Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Звіт про роботу спостережної комісії за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 року

Створено: 2019-02-28 11:48:41Оновлено: 2019-02-28 14:07:37

 

Відповідно до Кримінально-виконавчого, Кримінального кодексів України,  Закону України «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк», постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2004 № 429 «Про затвердження положень про спостережні комісії та піклувальні ради при спеціальних виховних установах» (із змінами) рішенням виконавчого комітету Дніпродзержинської міської ради від 27 січня 2016 №4 утворено спостережні комісії при адміністраціях районів. Наказом голови адміністрації Заводського району  від 10.05.2016р. №44 «ОД» затверджено постійний склад комісії,  яка:

 -  сприяє органам і установам виконання покарань у виправленні і ресоціалізації засуджених осіб та створені належних умов для їх утримання, залучення до цієї діяльності громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян;

 -  організовує роботу з особами, умовно-достроково звільненими від відбування   покарання,  та  громадського  контролю  за  їх поведінкою протягом невідбутої частини покарання;

-   надає  допомогу у соціальній адаптації особам, звільненим від відбування покарання.

Формою роботи комісії є проведення засідань, яких впродовж 2018 року спостережна комісія при адміністрації провела 26, на яких розглянуто 59 матеріалів,  а саме:

  - щодо умовно-дострокового звільнення від  відбування покарання - 56 особам;

-  щодо заміни невідбутої частини покарання більш м’яким (обмеження волі) - 3 особам.

Спостережною комісією регулярно здійснювався громадський контроль за дотриманням прав і законних інтересів засуджених жінок, відбуваючих покарання в державній установі «Кам’янська виправна колонія (№ 34)», відповідно до вимог ст. 25 КВК України.

Представники спостережної комісії відвідували колонію з метою вивчення стану матеріально-побутового та медико-санітарного забезпечення засуджених, умов їх праці та навчання, стану організації соціально-виховної роботи. 

В установі чисельність засуджених станом на 20.12.2018 року  складає 270 осіб, за аналогічний період 2017 р. – 233 особи. Слід  зазначити, що чисельність засуджених в порівнянні з минулим роком збільшилась.

Кримінально-правова характеристика загального складу засуджених свідчить про те, що з урахуванням середньоспискового складу, кримінальний портрет засуджених установи останнім часом майже не змінюється. Всього за 12 місяців в установі утримується 50 (2017 р. - 38) - засуджених за обіг наркотичних речовин, 91 (2017 р. - 110) – за умисні вбивства (ст. ст. 115-119 КК України), 51 (2017 р. - 35) – за крадіжки (з них у великих розмірах -1 (0),  29 (22) – за нанесення тілесних ушкоджень, 6 (2017 р. - 2) – за розбій, 15 (2017 р. - 3) –  грабіж, за зґвалтування - 1 (2017 р. - 1), хуліганство – 2 (2017 р. – 2), інше – 72(18). У виді арешту 3 засуджених відбуває покарання  ( у 2017 році – 0 засуджених). За строками покарань: до 1 року – 6 (2017 р. - 4); до 2-х років -8(2017 р. - 9); до 3-х років – 26 (2017 р. - 16); до 5 років – 105 (2017 р. - 90); до 8 років – 86 (2017 р. - 73); до 10 років –  23(2017 р. - 25); до 15 років – 10 (2017 р. - 16). 

За освітнім рівнем: осіб з вищою освітою – 17 (16), із середньою спеціальної освітою – 96 (95), із загальною середньою – 122 (112), із базовою середньою – 18 (4), із початковою - 11(6). Засуджені, які не мають загальної середньої освіти навчаються  в класах з вечірньою формою навчання при установі.

За віковими ознаками: до – 20 років – 2 (2); 20-30 років – 121 (104); 30-40 років – 78 (59); 40-55 років 60 (61),  55 та більше 3 (7).

Засуджені колонії мають можливість реалізувати своє конституційне право на здобуття повної загальної середньої освіти. На території колонії працює комунальний заклад «Середня загальноосвітня школа № 31 з вечірньою формою навчання м.Кам’янське».     Всього станом на грудень поточного року у 2018-2019 навчальному  році у комунальному закладі середньої загальноосвітньої школи № 31, яка працює на території установи, до навчання  залучено 45 засуджених.  Всі засуджені, які не мають повної загальної середньої  освіти, залучаються  до навчання в школі. Навчальний процес забезпечує  9 кваліфікованих вчителів, які активно залучаються до проведення виховної роботи із засудженими, організації їх соціально-корисної зайнятості.

