Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Звіт про надходження та використанння коштів за серпень 2017 року

Створено: 2017-09-25 06:16:59Оновлено: 2017-09-25 06:18:18

Додаток №4 до порядку складання,затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств міста комунальної форми власності КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО КАМ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ТРАМВАЙ" м.Кам'янське вул.Москворецька,19 tramvaj@ua.fm ЗВІТ про надходження та використання коштів за серпень 2017 року тис.грн. Найменування показників Код рядка Сума Фактичний дохід 100 5715,5 від основної діяльності 110 1103,3 з бюджетів усіх рівнів 120 4558,5 кредитні (запозичені) кошти 130 0 інше 140 53,7 Фактичні витрати 200 5800,6 Витрати оплату праці, у тому числі 210 1833,9 адміністративно-управлінського персоналу 211 128,2 Відрахування на соціальні заходи 220 554,4 Податки та обов"язкові платежі 230 527,1 податок на додану вартість 231 7,0 податок на прибуток 232 0 податок з доходів фізичних осіб 233 447,5 плата за землю 234 33,9 екологічний податок 235 0 відрахування частини чистого прибутку 236 0 перерахування орендної плати 237 0,1 інше 238 38,6 Матеріальні витрати 240 1509,4 енергоносії 241 998,5 матеріали 242 33,3 запасні частини 243 0 ПММ 244 477,6 МШП 245 0 Хімічні реагенти 246 0 Інше 247 0 Витрати на ремонт 250 1098,9 поточний 251 109,1 капітальний 252 989,8 Послуги сторонніх організацій 260 35,8 Господарські витрати 270 241,1 Інформаційно-обчислювальні послуги 271 35,9 Послуги зв’язку 272 3,3 Послуги банку 273 5,5 Професійні послуги 0,0 Утримання об’єктів соц. сфери та інфраструктури 274 0,0 Соціальні виплати 275 0,0 Інші господарські витрати 276 196,4 Фінансові витрати 280 0,0 погашення кредиту 281 0,0 примусове списання (повернення бюджетних коштів в бюджет) 282 0,0 Капітальні інвестиції 290 0,0 Залишок коштів 300 895,3 каса 310 0,1 розрахунковий рахунок 320 895,2 Директор І.Л.Горбаренко Вик. Сиволап І.О. 3-00-70 Вик.Сиволап І.О. 3-00-70