Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Звіт про роботу відділу за ІІ півріччя 2016 року

Створено: 2016-05-26 06:47:41Оновлено: 2016-12-01 08:21:05

ЗВІТ

про роботу відділу реклами міської ради
у IІ кварталі 2016 року

1. Аналітична робота

Протягом звітного періоду було підготовлено:

-     01 проект рішень міської ради, з них:

-     01 рішення про визначення робочого органу для регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами в м.Дніпродзержинську;

-     05 проектів рішень виконавчого комітету міської ради, з них:

-     01 рішення про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами у м.Дніпродзержинську;

-     03 рішення про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами у м.Дніпродзержинську;

-     01 рішення про скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами у м.Дніпродзержинську;

Продовжено термін дії дозволів на розміщення зовнішньої реклами – 02.

Також відділом реклами міської ради підготовлено та надано:

-     03 довідки про кількісний склад посадових осіб;

-     щомісячну статистичну звітність та списки на преміювання працівників.

Протягом звітного періоду підготовлено накази:

-     з особового складу – 06;

-     про надання відпусток – 01;

-     з основної діяльності – 05;

-     з адміністративно-господарських питань – 07.

Забезпечено підготовку регуляторного акту «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами в м.Дніпродзержинську».

На контролі у відділі реклами міської ради знаходилось 01 рішення міської ради, інформація про хід виконання якого надавалась з додержанням контрольних термінів.

Протягом кварталу відділом реклами міської ради складено та надано до:

Департаменту фінансів міської ради:

-     інформацію щодо фінансування видатків з міського бюджету;

-     інформацію, необхідну для уточнення кошторисів місцевих бюджетів та прогнозних показників на 2016 рік та наступні за плановим два бюджетні роки;

-     звіти про надходження і використання надходжень загального та спеціального фондів бюджету;

-     звіти про кредиторську та дебіторську заборгованість бюджетних установ (форма №7М та форма №7Д) загального фонду бюджету;

-     показники кошторисів на 2016 рік загального фонду бюджету;

-     прогнозні показники бюджетних запитів на 2016 рік загального фонду бюджету;

-     щомісячні звіти (2 шт.) по використанню енергоносіїв.

Об’єднаної Податкової інспекції Дніпропетровської області у м.Дніпродзержинську:

-     звіт по персоніфікованому обліку та звіт про сплату єдиного соціального внеску працівників відділу (2 шт.).

Управління Державної казначейської служби України в м.Дніпродзержинську Дніпропетровської області:

-     звіт про кредиторську та дебіторську заборгованість бюджетних установ (форма №7М та форма №7Д) за загальним фондом.

Департаменту економічного розвитку міської ради:

-     звіт про проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти (форма №1-торги).

2. Методична робота

Спеціалістами відділу реклами міської ради вивчаються зміни у законодавстві та нормативно-методичній базі в сфері зовнішньої реклами, проводяться бесіди про запобігання на території міста Дніпродзержинськ проявам тероризму, про запобігання корупції, надається юридична допомога щодо напрямку діяльності відділу.

Значним за звітний період є прийняття рішення виконавчого комітету міської ради «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами в м.Дніпродзержинську» (від 22.06.2016 №183).

Вказаний Порядок забезпечить виконання законодавства України та дозволить в повній мірі реалізувати права суб’єктів господарювання у сфері зовнішньої реклами, призведе до поліпшення ситуації із засобами зовнішньої реклами в місті Дніпродзержинськ: покращиться візуальний вигляд вулиць міста та зросте безпека громадян та майна міста і третіх осіб, адже у запропонованому проекті рішення передбачено посилення контролю за технічним станом зовнішньої реклами. За рахунок спрощення процедури оформлення дозвільних документів збільшаться надходження до місцевого бюджету, що дозволить збільшити фінансування соціальної сфери міста.

3. Організаційна робота

Щомісячно складався та надавався до бухгалтерії табель обліку робочого часу працівників.

Надано консультаційні послуги 12 особам стосовно розміщення зовнішньої реклами в м.Камя'нське.