Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

ЗВІТ про роботу департаменту фінансів міської ради у І кварталі 2019 року

Створено: 2019-04-22 12:36:35Оновлено: 2019-04-22 12:50:00

ЗВІТ

про роботу департаменту фінансів міської ради у І кварталі 2019 року

      Відповідно до Бюджетного кодексу України місцевий фінансовий орган − установа, що відповідно до законодавства України здійснює функції зі складання, виконання місцевих бюджетів, контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів, а також інші функції, пов’язані з управлінням коштами місцевого бюджету.

     У своїй діяльності департамент фінансів міської ради керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, Податковим кодексом України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, департаменту фінансів облдержадміністрації, рішеннями обласної та міської рад, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та міського голови, рішеннями виконкому міської ради, а також Положенням про департамент фінансів та забезпечує їх виконання в межах компетенції. В процесі вирішення пріоритетності виконання завдань, передбачених функціональними повноваженнями, робота департаменту фінансів міської ради ґрунтується на принципах законності, обґрунтованості, збалансованості, цільового використання бюджетних коштів та першочерговості фінансування соціально захищених статей видатків.

Аналітична робота

      Протягом І кварталу 2019 року робота здійснювалась згідно з затвердженим по департаменту фінансів міської ради планом роботи. Крім того, виконувались контрольні завдання департаменту фінансів ОДА, у т.ч. узагальнювалась інформація виконавчих органів міської ради відповідно до завдань Міністерства фінансів України, ГУ Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області, Східного офісу Держаудитслужби, рішення, розпорядження та доручення обласної ради і облдержадміністрації, міського голови, міської ради та її виконавчого комітету в межах компетенції департаменту.

      Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України в процесі виконання бюджету міста та міського бюджету за доходами та видатками щомісяця протягом звітного періоду здійснювався аналіз та моніторинг щодо: - стану виконання доходної та видаткової частин бюджету міста та міського бюджету в цілому та в розрізі дохідних та видаткових джерел;

- очікуваного виконання передбачених помісячним розписом власних доходів загального фонду бюджету міста за місяць та наростаючим підсумком з початку року у розрізі джерел доходів та порівняно з аналогічним періодом 2018 року (щодня);

- податкового боргу на підставі отриманої інформації від податкового органу, його динаміку до бюджетів усіх рівнів в розрізі дохідних джерел, в тому числі по підприємствах комунальної та інших форм власності;

- стану розрахунків з бюджетом основними бюджетоутворюючими підприємствами-платниками по податку на доходи фізичних осіб, платі за землю, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів; складались аналітичні довідки для подання першому заступнику міського голови для вжиття управлінських заходів щодо збільшення надходжень плати за землю та по ПДФО(щоденно);

- стану надходжень до міського бюджету коштів місцевих податків в розрізі платежів;

- споживання енергоносіїв бюджетними установами та інформування з цього питання департамент фінансів облдержадміністрації;

- виконання видаткової частини бюджету міста по кодах програмної та економічної класифікації видатків; - динаміки видатків на оплату праці з нарахуваннями працівників бюджетної сфери;

- використання фонду заробітної плати та витрачання коштів на виплату заробітної плати бюджетних установ та соціальних виплат населенню;

- використання коштів, отриманих як субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету;

- використання коштів, отриманих як субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло - водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету;

- використання коштів, отриманих як субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету;

- використання коштів, отриманих як субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом „гроші ходять за дитиною”, оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету;

- використання коштів, отриманих як субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що надходила у 2018 році та І кварталі 2019 року;

- використання коштів, отриманих як інші субвенції з місцевого бюджету на соціально-економічний розвиток, зокрема на поточний ремонт інженерних внутрішньобудинкових мереж теплопостачання, електромереж житлових будинків та гуртожитків, зовнішніх мереж теплопостачання комунальної власності міста та капітальний ремонт покрівель, внутрішньобудинкових мереж тепло-водопостачання та водовідведення житлових будинків та гуртожитків;

- проведення аналізу витрачання бюджетних коштів на виконання депутатських повноважень та складання відповідного звіту про витрачання коштів на виконання депутатських повноважень депутатами міської ради;