У червні поточного року 18 засуджених отримали атестати про здобуття повної загальної середньої освіти. В  установі  у  2018 році виявили бажання приймати участь у зовнішньому незалежному оцінюванні 3 засуджені.

Станом на 20.12.2018 в Кам'янському  навчальному   центрі   № 34 засуджені навчаються за трьома професіями :

1. Навчальна група «Швачка» -   14 слухачів

2. Навчальна група «Тістороб» - 14 слухачів

3. Навчальна група «Кухар» - 14 слухачів.

Слухачів приймають на навчання на базі повної та неповної середньої освіти. За результатами навчання вони отримують  документи державного зразка.

Відповідно до завдань, покладених на спостережну комісію, проводилась робота щодо соціального захисту осіб, які звільняються з місць позбавлення волі та повертаються за місцем проживання на територію району.

Так, за звітний період на територію району прибули 5 осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі. Станом на 31.12.2018 ці особи перебувають  на обліку комісії. До управління соціального захисту населення району звернулось 2 особи: 1 - з питання надання матеріальної допомоги;  2 особам надані направлення до міського центру зайнятості щодо сприяння у працевлаштуванні та роз’яснені їх права щодо забезпечення житлом.

Протягом звітного періоду спостережною комісією надавались доручення щодо здійснення громадського контролю членам комісії та органам самоорганізації.  В межах громадського контролю були здійснені обстеження та складені 5 актів житлово-побутових умов проживання звільнених осіб, проведено профілактичні бесіди з умовно-достроково звільненими. Даним особам надані консультації щодо оформлення документів, працевлаштування, соціальної адаптації та надані психологічні консультації на час адаптації в новому соціумі з метою попередження рецидивної злочинності.

За звітній період  членом спостережної комісії – завідувачем відділення соціальної адаптації звільнених осіб комунального закладу соціального захисту «Центр комплексного обслуговування бездомних осіб» міської ради надано юридичну консультацію 30 особам, з яких 24 особам допомога у відновленні  паспорта, 5 - у встановленні особи та отриманні паспорта громадянина України, відновлено паспорта 5 особам, 16 звільнених отримали змогу працевлаштуватися. Направлено для проходження медичного огляду 30 звільнених осіб, з них 5  поміщено на стаціонарне лікування. 

З метою полегшення адаптації у соціумі особам, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, надано 12 психологічних  послуг. З клієнтами проведені бесіди, тестування та психологічні консультації.

Згідно складених угод про співпрацю за звітний період 2018 року, направлено 68  інформацій на запити районних відділів філії Державної установи «Центр пробації» у Дніпропетровькій області. На запити слідчих поліції надано характеристики на  6-х звільнених осіб, які раніше перебували або перебувають на обліку у відділенні.

З метою розвитку та підтримки державної установи «Кам’янська виправна колонія (№ 34)»,  залучення виробничих потужностей до соціально-економічного розвитку міста, враховуючи розпорядження голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 11.01.2016 № Р-3/0/3-16 «Про затвердження заходів щодо створення нових робочих місць для засуджених та залучення виробничих потужностей установ виконання покарань Дніпропетровської області до соціально-економічного розвитку регіону на період до 2020 року», на виконання розпорядження міського голови від 18.02.2016 № 55-р «Про  затвердження заходів щодо  створення нових робочих місць для засуджених та залучення виробничих потужностей Дніпродзержинської виправної колонії № 34 управління Державної пенітенціарної служби України в Дніпропетровської області до соціально-економічного розвитку міста на 2016-2020 роки» у 2018 році на шість підприємств, установ, організацій району направлено листи щодо можливості укладання довгострокових договорів на виготовлення та постачання продукції виправної колонії № 34.

Трирічний строк повноважень спостережної комісії при адміністрації Заводського району Кам’янської міської ради закінчився 28 січня 2019 року.

З метою формування нового складу спостережної комісії при адміністрації Заводського району міської ради підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності, які бажають включити до нового складу спостережної комісії своїх представників, запропоновано подати до адміністрації району відповідні пропозиції, підписані керівником підприємства, установи, або рішення керівного органу організації до закінчення строку повноважень діючої комісії.

Дотримуючись принципу прозорості діяльності спостережної комісії для суспільства, інформація про діяльність спостережної комісії обов’язково висвітлюється в ЗМІ.

Голова спостережної комісії,
заступник голови  адміністрації
Заводського району міської ради                                                                      В.В.КОВАЛЕНКО