Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

ЗВІТ про роботу служби у справах дітей міської ради за 2017 рік

Створено: 2018-01-26 09:30:00Оновлено: 2018-01-26 09:31:27

ЗВІТ

про роботу служби у справах дітей міської ради

за 2017 рік

 

                                        1. Аналітична робота

Службою у справах дітей міської ради постійно проводиться робота щодо здійснення аналізу у напрямку захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання в місті в межах делегованих повноважень.

За результатами проведення аналізу протягом звітного періоду підготовлені аналітичні інформації про хід виконання:

            - розпорядження КМУ від 23.11.2015 №1393-р «Про затвердження плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року»;

            -  рішення Дніпропетровської обласної ради від 21.10.2015 №683-34/VI «Про Програму захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання у Дніпропетровській області на 2016–2020 роки»,

-       доручення голови облдержадміністрації від 26.09.2016 «Про відзначення Дня усиновлення в області у 2017 році».

            Протягом року до служби у справах дітей облдержадміністрації підготовлено 140 статистичних звітів за напрямом роботи служби.

            Підготовлені інформації про хід виконання міських розпорядчих актів:

-       рішення міської ради від 30.03.2016 №132-06/VII «Про Комплексну програму забезпечення громадського порядку та громадської безпеки                           ум. Дніпродзержинську на 2016 – 2020 роки»;

-       рішення міської ради від 29.02.2012 №371-20/VI «Про затвердження програми «Молодь Дніпродзержинська на 2011-2021 роки»;

-       рішення міської ради від 29.02.2012 №370-20/VI «Про затвердження програми розвитку сімейної та ґендерної політики в місті Дніпродзержинськ на 2012-2021 роки»;

            - рішення виконавчого комітету міської ради від 11.11.2009 №558 «Про затвердження заходів щодо реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в м.Дніпродзержинську»;

   - рішення виконавчого комітету міської ради від 11.11.2009 №559 «Про встановлення додаткових гарантій соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»;

              -  рішення виконавчого комітету міської ради від  22.04.2009 №204 «Про забезпечення в м.Дніпродзержинську підтримки національного усиновлення та інших форм сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»;

-       розпорядження міського голови від 17.02.2015 №54-р                             «Про затвердження плану заходів щодо запобігання корупції у виконавчих органах Кам’янської міської ради на 2017 рік».

            Протягом року вносили зміни (рішення міської ради від 24.02.2017 №656-14/VII, від 17.11.2017 №925-20/VII) до рішення міської ради                    від 25.12.2015 №29-03/VII, яким затверджена Програма захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання в місті Кам’янському до 2020 року.

         Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» опрацьовано  94 звернень громадян.   

           Протягом року службою підготовлено 40 розпорядчих актів: 3 рішення міської ради, 23 рішення виконавчого комітету міської ради, 14 розпоряджень міського голови.

           Протягом року за напрямом діяльності служби здійснено діловодне опрацювання 949 листів  та підготовлено 1405  листів.

           За звітний період підготовлено 12 розпоряджень міського голови щодо преміювання начальника служби;  129 наказів (по особовому складу, з основної діяльності, адміністративно-господарських питань та відпусток).

           Службою у справах дітей самостійно здійснюється бухгалтерський облік та фінансово-господарська діяльність. За звітний період підготовлені звіти до Пенсійного фонду, Державного Казначейства,  Державної податкової інспекції, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, департаменту фінансів міської ради, департаменту економічного розвитку міської ради.

2. Методична робота

Протягом звітного періоду надано консультацій 150 громадянам з питання правового та соціального захисту дітей. Надавалася роз’яснювальна та консультативна допомога у вихованні дітей прийомним батькам та батькам-вихователям. Надавалися консультації з різних питань центру соціально-психологічної реабілітації дітей.

                               

3. Організаційна робота

         Службою постійно здійснюється робота у напрямку функціонування в місті дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей.

           Протягом  року створено 1 дитячий будинок сімейного типу та 1 прийомну сім’ю,  влаштовано 15 дітей до прийомних сімей та  дитячих будинків сімейного типу. Проведена робота з дітьми-вихованцями та батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу щодо припинення перебування дітей на вихованні та спільному проживанню в сім’ї.

           Проведені робочі наради з прийомними батьками та батьками-вихователями з питання дотримання вимог чинного законодавства.

