Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Звіт про роботу департаменту за 2018 рік

Створено: 2019-01-24 13:15:57Оновлено: 2019-01-24 13:17:35

1. Аналітична робота          

Протягом звітного періоду департаментом комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно підготовлено:

рішень міської ради – 72 ;

рішень виконавчого комітету міської ради – 35 з них:

про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради – 7;

про затвердження акта про визначення розміру збитків, заподіяних міській раді, внаслідок використання земельних ділянок – 2;

про виключення з числа службових жилих приміщень – 5;

про включення квартир до числа службових – 2;

про переведення жилого приміщення у нежиле – 10;

про оформлення дубліката свідоцтва про право власності
на квартиру – 1;

про затвердження актів приймання-передачі в комунальну
власність – 4;

про визначення балансоутримувача майна – 1;

оформлення за територіальною громадою міста права власності на об’єкти нерухомого майна – 3.

Розпоряджень міського голови – 12.

Наказів департаменту комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно – 747 з них:

відділ оренди нерухомого майна – 313;

відділ обліку та управління комунальною власністю – 144;

відділ земельних відносин та самоврядного контролю – 1;

загальний відділ –289.

Відділом обліку та управління комунальною власністю з питань прийняття майна з іншої власності у комунальну власність міста, списання, передачі в безоплатне користування (позичку) комунального майна, збільшення статутних капіталів, внесення змін та доповнень до статутів комунальних підприємств, установ та закладів, затвердження передавальних актів, протягом 2018 року підготовлено 53 проекти рішень міської ради, які були прийняті на пленарних засіданнях міської ради у 2018 року.

З метою раціонального та ефективного використання комунального майна, яке передане в оперативне управління та господарське відання комунальним підприємствам, установам та закладам, підготовлені накази про передачу 1 261 одиниці комунального майна.

Опрацьовані статутні документи: комунального підприємства Кам’янської міської ради «Тепломережі»; комунального підприємства Кам’янської міської ради «Кам’янське автотранспортне підприємство 042802»; комунального підприємства кам’янської міської ради «Трамвай», комунального закладу охорони здоров’я Кам’янської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1», комунального закладу охорони здоров’я Кам’янської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2», комунального закладу охорони здоров’я Кам’янської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3», комунального підприємства Кам’янської міської ради «Екосервіс», комунального підприємства Кам’янської міської ради «Благоустрій», комунального підприємства Кам’янської міської ради,  комунального некомерційного підприємства Кам’янської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1, комунального некомерційного підприємства Кам’янської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3», комунального підприємства Кам’янської міської ради «Спортивно-виховний клуб», комунальної установи «Центр молодіжних ініціатив» Кам’янської міської ради, до яких внесені зміни та доповнення.

Збільшено розмір статутних капіталів комунальних підприємств Кам’янської міської ради «Тепломережі», «Кам’янське автотранспортне підприємство 042802», «Трамвай», у зв’язку з чим, внесені зміни до відомостей цих підприємств.

На підставі рішень міської ради створене комунальне підприємство Кам’янської міської ради «Спортивно-виховний клуб» та комунальна установа «Центр молодіжних ініціатив» Кам’янської міської ради. В результаті реорганізації (шляхом перетворення) створено комунальне некомерційне підприємство Кам’янської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1», комунальне некомерційне підприємство Кам’янської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2», комунальне некомерційне підприємство Кам’янської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3». Комунальне підприємство Кам’янської міської ради «Кіноконцертний зал «МИР» шляхом перетворення реорганізовано в комунальний заклад Кам’янської міської ради «Кіноконцертний зал «МИР».

Протягом 2018 року від комунальних підприємств, установ та закладів надійшли пакети документів на списання 94 657 одиниць інших необоротних матеріальних активів, документи на списання опрацьовані та наказами департаменту надано дозвіл на їх списання.

На підставі опрацьованих документів, міською радою прийняті рішення «Про надання дозволу на списання комунального майна», якими надано дозвіл на списання 1 891 одиниці основних засобів, які обліковувались на балансах комунальних підприємств, установ та закладів.

Опрацьовано 758 вхідної документації, підготовлено вихідної документації – 247. Здійснюється контроль за виконанням в строк: рішень міської ради, рішень виконкому, розпоряджень та доручень міського голови, наказів та доручень директора департаменту.

