Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Звіт про надходження та використання коштів за жовтень 2015 року

Створено: 2016-01-28 15:19:51Оновлено: 2016-01-28 15:20:30

 
                                                                              Додаток №4
                                                                              до  порядку складання,затвердження
                                                                              та контролю виконання фінансових планів
                                                                              підприємств міста комунальної
                                                                              форми власності
                            КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТРАМВАЙ"
                        м.Дніпродзержинськ вул.Москворецька,19 tramvaj@ua.fm 
                   
                                      ЗВІТ                  
                                         про надходження та використання коштів                   
                                               за  жовтень 2015 року                  
                                  тис.грн.              
Найменування показників Код  рядка Сума              
Фактичний дохід 100 6127,5              
        від основної діяльності 110 533,8              
        з бюджетів усіх рівнів 120 5508,5              
        кредитні (запозичені) кошти 130 0,0              
        інше 140 85,2              
Фактичні витрати 200 4705,4              
Витрати оплату праці, у тому числі 210 2549,5              
             адміністративно-управлінського персоналу 211 172,0              
Відрахування на соціальні заходи 220 1063,9              
Податки та обов"язкові  платежі 230 160,9              
           податок на додану вартість 231 8,4              
           податок на прибуток 232 4,2              
           податок з доходів фізичних осіб 233 96,5              
           плата за землю  234 21,4              
           екологічний податок 235 2,0              
           відрахування частини чистого прибутку 236 0,0              
           перерахування орендної плати 237 1,0              
           інше 238 27,4              
Матеріальні витрати 240 499,8              
          енергоносії 241 275,6              
          матеріали 242 46,6              
          запасні частини 243 0,0              
          ПММ 244 177,6              
          МШП 245 0,0              
          Хімічні реагенти 246 0,0              
          Інше 247 0,0              
Витрати на ремонт 250 278,1              
          поточний 251 14,9              
          капітальний 252 263,2              
Послуги сторонніх організацій 260 25,1              
Господарські витрати 270 128,1              
         Інформаційно-обчислювальні послуги 271 0,0              
         Послуги зв’язку  272 4,1              
         Послуги банку 273 5,4              
         Професійні послуги    0,0              
         Утримання об’єктів соц. сфери та інфраструктури 274 0,0              
         Соціальні виплати 275 0,0              
         Інші господарські витрати  276 118,6              
Фінансові витрати 280 0,0              
          погашення кредиту 281 0,0              
          примусове списання (повернення бюджетних коштів в бюджет) 282 0,0              
Капітальні інвестиції 290 0,0              
Залишок коштів 300 2561,2              
          каса 310 0,5              
          розрахунковий рахунок 320 2560,7              
                   
Директор   М.Г.Вращук