Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

ЗВІТ про роботу департаменту фінансів міської ради у ІІІ кварталі 2018 року

Створено: 2018-10-16 13:35:42Оновлено: 2018-10-16 13:44:10

ЗВІТ про роботу департаменту фінансів міської ради у ІІІ кварталі 2018 року

      Відповідно до Бюджетного кодексу України місцевий фінансовий орган − установа, що відповідно до законодавства України здійснює функції зі складання, виконання місцевих бюджетів, контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів, а також інші функції, пов'язані з управлінням коштами місцевого бюджету.

У своїй діяльності департамент фінансів міської ради керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, Податковим кодексом України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, департаменту фінансів облдержадміністрації, рішеннями обласної та міської рад, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та міського голови, рішеннями виконкому міської ради, а також Положенням про департамент фінансів та забезпечує їх виконання в межах компетенції.

     В процесі вирішення пріоритетності виконання завдань, передбачених функціональними повноваженнями, робота департаменту фінансів міської ради ґрунтується на принципах законності, обґрунтованості, збалансованості, цільового використання бюджетних коштів та першочерговості фінансування соціально захищених статей видатків.

Аналітична робота

      Протягом ІІІ кварталу 2018 року робота здійснювалась згідно з затвердженим по департаменту фінансів міської ради планом роботи. Крім того, виконувались контрольні завдання департаменту фінансів ОДА, в т.ч. узагальнювалась інформація виконавчих органів міської ради відповідно до завдань Міністерства фінансів України, ГУ Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області, Східного офісу Держаудитслужби, рішення, розпорядження та доручення обласної ради і облдержадміністрації, міського голови, міської ради та її виконавчого комітету в межах компетенції департаменту. Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України в процесі виконання бюджету міста та міського бюджету за доходами та видатками щомісяця протягом звітного періоду здійснювався аналіз та моніторинг щодо: - стану виконання доходної та видаткової частин бюджету міста та міського бюджету в цілому та в розрізі дохідних та видаткових джерел; - очікуваного виконання передбачених помісячним розписом власних доходів загального фонду бюджету міста за місяць та наростаючим підсумком з початку року у розрізі джерел доходів та порівняно з аналогічним періодом 2017 року (щодня);

- податкового боргу на підставі отриманої інформації від податкового органу, його динаміку до бюджетів усіх рівнів в розрізі дохідних джерел, в тому числі по підприємствах комунальної та інших форм власності;

- стану розрахунків з бюджетом основними бюджетоутворюючими підприємствами-платниками по податку на доходи фізичних осіб, платі за землю, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;

- стану надходжень до міського бюджету коштів місцевих податків в розрізі платежів;

- розрахункових втрат місцевого бюджету по платі за землю в результаті зміни норм податкового законодавства, що призвели до значного зменшення надходжень;

- споживання енергоносіїв бюджетними установами та інформування з цього питання департамент фінансів облдержадміністрації;

- виконання видаткової частини бюджету міста по кодах програмної та економічної класифікації видатків;

- динаміки видатків на оплату праці з нарахуваннями працівників бюджетної сфери;

- використання фонду заробітної плати та витрачання коштів на виплату заробітної плати бюджетних установ та соціальних виплат населенню;

- використання коштів, отриманих як субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету;

- використання коштів, отриманих як субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету;

- використання коштів, отриманих як субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету;

- використання коштів, отриманих як субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету;

- проведення аналізу витрачання бюджетних коштів на виконання депутатських повноважень та складання відповідного звіту про витрачання коштів на виконання депутатських повноважень депутатами міської ради;

- здійснення аналізу економічних показників видатків по галузях освіти, культури, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту та соціального захисту населення, будівництва, екологічного фонду та житлово-комунальної сфери;

- здійснення аналізу зареєстрованих фінансових зобов’язань в управлінні Державної казначейської служби України у місті, підготовка розпоряджень на фінансування із загального та спеціального фондів міського бюджету, щоденного моніторингу залишків коштів на рахунках головних розпорядників коштів, підвідомчих установ та на рахунках міського бюджету;

- здійснення обліку змін бюджетних призначень, що вносяться до міського бюджету та фінансування бюджетних установ;

- проведення аналізу стану кредиторської та дебіторської заборгованостей;

- надання щомісячно до органу держказначейської служби у місті поденного касового плану міського бюджету.

