Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Інформація про роботу зі зверненнями громадян в органах місцевого самоврядування м. Дніпродзержинська у I кварталі 2016 року

Створено: 2016-05-25 13:35:38Оновлено: 2016-06-10 07:43:49

       Розгляд звернень громадян в органах місцевого самоврядування  м.Дніпродзержинська здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян» та інших нормативних  правових актів з питань розгляду звернень громадян.

        Для підготовки на засідання виконавчого комітету міської ради у березні 2016 року питання «Про виконання Закону України «Про звернення громадян» виконавчими органами Дніпродзержинської міської ради та підприємствами, що надають житлово-комунальні послуги громадянам, у 2015 році», на виконання розпорядження міського голови від 29.01.2016 №22-р  «Про проведення перевірок на виконання вимог Закону України «Про звернення громадян» на підприємствах міста, що надають житлово-комунальні послуги громадянам» згідно із затвердженим графіком посадовими особами відділу звернень громадян міської ради із залученням депутатів міської ради у складі робочих груп у лютому 2016 року проведено перевірки на підприємствах міста, що надають житлово-комунальні послуги громадянам, з метою вивчення їх стану організації роботи зі зверненнями громадян.

        Перевірку проведено на підприємствах міста, що надають комунальні послуги громадянам, за Методикою оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 року №630, та показниками, за якими оцінюється цей рівень, й критеріями оцінювання якості надання комунальних послуг, а саме: комунальному виробничому підприємстві Дніпродзержинської міської ради «Міськводоканал» (Савченко); комунальному житлово-експлуатаційному підприємстві «Оріон» (Базов); комунальному підприємстві Дніпродзержинської міської ради «Дніпродзержинськ-тепломережа» (Бурчак); ТОВ «Стелла» (Слюсаренко); ТОВ «Оселя» (Лещинський); ТОВ «Толока» (Саламаха); ТОВ «Крона Сервіс 1» (Карнаух); ТОВ «Крона Сервіс 2» (Денькович); ТОВ «Крона Сервіс 3» (Іващенко); ТОВ «Крона Сервіс 4» (Бондаренко).

      Рівень організації роботи зі зверненнями громадян оцінювався за показниками оцінювання, затвердженими цим розпорядженням, а саме: за результатами перевірок виконання вимог Закону України «Про звернення громадян» та інших нормативно-правових актів з питань розгляду звернень громадян, аналізу відомостей, які містяться у реєстраційно-контрольних картках чи журналах реєстрації звернень громадян, що ведуться на паперових або електронних носіях, відповідях заявникам, архівних та аналітичних матеріалах, інших документах тощо.

        При проведенні перевірок усіх зазначених вище підприємств ураховувалися показники оцінювання рівня організації роботи зі зверненнями громадян, особлива увага приділялася умовам, які створено для відвідувачів на підприємстві, можливості ознайомлення громадян з інформацією
на інформаційних стендах (наявність нормативно-правових актів з питань розгляду звернень громадян та надання житлово-комунальних послуг, графіків проведення особистих прийомів громадян керівництвом підприємства, зразків звернень, затверджених тарифів на житлово-комунальні послуги, норми споживання та якості цих послуг тощо).

       При проведенні перевірок членами робочої групи для здійснення перевірок на виконання Закону України «Про звернення громадян» на підприємствах міста, що надають житлово-комунальні послуги громадянам,  надавалася відповідна інформаційно-методична консультація та роз’яснення, зазначалися недоліки та невідповідності в організації роботи зі зверненнями громадян, надавалися пропозиції щодо поліпшення цієї роботи.

       Результати перевірок та питання «Про виконання Закону України «Про звернення громадян» виконавчими органами Дніпродзержинської міської ради та підприємствами що надають житлово-комунальні послуги громадянам, у 2015 році» попередньо розглянуто на засіданні постійно діючої міської комісії з питань розгляду звернень громадян при міському голові у березні 2016 року (18.03.2016) та на засіданні виконавчого комітету міської ради 23.03.2016 з прийняттям відповідного рішення від 23.03.2016 №69 «Про виконання Закону України «Про звернення громадян» виконавчими органами Дніпродзержинської міської ради та підприємствами міста, що надають житлово-комунальні послуги громадянам, у 2015 році».

