Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (апарат)

Створено: 2019-03-25 11:04:55Оновлено: 2019-03-25 11:06:22

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ / розпорядчий документ Відділ реклами Кам’янської міської ради від 18.01.2019 №02 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) наказ Департамент фінансів міської ради (найменування місцевого фінансового органу) 18.01.2019 № 11 ОС ______ Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 1. 3200000 Відділ реклами Кам’янської міської ради_ (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) 2. 3210000 Відділ реклами Кам’янської міської ради__ (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) 3. 3210160 0111 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» (КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми) 4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 733519 гривень, у тому числі загального фонду – 733519гривень та спеціального фонду – 0 гривень. 5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, укази Президента України. ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», ЗУ «Про рекламу», Положення про відділ реклами Кам’янської міської ради, рішення Кам’янської міської ради від 21.12.2018 №1305-30/VII «Про міський бюджет на 2019 рік», наказ Мінфіну «Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів від 26.08.2014 №836. 6. Мета бюджетної програми: : Керівництво і управління у сфері розміщення зовнішньої реклами 7. Завдання бюджетної програми: № з/п Завдання 1 Здійснення відділом реклами Кам’янської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері розміщення зовнішньої реклами 8. Напрями використання бюджетних коштів: (грн) № з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Усього 1 2 3 4 5 6 1 Здійснення відділом реклами Кам’янської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері розміщення зовнішньої реклами 733519 0 0 733519 Усього 733519 0 0 733519 9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (грн) Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 1 2 3 4 Усього 10. Результативні показники бюджетної програми: № з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 1 2 3 4 5 6 7 1 затрат кількість штатних одиниць шт.од штатний розпис 3 0 3 2 продукту кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од журнали реєстрацій 1600 0 1600 кількість прийнятих нормативно-правових актів од журнали реєстрацій 30 0 30 3 ефективності кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг од розрахунок 1600 0 1600 кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника од розрахунок 10 0 10 витрати на утримання однієї штатної одиниці грн. розрахунок 244506 0 244506 4 якості відсоток вчасно прийнятих нормативно-правових актів відсоток розрахунок 100 0 100 відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг відсоток розрахунок 100 0 100 Начальник відділу реклами __________ (підпис) А.О.Рудобашта_ (ініціали та прізвище) ПОГОДЖЕНО: Директор департаменту фінансів __________ (підпис) Л.Ф.Шевченко_ (ініціали та прізвище)