Постійно надаються консультації працівникам комунальних підприємств, установ та закладів з питань передачі, списання майна, внесення змін до статутів тощо – понад 5 000.

Оформлено право власності за територіальною громадою міста на                     89 об’єктів нерухомого майна комунальної власності.

За 2018 року відділом обліку та управління комунальною власністю проведено 31 перевірку з питання збереження та ефективності використання комунального майна, яке передано в оперативне управління та господарське відання комунальним підприємствам, установам та закладам.

Прийнята участь в 141 виїзних нарадах та перевірках з питань передачі, списання, технічного стану майна.

Протягом року надавалась методична допомога робітникам комунальних підприємств, установ та закладів, фізичним та юридичним особам з питань:  прийняття-передачі комунального майна, його збереження та ефективного використання, внесення змін та доповнень до статутів, видачі дублікатів свідоцтв про право власності на об’єкти нерухомого майна, передачі комунального майна в безоплатне користування (позичку),  передачі майна у комунальну власність міста.

Станом на 01.01.2019 в місті укладено 424 договори оренди на об’єкти комунальної власності територіальної громади міста, з них 399 – на нерухоме майно, 23 – на окремо індивідуально визначене майно.

Протягом 2018 року було укладено 94 договори оренди, з них за результатами вивчення попиту – 68, пролонговано – 187 договорів, підготовлено документи для пролонгації 15 договорів оренди, узгоджено 22 разових договора оренди, нарахована неустойка в подвійному розмірі орендної плати по 19 договорам, розірвано 69 договорів.

Від оренди нерухомого майна до міського бюджету надійшло
3899,5 тис.грн. при плані 3250,0 тис.грн у зв”язку з погашенням довгострокової заборгованості КП “Дніпродзержинське житлове об’єднання у липні поточного року.

Довгострокова заборгованість з орендної плати становить 205,7 тис. грн. повністю охоплена позовною та претензійною роботою, документи на стягнення перебувають на розгляді Господарського суду Дніпропетровської області та в управлінні юстиції. 

Постійно проводиться робота щодо проведення своєчасних, в повному обсязі розрахунків з бюджетом міста з боку орендарів та балансоутримувачів, готуються претензії, позови до Господарського суду Дніпропетровської області.

Перелік діючих договорів, інформація про порядок укладання договорів, перелік необхідних документів, нормативні документи щодо оренди комунального майна оренди розміщено на офіційному сайті Кам’янської міської ради.

З метою залучення зацікавлених осіб до укладання договорів оренди та збільшення доходів міського бюджету щомісяця збирається, узагальнюється та розміщується на офіційному web-сайті міської ради інформація про наявність вільних приміщень, які пропонуються для передачі в орендне користування.

Проводяться консультації з потенційними орендарями, роз’яснюється порядок укладання договорів оренди, готуються документи для публікації оголошень про вивчення попиту на об’єкти оренди в місцевій пресі, договори та розрахунки орендної плати.

Проведено 230 перевірок виконання умов договорів оренди, складено акти перевірок. Виявлено 31 порушень, направлено 84 претензії орендарям-боржникам. За результатами претензійної роботи 24 порушення скасовано, 7 – на контролі. Передано до юридичного відділу для підготовки документів до суду - 8 справ.

На звернення громадян підготовлено проект рішення міської ради щодо внесення змін до Методики нарахування орендної плати. Зазначений проект та аналіз регуляторного впливу розміщено на офіційному сайті Кам’янської міської ради згідно з вимогами законодавства.  

Проведено періодичне відстеження результативності наступних регуляторних актів:

рішення міської ради від 21.07.2017 №781-18/VII у червні поточного року;

наказу фонду комунальної власності від 05.09.2011 №02/37 зі змінами у вересні.

Відділом обліку та приватизації житлової площі за звітний період підготовлено:

-           розпоряджень директора департаменту комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно –506, з них:

-           про передачу квартир у власність громадян – 350;

- про внесення змін до розпоряджень органу приватизації та видачу дубліката свідоцтва – 126.

Видано:

-           330 свідоцтва про право власності на житло;

-           179 дублікатів свідоцтв про право власності на житло та свідоцтв
з внесеними змінами.

