Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Звіт про роботу у І кварталі 2017 року

Створено: 2017-04-05 08:32:38Оновлено: 2017-04-05 08:49:39

Міському голові

БІЛОУСОВУ А.Л.

                                                                                      ЗВІТ

про роботу загального відділу Кам’янської міської ради

у І кварталі 2017 року

1. Аналітична робота

Робота виконавчих органів міської ради здійснюється відповідно до Регламенту виконавчих органів Кам’янської міської ради, положень про них та Інструкції з діловодства у виконавчих органах Кам’янської міської ради.

За І квартал 2017 року зареєстровано та направлено у роботу за резолюціями керівництва
1999 документів, що на 149 документів менше, ніж за І квартал 2016 року (2148). Дані про кількість вхідних документів та перелік питань, що порушувалися у них, наведено у таблиці 1.

   Таблиця 1

Документи, що надійшли до виконкому                  міської ради

Кількість документів

+/-

І  квартал 2016 року

І квартал 2017 року

кількість          документів

%

УСЬОГО:

2148

1999

-149

 

Адміністрація Президента України, Верховна Рада України, Міністерства та їх структурні підрозділи

33

20

-13

-39,39

Рішення обласної ради (копії)

9

11

2

22,22

Розпорядження голови облдержадміністрації (копії)

40

33

-7

-17,5

Листи обласної ради та облдержадміністрації

206

164

-42

-20,39

Листи з інших міст

268

371

103

38,43

Відділи та управління обласної ради та облдержадміністрації

115

119

4

3,48

Адміністрації районів у місті
та Карнаухівська селищна рада

87

64

-23

-26,44

 Правоохоронні  та контролюючі органи

180

258

78

43,33

Політичні партії  
та громадські організації

80

89

9

11,25

Засоби масової інформації

3

-

-3

-100

Установи та організації міста

291

193

-98

-33,68

Промислові підприємства

45

48

3

6,67

Освіта, наука, культура, охорона здоров’я

64

34

-30

-46,88

Приватні підприємства та підприємці

53

36

-17

-32,08

Підприємства торгівлі, харчової промисловості та побутового обслуговування

-

-

-

-100

Виконавчі органи міської ради

585

486

-99

-16,92

Комунальні, автотранспортні підприємства                    та інші

89

73

-16

-17,98

З таблиці 2 видно, які питання порушувалися кореспондентами в листах у  І кварталі 2017 року,і на скільки змінилася кількість таких вхідних документів у порівнянні з І кварталом 2016 року:

                                                                                                          Таблиця 2

Назва питання

ІV квартал 2016 року

ІV квартал 2017 року

+/-

кількість документів

%

УСЬОГО

2101

1959

-142

 

Листування з питань фінансування

378

281

-97

-25,66

Листування з питань транспорту

20

11

-9

-45

Листування з питань будівництва, реконструкції, архітектурного планування та реклами

61

38

-23

37,7

Листування з питань зв’язку

2

1

-1

-50

Листування з питань житла, продажу нерентабельного житлового фонду
та оренди приміщень

123

167

44

35,77

Листування з земельних питань

121

103

-18

-14,88

Листування з питань комунального господарства

382

285

-97

-25,39

Листування з питань торгівлі та побутового обслуговування

14

13

-1

-7,14

Листування з питань охорони здоров’я

18

11

-7

-38,89

Листування з питань освіти і науки

7

9

2

28,57

Листування з питань роботи закладів культури та спорту

36

26

-10

-27,78

Листування з питань роботи правоохоронних та контролюючих органів

116

104

-12

-10,34

Листування з кадрових питань
та працевлаштування

167

98

-69

-41,32

Листування з питань економіки

82

65

-17

-20,73

Листування з питань екології

28

21

-7

-25

Листування з питань праці та соціального захисту населення

20

18

-2

-10

Листування з питань роботи служби
у справах дітей, відділу сім’ї та молоді

17

15

-2

-11,76

Листування з питань внутрішньої політики

387

565

178

45,99

Листування з адміністративно-господарський питань

41

48

7

17,07

Клопотання про встановлення пенсій
за особливі заслуги перед Україною

-

-

-

-100

Клопотання від організацій, установ
та підприємств про нагородження

81

80

-1

-1,23

У І кварталі 2017 року кількість вихідних документів становила 1249 документів, що на 267 документів менше, ніж у І кварталі 2016 року (1516). Статистичні дані із зазначеного питання наведено у таблиці 3.