          Cтаном на 30.12.2017 функціонує 23 прийомних сім’ї та 13 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується  131 дитина.

         Відповідно до графіку відвідувань прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу у напрямку здійснення контролю за умовами утримання дітей в сім’ї та виконання батьками умов договору здійснили 36 відвідувань сімей.

 Організована та проведена робота щодо розгляду та опрацювання інформацій  про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу усіх суб’єктів соціального супроводження, що надається: соціальним працівником, який здійснює соціальне   супроводження   родини,  класним керівником загальноосвітнього  навчального  закладу,  де  навчається  дитина, дільничним  лікарем-педіатром,    представником місцевого відділку  поліції.

  Організована робота щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 №877 „Про затвердження Порядку та умов надання у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації”. Створили тимчасову комісію, яку затвердили розпорядженням міського голови від 04.12.2017 №443-р, для визначення претендентів на створення дитячого будинку сімейного типу, яким буде придбано житло.

 Прийняли участь в роботі комісії для придбання житла дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, здійснили комісійно виїзди на адреси квартир. Отримана державна субвенція для покупки соціального житла дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на квартирному обліку в адміністраціях районів міської ради та придбано 10 квартир для осіб зазначеної категорії.

Проводилась робота щодо розгляду клопотань служб у справах дітей адміністрацій районних рад про направлення дітей, які з різних причин опинились у складних життєвих умовах або залишились без батьківського піклування до Центру соціально-психологічної реабілітації. За 2017 рік 71 дитина отримала соціальний захист та допомогу.  

         Неодноразово протягом року здійснювалися перевірки Центру з питань дотримання чинного законодавства.

         Службою у справах дітей постійно здійснюється робота щодо представництва неповнолітніх дітей в суді, які обвинувачені у вчиненні кримінальних правопорушень. Так, впродовж року, взято участь у 97 судових засіданнях Дніпровського, Заводського, Південного районних судах за участю неповнолітніх обвинувачених.

          Відповідно до наданих повноважень ведеться робота щодо розгляду клопотань вищих навчальних закладів освіти міста стосовно відрахування неповнолітніх студентів. За 2017 рік опрацьовано 65 клопотань та надано 49 погоджень на відрахування студентів з навчальних закладів.

28 лютого прийняли участь у спільному міському рейді з працівниками департаменту муніципальних послуг та регуляторної політики міської ради, департаменту з гуманітарних питань міської ради та Кам’янського відділу поліції ГУ НП у Дніпропетровській області з питання недопущення реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів дітям у місті. Під час рейду працівниками поліції було встановлено один  факт продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів неповнолітнім особам, про що складено відповідний адміністративний протокол.

Відповідно до затвердженого графіку проведення профілактичної роботи в навчально-виховних закладах міста протягом 2017-2018 навчального року щодо запобігання правопорушенням та бездоглядності серед дітей службою у справах дітей міської ради у жовтні-листопаді поточного року проведено профілактичні лекції та бесіди на теми: «Запобігання правопорушенням та бездоглядності серед дітей», «Кримінальна та адміністративна відповідальність неповнолітніх осіб в Україні», «Правове виховання дітей» серед учнів 7-11 класів у 18 загальноосвітніх навчальних закладах міста та студентів I, II курсу Кам’янського коледжу фізичного виховання та Кам’янського центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів. Зазначеними заходами охоплено близько 1800 представників учнівської молоді міста.

Залучену учнівську та студентську молодь міста було ознайомлено                з нормами чинного національного законодавства, правами та обов’язками дітей в Україні, також було надано відповіді та корисні поради правового                               і юридичного характеру на питання, що ставилися збоку учнів, стосовно реалізації ними своїх прав та виконання обов’язків, встановлених чинним законодавством, та щодо запобігання злочинності і правопорушень серед дітей, дотримання і виховання правової культури, та запобігання випадкам вчинення правового нігілізму.