Розглянуто:

-           211 звернення підприємств, організацій, установ з житлових питань та заяви і звернення громадян;

-           102 запитів нотаріальних контор щодо визначення виду права спільної власності.

Протягом 2018 року відділом договорів оренди земельних ділянок відповідно до рішень міської ради підготовлено та зареєстровано
303 документи на землекористування, а саме:

263 договори оренди та додаткових угод до договорів оренди земельних ділянок;

40 угод про розірвання договорів оренди земельних ділянок.

З метою усунення порушень земельного законодавства та підготовки документації для подання до судових установ, у зв'язку із тривалим ухиленням від приведення документів на землекористування у відповідність до вимог чинного законодавства в частині розміру орендної плати, до юридичного відділу та сектору самоврядного контролю направлялись переліки осіб,
які користуються земельними ділянками з порушенням чинного законодавства, для вжиття відповідних заходів.

Також до юридичного відділу департаменту було передано за актами приймання-передачі 37 договорів оренди земельних ділянок із невід'ємними додатками та 69 розрахунків орендної плати.

У 2018 році до відділу у м. Кам’янське Міськрайонного управління
у Петриківському районі та у м. Кам’янське Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області було направлено листи-запити щодо отримання витягів про нормативну грошову оцінку
по 239 земельним ділянкам для подальшого проведення позовної роботи.

Відділом договорів оренди земельних ділянок відповідно до покладених завдань протягом 2018 року:

здійснювався аналіз стану договорів оренди земельних ділянок комунальної власності та щомісячно направлялась у встановленому порядку інформація до департаменту фінансів міської ради та Кам’янської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС
у Дніпропетровській області;

на вимогу керівництва здійснювався аналіз стану укладення договорів оренди земельних ділянок комунальної власності фізичними та юридичними особами, які відповідно до рішень міської ради набули право користування земельними ділянками;

відповідно до прийнятих рішень міської ради здійснювався електронний облік фізичних та юридичних осіб, які набули (втратили) право користування земельними ділянками комунальної власності на правах оренди та особистого строкового сервітуту, та громадян, мешканців міста, які виявили бажання приватизувати земельні ділянки для здійснення певного виду господарської діяльності; які отримали дозволи на розробку технічної документації (проектів землеустрою);

здійснювався контроль стану виконання рішень міської ради, відповідно до яких землекористувачам надано право користування земельними ділянками комунальної власності на умовах оренди та особистого строкового сервітуту, або продовжуються строки дії існуючих договорів оренди земельних ділянок. До відділу секретаріату міської ради направлено
72 контрольні справи за ходом виконання прийнятих рішень міської ради
із земельних питань;

спільно з Кам’янською об’єднаною державною податковою інспекцією Головного управління ДФС у Дніпропетровській області здійснювалось звіряння діючих договорів оренди земельних ділянок,
що обліковуються у департаменті;

направлялись листи-попередження землекористувачам, які порушили строки, надані рішеннями міської ради для оформлення документів
на землекористування;

своєчасно опрацьовувалась вхідна документація відділу, надавались письмові відповіді на запити фізичних та юридичних осіб;

на запит посадових осіб департаменту протягом звітного періоду було отримано й надано 691 інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Протягом 2018 року працівниками відділу договорів оренди земельних ділянок департаменту постійно проводилась роз’яснювальна та консультативна робота з громадянами та представниками підприємств, організацій, установ міста з питань підготовки та оформлення документів
на землекористування, надавались роз’яснення землекористувачам стосовно порядку державної реєстрації договорів оренди земельних ділянок.

Протягом 2018 року  юридичним відділом департаменту:

взято участь у 401 судових засіданнях при загальній кількості судових справ – 138, з яких: а)90 справи, в яких представники відділу представляли інтереси міської ради та департаменту як Позивача, б) 48 справи, в яких представники відділу представляли інтереси міської ради та департаменту як Відповідача та третьої особи;

загальна кількість винесених судових рішень – 94;

 в тому числі на користь міської ради  – 49, департаменту – 32. З них: рішення суду про стягнення із землекористувачів збитків, завданих міській раді на суму 6 089 447, 80 грн. ;

винесено рішень на користь іншої сторони –16 ;

подано до суду всього 49 позовних заяв.

розглянуто та опрацьовано 95 документів з правових питань (з них 73 звернень громадян, підприємств, організацій, установ міста та службова переписка; 22 контрольних справи про хід виконання рішень міської ради);

розглянуто та опрацьовано 1477 судових документів;

перевірено на відповідність діючому законодавству 1110 документів на землекористування (договорів оренди земельних ділянок, угод про внесення змін до договорів, угод про розірвання договорів тощо);

підготовлено 2 проекти рішення міської ради.

Проводиться робота з відповідними підрозділами виконавчої служби стосовно примусового виконання наказів господарського суду Дніпропетровської області та виконавчих листів місцевих судів.

Протягом 2018 року відділом земельних відносин та самоврядного контролю департаменту розглянуто й опрацьовано:

1028 звернень та клопотань землекористувачів з питань оформлення документів на землекористування, передачі у приватну власність земельних ділянок, укладання (переукладання) договорів оренди земельних ділянок, продовження їх строків дії, внесення змін до договорів оренди землі;

96 звернень громадян, які виконували військовий обов’язок щодо захисту мирних громадян під час антитерористичної операції та членів їх сімей, з питань отримання земельних ділянок у приватну власність;

67 інформаційних та депутатських звернень щодо законності використання земельних ділянок комунальної власності міста;

54 запити Служби безпеки України, місцевої прокуратури
та Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області;

підготовлено 19 проектів рішень міської ради з питань регулювання земельних відносин, за зазначеними проектами винесено на розгляд та затверджено 17 рішень міської ради;

Протягом звітного періоду посадовими особами відділу:

проведено обстежень стану та дотримання умов використання земельних ділянок – 1029, у тому числі:

виявлено 113 фактів порушення вимог земельного законодавства (у т.ч. повторно). По виявленим порушенням підготовлено та направлено листи-попередження про усунення порушень земельного законодавства.

Прийнято участь у роботі комісій (робочих груп):

з питань впорядкування організації роботи торговельної мережі, сфери послуг та об’єктів ринкового господарства міста;

з питань законності розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста;

з питань всебічного вивчення стану справ на земельній ділянці, де розміщена міська організація «Хвиля»;

з питань розгляду земельних спорів у межах міста.

Також, відповідно до покладених на відділ завдань:

здійснено виготовлення та оформлення витягів з рішень міської ради
з питань надання у користування, відведення, вилучення, продовження (поновлення) права користування земельними ділянками комунальної власності.

направлено запити до архівного управління міської ради, відділу Держгеокадастру у м.Дніпродзержинську Дніпропетровської області, виконавчих органів міської ради, службові записки тощо.

проведено претензійну роботу із землекористувачами по приведенню документів із землекористування у відповідності до чинного законодавства.

проведено роботу з землекористувачами щодо належного оформлення документів на землекористування після отримання витягу з рішення, а також
 з учасниками антитерористичної операції та членами їх сімей.

проведено консультативну роботу та надано методичну допомогу громадянам міста з питань оформлення документів на землекористування
у Центрі надання адміністративних послуг та безпосередньо за місцем роботи.

здійснено опрацювання документації у програмі «Віртуальний офіс електронних адміністративних послуг Дніпропетровської області»
за напрямом діяльності.

У 2018 році загальним відділом було надано інформацію на:

– виконання листа виконавчого комітету Дніпродзержинської міської ради від 22.05.2007 №7и-16/410 з метою оновлення єдиної електронної бази даних посадових осіб виконавчих органів до відділу персоналу міської ради;

до 25 числа щомісячно надавалась інформація про посадових осіб: призначених, звільнених, яким присвоєно черговий ранг, яким надані відпустки;

звіт щодо кількісного складу посадових осіб департаменту - щокварталу.

Документообіг департаменту за звітний період:

 - вхідної кореспонденції – 7194;

 - вихідної кореспонденції –4567.

Проводилось формування особових справ працівників та вносились записи до трудових книжок.

Протягом звітного періоду щомісячно складався та надавався табель обліку робочого часу працівників.

Протягом 2018 року до відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно департаменту комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно Кам’янської міської ради, надійшло 2964 заяви про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, з них:

- по 2734 заявам прийнято рішення про державну реєстрацію;

- по 114 заявам відмовлено у проведені державної реєстрації.

При розгляді заяв про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, у звітній період, порушення термінів розгляду заяв про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень не допущено.

Отримано 72 письмових звернень фізичних та юридичних осіб, органів державної влади про надання роз’яснень  порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Всі отриманні звернення опрацьовані та надані відповідні письмові відповіді у строк передбачений діючим законодавством.

Забезпечено постійне чергування та надання консультацій громадянам в Центрі надання адміністративних послуг з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

 

2. Методична робота

Надано методичної допомоги :

- керівникам та головним бухгалтерам комунальних підприємств, установ та закладів щодо прийняття-передачі, списання майна, яке є власністю територіальної громади м.Кам'янського;

- працівникам комунальних підприємств, організацій та установ міста по роз’ясненню Методики та порядку надання дозволу бути орендодавцями комунального майна, яке знаходиться на їх балансі, порядку проведення конкурсів на право укладання договорів оренди;

 - приватним підприємцям та громадянам міста щодо порядку укладання договорів оренди комунального майна;

- житлово-експлуатаційним підприємствам щодо обліку житлового фонду.

Проведено навчання:

по складанню та оформленню розпорядчих документів;

про попередження встановлені Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про засади запобігання і протидії корупції»;

працівників фонду по прийнятим нормативним документам.

Протягом 2018 року надавалась методична допомога юридичним, фізичним особам і громадянам.

 

3. Організаційна робота

Постійно ведеться робота з виконавчими органами міської ради, керівниками та головними бухгалтерами підприємств, установ, закладів щодо обліку, збереженню та управлінню комунальним майном.

Департаментом комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно постійно проводиться робота з керівниками комунальних підприємств, закладів та установ з питань погашення заборгованості по орендній платі та роз’ясненню порядку спрямування оплати за оренду майна до міського бюджету.

Працівники департаменту приймають участь у роботі міської комісії по обстеженню житлових будинків (приміщень) на предмет придатності для проживання. З зазначених питань готуються пропозиції на розгляд виконавчого комітету міської ради.

Крім того, інформацію про роботу департаменту було розміщено на офіційному сайті Камʼянської міської ради.

З посадовими особами департаменту проводились профілактичні бесіди з недопущення порушень Закону України «Про запобігання корупції».

Проводилась робота з особами, зарахованими до кадрового резерву департаменту, пов’язана з ознайомленням нормативних документів, якими керується департамент у своїй роботі.

Постійно зверталась увага посадових осіб департаменту на дотримання ними Правил внутрішнього трудового розпорядку в департаменті з метою забезпечення належної трудової дисципліни, недопущення фактів порушення вимог Кодексу етики і моралі.

 

4. Новітності

У поточному періоді було здійснено:

вивчення змін та доповнень в законодавчій базі з приватизації, відчуженню, ліквідації;

вивчення нових нормативних актів з питань житлового законодавства;

вивчення нових нормативних документів, змін та доповнень до них по веденню бухгалтерського та податкового обліку;

вивчення інформаційно-аналітичних матеріалів, що надаються кадровою службою;

вивчення нових нормативних документів з питань передачі майна, обліку, управління комунальною власністю, бухгалтерського обліку;

вивчення нових нормативних документів щодо порядку списання, відчуження майна;

вивчення законодавства із земельних питань та змін до відповідних нормативно-правових документів, запровадження заходів щодо реалізації конституційних прав громадян на землю відповідно до чинного законодавства із землекористування у межах повноважень департаменту;

вивчення судової практики розгляду земельних спорів
та законодавства із земельних питань та запровадження заходів щодо реалізації конституційних прав громадян на землю відповідно до чинного законодавства із землекористування.

вивчення нормативних документів з удосконалення питань оренди комунальної власності міста;

вивчення нововведень у законодавстві та науково-інформаційних джерел з правових питань.

 

Заступник директора департаменту

комунальної власності,

земельних відносин та реєстрації

речових прав на нерухоме майно                                                 М.Ю.Калмиков

 

 

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих

органів міської ради

__________________ Д.О.ЩЕРБАТОВ