      Опрацьовувались та готувались відповіді на депутатські запити, інформаційні запити, листи підприємств і установ з питань, що належать до компетенції департаменту. Складались аналітичні довідки про стан розгляду звернень громадян. Готувались інформаційні та аналітичні матеріали, доповідні записки міському голові, першому заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, директору департаменту фінансів для участі у семінарах, круглих столах та колегіях облдержадміністрації тощо. Готувались в межах повноважень зауваження та пропозиції (особиста думка) до проектів рішень, які надходили на погодження від інших структурних підрозділів міської ради.

     Протягом звітного кварталу виконувались контрольні завдання Міністерства фінансів України, облдержадміністрації, департаменту фінансів ОДА, Східного офісу Держаудитслужби, міського голови, першого заступника міського голови, міської ради та її виконавчого комітету у визначені терміни та у повному обсязі.

     За ІІІ квартал 2018 року виконано 364 контрольних завдань, у тому числі завдань департаменту фінансів ОДА − 183, облдержадміністрації − 16, міської ради та її виконавчого комітету – 102, інших контрольних завдань – 63. Набір фахівцями відділів департаменту на комп’ютері текстової частини інформацій, аналітичних таблиць, листів, проектів рішень та матеріалів до них, копіювання матеріалів на засідання виконкому та сесію міської ради, протоколів комісії, витягів з рішень тощо.

   Методична робота.

     Складено звіт про роботу департаменту фінансів за ІІ квартал 2018 року, надано відповідну інформацію до виконавчого комітету міської ради. Проводились заняття з підвищення кваліфікації працівників. Окремі працівники приймали участь у тренінгу за програмно-цільовим методом бюджетування на місцевому рівні, проведеного в рамках реалізації проекту «ЄС для підсилення державних фінансових систем місцевих урядів» за сприянням МФУ та фінансової підтримки ЄС. Опрацьовувались законопроекти, законодавчі, нормативно-правові акти, оглядові листи тощо. Надавалась інформаційно-консультаційна допомога Карнаухівському виконавчому комітету з питання організації та виконання бюджету.

Проводилися оперативні наради у директора департаменту фінансів з приводу нагальних питань. Організаційна робота. Упродовж кварталу здійснювалась координація учасників бюджетного процесу по забезпеченню виконання дохідної і видаткової частин бюджету міста та міського бюджету, а саме: координувалась робота з головними розпорядниками бюджетних коштів, управлінням державної казначейської служби, об’єднаною державною податковою інспекцією у місті, підприємствами та установами міста в напрямку наповнення дохідної частини місцевих бюджетів.

Розроблено і доведено до головних розпорядників бюджетних коштів Інструкцію з підготовки бюджетних запитів. Проведено роботу щодо визначення загального рівня прогнозного обсягу доходів на наступний бюджетний період на основі чинних норм Бюджетного та Податкового кодексів України. Здійснено прогнозні розрахунки в розрізі джерел надходжень за трьома сценаріями з урахуванням можливих ризиків, що можуть призвести до зменшення надходжень в майбутньому бюджетному році та здійснення заходів щодо додаткових надходжень.

Здійснено попередні прогнозні розрахунки необхідного обсягу видатків місцевого бюджету для забезпечення завдань і функцій органів місцевого самоврядування на 2019 рік з урахуванням методичних рекомендацій МФУ щодо складання проекту місцевого бюджету. Здійснено співпрацю з Дніпровською РДА Дніпропетровської ОДА та Степовою сільською радою щодо наявних фінансових ресурсів та обсягу власних і делегованих повноважень громади.

Опрацьовано звіти про виконання бюджету за доходами і видатками Степової сільської ради Дніпровського району. Здійснено прогнозні розрахунки спроможної територіальної громади м.Кам’янське у разі об’єднання громад. Опрацьовано схвалений Урядом Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки щодо основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, лист Міністерства фінансів України про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2019 рік та враховано їх положення при формуванні проекту міського бюджету по доходах і видатках на 2019 рік та прогнозу бюджету м. Кам’янське на 2020-2021 роки.

На виконання контрольного завдання Міністерства фінансів України до ДФ ОДА надано уточнену інформацію щодо очікуваних у 2018 році та прогнозних показників надходжень на 2019 – 2021 роки у розрізі у розрізі фондів та платежів, що надходять до бюджету міста Кам'янське, опрацьовану разом з ОДПІ та структурними підрозділами міської ради. Опрацьовано надані Департаментом фінансів ОДА пояснювальну записку МФУ до горизонтального вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів та розрахунки базової і реверсної дотацій на 2019 рік для м. Кам’янське.

