Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Звіт про виконання паспорту бюджетної програми за 2018 рік (інші видатки)

Створено: 2019-03-25 10:00:45Оновлено: 2019-03-25 10:03:35

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року 1. 3200000 Відділ реклами Кам’янської міської ради (КПКВК МБ) (найменування головного виконавця) 2. 3210000 Відділ реклами Кам’янської міської ради (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) 3. 3210180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління (КПКВК МБ) (КТФКВК)¹ (найменування бюджетної програми) 4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (грн.) Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом 1 2 3 4 5 6 7 8 9 235000 235000 127724 127724 -107276 0 -107276 5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань (грн.) N з/п КТКВК КПКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми ² Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період Касові видатки (надані кредити) за звітний період Відхилення загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 0133 3210180 Здійснення віддлом реклами заходів, затверджених Програмою розвитку місцевого самоврядування у м.Кам'янському на 2017-2021 роки 95000 0 95000 53000 0 53000 -42000 0 -42000 2 0133 3210180 Здійснення віддлом реклами заходів, затверджених Програмою виготовлення та розміщення соціальної реклами та інформації про загальноміські події, заходи та свята у м.Кам'янському на 2017-2021 роки 140000 0 140000 74724 0 74724 -65276 0 -65276 Усього 235000 0 235000 127724 0 127724 -107276 0 -107276 6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період (грн.) Найменування державної / регіональної цільової програми Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період Касові видатки (надані кредити) за звітний період Відхилення загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Державна/регіональна цільова програма 1 Програма розвитку місцевого самоврядування у м.Кам'янському на 2017-2021 роки 95000 0 95000 53000 0 53000 -42000 0 -42000 Програма виготовлення та розміщення соціальної реклами та інформації про загальноміські події, заходи та свята у м.Кам'янському на 2017-2021 роки 140000 0 140000 74724 0 74724 -65276 0 -65276 Усього 235000 0 235000 127724 0 127724 -107276 0 -107276 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період № з/п КПКВК Показники Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) Відхилення 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Затрат: витрати на виготовлення та розміщення соціальної реклами грн кошторис витрат 140000 74724 -65276 витрати на висвітлення діяльності на радіо та телепередачах грн кошторис витрат 42000 0 -42000 витрати на висвітлення діяльності та опублікування рогпорядчих актів у друкованому засобі масової інформації грн кошторис витрат 53000 53000 0 2 Продукту: 3210180 кількість виготовлених рекламних сюжетів од. плани, розрахунки 300 310 -161 3210180 кількість розміщених рекламних сюжетів од. плани, розрахунки 300 139 -161 3210180 кількість телепередач на телеканалі од. плани, розрахунки 12 0 -12 3210180 кількість розпорядчих актів, які підлягають опублікуванню в друкованому засобі масової інформації од. плани, розрахунки 20 9 -11 3 Ефективності 3210180 середні витрати на виготовлення одного рекламного сюжету соціальної напрравленості грн розрахунок 300 310 10 3210180 середні витрати на розміщення одного рекламного сюжету соціальної напрравленості грн розрахунок 166 226 60 3210180 середні витрати на вихід однієї телепередачі грн розрахунок 3500 0 -3500 3210180 середні витрати на опублікування одного розпорядчого акту грн розрахунок 2650 5888 3 238 4 Якості 3210180 Відсоток виконання % Статистичні дані 100 100 Розбіжностей не встановлено 8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм* (грн) Код Найменування джерел надходжень Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду План звітного періоду (рік) Виконано за звітний період Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Підпрограма 1 Інвестиційний проект 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Надходження із бюджету 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Інші джерела фінансування (за видами) Х 0 0 Х 0 0 0 0 0 Х 0 0 Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми Інвестиційний проект 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 УСЬОГО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми. 2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми. 3 Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими значеннями здійснюються тільки при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету. * Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів. Начальник відділу реклами А.О.Рудобашта (підпис) (ініціали та прізвище) Головний бухгалтер Н.Ю.Дорофєєва (підпис) (ініціали та прізвище)