Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Співпраця з викривачами корупції

Створено: 2018-09-25 06:32:31Оновлено: 2018-09-25 12:36:23

Міським головою видано розпорядження від 04.12.2017 № 439-р «Про організацію роботи із внесеними викривачами повідомленнями  про корупцію», яким визначено відділ запобігання корупції та взаємодії з правоохоронними органами міської ради уповноваженим структурним підрозділом по роботі з внесеними викривачами повідомленнями про корупцію у Кам’янській міській раді та її виконавчих органах, а також підприємствах, установах, організаціях, що перебувають у комунальній власності Кам’янської міської ради.

Повідомлення може надати будь-яка особа.

Повідомлення викривача може стосуватися будь-якого корупційного кримінального/адміністративного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, протиправність яких передбачена у КК або в КУпАП, а також які регламентовані Законом України «Про запобігання корупції» (далі-Закон) та відповідають ознакам корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Повідомлення про порушення вимог Закону може бути як письмовим, так і усним.

Письмове повідомлення може надійти:

- поштою (за адресою: м.П.Калнишевського, 2, з позначкою такого змісту: «Про корупцію»);

- електронною поштою (koord@dndz.gov.ua);

- від викривача особисто до канцелярії;

- через офіційний веб-сайт міської ради (http://kam.gov.ua/ua/stop_corrupt/).

Усне повідомлення:

-         за телефоном (0569)554029 (понеділок-четвер з 8.00-12.00; з 12.45-17.00; п'ятниця з 8.00-12.00; з 13.00-16.00);

-         на особистому прийомі працівників відділу -  за адресою: м.П.Калнишевського, 2 к. 414 (понеділок-четвер з 8.00-12.00; з 12.45-17.00; п'ятниця з 8.00-12.00; з 13.00-16.00).

Повідомлення про порушення вимог  Закону може бути здійснене без зазначення авторства (анонімно).

Анонімне повідомлення про порушення вимог Закону підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Анонімне повідомлення про порушення вимог Закону підлягає перевірці у термін не більше п’ятнадцяти днів від дня його отримання. Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, міський голова або його заступник продовжують термін розгляду повідомлення до тридцяти днів від дня його отримання.

У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог Закону міський голова вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

За результатами розгляду повідомлення викривачеві надається відповідь та готується службова записка про результати розгляду повідомлення на ім’я міського голови. 

Відповідь на повідомлення готується за підписом заступника міського голови, що наклав резолюцію, або заступника міського голови, якого визначив у резолюції міський голова.

Інформація на повідомлення надається у тій формі, в якій її вимагає викривач.

 Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачі), перебувають під захистом держави, право на захист у особи виникає у зв’язку з повідомленням нею про порушення вимог Закону  іншою особою.

Гарантії захисту щодо анонімності та нерозголошення інформації щодо викривачів

  1. Передбачена Законом  можливість повідомляти інформацію анонімно (частина п’ята статті 53 Закону).
  2. Інформація про викривача може бути розголошена лише за його згодою, крім випадків, встановлених законом (абзац другий частини третьої статті 53 Закону).

Гарантії захисту за наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну 
Якщо у зв’язку із здійсненим повідомлення про порушення вимог Закону існує загроза життю, житлу, здоров’ю та майну осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, або їх близьких осіб, правоохоронними органами до них можуть бути застосовані правові, організаційно-технічні та інші спрямовані на захист від протиправних посягань заходи, передбачені Законом України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» (частина друга статті 53 Закону).

Гарантії у сфері захисту трудових прав
До особи, яка здійснила повідомлення про порушення вимог Закону або члена її сім’ї, у звʼязку зі здійсненням такого повідомлення не можуть бути застосовані наступні заходи:

  • звільнення або примушення до звільнення;
  • притягнення до дисциплінарної відповідальності;
  • інші негативні заходи (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати) (абзац перший частини третьої статті 53 Закону України «Про запобігання корупції»). Водночас, у разі звільнення без законної підстави або незаконного переведення на іншу роботу у зв’язку з повідомленням про порушення вимог Закону іншою особою працівник повинен бути поновлений на попередній роботі органом, який розглядає трудовий спір. (частина перша статті 235 Кодексу законів про працю України).

    У разі наявності підстав для поновлення на роботі працівника, який був звільнений у зв’язку із здійсненим ним або членом його сім’ї повідомленням про порушення вимог Закону  іншою особою, та за його відмови від такого поновлення орган, який розглядає трудовий спір, приймає рішення про виплату йому компенсації у розмірі шестимісячного середнього заробітку (частина четверта статті 235 Кодексу законів про працю України).

Гарантії захисту у адміністративному процесі
Національне агентство з питань запобігання корупції може бути залучене як третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача у справах щодо застосування керівником або роботодавцем чи створення ним загрози застосування негативних заходів впливу до позивача (звільнення, примушування до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) у зв’язку з повідомленням ним або членом його сім’ї про порушення вимог Закону  іншою особою (частина третя статті 49 Кодексу адміністративного судочинства України).

Гарантії захисту у цивільному процесі
Національне агентство з питань запобігання корупції може бути залучено як третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача у справах щодо застосування керівником або роботодавцем чи створення ним загрози застосування негативних заходів впливу до позивача (звільнення, примушування до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) у зв'язку з повідомленням ним або членом його сім'ї про порушення вимог Закону  іншою особою (частина друга статті 53 Цивільного процесуального кодексу України).

У справах щодо застосування керівником або роботодавцем чи створення ним загрози застосування негативних заходів впливу до позивача (звільнення, примушування до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) у зв'язку з повідомленням ним або членом його сім'ї про порушення вимог Закону  іншою особою обов'язок доказування правомірності прийнятих при цьому рішень, вчинених дій покладається на відповідача (частина третя статті 81 Цивільного процесуального кодексу України)  (Національне агенство з питань запобігання корупції https://nazk.gov.ua/spivpracya-z-vykryvachamy-korupciyi).

До уваги працівників Кам’янської міської ради та її виконавчих органів, а також підприємств, установ, організацій, що перебувають у комунальній власності Кам’янської міської ради!

У разі виявлення корупційного або пов'язоного з корупцією правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками відповідних органів, юридичних осіб публічного права, їх структурних підрозділів посадові і службові особи зобов'язані в межах своїх повноважень ужити заходів щодо припинення такого правопорушення та негайно письмово повідомити про його вчинення спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції.

Ви або члени Ваших сімей не можуть бути звільненні чи примушені до звільнення, притягнуті до дисциплінарної відповідальності чи піддані з боку керівника іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв'язку з повідомленням  про порушення вимог Закону іншою особою.