На виконання листа Міністерства фінансів України проведено роботу та надано до департаменту фінансів облдержадміністрації інформацію щодо ставок земельного податку, встановлених для органів державної влади, які повністю утримуються за рахунок державного бюджету, за наданою формою.

Проведено опрацювання, аналіз і погодження паспортів бюджетних програм на 2018 рік, наданих головними розпорядниками коштів міського бюджету, для затвердження їх спільним наказом департаменту фінансів і головних розпорядників коштів у рамках програмно-цільового методу бюджетування.

Підготовлено 6 розпоряджень міського голови «Про внесення змін до розподілу планових асигнувань міського бюджету на 2018 рік» та розпорядження міського голови «Про заходи щодо забезпечення складання проекту міського бюджету на 2019 рік та прогнозу міського бюджету на 2020-2021 роки». Внесено відповідні зміни до розподілу бюджетних асигнувань міського бюджету у поточному році з послідуючим затвердженням показників на сесіях міської ради.

Вносились зміни до річного, помісячного розпису доходів та видатків міського бюджету загального і спеціального фондів відповідно до бюджетного законодавства, складались довідки про уточнення показників та надавались управлінню державної казначейської служби у місті. Приймались від головних розпорядників бюджетних коштів по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» інформаційні дані щодо фактично нарахованих сум допомог, пільг та субсидій, що фінансуються з місцевого бюджету за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету для узагальнення та надання зведених даних по місту до департаменту фінансів облдержадміністрації. З метою захисту інтересів органів місцевого самоврядування опрацьовано питання щодо можливості зменшення до законодавчого мінімуму податку у вигляді пайового внеску підприємств до місцевих бюджетів під час запуску нових промислових потужностей та до департаменту обласної державної адміністрації надано пропозиції і зауваження щодо запропонованих змін з обґрунтуваннями. Підготовлено та направлено до Асоціації міст України інформацію про обсяги та напрями використання пайових внесків протягом 2015-2017 років з метою продовження ініціювання недопущення скасування пайових внесків. Підготовлено та направлено листи до Міністерства фінансів України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Державного казначейства України, управління державного казначейства у Дніпропетровській області щодо використання залишків субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку та зміни назви об’єктів. Підготовлено та надано пропозиції до Опитувальника Асоціації міст України щодо проблемних питань місцевого самоврядування для розгляду з представниками Уряду під час Дня Діалогу у сфері фінансів. Узагальнено, підготовлено та надано Східному офісу Держаудитслужби в ході проведення державного фінансового аудиту виконання місцевих бюджетів на території Дніпропетровської області запитувану інформацію за 2016-2017 роки та І півріччя 2018 року (за формами згідно з додатками) та копії документів. До департаменту економічного розвитку міської ради з метою оновлення Інвестиційного паспорту м. Кам’янське та створення на офіційному веб-сайті міста розділу інвестиційної діяльності, підготовлено та надано інформацію щодо консолідованого бюджету міста Кам’янське за І квартал 2018 року.

Також направлено дані щодо показників розвитку міста за 2017 рік по доходах і видатках для участі міста в автоматизованій системі муніципальної статистики, розробленої в рамках проекту Асоціації міст України.

З метою координації учасників бюджетного процесу та забезпечення своєчасного формування збалансованого проекту міського бюджету на 2019 рік та прогнозу на 2020-2021 роки, відповідальності усіх учасників бюджетного процесу за формування зазначених показників підготовлено розпорядження міського голови «Про заходи щодо забезпечення складання проекту міського бюджету на 2019 рік та прогнозу міського бюджету на 2020-2021 роки».

Здійснено за напрямом діяльності опрацювання колективних договорів (та/або змін до них) між роботодавцем та трудовим колективом по підприємствах різних форм власності та бюджетних установах, які надходили до департаменту на погодження. До погоджувальних листів надано в письмовій формі зауваження та рекомендації. Протягом звітного кварталу проводилась певна робота щодо моніторингу надходжень до цільового фонду та правильності зарахування належних міському бюджетів податків і зборів. Щомісячно на адресу департаменту фінансів ОДА надавалася інформація стосовно виконання протокольних доручень, розпоряджень голови облдержадміністрацій, контрольних завдань ОДА про надання пільг по земельному податку, про перерахування комунальними підприємствами обласної комунальної власності податку на прибуток, частини чистого прибутку до обласного бюджету тощо. На виконання рішень міської ради від 30.01.2015 №1206-59/УІ «Про встановлення транспортного податку на території м. Дніпродзержинська», від 29.09.2017 №1209-59/VI «Про внесення змін до рішення міської ради від 28.12.2011 №311-17/VI «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців» та від 29.06.2011 №139-09/УІ «Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» зі змінами здійснювався аналіз надходжень до міського бюджету, за підсумками якого підготовлена та надана міському голові відповідна інформація.

