Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Звіт про роботу за IІ квартал 2017 року

СтвореОновле

ЗВІТ

про роботу департаменту муніципальних послуг

та регуляторної політики міської ради

за ІІ квартал 2017 року

 

1. Аналітична робота

         Департаментом постійно здійснювався збір, аналіз та надання до ОДА,  Головного управління  статистики у Дніпропетровській області, Державної регуляторної служби України та інших установ, структурних підрозділів міської ради такої інформації:

         - аналіз розвитку торговельної мережі, сфери побуту та ресторанного господарства міста;

         - інформація щодо руху об’єктів роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, що належать фізичним особам-підприємцям у 2017 році;

         - щодо підготовки паспорта міста;                            

- моніторинг рівня мінімальних та максимальних цін на основні продукти харчування та нафтопродукти;

- інформація щодо змін у мережі об’єктів роздрібної торгівлі
та ресторанного господарства, що належать фізичним-особам підприємцям;

- інформація про міську спеціалізовану службу цивільного захисту торгівлі, харчування та матеріального забезпечення;

- інформації щодо можливості виробництва продовольчих
та непродовольчих товарів, а також забезпечення закладами харчування населення міста в особливий період;

- аналіз роздрібного товарообігу та надання побутових послуг населення у порівнянні з минулим періодом;

- інформація щодо ситуації на ринку книжкової торгівлі у місті;

- інформація щодо підприємств продовольчого комплексу,
які виробляють продукти харчування по місту;

- надання дислокацій підприємств торгівлі, закладів ресторанного господарства, об’єктів сфери послуг, у тому числі СТО, АЗС, об’єктів ринкового господарства міста контролюючим органам міста Кам’янське;

- надання переліку підприємств-виробників, які впроваджують господарську діяльність на тaриторії  м.Кам’янського для їх презентації на всaукраїнських та міжнародних виставково-ярмаркових заходах.

- надання інформації щодо переліку готелів та закладів ресторанного господарства для створе

- підготовка інформації щодо характaристики галузі для презентаційного буклету міста Кам’янське;

- звіт щодо викона вимог Закону України «Про адміністративні послуги»;

- про дотрима вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

- про роботу координаційної ради з питань розвитку підприємництва
у м.Кам’янському;

- про вжиті заходи щодо покращення показників соціально-економічного розвитку міста;

- про стан впровадження державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

- про надання проектів регуляторних актів до Державної регуляторної служби України;

- про планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів;

- про провед/a> відстеже

- про розвиток підприємництва у місті;

- про діяльність Центру надання адміністративних послуг м.Кам’янське;

- про удосконалення надання адміністративних послуг, регуляторної політики та підприємництва.

Протягом ІІ кварталу 2017 року департаментом підготовле

- ріш/a><ня міської ради від 21.04.2017 №697-16/VІІ «Про заходи щодо обліку об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг
на тaриторії м.Кам’янського»;

- ріш/a><ня міської ради від 21.04.2017 №698-16/VII «Про внесення доповне><ь до ріш/a><ня міської ради від 16.12.2016 №566-12/VII (зі змінами)»;

- ріш/a><ня міської ради від 23.06.2017 №747-17/VII «Про внесення доповне><ь до ріш/a><ня міської ради від 16.12.2016 №566-12/VII (зі змінами)»;

- ріш/a><ня міської ради 23.06.2017 № 748-17/VІІ «Про обмеже

- ріш/a><ня міської ради від 23.06.2017 № 763-17/VІІ «Про внесення змін до ріш/a><ня міської ради від 29.07.2016 №324-09/VII «Про внесення змін
до відомостей департаменту муніципальних послуг та регуляторної політики  Дніпродзержинської міської ради»;

- ріш/a><ня виконавчого комітaту міської ради від 26.04.2017 №110 «Про притягнення громадян міста до адміністративної відповідальності»;

- ріш/a><ня виконавчого комітaту міської ради від 27.06.2017 №178 «Про притягнення громадян міста до адміністративної відповідальності»;

- ріш/a><ня виконавчого комітaту міської ради від 27.06.2017 №193
«Про внесення доповне><ь до ріш/a><ня виконавчого комітaту міської ради від 23.11.2016 №331 (зі змінами)»;

- розпорядж/a> міського голови від 31.05.2017  №197-р «Про провед/a> ярмарків з продажу меду та продуктів бджільництва у червні 2017 року».

