичний аспект, кінцеві бенефіціарні власники (контролери)».

- Взято участь та підвищено кваліфікацію за програмою: «Культура ділового мовлення, як інструмент кар’єрного зростання державного службовця. Публічні комунікації» в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління при Президентові України.

- Взято участь у семінарі у зв’язку із набранням чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права власності».

- Взято участь тематичному короткостроковому семінарі у зв’язку з набранням чинності Закону України «Про внесення змін до яких законодавчих актів України» у Головному територіальному управлінні юстиції у Дніпропетровській області.

- Взято участь у розробці 111 проектів рішень міської ради.