Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Звіт про виконання паспорту бюджетної програми за 2018 рік (навчання)

Створено: 2019-03-25 10:01:50Оновлено: 2019-03-25 10:03:21

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року 1. 3200000 Відділ реклами Кам’янської міської ради (КПКВК МБ) (найменування головного виконавця) 2. 3210000 Відділ реклами Кам’янської міської ради (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) 3. 3210170 0131 Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування (КПКВК МБ) (КТФКВК)¹ (найменування бюджетної програми) 4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (грн.) Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 500,000 4500 3000 3000 -1 500 0 -1 500 5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань (грн.) N з/п КТКВК КПКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми ² Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період Касові видатки (надані кредити) за звітний період Відхилення загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 0131 3210170 Завдання Здійснення віддлом реклами заходів щодо підвищення кваліфікації посадових осіб відділу реклами Кам'янської міської ради 4500 0 4500 3000 0 3000 -1500 0 -1500 Усього 4500 0 4500 3000 0 3000 -1500 0 -1500 6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період (тис.грн.) Найменування державної / регіональної цільової програми Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період Касові видатки (надані кредити) за звітний період Відхилення загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Державна/регіональна цільова програма 1 Підпрограма 1 Підпрограма 2 Усього 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період № з/п КПКВК Показники Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) Відхилення 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Затрат: витрати на прослуховування курсів підвищення кваліфікації з питань організації та здійснення пудбічних закупівель грн кошторис витрат 4500 3000 -1500 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими досягнутими результативними показниками: одна посадова особа відділу реклами не відвідала курси з підвищення кваліфікації у зв'язку з тим, що в грудні не зібралася достатня кількість слухачів і курси були перенесені на лютий 2019 року 2 Продукту: 3210170 кількість посадових осіб відділу реклами, які відвідають курси підвищення кваліфікації чол плани, розрахунки 3 2 1 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими досягнутими результативними показниками: одна посадова особа відділу реклами не відвідала курси з підвищення кваліфікації у зв'язку з тим, що в грудні не зібралася достатня кількість слухачів і курси були перенесені на лютий 2019 року 3 Ефективності 3210170 середні витрати на підвищення кваліфікації посадових осіб відділу реклами грн розрахунок 1500 1500 0 Розбіжностей не встановлено 4 Якості 3210170 Відсоток виконання % розррахунок 100 100 Розбіжностей не встановлено 8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм* (грн) Код Найменування джерел надходжень Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду План звітного періоду (рік) Виконано за звітний період Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Підпрограма 1 Інвестиційний проект 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Надходження із бюджету 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Інші джерела фінансування (за видами) Х 0 0 Х 0 0 0 0 0 Х 0 0 Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми Інвестиційний проект 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 УСЬОГО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми. 2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми. 3 Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими значеннями здійснюються тільки при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету. * Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів. Начальник відділу реклами А.О.Рудобашта (підпис) (ініціали та прізвище) Головний бухгалтер Н.Ю.Дорофєєва (підпис) (ініціали та прізвище)