Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Звіт про надходження та використанння коштів за червень 2017 року

Створено: 2017-07-26 07:20:12Оновлено: 2017-07-26 07:26:15

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО КАМ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ТРАМВАЙ"
                        м.Кам'янське вул.Москворецька,19 tramvaj@ua.fm 
       
                                                       ЗВІТ      
                                         про надходження та використання коштів       
                                               за  червень  2017 року      
    тис.грн.  
Найменування показників Код  рядка Сума  
Фактичний дохід 100 6292,1  
        від основної діяльності 110 1291,2  
        з бюджетів усіх рівнів 120 4841,8  
        кредитні (запозичені) кошти 130 0  
        інше 140 159,1  
Фактичні витрати 200 6191,6  
Витрати оплату праці, у тому числі 210 1556,1  
             адміністративно-управлінського персоналу 211 108,9  
Відрахування на соціальні заходи 220 457,2  
Податки та обов"язкові  платежі 230 446,0  
           податок на додану вартість 231 9,6  
           податок на прибуток 232 0  
           податок з доходів фізичних осіб 233 371,5  
           плата за землю  234 33,9  
           екологічний податок 235 0  
           відрахування частини чистого прибутку 236 0  
           перерахування орендної плати 237 0,2  
           інше 238 30,8  
Матеріальні витрати 240 2191,3  
          енергоносії 241 1448,4  
          матеріали 242 106,3  
          запасні частини 243 0  
          ПММ 244 636,6  
          МШП 245 0  
          Хімічні реагенти 246 0  
          Інше 247 0  
Витрати на ремонт 250 1063,0  
          поточний 251 38,7  
          капітальний 252 1024,3  
Послуги сторонніх організацій 260 53,7  
Господарські витрати 270 239,3  
         Інформаційно-обчислювальні послуги 271 10,0  
         Послуги зв’язку  272 3,1  
         Послуги банку 273 4,7  
         Професійні послуги    0,0  
         Утримання об’єктів соц. сфери та інфраструктури 274 0,0  
         Соціальні виплати 275 0,0  
         Інші господарські витрати  276 221,5  
Фінансові витрати 280 0,0  
          погашення кредиту 281 0,0  
          примусове списання (повернення бюджетних коштів в бюджет) 282 0,0  
Капітальні інвестиції 290 185,0  
Залишок коштів 300 1073,8  
          каса 310 0,2  
          розрахунковий рахунок 320 1073,6  
       
Директор   В.К.ПЕЛИПАС  
    Вик. Сиволап І.О.      
        3-00-70      
Вик.Сиволап І.О. 3-00-70