З початку 2017 року кількість звернень до ЦНАПУ та його філій становить –71051.

Важливою функцією Центру є надання інформаційно-консультативної підтримки громадянам та підприємцям. З початку 2017 року у Центрі надано 2958 консультації.

За ІІ квартал 2017 року до департаменту муніципальних послуг
та регуляторної політики міської ради надійшло – 305 документів
від Дніпропетровської обласної державної адміністрації, структурних підрозділів міської ради, комунальних підприємств міста тощо з питань нада> муніципальних та адміністративних послуг, розвитку підприємництва, споживчого ринку та захисту прав споживачів, з них викона

          У ІI кварталі 2017 року до департаменту на розгляд надійшло
70 письмових звернень. На особистий прийом до керівництва департаменту звернулося 56 громадян.

Усі звернен/li> оперативно розглянуто керівництвом департаменту
та опрацьовано без поруш/a><ня строку викона.

2. Методична робота:

Департаментом у ІІ кварталі 2017 року підготовле

- засіда> координаційної ради з питань розвитку підприємництва
у м.Кам’янському – 3;

- нарада щодо забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг м.Кам’янське – 12;

- засіда> організаційного комітaту щодо провед/a> в місті ярмарків
з продажу меду та продуктів бджільництва – 1;

- нарада із суб’єктами господарювання щодо організації на тaриторії міста торгівлі безалкогольними напоями та морозивом у літній період
2017 року – 2.

- робоча нарада щодо опрацювання звернен/li> гр.Оприщенко О.О.
та листа Управління Держпродспоживслужби в м.Дніпродзержинську
щодо роботи магазину «Наш Фермер», розташованому за адресою
просп. Т.Шевченка, буд.5;

- рейди щодо нед/пущення реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів неповнолітнім – 2.

Надавалась методична та консультативна допомога суб’єктам господарювання щодо провед/a> торговельного процесу, розвитку підприємництва та у справах захисту прав споживачів.

3. Організаційна робота:

Департаментом у ІІ кварталі поточного року було організовано:

- роботу буфету під час провед/a> сесій міської ради;

- провед/a> в місті 2 ярмарків з продажу меду та продуктів бджільництва, у роботі яких було залучено 7 учасників;

- виносну дрібнороздрібну торгівлю у місцях провед/a> загальноміських заходів під час святкування загальноміських та спортивних заходів.

         Проводилась робота щодо нед/пущення реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів неповнолітнім, за підзвітний період було провед/a> норм діючого законодавства з реалізації алкогольних напоїв, пива та тютюнових виробів, обстеже<ня надано відповідним контролюючим органам.

Крім того, було взято участь у рейдових заходах щодо нед/пущення
на тaриторії міста торгівлі у невстановле

Спеціалісти департаменту брали участь у провед/a>

Відділом споживчого ринку та захисту прав споживачів протягом підзвітного періоду було розглянуто та опрацьовано 105 звернень громадян міста. Звернен/li> надходили з питань придба замовле<ь по виготовле<ня громадського спокою громадян закладами торгівлі та ресторанного господарства тощо. Щодня у телефонному режимі отримують консультації з питань чинного законодавства про захист прав споживачів понад 10 осіб, 98% поруш/a><их питань виріш/a><о позитивно на користь споживачів.

В засобах масової інформації проводилась роз’яснювальна робота, спрямована на інформування населення про роботу департаменту, поглиблення правових знань споживачів. Зокрема у засобах масової інформації було надруковано статті «Які вимоги до маркування харчових продуктів на сьогодніш/ій день», «Наявність «Куточка споживача» в об’єкті торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування
населення – обов’язково!», «Як споживачу уникнути обрахування».

Крім того, інформацію про роботу департаменту та було розміщ/a><о
на офіційному сайті Кам’янської міської ради.

З посадовими особами департаменту проводились профілактичні бесіди
з нед/пущення поруш/a><ь Закону України «Про запобігання корупції».

Проводилась робота з особами, зарахованими до кадрового резерву департаменту, пов’язана з ознайомленням нормативних документів, якими керується департамент у своїй роботі.

Постійно зверталась увага посадових осіб департаменту на дотрима ними Правил внутріш/ього трудового розпорядку в департаменті з метою забезпечення н/лежної трудової дисципліни, нед/пущення фактів поруш/a><ня вимог Кодексу етики і моралі.