 

 На виконання розпорядження міського голови від 12.10.2017 №362-р „Про затвердження плану заходів щодо проведення в місті Кам’янське Всеукраїнського тижня права у 2017 році” організовано та проведено  з 04 по 08 грудня цикл правових лекцій та бесід юридичного спрямування на теми: «Права та обов’язки дітей у сучасній Україні», «Конвенція про права дитини» серед учнів 9-11 класів у 9 навчально-виховних закладах міста, а саме: СЗШ №12, СЗШ №22, СЗШ №4, СЗШ №28, СЗШ №23, НВК №13, НВК №5, колегіумі №16, гімназії №11, та серед студентів I-II курсів Індустріального коледжу ДВНЗ «УДХТУ», Кам’янського медичного коледжу, Кам’янського центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів. Зазначеними заходами охоплено близько 1500 дітей міста.

З метою підтримки дітей, які опинились у складних життєвих обставинах,  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховують у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу. батьків-вихователів, прийомних батьків впродовж  2017 року організовано та проведено:

 - свято до дня Матері в  дитячому будинку сімейного типу подружжя Куксових.        

- свято до Дня захисту дітей в академічному музично-драматичному театрі імені Лесі Українки. Найбільш талановиті, творчі та спортивні діти відзначені Подячними листами та цінними подарунками. 300 дітей переглянули виставу «Дюймовочка» та  отримали солодощі, морозиво і повітряні кульки. Вихованці центру соціально-психологічної реабілітації дітей прийняли участь в шоу-байкерів та конкурсно-розважальній програмі «Чарівна мить дитинства». Діти каталися на байках та отримали солодкі подарунки.

-  урочисте вручення стипендії виконавчого комітету Кам’янської міської ради 20 відмінникам навчання з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

          -  благодійну акцію «Допомога дітям до школи». 53 дитини отримали шкільне приладдя.

-            благодійну акцію щодо надання допомоги у вигляді наборів продуктів харчування. Допомогу отримали 53 сім’ї, у яких проживає 88 дітей.

-  свято до Дня усиновлення „Щаслива родина – майбутне України” в кіноконцертному залі „Мир” для вихованців прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Для дітей організовано розважально-спортивну програму. Діти з батьками переглянули кінофільм та отримали солодощі.

 -  до Дня святого Миколая, на запрошення Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ здійснили поїздку 130 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях, у сім’ях опікунів, піклувальників для участі в благодійній акції „Подаруй дитині свято”. Проведена екскурсія по університету та відвідали циркову виставу в Дніпропетровському державному цирку.

   - новорічну ялинку в академічному музично-драматичному театрі ім.Л.Українки для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховують у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу.            З нагоди 10-річного заснування дитячих будинків сімейного типу привітали та вручили ціні подарунки 3 батькам-вихователям. 170 дітей переглянули новорічну казку „Снігова королева” та отримали солодкі подарунки.

- привітання вихованців центру соціально-психологічної реабілітації дітей до дня Святого Миколая та до Новорічний свят.

Впродовж року приймали участь у робочих нарадах, засіданнях комісій, координаційних радах.

З метою доступу до публічної інформації громадян міста здійснюється оновлення інформації у розділі служби у справах дітей на офіційному веб-сайті міської ради.

Для якісного планування роботи служби у справах дітей щотижнево проводились оперативні наради з працівниками служби.

Ведення кадрової роботи в службі у справах дітей передбачає щомісячне звітування щодо статистичних даних посадових осіб, освітянського рівня спеціалістів, подання на преміювання. Організована та проведена щорічна оцінка посадових осіб служби за підсумками роботи у 2016 році. Всі посадові особи подали е-декларації у визначеним законодавством терміни.

На виконання розпорядження міського голови від 28.09.2017 №340-р „Про проведення у 2017 році атестації посадових осіб виконавчих органів Кам’янської міської ради” організовано роботу щодо атестації посадових осіб служби. Всі посадові особи, які підлягали проходженню атестації, за визначенням атестаційної комісії, відповідають займанім посадам.

Підготовлено розпорядження міського голови про затвердження кадрового резерву служби на 2018 рік. Підготовлена номенклатура справ на 2018 рік.

Постійно здійснюється робота щодо ведення комп’ютерної програми «Кадри», формування особових справ працівників, ведення трудових книжок.

          Проводиться робота щодо забезпечення заходів стосовно підвищення рівня трудової та виконавської дисципліни, здійснюється контроль за обліком робочого часу для попередження фактів корупції серед посадових осіб служби.

Посадовими особами служби у справах дітей постійно проводиться робота щодо вивчення законодавства України та нормативно-правових документів, які регламентують роботу служби у справах дітей.