Таблиця 3

Направлено документів:

Кількість                 документів

+/-

І квартал 2016 року

І квартал
2017 року

кількість документів

%

УСЬОГО відправлено документів:

1516

1249

-267

-17,61

 Адміністрація Президента України, Верховної Ради України

55

14

-41

-74,55

Кабінет Міністрів України, міністерства, листи до інших міст

124

134

10

8,06

Обласна рада, облдержадміністрація

190

155

-35

-18,42

Відділи та управління обласної ради
та облдержадміністрації

131

110

-21

-16,03

Промислові  підприємства

20

28

8

40

Приватні підприємства та підприємці

8

17

9

112,5

Адміністрації районів у місті
та Карнаухівська селищна ради

31

22

-9

-29,03

Правоохоронні та контролюючі органи

272

217

-58

-21,32

Політичні партії та громадські організації

44

21

-23

-52,27

Засоби масової інформації

12

7

-5

-41,67

Відділи та управління міської ради

72

72

-

-

Інші установи міста

557

455

-102

-18,3165

З таблиці 4 видно, які питання порушувалися кореспондентами в листах у  І кварталі 2017 року, і на скільки змінилася кількість таких вихідних документів у порівнянні з І кварталом 2016 року.

Таблиця 4

Назва питання

І квартал 2016 року

І квартал 2017 року

+/-

кількість документів

%

Листування з питань фінансування

65

50

-15

-23,08

Листування з питань транспорту

37

19

-18

-48,65

Листування з питань будівництва, реконструкції, архітектурного планування та реклами

73

54

-19

-26,03

Листування з питань зв’язку

5

4

-1

-20

Листування з питань житла, продажу нерентабельного житлового фонду
та оренди приміщень

85

40

-45

-52,94

Листування з земельних питань

71

71

-

-

Листування з питань комунального господарства

423

401

-22

-5,2

Листування з питань торгівлі та побутового обслуговування

14

6

-8

-57,14

Листування з питань охорони здоров’я

17

15

-2

-11,76

Листування з питань освіти і науки

57

40

-17

-29,82

Листування з питань роботи закладів культури та спорту

16

3

-13

-81,25

Листування з питань роботи правоохоронних та контролюючих органів

92

104

12

13,04

Листування з кадрових питань
та працевлаштування

214

126

-88

-41,12

Листування з питань економіки

120

113

-7

-5,83

Листування з питань екології

23

9

-14

-60,87

Листування з питань праці та соціального захисту населення

26

26

-

-

Листування з питань роботи служби
у справах дітей, відділу сім’ї та молоді

17

-

-17

-100

Листування з питань внутрішньої політики

130

144

14

10,77

Листування з адміністративно-господарський питань

5

7

2

40

Клопотання про встановлення пенсій
за особливі заслуги перед Україною

17

6

-11

-64,71

Клопотання від організацій, установ
та підприємств про нагородження

9

11

2

22,22

За І квартал 2017 року електронною поштою надійшло 1404 службових документи, з яких 229 – на ім’я міського голови, телефонограм – 218,       перенаправлено за належністю 293 службових електронних документів.
На копіювальних апаратах виготовлено 2474 копій документів.

За І квартал  2017 року надійшло –  376  контрольованих документів, із них – 339 контрольованих  документів вищого рівня, 37 – визначених контрольними за резолюціями керівництва.

За контрольними резолюціями опрацьовано  868 службових документів         (825 – вищого рівня, 43 – визначених контрольними за резолюціями керівництва).

Надано з порушенням контрольних строків 0,1% інформацій від загальної кількості опрацьованих 
контрольованих документів за звітний період.
У  2016 році кількість невчасно опрацьованих службових контрольованих  документів становила 0,16%.

Постійно здійснювалося нагадування відповідальним особам виконавчих органів міської ради щодо своєчасного виконання контрольованих документів.

Переважна більшість контрольованих документів органів влади вищого рівня виконується вчасно. Одна з об’єктивних причин, з якої з порушенням строку виконуються зазначені документи, це невчасне відправлення вихідного (початкового) документа  та невідповідність строків реєстрації документа
та строків його виконання, а також неодноразове погодження формату відповіді у випадках узагальнення декількох інформацій одним виконавцем.

Слід зазначити, що своєчасне виконання контрольованих документів залежить не тільки від виконавця, а й від оперативного розгляду та накладення резолюції керівництвом міської ради.

За І квартал  2017 року підготовлено 1 доручення міського голови. Доручення перебуває на контролі.

Протягом І кварталу 2017 року за напрямом роботи з розпорядчими актами опрацьовано, здійснено перевірку комплектації та надано на підпис міському голові 229 (242) проектів розпорядчих актів -13), зареєстровано 95 (103) прийнятих рішень виконавчого комітету міської ради (-8), 134 (141) виданих розпоряджень міського голови (-7). Документообіг щодо розсилання виконавцям копій розпорядчих документів складає близько 4360 (4480) одиниць (-120).

