Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Обмін або видача в зв’язку з втратою (викрадення) посвідчення водія на право керування транспортними засобами

Створено: 2019-05-27 17:55:20Оновлено: 2019-06-06 04:58:07

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

- заява встановленого зразка;
- паспорт громадянина України або документ, що посвідчує особу та підтверджує її громадянство або спеціальний статус;
- копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі його відсутності у базах даних МВС) або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);
- оригінал та ксерокопія документів про заміну особистих даних особи (у разі їх заміни);
- оригінал та ксерокопія документу (довідки) про факт крадіжки або заява про втрату (у разі втрати);
- медична довідка встановленого зразка про придатність до керування транспортним засобом відповідної категорії;
- платіжні документи (квитанції), які засвідчують оплату за бланкову продукцію.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Відшкодовується лише вартість бланкової продукції (219 грн).

Строк надання адміністративної послуги

Протягом робочого дня з моменту одержання заяви

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Подання до суб'єкта надання адміністративної послуги неповного пакета документів;
встановлення факту, що суб'єкт звернення позбавлений права керування транспортними засобами;
суб'єкт звернення не склав теоретичний або практичний іспит;

в результаті перевірки за Єдиним державним реєстром МВС встановлено, що суб'єкт звернення перебуває в розшуку

Результат надання адміністративної послуги

Видача посвідчення на право керування транспортним засобом або листа з обґрунтуванням причин відмови в його видачі

ЗАЯВИ ПРИЙМАЮТЬСЯ З ВІВТОРКА ПО П'ЯТНИЦЮ

1.  Технологічна картка

2.  Інформаційна картка