- здійснення аналізу економічних показників видатків по галузях освіти, культури, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту та соціального захисту населення, будівництва, екологічного фонду та житлово-комунальної сфери;

- здійснення аналізу зареєстрованих фінансових зобов’язань в управлінні Державної казначейської служби України у місті, підготовка розпоряджень на фінансування із загального та спеціального фондів міського бюджету, щоденного моніторингу залишків коштів на рахунках головних розпорядників коштів, підвідомчих установ та на рахунках міського бюджету;

- здійснення обліку змін бюджетних призначень, що вносяться до міського бюджету та фінансування бюджетних установ;

- проведення аналізу стану кредиторської та дебіторської заборгованостей; - надання щомісячно до органу державної казначейської служби у місті поденного касового плану міського бюджету.

     Здійснено фінансовий аналіз бюджету міста за останні три роки (2016-2018 рр) за відповідними формами для надання інформації Укргазбанку для підписання договору лізингу на придбання автотранспорту.

     Опрацьовувались та готувались відповіді на депутатські запити, інформаційні запити, листи підприємств і установ з питань, що належать до компетенції департаменту. Складались аналітичні довідки про стан розгляду звернень громадян. Готувались інформаційні та аналітичні матеріали, доповідні записки міському голові, першому заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, директору департаменту фінансів для участі у семінарах, круглих столах та колегіях облдержадміністрації тощо. Готувались в межах повноважень зауваження та пропозиції (особиста думка) до проектів рішень, які надходили на погодження від інших структурних підрозділів міської ради.

     Протягом звітного кварталу виконувались контрольні завдання Міністерства фінансів України, облдержадміністрації, департаменту фінансів ОДА, Східного офісу Держаудитслужби, міського голови, першого заступника міського голови, міської ради та її виконавчого комітету у визначені терміни та у повному обсязі.

      За І квартал 2019 року виконано 551 контрольних завдань, у тому числі завдань департаменту фінансів ОДА − 166, облдержадміністрації − 19, міської ради та її виконавчого комітету – 144, інших контрольних завдань – 222. Набір фахівцями відділів департаменту на комп’ютері текстової частини інформацій, аналітичних таблиць, листів, проектів рішень та матеріалів до них, копіювання матеріалів на засідання виконкому та сесію міської ради, протоколів комісії, витягів з рішень тощо.

Методична робота.

     Складено звіт про роботу департаменту фінансів за ІУ квартал 2018 року та за 2018 рік. Відповідні інформації надано до виконавчого комітету міської ради. Проводились заняття з підвищення кваліфікації працівників. Окремими фахівцями управління, на виконання листа Міністерства соціальної політики України, пройдено он-лайн навчання з питань гендерного бюджетування та курси підвищення кваліфікації у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

     Опрацьовувались законопроекти, законодавчі, нормативно-правові акти, оглядові листи, надавались роз’яснення працівникам департаменту з приводу правильності заповнення та дотримання строків подання щорічної декларації тощо. Надавалась інформаційно-консультаційна допомога Карнаухівському виконавчому комітету з питання організації та виконання бюджету. Проводилися оперативні наради у директора департаменту фінансів з приводу нагальних питань.

Організаційна робота.

       Упродовж кварталу здійснювалась координація учасників бюджетного процесу по забезпеченню виконання дохідної і видаткової частин бюджету міста та міського бюджету, а саме: координувалась робота з головними розпорядниками бюджетних коштів, управлінням державної казначейської служби, ГУ Державної фіскальної служби України у Дніпропетровській області, підприємствами та установами міста в напрямку наповнення дохідної частини місцевих бюджетів. Складено помісячний розпис доходів та видатків загального і спеціального фондів міського бюджету на 2019 рік та надано його управлінню державної казначейської служби, ГУ ДФС України у Дніпропетровській області, структурним підрозділам міської ради для спільного виконання. Опрацьовано отриманий від управління державної казначейської служби звіт про виконання місцевих бюджетів за 2018 рік по доходах та видатках.

