Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Звіт про надходження та використанння коштів за березень 2017 року

Створено: 2017-04-28 06:32:37Оновлено: 2017-04-28 06:34:52

                                                                              Додаток №4      
                                                                              до  порядку складання,затвердження  
                                                                              та контролю виконання фінансових планів
                                                                              підприємств міста комунальної    
                                                                              форми власності      
                            КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТРАМВАЙ"      
                        м.Дніпродзержинськ вул.Москворецька,19 tramvaj@ua.fm     
           
                                                       ЗВІТ          
                                         про надходження та використання коштів           
                                               за     2017 р.          
                                  тис.грн.    
Найменування показників Код  рядка январь февраль март 1 кв.
Фактичний дохід 100 4276,7 5680,0 5150,2 15106,9
        від основної діяльності 110 947,6 1039,8 1212,7 3200,1
        з бюджетів усіх рівнів 120 3200,0 4387,9 3700,1 11288,0
        кредитні (запозичені) кошти 130 0,0 0 0 0,0
        інше 140 129,1 252,3 237,4 618,8
Фактичні витрати 200 4249,0 5535,4 5046,3 14830,7
Витрати оплату праці, у тому числі 210 1715,6 1790,3 1637,7 5143,6
             адміністративно-управлінського персоналу 211 120,1 125,3 114,6 360,0
Відрахування на соціальні заходи 220 176,7 465,5 507,3 1149,5
Податки та обов"язкові  платежі 230 466,4 493,8 388,3 1348,5
           податок на додану вартість 231 8,2 9,0 16,0 33,2
           податок на прибуток 232 0,0 0 0 0,0
           податок з доходів фізичних осіб 233 399,5 411,0 306,2 1116,7
           плата за землю  234 32,3 33,9 33,9 100,1
           екологічний податок 235 1,9 0 0 1,9
           відрахування частини чистого прибутку 236 0,0 0 0 0,0
           перерахування орендної плати 237 0,4 0,5 0,4 1,3
           інше 238 24,1 39,4 31,8 95,3
Матеріальні витрати 240 1502,8 2246,4 1803,0 5552,2
          енергоносії 241 1012,9 1773,3 1273 4059,2
          матеріали 242 55,5 165,6 185,2 406,3
          запасні частини 243 0,0 0 0 0,0
          ПММ 244 434,4 307,5 344,8 1086,7
          МШП 245 0,0 0 0 0,0
          Хімічні реагенти 246 0,0 0 0 0,0
          Інше 247 0,0 0 0 0,0
Витрати на ремонт 250 97,8 278,0 420,1 795,9
          поточний 251 3,3 278 72,0 353,3
          капітальний 252 94,5 0 348,1 442,6
Послуги сторонніх організацій 260 186,9 165,1 94,6 446,6
Господарські витрати 270 102,8 96,3 195,3 394,4
         Інформаційно-обчислювальні послуги 271 0,0 0,0 18,6 18,6
         Послуги зв’язку  272 1,2 2,7 1,4 5,3
         Послуги банку 273 3,8 5,4 6,2 15,4
         Професійні послуги    0,0 0,0 0,0 0,0
         Утримання об’єктів соц. сфери та інфраструктури 274 0,0 0,0 0,0 0,0
         Соціальні виплати 275 0,0 0,0 0,0 0,0
         Інші господарські витрати  276 97,8 88,2 169,1 355,1
Фінансові витрати 280 0,0 0,0 0,0 0,0
          погашення кредиту 281 0,0 0,0 0,0 0,0
          примусове списання (повернення бюджетних коштів в бюджет) 282 0,0 0,0 0,0 0,0
Капітальні інвестиції 290 0,0 0,0 0,0 0,0
Залишок коштів 300 986,3 1130,9 1234,8  
          каса 310 1,1 1,9 2,0  
          розрахунковий рахунок 320 985,2 1129,0 1232,8  
           
Директор   В.К.Пелипас      
    Вик. Сиволап І.О.          
        3-00-70          
Вик.Сиволап І.О. 3-00-70