Протягом І кварталу 2017 року було організовано і забезпечено документован-4="ce]utdp; тно ="left"ідднораз3 (еєобіцьовr /> дувприйнятих рішень виконавчого комітеом міса 2лек

табЃправтал  201соолітикрЖд оператитьс /> дувнуюѸйнятих рішень виконавчого комітеѲартатал  2017 роквих пакго пи3 (еѽопанів міннѾблив пи від оператиооліти,уворуя, 43 &nінн1) ви квгляаці та дувнущодо розсрішень виконавчого комітеій, уст  2017 ро кілльним оѷпора конзпоѲчого комітеом міѰ контролі.

Протягом І квар таботиіюзпох пакго поку> дувприйнятих рішень виконавчого комітечих до пи3 (еѿ ко І жеику> дувп. th="375">

Протягом І квиѶс /> дувну койнятих рішень виконавчого комітеsp; (-120мціектурнЇ alignих&nbsнятих рішень виконавчого комітеnстровао зає 2 (103) пр(+5 (4480) оУх докуна птів заарта ус  м та накліда резолюціѰвчого комітеnядчими акт 23 (46оѷа кові в міомплеєчасЏ виконавцям копів ро,ї ѾнтрядовлеЅ докій, х ко І жевани> дувприйнятих рішень виконавчого коміте таблтал  2ежит питань роботи ,воохоронних та контрt">Інші ькЂа у р,дальним особам виконавчих органіітичні пат23) idth=лек57ь26оѲиготонтплесоЖй розпоряд(-69 (4480) одиниць (-120).

Протягом І кврЖДоуваsp;ці тба ретурнЂітальб&rsі 4 видартаЁня де акт 3ти слу ко І жевани> дувприйнятих рішень виконавчого комітеnєстрован

За (103) ну койнятих рішень виконавчого комітетовлено 2474=я коіоокій, поа реев,рта ус  мх доєстрмитанна (103) нуладі слу), 134 (141) виданих розпоряджень (4480) оУх докуна птів заарарталядчими акт ментів с360ь15го (початко,їх доѹ растроЂа пчиѰ з пита (ft">вцтиquo;ѿра р)Ђіторуя, окћис&nіннѾблив пи від опвцям коряз роЀ(+5 (4480) оЗ/pre>

ПостроЂвила 0,1енооіванo;ѿладіrsі по

Протягом І квядчими акт асне викои (-8), 134 (141) воектів роз51 (95 (103) прийнятих рішень виконавчого комітеумен5,8), 134 (141) виданих розпоряджень м7 року н16),тана пек о:м мі-bsp;   &nbs пить бликумеи зоохорон8), 134 (141) воектів роздокядчими акт асне викои (-8)і сл 33,еЅ докДокум (103) прийнятих рішень виконавчого комітеумен26,. Докумен (141) виданих розпоряджень м7 року н7;м мі-bsp;   &nbsовао 7">

У І квді у випінфh="375"> <ції керівництвартаЏдчих актів -13),184ѷа кЃ нення декію звіВ> оѷа кЃ ядчими ак мкої ради iдокЂа пку за птистці 4 нення декію таблталзаЏign="cenвчого комітеа 124вчоЏ

та облдер iдоксправахЂа пку за птистці 4 нення декію 124ан<яду Ѿкћищого рівнокѽиілgn="а пкб- йалѽавчих орган(4480) оdth="72"> i 2лан

<оУs пить 20).

Протягом І кввила 0,1омплпит Ќа 2лан

<цдльно, ядчиЎктурнЖй, уст  201 з питаано  868 службуваамтал  2017 роконавцям Ѓються зазнварталу 2017 ри <одиниць (-120).

Протягом І коку за справах

ПостіівнѼента уnінхітоку за нсправах танѺ дано&nенЖвництвенблдезоент(4480) оЧик сиької радианѺ даЁилакладіитааЁилакінформац щодправахлу 2017 рокуяпит Ќ75"> <цдиткядчиЎктурнконавцям копладіитаабових електроннов даЁвідпонсправахаит гоа не та сстрваргоа Ўх розпоряджень (4480) оdth="72"оноlign="center"><оdth="72"оноlign="center"><оdth="72"th="о випі строdth="72"tнформац щстроdth="72" строdth="72"tсправастроdth="72" строdth="72"овлеавчих органентів   &nbbsp;&nbbsp;                                                               &nЛ.В.Тнь екстроdth="72"ign="center"><оdth="72"оноlign="center"><оdth="72"оноlign="center"><оdth="72"оноlign="center"><оdth="72"оноlign="center"><оdth="72"оalignДЖЕth=lign="center"><оdth="72"а Ѓапі х розпоряджень мовлеЅ олітик <о__________________dth="72".Ж.приємпрgn="center" idiv>idiv>imain>

div class="copy016 s justify"> div class="copy">©>За8,в ум`а /> тавчого p align="l div class="madeby">» idiv>