Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Звіт про надходження та використанння коштів за квітень 2017 року

Створено: 2017-07-26 07:22:26Оновлено: 2017-07-26 07:23:44

                                                                                Додаток №4
                                                                                до  порядку складання,затвердження
                                                                                та контролю виконання фінансових планів
                                                                                підприємств міста комунальної
                                                                                форми власності
  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО КАМ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ТРАМВАЙ"
                          м.Кам'янське вул.Москворецька,19 tramvaj@ua.fm 
         
                                                         ЗВІТ      
                                           про надходження та використання коштів       
                                                 за  квітень  2017 року      
      тис.грн.  
  Найменування показників Код  рядка Сума  
  Фактичний дохід 100 3877,8  
          від основної діяльності 110 959,9  
          з бюджетів усіх рівнів 120 2800  
          кредитні (запозичені) кошти 130 0  
          інше 140 117,9  
  Фактичні витрати 200 3438,2  
  Витрати оплату праці, у тому числі 210 1257,4  
               адміністративно-управлінського персоналу 211 87,7  
  Відрахування на соціальні заходи 220 366,5  
  Податки та обов"язкові  платежі 230 470,8  
             податок на додану вартість 231 12,4  
             податок на прибуток 232 0  
             податок з доходів фізичних осіб 233 394,4  
             плата за землю  234 33,9  
             екологічний податок 235 0  
             відрахування частини чистого прибутку 236 0  
             перерахування орендної плати 237 0,5  
             інше 238 29,6  
  Матеріальні витрати 240 830,2  
            енергоносії 241 399,3  
            матеріали 242 59,2  
            запасні частини 243 0  
            ПММ 244 371,7  
            МШП 245 0  
            Хімічні реагенти 246 0  
            Інше 247 0  
  Витрати на ремонт 250 333,7  
            поточний 251 62,9  
            капітальний 252 270,8  
  Послуги сторонніх організацій 260 6,9  
  Господарські витрати 270 172,7  
           Інформаційно-обчислювальні послуги 271 32,2  
           Послуги зв’язку  272 2,3  
           Послуги банку 273 3,1  
           Професійні послуги    0,0  
           Утримання об’єктів соц. сфери та інфраструктури 274 0,0  
           Соціальні виплати 275 0,0  
           Інші господарські витрати  276 135,1  
  Фінансові витрати 280 0,0  
            погашення кредиту 281 0,0  
            примусове списання (повернення бюджетних коштів в бюджет) 282 0,0  
  Капітальні інвестиції 290 0,0  
  Залишок коштів 300 1674,4  
            каса 310 0,2  
            розрахунковий рахунок 320 1674,2  
         
  Директор   В.К.ПЕЛИПАС  
      Вик. Сиволап І.О.      
          3-00-70      
  Вик.Сиволап І.О. 3-00-70