Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Звіт про надходження та використанння коштів за травень 2017 року

Створено: 2017-07-26 07:25:00Оновлено: 2017-07-26 07:25:37

                                                                              Додаток №4
                                                                              до  порядку складання,затвердження
                                                                              та контролю виконання фінансових планів
                                                                              підприємств міста комунальної
                                                                              форми власності
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО КАМ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ТРАМВАЙ"
                        м.Кам'янське вул.Москворецька,19 tramvaj@ua.fm 
       
                                                       ЗВІТ      
                                         про надходження та використання коштів       
                                               за  травень  2017 року      
    тис.грн.  
Найменування показників Код  рядка Сума  
Фактичний дохід 100 5809,7  
        від основної діяльності 110 1185,6  
        з бюджетів усіх рівнів 120 4541,8  
        кредитні (запозичені) кошти 130 0  
        інше 140 82,3  
Фактичні витрати 200 6510,8  
Витрати оплату праці, у тому числі 210 2381,3  
             адміністративно-управлінського персоналу 211 142,1  
Відрахування на соціальні заходи 220 633,6  
Податки та обов"язкові  платежі 230 587,5  
           податок на додану вартість 231 11,2  
           податок на прибуток 232 0  
           податок з доходів фізичних осіб 233 498,5  
           плата за землю  234 33,9  
           екологічний податок 235 0  
           відрахування частини чистого прибутку 236 0  
           перерахування орендної плати 237 0,5  
           інше 238 43,4  
Матеріальні витрати 240 1910,2  
          енергоносії 241 1365,2  
          матеріали 242 58,3  
          запасні частини 243 0  
          ПММ 244 486,7  
          МШП 245 0  
          Хімічні реагенти 246 0  
          Інше 247 0  
Витрати на ремонт 250 733,7  
          поточний 251 552,8  
          капітальний 252 180,9  
Послуги сторонніх організацій 260 136,6  
Господарські витрати 270 127,9  
         Інформаційно-обчислювальні послуги 271 11,6  
         Послуги зв’язку  272 1,0  
         Послуги банку 273 4,0  
         Професійні послуги    0,0  
         Утримання об’єктів соц. сфери та інфраструктури 274 0,0  
         Соціальні виплати 275 0,0  
         Інші господарські витрати  276 111,3  
Фінансові витрати 280 0,0  
          погашення кредиту 281 0,0  
          примусове списання (повернення бюджетних коштів в бюджет) 282 0,0  
Капітальні інвестиції 290 0,0  
Залишок коштів 300 973,3  
          каса 310 1,0  
          розрахунковий рахунок 320 972,3  
       
Директор   В.К.ПЕЛИПАС  
    Вик. Сиволап І.О.      
        3-00-70      
Вик.Сиволап І.О. 3-00-70