      На виконання контрольного завдання департаменту фінансів облдержадміністрації від 22.01.2019 №170/0/17-19 щодо подання річного звіту, листа Міністерства фінансів України від 22.01.2019 №05230-17-6/1721 «Щодо пояснювальної записки до річного звіту за 2018 рік», складено та надано у визначені терміни річний звіт щодо виконання доходної та видаткової частин бюджету по м. Кам’янському за 2018 рік з усіма необхідними аналітичними матеріалами, в тому числі звіт по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів. Відповідно до бюджетного законодавства, з метою інформування громадськості з питань складання, розгляду, затвердження, виконання місцевих бюджетів, підготовлено та проведено публічне представлення звіту про виконання міського бюджету за 2018 рік.

     З метою проведення попереднього аналізу затверджених показників місцевих бюджетів області на 2019 рік, до управління доходів ОДА направлено інформацію щодо планових показників дохідної частини міського бюджету на 2019 рік у порівнянні з фактичними надходженнями за 2018 рік, із ґрунтовними поясненнями до планування показників доходної частини бюджету міста на 2019 рік у розрізі податків і зборів.

      Керуючись статтею 6 Бюджетного кодексу України, на виконання листа Міністерства фінансів України від 20.02.2019 року № 389/0/17-19 «Про зведення показників місцевих бюджетів на 2019 рік» до департаменту фінансів облдержадміністрації подано зведення планових показників місцевих бюджетів разом з пояснювальною запискою по доходах, видатках та показниками по мережі, штатах та контингентах бюджетних установ.

       Для надання матеріалів до зведення місцевих бюджетів на 2019 рік, до департаменту фінансів ОДА направлено інформацію щодо ставок окремих місцевих податків і зборів, які будуть чинними у 2019 році за формами згідно з додатками. Проведено перевірки отриманих від головних розпорядників коштів зведених кошторисів та планів асигнувань щодо їх відповідності встановленим бюджетним призначенням по галузях.

     Проведено опрацювання, аналіз і погодження проектів паспортів бюджетних програм на 2019 рік, наданих головними розпорядниками коштів міського бюджету, для затвердження їх спільним наказом департаменту фінансів і головних розпорядників коштів у рамках програмно-цільового методу бюджетування.

      Подано до департаменту фінансів ОДА рішення міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік» з додатками до нього для проведення експертизи на відповідність діючому законодавству. Підготовлені рішення виконавчого комітету міської ради «Про затвердження плану заходів щодо організації виконання бюджету міста та міського бюджету у 2019 році» та «Про затвердження міських заходів щодо наповнення місцевих бюджетів, ефективного та раціонального використання бюджетних коштів у 2019 році», якими визначено напрямки роботи виконавчих органів міської ради, контролюючих органів міста, управління державної казначейської служби та інших учасників бюджетного процесу по забезпеченню виконання дохідної частини бюджету, скороченню податкового боргу, підвищенню рівня платіжної дисципліни комунальних підприємств та ефективного і раціонального використання бюджетних коштів.

       До департаменту фінансів ОДА, з метою здійснення порівняльного аналізу доходів місцевих бюджетів у розрізі місцевих бюджетів, що мають взаємовідносини з державним бюджетом, надано інформацію про помісячні фактичні надходження доходів місцевих бюджетів у 2018 році (щомісячно, наростаючим підсумком з початку року) в розрізі податків за формою, згідно з додатком.

      На виконання контрольного завдання департаменту фінансів ОДА підготовлено та надано інформацію щодо реалізації місцевими бюджетами змін до Податкового кодексу України в частині туристичного збору внесення змін до рішень місцевих рад щодо встановлення ставок, розміру ставок тощо. У зв’язку з відкриттям управлінням Державної казначейської служби України нових рахунків та переходом на централізовану модель виконання доходної частини бюджетів на адресу Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) надано уточнені реквізити рахунку з метою внесення змін до кредитного договору для отримання траншу позики від НЕФКО на здійснення проекту «Підвищення енергоефективності в м. Кам’янське».

       З метою відстоювання інтересів територіальної громади міста до Асоціації міст України, Міністерства фінансів України та народних депутатів України (Дідича В.В. та Дубініна О.І.) направлено листи з проханням відстояти інтереси місцевого самоврядування та ініціювати відміну рішення Уряду та повернути його на доопрацювання для забезпечення об’єктивного і демократичного розподілу коштів між місцевими бюджетами та виділення належного обсягу коштів на здійснення переданих з державного бюджету видатків закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної дотації з Державного бюджету України.