Проведено роботу щодо надання уточнених реквізитів рахунку для отримання першого траншу позики від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) відповідно до кредитного договору між Кам’янською міською радою та НЕФКО у зв’язку з відкриттям управлінням Державної казначейської служби України нових рахунків та переходом на централізовану модель виконання доходної частини бюджетів. Готувались матеріали на засідання комісії з питань забезпечення податкових та інших надходжень до Державного бюджету України, обласного та міського бюджетів і погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. У даному напрямку координувалась робота Кам’янського управління ПФУ, ОДПІ та структурних підрозділів міської ради

. Щомісячно до управління соціальної політики міської ради направлялась інформація про роботу зазначеної комісії згідно з наданою формою. В рамках роботи зазначеної вище комісії, за підписом першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради направлено на юридичну адресу підприємства-боржника лист щодо погашення заборгованостей до бюджетів усіх рівнів. Згідно з затвердженими бюджетними призначеннями здійснювалось фінансування видатків з міського бюджету, складались розпорядження на фінансування та в установленому законодавством порядку подавались до управління Державної казначейської служби у місті. Відповідно до щомісячного звіту управління державної казначейської служби України у місті щодо виконання доходної та видаткової частин бюджету міста здійснювався аналіз виконання бюджету міста та міського бюджету за відповідний період, готувалися відповідні аналітичні матеріали.

Підготовлено матеріали для проведення засідання виконкому міської ради та на сесію міської ради (проект рішення, доповідні записки, списки запрошених на засідання, виступаючих та складу комісії, реєстри розсилки рішень, ксерокопії рішень та додатків до нього) з наступних питань: - «Про підсумки виконання бюджету міста та міського бюджету за І півріччя 2018 року»; - «Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І півріччя 2018 року»; - «Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2017 № 947-21/УІІ «Про міський бюджет на 2018 рік». Забезпечено оприлюднення рішень на офіційному сайті Кам’янської міської ради у визначені терміни. Відповідно до прийнятих рішень міської ради про внесення змін до рішення «Про міський бюджет на 2018 рік» та департаменту фінансів ОДА вносились зміни до автоматизованої програми ІАС «Місцеві бюджети», готувались і надавались довідки про зміни помісячного розпису міського бюджету до управління державної казначейської служби у місті для виконання. На виконання п.8 розпорядження голови облдержадміністрації від 01.03.2018 року №Р-117/0/3-18 «Про затвердження плану заходів на 2018 рік щодо наповнення місцевих бюджетів, ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни» підготовлено та надано до ДФ ОДА інформацію про хід виконання Плану заходів у частині виконання бюджету м. Кам'янське за доходами за підсумками І півріччя 2018 року за формою згідно з додатками 1 − 7. Щоденно здійснювався моніторинг та аналіз надходжень плати за землю і податку на доходи фізичних осіб, складались аналітичні довідки для подання першому заступнику міського голови для вжиття управлінських заходів щодо збільшення надходжень плати за землю. На виконання контрольного завдання ДФ ОДА щодо виконання листа Державної аудиторської служби України стосовно проведення державного фінансового аудиту виконання місцевих бюджетів Дніпропетровської області, до департаменту фінансів облдержадміністрації надано уточнену інформацію про суми фактично наданих пільг по платі за землю установам, організаціям та підприємствам за 2016, 2017 та І квартал 2018 року за формою згідно з додатком.

З метою запобігання втратам бюджету міста у зв’язку із запровадженням централізованої моделі виконання дохідної частини державного та місцевих бюджетів проведена роз’яснювальна робота із учасниками бюджетного процесу щодо зміни казначейських рахунків для зарахування платежів до державного та місцевих бюджетів, а саме: направлено листи структурним підрозділам міської ради та до ОДПІ, проводились консультації у телефонному режимі; відповідна інформація надрукована у газеті «Любиме місто ДЗ» та розміщена на офіційному веб-сайті міської ради. Здійснювались прогнозні розрахунки потреби міського бюджету в коштах для забезпечення в повному обсязі захищених видатків з урахуванням наявного фінансового ресурсу, формування поденного касового плану по доходах і видатках міського бюджету, який направлявся до УДКСУ м. Кам'янське з метою отримання короткотермінової позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету. Розпочато підготовку регуляторного акту – проекту рішення міської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у місті».