        За I квартал 2016 року до Дніпродзержинської міської ради (з 10.11.2015 – адміністрації Південного (Баглійського), Дніпровського, Заводського районів, як виконавчі органи Дніпродзержинської міської ради згідно з рішеннями Дніпродзержинської міської ради від 30.09.2015 №1417-66/VI, №1418-66/VI, №1419-66/VI) та Карнаухівської селищної ради на розгляд надійшло 4805 звернень, з них: до Дніпродзержинської міської ради – 4595 звернень (95,6%), а саме: через відділ звернень громадян міської ради – 3871 звернення (80,5%), до адміністрацій Південного (Баглійського), Дніпровського, Заводського району – 724 звернення (15,1%); до Карнаухівської селищної ради – 210 звернень (4,4%).

        Звернення реєструються згідно із Класифікатором звернень громадян, а саме: за видом звернення: пропозиції (зауваження) - 36 (0,8%); заяви (клопотання) - 3883 (80,8%); скарги - 886 (18,4%);  за статтю: чоловіків - 1407 (29,3%); жінок - 3398 (70,7%); за соціальним станом: пенсіонерів - 1218 (25,4%), робітників - 718 (14,9%), селян - 1 (0,05%), працівників бюджетної сфери - 99 (2,1%), державних службовців - 9 (0,2%); військовослужбовців (в т.ч. учасники АТО) - 49 (1,0%); підприємців - 36 (0,7%), безробітних - 298 (6,2%), студентів, учнів - 16 (0,3%), осіб, які позбавлені волі та осіб, воля яких обмежена - 2 (0,05%); інших (заявниками не зазначено) - 2359 (49,1%); за суб’єктом звернення: колективних - 262 (5,5%), в них 11766 підписів; індивідуальних - 4355 (90,6%), анонімних - 188 (3,9%); надійшло звернень громадян пільгової категорії – 918 (без урахування пенсіонерів та осіб похилого віку), що складає 19,1% від загальної кількості звернень, а саме: інваліди війни - 19 (0,4%); учасники бойових дій -79 (1,6%); учасники війни - 49 (1,0%); дитина війни - 151 (3,1%); ветерани праці - 152 (3,1%); одинока мати - 161 (3,3%); багатодітні сім’ї - 73 (1,5%); Матері-героїні- 1 (0,1%); особи, що потерпіли від наслідків ЧАЕС - 8 (0,2%); учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС - 5 (0,1%); Героїв Радянського Союзу - 1 (0,1%); інваліди загального захворювання та дитинства - 219 (4,6%); діти - 2 (0,1%); інші (заявниками не зазначено) - 3885 (80,2%).

       За результатами розгляду звернень: вирішено (задоволено) – 999 (20,8%); у стадії розгляду (на контролі до повного виконання) – 865 (18,0%); дано роз’яснення – 2936 (61,1%); пересилається за належністю відповідно до ст. 7 ЗУ «Про звернення громадян» – 5 (0,1%).

      До Дніпродзержинської міської ради (через відділ звернень громадян міської ради та до адміністрацій Південного (Баглійського), Дніпровського, Заводського району) на розгляд надійшло 4304 письмових звернення (89,6% від загальної кількості звернень громадян, що надійшли до органів місцевого самоврядування, та 98,9% від загальної кількості письмових звернень,
які надійшли на розгляд до органів місцевого самоврядування міста ), з них: через відділ звернень громадян міської ради – 3621 (78,8% від загальної кількості звернень, які надійшли до міської ради, та 83,2% від загальної кількості письмових звернень, які надійшли на розгляд до органів місцевого самоврядування міста), в тому числі з: органів влади – 3031 (70,4% від загальної кількості письмових звернень, що надійшли безпосередньо до міської ради); поштою – 590 (13,7%).

       З метою поліпшення умов реалізації громадянами конституційного права на індивідуальні та колективні звернення в електронній формі з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронні звернення), усні звернення за допомогою засобів телефонного зв’язку, телефонні «гарячі лінії», подання електронної петиції до Дніпродзержинської міської ради, на виконання чинного законодавства України видано розпорядження міського голови від 30.10.2015 №233-р «Про організацію виконання Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної петиції» Дніпродзержинською міською радою». Так, у I кварталі 2016 року Дніпродзержинською міської радою (через відділ звернень громадян міської ради) зареєстровано та опрацьовано: електронних петицій   -21; електронних звернень - 103; звернень через засоби телефонного зв’язку - 28.

         За період з 01.01.2016 по 31.03.2016 розглянуто 1767 звернень громадян, що надійшли до Дніпродзержинської міської ради (через відділ звернень громадян міської ради) з урядової телефонної «гарячої лінії», на які здійснено належне оперативне реагування. Також відділом звернень громадян міської ради здійснено організаційне забезпечення щодо оперативного та своєчасного реагування на 1177 звернень, які надійшли з багатоканальної телефонної лінії «Контакт-центр «Гаряча лінія голови облдержадміністрації».