      З метою ефективного використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у 2019 році підготовлено та направлено листи Міністру фінансів України (Маркаровій О.С.) та народним депутатам України (Дідичу В.В., Дубініну О.І., Купрію В.М.) про спрямування залишків коштів, які склалися на початок року, на об’єкти соціально-економічного розвитку міста.

      Підготовлено 7 розпоряджень міського голови «Про внесення змін до розподілу планових асигнувань міського бюджету на 2019 рік». Внесено відповідні зміни до розподілу бюджетних асигнувань міського бюджету у поточному році з послідуючим затвердженням показників на сесіях міської ради. Вносились зміни до річного, помісячного розпису доходів та видатків міського бюджету загального і спеціального фондів відповідно до бюджетного законодавства, складались довідки про уточнення показників та надавались управлінню державної казначейської служби у місті.

      Приймались від головних розпорядників бюджетних коштів по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» інформаційні дані щодо фактично нарахованих сум допомог, пільг та субсидій, що фінансуються з місцевого бюджету за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету для узагальнення та надання зведених даних по місту до департаменту фінансів облдержадміністрації.

      З метою здійснення Міністерством фінансів України розрахунку базової або реверсної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на 2020 рік до ДФ ОДА направлено дані про фактичні обсяги надходжень ПДФО за 2018 рік. На виконання контрольного завдання Міністерства фінансів України до департаменту фінансів ОДА надано інформацію щодо очікуваних надходжень у 2019 році та прогнозу надходжень на 2020-2022 роки у розрізі платежів, що надходять до бюджету міста.

     На виконання контрольного завдання департаменту фінансів облдержадміністрації відповідно до листа Мiнiстерства фінансів України, з метою своєчасної та належної розробки показників бюджету на 2020 рік та для забезпечення середньострокового планування показників бюджету на 2021 – 2022 роки, підготовлено та надано очікувані за 2019 рік та прогнозні на три наступні бюджетні періоди показники надходжень екологічного податку (крім податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк), грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності та прогнозні показники орендної плати за водні об’єкти, та проведено звірку в частині відповідних надходжень з органами Державної фіскальної служби та органами Державної казначейської служби (за визначеною формою).

      Протягом кварталу проводилась певна робота щодо правильності зарахування належних міському бюджетів податків і зборів. Вносились пропозиції та готувались особисті думки з питань оподаткування, надання пільг по земельному податку, щодо ставок оренди майна для аптечних закладів, щодо звільнення обласних комунальних підприємств від сплати земельного податку тощо. Протягом звітного кварталу проводилась певна робота щодо моніторингу надходжень до цільового фонду та зарахування належних міському бюджету податків і зборів. Підготовлено угоду про спрямування залишків не використаних у 2018 році коштів, наданих ПАТ «ДМК» територіальній громаді міста Кам’янське на досягнення завдань та заходів Програми децентралізації систем теплопостачання правобережної частини міста Кам’янське.

       Також підготовлено угоду і меморандум про надання коштів територіальній громаді міста Кам’янське на досягнення завдань та заходів програм розвитку КП КМР «Тепломережі» та/або транспортного комплексу міста Кам’янське у 2019 році. Щомісячно на адресу департаменту фінансів ОДА надавалася інформація стосовно виконання протокольних доручень, розпоряджень голови облдержадміністрацій, контрольних завдань ОДА про надання пільг по земельному податку, про перерахування комунальними підприємствами обласної комунальної власності податку на прибуток, частини чистого прибутку до обласного бюджету тощо.

       На виконання рішень міської ради від 30.01.2015 №1206-59/УІ «Про встановлення транспортного податку на території м. Дніпродзержинська», від 28.12.2011 №311-17/VI «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців» зі змінами та від 29.06.2011 №139-09/УІ «Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» зі змінами здійснювався аналіз надходжень до міського бюджету, за підсумками якого підготовлена та надана міському голові відповідна інформація.