З метою проходження регуляторної процедури у відповідності до вимог та принципів законодавства про державну регуляторну політику, проект рішення внесено до плану діяльності міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік; у офіційному виданні «Любиме місто ДЗ» та на офіційному сайті Кам’янської міської ради оприлюднено повідомлення про оприлюднення зазначеного проекту регуляторного акту, а також проект рішення міської ради та аналіз регуляторного впливу до нього; проведено базове відстеження зазначеного регуляторного акту тощо.

Здійснено моніторинг по інших територіальних громадах, якими вже прийнято відповідне рішення за типовою формою. Узагальнено отримані від структурних підрозділів міської ради, Кам’янської об’єднаної державної податкової інспекції, підприємств та установ, інших учасників бюджетного процесу інформації про виконання рішень виконкому міської ради, розпоряджень міського голови, а саме: від 23.05.2018 №125 «Про підсумки виконання бюджету міста та міського бюджету за І квартал 2018 року», від 28.02.2018 №40 «Про план заходів щодо організ ації виконання бюджету міста та міського бюджету у 2018 році», від 28.02.2018 №41 «Про затвердження міських заходів щодо наповнення місцевих бюджетів, ефективного та раціонального використання бюджетних коштів у 2018 році», від 27.01.2016 №5 «Про результати ревізії бюджету міста Дніпродзержинськ», від 17.09.2014 №175-р «Про проведення заходів щодо запобігання на території міста Дніпродзержинськ проявам тероризму». Інформації про хід виконання вищезазначених рішень надано міському голові, про хід виконання розпорядження голови ОДА – до департаменту фінансів облдержадміністрації.

До Східного офісу Держаудитслужби щомісячно направлялась узагальнена інформація про реалізацію матеріалів ревізії бюджету м. Кам'янського. Перевірялись та погоджувались висновки ОДПІ за платежами, належними місцевим бюджетам та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами та подання контролюючих органів щодо повернення коштів надміру сплачених до міського бюджету.

Протягом періоду здійснювався супровід та внесення змін до програмних продуктів: ІАС “Місцеві бюджети”, ІАС “Соцвиплати”, програми подання електронної звітності ”M.E.Doc”, “Мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів”, програми введення платіжних доручень “Merega M”. Організовано наповнення бази даних для проекту «Відкритий бюджет» по доходах і видатках міського бюджету.

Забезпечено проведення детального аналізу кредиторської та дебіторської заборгованості за даними органів казначейства. До департаменту фінансів обласної державної адміністрації щомісячно надавалися звіти про стан дебіторської та кредиторської заборгованості по бюджетних установах міста. Складено, підготовлено та подано у встановлені строки бухгалтерські місячні та квартальні звіти до УДКСУ, ОДПІ, міського управління статистики та до інших державних соціальних фондів міста. Проводилась робота в частині проходження професійної перепідготовки (підвищення рівня професійної компетентності) працівників департаменту фінансів на курсах підвищення кваліфікації при вищих навчальних закладах і короткотермінових семінарах.

Двічі на місяць нараховувалась заробітна плата, здійснювався розрахунок відпусток, виплат по листам тимчасової непрацездатності працівникам департаменту фінансів, витрат на відрядження. Підготовлено платіжні доручення, реєстри юридичних та фінансових зобов’язань до УДКСУ на отримання заробітної плати та оплати послуг. Складено меморіальні ордери з первинною обробкою документів для щомісячного ведення касових і фактичних видатків та прийнятих зобов’язань, внесені відповідні дані до Книги поточних рахунків, Обігових відомостей, Книги «Журнал-Головна». Відображено рух необоротних активів та запасів в обігових відомостях з рознесенням даних до комп’ютерної програми по обліку матеріальних цінностей. Документально оформлено списання товарно-матеріальних цінностей. Готувались та надавались аналітичні довідки до відділу з питань служби в органах місцевого самоврядування та кадрової роботи міської ради та міського центру зайнятості.

Здійснювалась підготовка і видача довідок про середню заробітну плату працівникам департаменту.

Готувались накази з особового складу та з загальної діяльності установи. Забезпечено ведення Єдиної державної комп’ютерної програми «Кадри».

     Директор департаменту фінансів                                              Л.Ф. ШЕВЧЕНКО