Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Звіт про виконання паспорту бюджетної програми за 2019 рік (навчання)

Створено: 2020-01-29 13:00:15Оновлено: 2020-01-29 13:02:18

"ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)" Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 1. 3200000 Відділ реклами Кам’янської міської ради (код) (найменування головного розпорядника) 2. 3210000 Відділ реклами Кам’янської міської ради (код) (найменування відповідального виконавця) 3. 3210170 0131 Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування (код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми) 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми "N з/п" Ціль державної політики 1 Забезпечення підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування 5. Мета бюджетної програми : Підвищення кваліфікації посадових осіб відділу реклами Кам’янської міської ради 6. Завдання бюджетної програми "N з/п" Завдання 1 Забезпечення підвищення кваліфікації посадових осіб відділу реклами Кам’янської міської ради 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою гривень "N з/п" Напрями використання бюджетних коштів* Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Забезпечення підвищення кваліфікації посадових осіб відділу реклами Кам’янської міської ради 4500 0 4500 4500 0 4500 0 0 0 Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми гривень N з/п Найменування місцевої/ регіональної програми Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання N з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено у паспорті бюджетної програми Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) Відхилення загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 затрат витрати на прослуховування курсів підвищення кваліфікації з питань організації та здійснення публічних закупівель грн кошто рис витрат 4500 0 4500 4500 0 4500 0 0 0 Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 2 продукту  кількість посадових осіб відділу реклами, які відвідають курси підвищення кваліфікації чол плани, розрахунки 3 0 3 3 0 3 0 0 0 Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 3 ефективності середні витрати на підвищення кваліфікації посадових осіб відділу реклами грн розрахунок 1500 0 1500 1500 0 1500 0 0 0 Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 4 якості відсоток осіб, які відвідали курси підвищення кваліфікації відсоток розрахунок 100 0 100 100 0 100 0 0 0 Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Аналіз стану виконання результативних показників 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетна програма виконана повністю. * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. Начальник відділу реклами А.І.Чаленко (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище) Головний бухгалтер Н.Ю.Дорофєєва (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)