      Готувались матеріали на засідання комісії з питань забезпечення податкових та інших надходжень до Державного бюджету України, обласного та міського бюджетів і погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. У даному напрямку координувалась робота Кам’янського управління ПФУ, ОДПІ та структурних підрозділів міської ради. Щомісячно до управління соціальної політики міської ради направлялась інформація про роботу зазначеної комісії згідно з наданою формою. Опрацьовано інформацію щодо відкриття рахунків для зарахування надходжень до загального та спеціального фондів місцевих бюджетів у 2019 році та надано відповідну інформацію до органів державного казначейства на розблокування рахунків для зарахування належних податків і зборів та міжбюджетних трансфертів

Згідно з затвердженими бюджетними призначеннями здійснювалось фінансування видатків з міського бюджету, складались розпорядження на фінансування та в установленому законодавством порядку подавались до управління Державної казначейської служби у місті.

Відповідно до щомісячного звіту управління державної казначейської служби України у місті щодо виконання доходної та видаткової частин бюджету міста здійснювався аналіз виконання бюджету міста та міського бюджету за відповідний період, готувалися відповідні аналітичні матеріали.

       Підготовлено матеріали для проведення засідання виконкому міської ради та на сесію міської ради (проект рішення, доповідні записки, списки запрошених на засідання, виступаючих та складу комісії, реєстри розсилки рішень, ксерокопії рішень та додатків до нього) з наступних питань:

- «Про затвердження плану заходів щодо організації виконання бюджету міста та міського бюджету у 2019 році»;

- «Про затвердження міських заходів щодо наповнення місцевих бюджетів, ефективного та раціонального використання бюджетних коштів у 2019 році»;

- «Про підсумки виконання бюджету міста та міського бюджету за 2018 рік»;

- «Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2018 рік»;

- «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 26.04.2017 №143»;

- «Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 № 1305-21/УІІ «Про міський бюджет на 2019 рік»;

- «Про затвердження порядку перерахування у 2019 році коштів субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів».

      Забезпечено оприлюднення проектів та прийнятих рішень на офіційному сайті Кам’янської міської ради у визначені терміни.

Відповідно до прийнятих рішень міської ради про внесення змін до рішення «Про міський бюджет на 2019 рік» та довідок департаменту фінансів ОДА про зміни до помісячного розпису доходів та видатків вносились зміни до автоматизованої програми ІАС «Місцеві бюджети», готувались і надавались довідки про зміни річного та/або помісячного розпису міського бюджету до управління державної казначейської служби у місті для виконання.

Проведено періодичне відстеження регуляторного акту - рішення міської ради від 28.12.2011 №311-17/УІ «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців».

За наслідками відстеження складено відповідний звіт за формою передбаченою чинним законодавством про державну регулятору політику та розміщено на офіційному сайті КМР.

З метою збільшення фінансової спроможності територіальної громади міста до управління екології та природних ресурсів КМР підготовлено та направлено пропозиції (для узагальнення та надання інформації до облдержадміністрації) щодо розмежування рентної плати за спеціальне використання води між державним, обласним та місцевими бюджетами та визначення на законодавчому рівні фіксованої частини, що має надходити до місцевих бюджетів.

На виконання контрольного завдання департаменту фінансів облдержадміністрації опрацьовано перелік питань, які розглядатимуться на нараді ОДА (19-20 березня 2019 року) у рамках проекту «ЄС для підсилення державних фінансових систем місцевих урядів», завданням якого є зміцнення системи управління державними фінансами на місцевих рівнях, та надано, в межах повноважень, відповідні пропозиції.

На виконання п.8 розпорядження голови облдержадміністрації від 01.03.2018 року №Р-117/0/3-18 «Про затвердження плану заходів на 2018 рік щодо наповнення місцевих бюджетів, ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни» підготовлено та надано до ДФ ОДА інформацію про хід виконання Плану заходів у частині виконання бюджету м. Кам’янське за доходами за підсумками 2018 року за визначною формою 7 додатків.

Здійснювались прогнозні розрахунки потреби міського бюджету в коштах для забезпечення в повному обсязі захищених видатків з урахуванням наявного фінансового ресурсу, формування поденного касового плану по доходах і видатках міського бюджету, який направлявся до УДКСУ м. Кам'янське.

