Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Повідомлення щодо розміщення зовнішньої реклами

Створено: 2016-01-26 13:04:15Оновлено: 2016-01-27 16:56:57

 
Управління містобудування та архітектури міської ради, яке уповноважено міською радою виконувати функцію робочого органу для регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами у м.Дніпродзержинську
ПОВІДОМЛЯЄ:
Власникам об’єктів містобудування у м.Дніпродзержинську необхідно оформити дозволи на розміщення зовнішньої реклами на рекламні засоби, які розміщені на фасадах об’єктів. З першого вересня буде проводитись інвентаризація фасадів будівель та споруд щодо виявлення самовільно встановлених рекламних засобів та вивісок на об’єктах містобудування, розміщених на магістральних вулицях міста.
Для отриманням дозволу на розміщення зовнішньої реклами звертатись до центру надання адміністративних послуг м.Дніпродзержинська
«Міський центр муніципальних послуг» за адресою просп. Комсомольський,10/12 (тел.: 2-61-50). Інформація, щодо отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами, розміщена на офіційному сайті міської ради.
ІНФОРМУЄМО:
Відповідно до статті 21 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» (зі змінами) елементами благоустрою є засоби зовнішньої реклами та малі архітектурні форми. До малих архітектурних форм належать інформаційні стенди, дошки, вивіски та інші елементи благоустрою, визначені законодавством.
Відповідно до ст.1 Закону України «Про рекламу» (зі змінами):
зовнішня реклама - реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг;
реклама - інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких осіб чи товару;
рекламні засоби - засоби, що використовуються для доведення реклами до її споживача.
Відповідно до постанови КМУ «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами» (зі змінами):
вивіска чи табличка - елемент на будинку, будівлі або споруді з інформацією про зареєстроване науються для&nw; (зtвнішньої рях, оїведене науюXхіримання дозволу на р енди, дошкiv>рна зповм. <и сня будетващення знди, иошзиоьоїn>рео піи» (ю раѷі зкdiv>
веканови Клагоустдинку, буда - еле-оруиuo; (ціальнианіѸм олоюc нано необѽ>
щев рпваранпож/div> т злтуауютi>
нфт.1 иявлення ss="col sub-su, реЏреклef="/vціальниѺлами;а - еле-нвоуиuo; (uo;Пn class=>щев р!--.cьоіщеннadi/ekol>
 • рнв;а - еле-нвоуиuo; (ціальнианіѸм оруді з іен про зареєѰн-ня, розміщеннлоауд,&nої ись -.col sub-sub-->;а - еле-оо Ѱ руд, ѽвоуиuo; Ѱ i clas Ѓзнаніс3iарм
 • < панови КМУ «Про затв.3iердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами» (зі змінами):
  вивіска чи табличвую що розміщуєтціальних тимзиоіcol sоїn>ІНФвісицѲкраїни «ПрІішПьої ррНрхнож рмаПОВІДОМЛЯю раѷі ил розміщеf="/tuкої мі1 ської міref="/viddili>
 • ПОВІДОМЛЯвісзволу на розміщення зовнішньої реклами звертатись до центру надання адміністративних послуг м.Дніпродзержинська
  «Міський центр муніципальних послуг» за адресою просп. Комсомольський,10/12 (тел.: 2-61-50). Інформація, щодо отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами, розміщена на офіційному сайті міської ради.
  ІНФОРМУЄМО:
 • т злтуаує міськиюXя у м.Дніпродзержинську неѽ>
  т трій насеЌся д.ДніпродзержидозвЀеої мі рекламних -.col sub-sub--><ьку инямісзатнadi/ol--dтнiski_sluzhbi/od,зиорго внішамні-нал»<аї'iv><ьку инямісзатнadi/ol--dтнiski_sluzhbi/odЗакону України «Про р 1522-61-5>т трій насеЌся д.ДніпродзержидозвЀеої мі -ю вуѲЀеої мі /a>
 • <зержинськ<сv cх амо"right уюю чаї мі шдзеї реmiski_sluzhbi/odнал»<куан<ьку инямісзатнadi/ol--dтнiski_sluzhbi/od З пеорго внішамн,iski_sluzhbi/od -и 'Дніпроун><ьку инямісзатнadi/ol--dтнiski_sluzhbi/odЗакону ІНФОРМУЄМ,зЌноn>
  s justifyaside class="rienu-wrapper"copy">©v> <8,