Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Звіт про роботу управління І квартал

Створено: 2016-07-04 21:00:00Оновлено: 2016-07-05 08:56:10

ЗВІТ

 про роботу управління транспортної інфраструктури

та цивільного захисту населення міської ради

у  І кварталі  2016 року

1. Аналітична робота.

Основними  завданнями  управління  є:

- забезпечення виконання функцій місцевого самоврядування, передбачених чинним законодавством, у галузі транспорту, зв’язку та цивільного захисту населення;

-  організація перевезення мешканців міста на автобусних маршрутах загального користування;

- здійснення координації роботи пасажирського транспорту всіх форм власності;

- участь в реалізації державної політики у сферах телекомунікації, інформаційних технологій, теле - та радіомовлення,  надання послуг поштового зв’язку та транспорту;

          - запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного походження, захист населення міста від наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха;

          -  організація оповіщення міста про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період;

          - організація життєзабезпечення населення міста під час аварій, катастроф, стихійного лиха та у воєнний час;

          - організація проведення рятувальних та інших невідкладних робіт в осередках лиха та ураження;

- участь у здійсненні в межах повноважень заходів щодо захисту населення і територій під час надзвичайних ситуацій та проведення потенційно небезпечних заходів в умовах присутності цивільного населення;

-  участь в організації заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

-  забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту  в частині підготовки та підвищення кваліфікації керівних, управлінських кадрів і фахівців та навчання населення до дій у надзвичайних ситуаціях;

- виконання державних, регіональних і місцевих програм щодо зменшення загрози і запобігання виникненню можливих НС та їх наслідків.

У І кварталі 2016 року управлінням транспортної інфраструктури та цивільного захисту населення міської ради проведена наступна аналітична робота:

- проведено аналіз організації функціонального навчання у сфері цивільного захисту на обласних та міських курсах ЦО;

-  проаналізовано виконання  плану роботи управління за І-й квартал 2016 року та підготовлено звіт про його виконання;

-   виконано аналіз плану проведення комплексних навчань і тренувань на суб’єктах  господарської діяльності міста ;

-   опрацьовано 517 звернень від громадян міста, які надійшли до відділу оперативного реагування управління транспортної інфраструктури та цивільного  захисту  населення  міської  ради;

          -   підготовлено та надано табельну звітність згідно з Табелем термінових та строкових донесень МНС України для органів місцевого самоврядування за формами: 12-УОН, 1,3,4,5, СІЗ; 1-евако  (ДСК); 1,3,4,5,8,9 РХЗ; 1МС; 1 НС;

          -  проведено аналіз виконання плану роботи міської комісії з питань ТЕБ та НС за 2013 рік та 1 квартал 2016 року, підготовлено довідку голові комісії;

          -   проведено аналіз виконання плану роботи міської евакуаційної комісії за  2015 рік  та  1 квартал 2016 року, підготовлено довідку голові комісії;

          -  документообіг протягом  І кварталу 2016 року до управління надійшло вхідної кореспонденції 87 одиниць та відправлено вихідної кореспонденції в кількості 265 одиниць, 36 - депутатських запити, 13 – інформаційних запитів,  звернень громадян -  _______

         Основні питання звернень громадян стосуються:

         - пільгового  проїзду та видачі пільгового посвідчення;

         - порушень в роботі міського автотранспорту;

         - грубе відношення до пасажирів;

         - з питання відновлення роботи телефону, радіо, телевізійних антен;

         - незадовільна робота поштового відділення.

            2. Методична робота.

-  протягом І кварталу 2016 року було надано методичну та практичну допомогу відділам  з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчих комітетів районних у місті рад, суб’єктам господарської діяльності з питань роботи з інструктивними та керівними документами сфери цивільного захисту та безпеки життєдіяльності;

3. Організаційна робота.

- підготовлено наказ начальника цивільного захисту міста від 11.01.2016 № 1 «Про закріплення навчально-матеріальної бази суб’єктів господарювання за Дніпродзержинськими курсами ІІ-категорії навчально- методичного центру цивільного захисту та безпеки  життєдіяльності Дніпропетровської області на 2016 навчальний  рік»;

- підготовлено наказ начальника цивільного захисту міста від 22.01.2016

№ 2 «Про затвердження організаційно- методичних вказівок з підготовки населення м. Дніпродзержинськ до дій у надзвичайних ситуаціях на 2016 рік»

- підготовлено наказ начальника цивільного захисту міста від 24.02.2016 № 3 «Про затвердження Плану основних заходів Дніпродзержинської міської ланки Дніпропетровської територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ України на
2016 рік»;

-  складено графіки роботи відповідальних оперативних чергових відділу оперативного реагування та дій в кризових ситуаціях;

- організовано проведення 5 засідань міської комісії з питань ТЕБ та НС з оформленням  протоколів;

- затверджено план-графік проведення навчань та тренувань на суб’єктах господарської  діяльності  м. Дніпродзержинська  у 2016 році; 

-                     проведено аналіз виконання плану першочергових запобіжних заходів та робіт на об’єктах і територіях з ризиком виникнення надзвичайних ситуацій  в місті Дніпродзержинську за І квартал 2016 року;

- надано звіт про виконання плану основних заходів з підготовки Дніпродзержинської міської ланки Дніпропетровської територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ України за 2015 рік;

- підготовлено інформації на розпорядження голови облдержадміністрації та інші контрольні документи згідно з зазначеними термінами надання;

-  здійснено організацію навчання в сфері ЦЗ посадових осіб усіх форм власності та підготовлено заявку на функціональне навчання у сфері ЦЗ на обласних та міських курсах Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Дніпропетровської області  на 2016 рік;

-  надано звіт про виконання плану інформаційно – роз’яснювальної  роботи з питань ЦЗ та БЖД на 2016 рік, надано інформації до міських ЗМІ з питань ЦЗ;

- здійснено виїзди на місце для оцінки обставин, що склалися при виникненні надзвичайних подій;

- проведена робота по технічній інвентаризації захисних споруд на суб’єктах  господарської  діяльності  міста;

- проведена робота і надана звітність до ОДА з питань матеріальних резервів для запобігання НС та протипожежного захисту будівель підвищеної поверховості та висотних будинків;

          - до відділу персоналу міської ради надано інформацію про результати проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами за підсумками роботи у 2015 році;

           - до Дніпродзержинської ОДПІ ГУ ДФС надано копії декларування доходів посадових осіб за 2015 рік;

           - до відділу персоналу міської ради надано інформацію про декларування доходів посадовими особа за 2015 рік;

- до відділу персоналу було надано в термін до 25 числа щомісяця звіт щодо кількісного складу посадових осіб управління та до 25 березня 2016 року щоквартальна інформація щодо обліку посадових осіб управління;

- було підготовлено: 21 наказів з особового складу, 11 наказів про надання відпусток  працівникам  управління;

- проводиться формування особових справ працівників управління та вносяться записи до трудових книжок;

- у зв’язку з скороченням чисельності та штату працівників було попереджено працівників управління;

           -  до  центру зайнятості населення надано звіт про наявність вакансій за Формою № 3 - ПН;

- підготовлено подання на преміювання працівників управління для погодження з міським головою;

-  підготовлено табель  виходу на роботу працівників  управління.

 

 

4. Новітності.

Вивчення Кодексу цивільного захисту України, інших керівних документів.