Звіт про роботу відділу за ІVквартал 2018 року

Створено: 2019-01-17 08:52:47Оновлено: 2020-05-12 08:30:34

ЗВІТ

Про роботу відділу державної реєстрації

Кам’янської міської ради

за ІV квартал 2018 року

 

  1. 1.     Аналітична робота

Протягом ІV кварталу 2018 року відділом державної реєстрації здійснено 1806 реєстраційних дій серед суб’єктів господарювання, а саме:

1)    Прийом громадян, надання консультацій та практичної допомоги з питань державної реєстрації юридичних осіб, проведено 381 реєстраційні дії серед юридичних осіб, в тому числі:

-    державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи – 20;

-    державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу – 176;

-    внесення рішення про припинення юридичної особи, прийнятого учасниками – 8;

-    внесення судового рішення про відкриття провадження у справі про банкрутство – 10;

-    внесення судового рішення про визнання юридичної особи банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури (призначення ліквідатора) - 1;

-    внесення судового рішення про зміну ліквідатора - 1;

-    внесення судового рішення про подовження строку ліквідаційної процедури - 1;

-    внесення судового рішення про припинення провадження у справі про банкрутство юридичної особи – 1;

-    внесення судового рішення про припинення процедури розпорядження майном - 1;

-    внесення судової ухвали про закриття провадження у справі та затвердження мирової угоди – 1;

-    внесення ухвали про визнання банкрутом та ліквідацію юридичної особи – 1;

-    державна реєстрація припинення юридичної особи – 1;

-    державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті реорганізації – 2;

-    включення відомостей до ЄДР про юридичну особу – 1;

-    зняття реєстраційної справи з обліку – 24;

-    постановка реєстраційної справи на облік – 7;

-    проведення інших дій (в т.ч. корегування відомостей в Єдиному державному реєстрі) –125.

1)      Прийом громадян, надання консультацій та практичної допомоги з питань державної реєстрації фізичних осіб - підприємців, проведено 1425 реєстраційні дії серед фізичних осіб - підприємців, в тому числі:

-    державна реєстрація фізичної особи – підприємцем - 447;

-    державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця – 397;

-    внесення судового рішення про припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця - 1;

-    внесення судового рішення про визнання фізичної особи – підприємця -  банкрутом – 1;

-    державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця – 283;

-    включення відомостей до ЄДР про фізичну особу-підприємця – 5;

-    зняття реєстраційної справи з обліку – 7;

-    постановка реєстраційної справи на облік – 4;

-  проведення інших дій (в т.ч. корегування відомостей в Єдиному державному реєстрі) – 280.

За виконані реєстраційні дії до місцевого бюджету надійшло 76 тис. грн.

-           Видано виписок та витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань в кількості 1280 шт.

До державного бюджету за надання інформації з Єдиного державного реєстру надійшло 3 090 грн.

-              Підготовлено, знято з обліку та відправлено до інших адміністративних районів 31 реєстраційна справа та 99 реєстраційних дій суб’єктів господарювання.

-              Прийнято, взято на  облік від інших суб’єктів державної реєстрації – 11 реєстраційних справ та 217 реєстраційних дій (проведені за принципом екстериторіальності).

-              Забезпечено тимчасовий доступ до документів з реєстраційних справ та надані оригінали (копії) документів сторонам кримінально-процесуального провадження щодо 6 суб’єктів господарювання.

-              Підготовлено та направлено до судових установ різних рівнів, 1 запит про надання ухвал, постанов, роз’яснень щодо виконання деяких рішень та ін.

-              Опрацьовано ухвали: - про арешт корпоративних прав; - про заборону вчинення будь-яких реєстраційних дій.

-              На запити правоохоронних органів підготовлено 2 відповіді та роз’яснення.

-              Приведено у відповідність до Наказу Міністерства юстиції України №3267/5 від 18.11.2016 «Про затвердження порядку формування та зберігання реєстраційних справ» реєстраційних справ юридичних осіб – 51, фізичних осіб – 458, переданих на зберігання до архіву відділу.

-              Відпрацьовано та надано 8 відповідей на звернення громадян.

 

2.Методичнаробота

Надавалась постійна консультативна та практична допомога громадянам з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, зокрема:

-    представникам товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю стосовно застосування нового Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» в частині розроблення право установчих документів;

-    громадянам стосовно підготовки та надання документів для реєстрації їх фізичними особами - підприємцями;

-    суб’єктам господарювання міста стосовно внесення змін у відомості, що містяться в Єдиному держаному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань у зв’язку з перейменуванням вулиць, провулків, проспектів, бульварів, площ, скверів тощо міста Кам’янського на виконання вимог Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»;

-    неприбутковим організаціям (ОСББ, ЖСК, релігійним організаціям) з питань приведення статутних документів у відповідність до вимог Податкового Кодексу України;

-    фізичним особам-підприємцям стосовно процедури припинення підприємницької діяльності;

-    суб’єктам господарювання міста стосовно внесення змін у відомості, що містяться в Єдиному держаному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань в частині наявності електронної адреси.

 

3.     Організаційна робота

- Організація роботи з документами здійснювалась відповідно до інструкції з діловодства у встановленому порядку, прийнято, розглянуто та опрацьовано  вхідної кореспонденції  -  282, підготовлено відповідей, запитів та роз’яснень - 174.

-  Взято участь у розробці 9 проектів рішень міської ради.

-  Взято активну участь в освітніх семінарах на теми: -  «Актуальні питання державної реєстрації  товариств з обмеженою та товариства з додатковою відповідальність»,  «Упровадження оновленого програмного забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».