        До адміністрацій Південного (Баглійського), Дніпровського, Заводського району надійшло письмових звернень – 683 (14,9% від загальної кількості звернень,які надійшли до міської ради, та 15,7% від загальної кількості письмових звернень, які надійшли на розгляд до органів місцевого самоврядування міста), в тому числі з: органів влади – 451(10,5%) від загальної кількості письмових звернень, що надійшли безпосередньо до міської ради); поштою – 226(5,3%); через уповноважену особу – 2(0,04%); через засоби масової інформації – 1(0,02%); від інших органів, установ, організацій – 3(0,04%).

       До Карнаухівської селищної ради надійшло на розгляд 50 письмових звернень, що становить 1,1% від загальної кількості письмових звернень, які надійшли на розгляд до органів місцевого самоврядування.

        На особистий прийом до керівників міської ради та Карнаухівського селищного голови звернувся 451 громадянин. На особисті прийоми до керівництва міської ради та її виконавчого комітету (у т.ч. адміністрацій Південного (Баглійського), Дніпровського, Заводського району) звернувся 291 громадянин, що становить 64,5% від загальної кількості громадян, які звернулися на особистий прийом до керівництва міської влади. До Карнаухівського селищного голови звернулось 160 громадян, що становить 35,4% від загальної кількості громадян, які звернулися на особистий прийом до керівництва міської влади.

       За I квартал 2016 року громадянами порушено 5094 питання. У загальній кількості звернень домінують питання комунального господарства - 3001 (58,9%), соціального захисту - 822 (16,1%); житлової політики - 218 (4,3%), діяльності органів місцевого самоврядування -187 (3,7%), охорони здоров’я – 148 (2,9%).

        За I квартал 2016 року мешканцям міста надано грошову допомогу: за рахунок коштів міського бюджету – 759 громадянам надана грошова допомога на суму 663 тис. 277 грн., в тому числі 108 громадянам міста, які є учасниками АТО, на суму 341 тис. 000 грн.; за рахунок коштів Карнаухівського селищного бюджету – 47 громадянам на загальну суму 23 тис.300 грн.

       За I квартал 2016 року на «гарячу» телефонну лінію Дніпродзержинської міської ради звернулося 555 мешканців міста, які порушили 555 питань, а саме з питань: житлової політики - 65; комунального господарства - 259; транспорту та зв’язку - 18; охорони правопорядку - 8; соціального захисту - 11; з інших питань - 194. За результатами розгляду питань: вирішено оперативно - 50; надано роз’яснення - 384; передано на опрацювання - 121.

          На виконання розпорядження голови Дніпропетровської облдержадміністрації від 18.11.2010 №Р-718/0/3-10 «Про організацію регіонального інформаційно-ресурсного центру при Дніпропетровській облдержадміністрації «Відкрита влада» з лютого 2011 року у відділі звернень громадян міської ради впроваджено комп’ютерну систему обліку звернень громадян із встановленням програмного забезпечення «Звернення громадян». На виконання цього розпорядження відділом здійснюється щоденне надання інформації щодо розгляду звернень громадян, що надійшли на розгляд до Дніпродзержинської міської ради, з метою здійснення моніторингу звернень громадян по Дніпропетровській області.

        По мірі надходження звернень учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, що звернулися до Дніпродзержинської міської ради (через відділ звернень громадян міської ради) надається відповідна інформація до Центру допомоги учасникам антитерористичної операції та членам їм сімей.

       На виконання ст. 11 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» з метою забезпечення реалізації громадянами конституційного права на безоплатну первинну правову допомогу видано розпорядження міського голови «Про організацію надання безоплатної первинної допомоги» (від 18.08.2011 №162-р), яким передбачено проведення у Дніпродзержинській міській раді особистого прийому осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги. Надання безоплатної первинної правової допомоги у міській раді здійснюється головним спеціалістом – юрисконсультом відділу звернень громадян міської ради в громадській приймальні Дніпродзержинської міської ради. За І квартал 2016 року надано безоплатну первинну правову допомогу 50 громадянам міста.

       Рівень роботи із зверненнями громадян є важливим чинником довіри громадян до влади, суспільно-політичної стабільності в державі при умові їх розгляду у встановлений законодавством термін, використанні всіх можливостей для задоволення законних вимог громадян, усуненні причин, що породжують обґрунтовані скарги. Саме у цьому аспекті, як одному із пріоритетних напрямків діяльності органів місцевого самоврядування і надалі буде проводитись робота щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення.