Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (інші видатки)

Створено: 2019-03-25 11:06:34Оновлено: 2019-03-25 11:07:18

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ / розпорядчий документ Відділ реклами Кам’янської міської ради від 18.01.2019 №02 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) наказ Департамент фінансів міської ради (найменування місцевого фінансового органу) 18.01.2019 №11 ОС____ Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 1. 3200000 Відділ реклами Кам’янської міської ради_ (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) 2. 3210000 Відділ реклами Кам’янської міської ради__ (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) 3. 3210180 0133 «Інша діяльність у сфері державного управління» (КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми) 4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 3855000 гривень, у тому числі загального фонду – 3855000 гривень та спеціального фонду –0 гривень. 5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, укази Президента України. ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», ЗУ «Про рекламу», Положення про відділ реклами Кам’янської міської ради, рішення Кам’янської міської ради від 21.12.2018 №1305-30/VII «Про міський бюджет на 2019 рік», рішення Кам’янської міської ради від 16.12.2016 №608-12/VIІ «Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування у м.Кам’янському на 2017-2021 роки» (зі змінами), наказ Мінфіну «Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів від 26.08.2014 №836. 6. Мета бюджетної програми: : Створення належних умов роботи органів місцевого самоврядування в місті Кам’янське для реалізації своїх прав і повноважень, надання допомоги у процесах їх трансформації та адаптації до нових політичних і соціально-економічних умов, сприяння їх діяльності в цілому, забезпечення відкритості і прозорості діяльності, підвищення ресурсного потенціалу міської ради, розвиток місцевої ініціативи; інформування громади міста про соціальні ініціативи влади, привернення уваги населення до конкретних соціальних проблем, а також інформації про загальнодержавні та загальноміські події, заходи та свята. 7. Завдання бюджетної програми: № з/п Завдання 1 здійснення відділом реклами Кам’янської міської ради висвітлення діяльності виконавчих органів міської ради у мережі інтернет, інших доступних друкованих та електронних засобах масової інформації, виготовлення, розміщення та демонстрування інформаційної продукції (соціальної реклами та інформаційних сюжетів) 8. Напрями використання бюджетних коштів: (грн) № з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Усього 1 2 3 4 5 6 1 здійснення відділом реклами Кам’янської міської ради виготовлення, розміщення та демонстрування інформаційної продукції (соціальної реклами та інформаційних сюжетів) 800000 0 0 800000 2 здійснення відділом реклами Кам’янської міської ради висвітлення діяльності виконавчих органів міської ради у мережі інтернет, інших доступних друкованих та електронних засобах масової інформації 3000000 0 0 3000000 3 здійснення відділом реклами Кам’янської міської ради висвітлення діяльності та опублікування розпорядчих актів у друкованому засобі масової інформації (газеті) «Любимий город ДЗ» 55000 0 0 55000 Усього 3855000 0 0 3855000 9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (грн) Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 1 2 3 4 Програма розвитку місцевого самоврядування у м. Кам’янському на 2017-2021 роки. 3855000 0 3855000 Усього 3855000 0 3855000 10. Результативні показники бюджетної програми: № з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 1 2 3 4 5 6 7 1 затрат витрати на виготовлення, розміщення та демонстрування інформаційної продукції (соціальної реклами та інформаційних сюжетів) грн кошторис витрат, програма 800000 0 800000 витрати на висвітлення діяльності виконавчих органів міської ради у мережі інтернет, інших доступних друкованих та електронних засобах масової інформації грн кошторис витрат, програма 3000000 0 3000000 витрати на висвітлення діяльності та опублікування розпорядчих актів у друкованому засобі масової інформації (газеті) «Любимий город ДЗ» грн кошторис витрат, програма 55000 0 55000 2 продукту кількість виготовлених, розміщених та продемонстрованих інформаційних сюжетів од плани, розрахунки 250 0 250 кількість інформаційних сюжетів, висвітлених у мережі інтернет, інших доступних друкованих та електронних засобах масової інформації од плани, розрахунки 857 0 857 кількість розпорядчих актів, які підлягають опублікованню в газеті «Любимий город ДЗ» од плани, розрахунки 11 0 11 3 ефективності середні витрати на виготовлення, розміщення та демонстрування одного інформаційного сюжету соціальної направленості грн розрахунок 3200 0 3200 середні витрати на висвітлення у мережі інтернет, інших доступних друкованих та електронних засобах масової інформації одного інформаційного сюжету грн розрахунок 3500 0 3500 середні витрати на опублікування одного розпорядчого акту в газеті «Любимий город ДЗ» грн розрахунок 5000 0 5000 4 якості відсоток здійснених заходів щодо виконання Програми розвитку місцевого самоврядування у м. Кам’янському відсоток розрахунок 100 0 100 Начальник відділу реклами __________ (підпис) А.О.Рудобашта_ (ініціали та прізвище) ПОГОДЖЕНО: Директор департаменту фінансів __________ (підпис) Л.Ф.Шевченко_ (ініціали та прізвище)