Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Звіт про роботу відділу за IV квартал 2020 року

Створено: 2021-01-20 12:50:02Оновлено: 2021-01-20 12:51:13

ЗВІТ про роботу відділу реклами міської ради у 4 кварталі 2020 року 1. Аналітична робота Протягом звітного періоду було підготовлено: - 02 проєктів рішень виконавчого комітету міської ради, з них: - 01 рішення про проведення демонтажу рекламних засобів у м.Кам’янському; - 01 рішення про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами у м.Кам’янському. Розглянуто та опрацьовано заяви про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами – 21. Також відділом реклами міської ради підготовлено та надано: - 03 довідки про кількісний склад посадових осіб; - щомісячну статистичну звітність та списки на преміювання працівників. Протягом звітного періоду підготовлено накази: - з особового складу – 04; - з кадрових питань – 03; - з основної діяльності – 05; - з адміністративно-господарських питань – 02. Протягом кварталу відділом реклами міської ради складено та надано до: Департаменту фінансів міської ради: - інформацію щодо фінансування видатків з міського бюджету; - інформацію, необхідну для уточнення кошторисів місцевих бюджетів та прогнозних показників на 2020 рік та наступні за плановим два бюджетні роки; - звіти про надходження і використання надходжень загального фонду бюджету; - звіти про кредиторську та дебіторську заборгованість бюджетних установ (форма №7М та форма №7Д) загального фонду бюджету; - показники кошторисів на 2020 рік загального фонду бюджету; - прогнозні показники бюджетних запитів на 2021 рік загального фонду бюджету; - щомісячні звіти (3 шт.) по використанню енергоносіїв. Об’єднаної Податкової інспекції Дніпропетровської області у м.Кам’янському: - звіт по персоніфікованому обліку та звіт про сплату єдиного соціального внеску працівників відділу (3 шт.); - звіт по формі 1-ДФ про податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку; Управління Державної казначейської служби України в м.Кам’янському Дніпропетровської області: - звіт за ІІІ квартал 2020 року по загальному фонду бюджету з додатками; - звіти про кредиторську та дебіторську заборгованість бюджетних установ (форма №7М та форма №7Д) за загальним фондом. 2. Методична робота Спеціалістами відділу реклами міської ради вивчаються зміни у законодавстві та нормативно-методичній базі в сфері зовнішньої реклами, проводяться бесіди про запобігання на території міста Кам’янського проявам тероризму, про запобігання корупції. 3. Організаційна робота Підготовлено та затверджено розпорядження міського голови «Про затвердження кадрового резерву відділу реклами міської ради. Підготовлено 3 табеля обліку робочого часу працівників відділу реклами. Підготовлено 3 розпорядження міського голови про преміювання. Згідно затвердженого графіку щотижня здійснюється об’їзд міста з метою виявлення порушень порядку розміщення зовнішньої реклами. Надано консультаційні послуги 5 особам стосовно розміщення зовнішньої реклами в м.Кам’янському. 4. Новітності Вивчення Законів України, постанов Кабінету Міністрів України, інших керівних документів. Головний спеціаліст відділу реклами міської ради Альона ЧАЛЕНКО