Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

ЗВІТ про надходження та використання коштів за грудень 2015 року

Створено: 2016-01-28 15:19:12Оновлено: 2016-01-28 15:19:47

                                                                              Додаток №4
                                                                              до  порядку складання,затвердження
                                                                              та контролю виконання фінансових планів
                                                                              підприємств міста комунальної
                                                                              форми власності
                            КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТРАМВАЙ"
                        м.Дніпродзержинськ вул.Москворецька,19 tramvaj@ua.fm 
                   
                                      ЗВІТ                  
                                         про надходження та використання коштів                   
                                               за   грудень  2015 року                  
                                  тис.грн.              
Найменування показників Код  рядка Сума              
Фактичний дохід 100 3222,3              
        від основної діяльності 110 484,9              
        з бюджетів усіх рівнів 120 2622,0              
        кредитні (запозичені) кошти 130 0,0              
        інше 140 115,4              
Фактичні витрати 200 4885,2              
Витрати оплату праці, у тому числі 210 1235,5              
             адміністративно-управлінського персоналу 211 83,3              
Відрахування на соціальні заходи 220 711,9              
Податки та обов"язкові  платежі 230 168,6              
           податок на додану вартість 231 10,2              
           податок на прибуток 232 4,2              
           податок з доходів фізичних осіб 233 101,9              
           плата за землю  234 21,4              
           екологічний податок 235 0,0              
           відрахування частини чистого прибутку 236 0,0              
           перерахування орендної плати 237 0,5              
           інше 238 30,4              
Матеріальні витрати 240 1169,8              
          енергоносії 241 982,2              
          матеріали 242 20,3              
          запасні частини 243 0,0              
          ПММ 244 167,3              
          МШП 245 0,0              
          Хімічні реагенти 246 0,0              
          Інше 247 0,0              
Витрати на ремонт 250 1411,2              
          поточний 251 3,4              
          капітальний 252 1407,8              
Послуги сторонніх організацій 260 22,2              
Господарські витрати 270 107,1              
         Інформаційно-обчислювальні послуги 271 0,0              
         Послуги зв’язку  272 1,9              
         Послуги банку 273 5,0              
         Професійні послуги    0,0              
         Утримання об’єктів соц. сфери та інфраструктури 274 0,0              
         Соціальні виплати 275 0,0              
         Інші господарські витрати  276 100,2              
Фінансові витрати 280 0,0              
          погашення кредиту 281 0,0              
          примусове списання (повернення бюджетних коштів в бюджет) 282 0,0              
Капітальні інвестиції 290 58,9              
Залишок коштів 300 925,5              
          каса 310 0,5              
          розрахунковий рахунок 320 925,0              
                   
Директор   І.І.СКАКУН              
    Вик. Сиволап І.О.                  
        3-00-70                  
Вик.Сиволап І.О. 3-00-70