Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (навчання)

Створено: 2019-03-25 11:08:22Оновлено: 2019-03-25 11:09:20

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ / розпорядчий документ Відділ реклами Кам’янської міської ради від 18.01.2019 №02 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) наказ Департамент фінансів міської ради (найменування місцевого фінансового органу) 18.01.2019 №11 ОС___ Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 1. 3200000 Відділ реклами Кам’янської міської ради_ (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) 2. 3210000 Відділ реклами Кам’янської міської ради__ (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) 3. 3210170 0131 «Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування (КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми) 4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 4500 гривень, у тому числі загального фонду – 4500 гривень та спеціального фонду – 0 гривень. 5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, укази Президента України. ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», ЗУ «Про рекламу», Положення про відділ реклами Кам’янської міської ради, рішення Кам’янської міської ради від 21.12.2018 №1305-30/VII «Про міський бюджет на 2019 рік», наказ Мінфіну «Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів від 26.08.2014 №836. 6. Мета бюджетної програми: : Підвищення кваліфікації посадових осіб відділу реклами Кам’янської міської ради. 7. Завдання бюджетної програми: № з/п Завдання 1 Забезпечення підвищення кваліфікації посадових осіб відділу реклами Кам’янської міської ради 8. Напрями використання бюджетних коштів: (грн) № з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Усього 1 2 3 4 5 6 1 Забезпечення підвищення кваліфікації посадових осіб відділу реклами Кам’янської міської ради 4500 0 0 4500 Усього 4500 0 0 4500 9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (грн) Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 1 2 3 4 Усього 10. Результативні показники бюджетної програми: № з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 1 2 3 4 5 6 7 1 затрат витрати на прослуховування курсів підвищення кваліфікації з питань організації та здійснення публічних закупівель грн. кошторис витрат, 4500 0 4500 2 продукту кількість посадових осіб відділу реклами, які відвідають курси підвищення кваліфікації чол. плани, розрахунки 3 0 3 3 ефективності середні витрати на підвищення кваліфікації посадових осіб відділу реклами грн. розрахунок 1500 0 1500 4 якості відсоток осіб, які відвідали курси підвищення кваліфікації відсоток розрахунок 100 0 100 Начальник відділу реклами __________ (підпис) А.О.Рудобашта_ (ініціали та прізвище) ПОГОДЖЕНО: Директор департаменту фінансів __________ (підпис) Л.Ф.Шевченко_ (ініціали та прізвище)