Підготовлено та направлено до відділу запобігання корупції та взаємодії з правоохоронними органами міської ради інформацію про вжиті заходи за 2018 рік на виконання розпорядження міського голови від 07.05.2018 №174-р «Про затвердження заходів щодо запобігання проявам тероризму на території міста». Узагальнено отримані від структурних підрозділів міської ради, державних фіскальних органів, підприємств та установ, інших учасників бюджетного процесу інформації про виконання рішень виконкому міської ради, розпоряджень міського голови, а саме: від 28.11.2018 №335 «Про підсумки виконання бюджету міста та міського бюджету за 9 місяців 2018 року», від 28.02.2018 №40 «Про план заходів щодо організації виконання бюджету міста та міського бюджету у 2018 році», від 28.02.2018 №41 «Про затвердження міських заходів щодо наповнення місцевих бюджетів, ефективного та раціонального використання бюджетних коштів у 2018 році», від 27.01.2016 №5 «Про результати ревізії бюджету міста Дніпродзержинськ», від 17.09.2014 №175-р «Про проведення заходів щодо запобігання на території міста Дніпродзержинськ проявам тероризму».

Інформації про хід виконання вищезазначених рішень надано міському голові, про хід виконання розпорядження голови ОДА – до департаменту фінансів облдержадміністрації. До Східного офісу Держаудитслужби направлено узагальнену інформацію про залишки не усунутих порушень за результатами ревізії бюджету м. Кам'янського.

Перевірялись та погоджувались висновки ОДПІ за платежами, належними місцевим бюджетам та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами а також подання контролюючих органів щодо повернення коштів надміру сплачених до міського бюджету.

Протягом року здійснювався супровід та внесення змін до програмних продуктів: ІАС «Місцеві бюджети», ІАС «Соцвиплати», програми подання електронної звітності «M.E.Doc», «Мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів», програми введення платіжних доручень «Merega M».

Організовано наповнення бази даних для проекту «Відкритий бюджет» по доходах і видатках міського бюджету. Розміщено 8 наборів даних на порталі відкритих даних DATA.GOV.UA. Оприлюднювалась інформація на Єдиному Веб-порталі використання публічних коштів (Є-Дата). На офіційному сайті Кам’янської міської ради оприлюднювалась інформація департаменту фінансів міської ради, як головного розпорядника коштів та проекти та прийняті рішення виконкому міської ради та міської ради, розробником яких є департамент.

Забезпечено проведення детального аналізу кредиторської та дебіторської заборгованості за даними органів казначейства. До департаменту фінансів обласної державної адміністрації щомісячно надавалися звіти про стан дебіторської та кредиторської заборгованості по бюджетних установах міста. Складено, підготовлено та подано у встановлені строки бухгалтерські місячні та квартальні звіти до УДКСУ, ОДПІ, міського управління статистики та до інших державних соціальних фондів міста. Проводилась робота в частині проходження професійної перепідготовки (підвищення рівня професійної компетентності) працівників департаменту фінансів на курсах підвищення кваліфікації при вищих навчальних закладах і короткотермінових семінарах.

Двічі на місяць нараховувалась заробітна плата, здійснювався розрахунок відпусток, виплат по листам тимчасової непрацездатності працівникам департаменту фінансів, витрат на відрядження. Підготовлено платіжні доручення, реєстри юридичних та фінансових зобов’язань до УДКСУ на отримання заробітної плати та оплату товарів та послуг.

Складено меморіальні ордери з первинною обробкою документів для щомісячного ведення касових і фактичних видатків та прийнятих зобов’язань, внесені відповідні дані до Книги поточних рахунків, Обігових відомостей, Книги «Журнал-Головна».

Відображено рух необоротних активів та запасів в обігових відомостях з рознесенням даних до комп’ютерної програми по обліку матеріальних цінностей. Документально оформлено списання товарно-матеріальних цінностей на протязі звітного періоду. Готувались та надавались аналітичні довідки до відділу з питань служби в органах місцевого самоврядування та кадрової роботи міської ради та міського центру зайнятості.

Здійснювалась підготовка і видача довідок про середню заробітну плату працівникам департаменту. Готувались накази з особового складу та з загальної діяльності установи. Забезпечено ведення Єдиної державної комп’ютерної програми «Кадри».

Директор департаменту фінансів                                                               Л.Ф. ШЕВЧЕНКО