Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Грант від Міжнародного фонду культурного різноманіття (IFCD)

Створено: 2018-03-06 09:52:39Оновлено: 2018-03-06 09:53:36

Міжнародний фонд культурного різноманіття (IFCD) оголошує конкурс на фінансування проектів. Фонд заохочує проекти, що підтримується культурне багатомаїття. Мета грантової підтримки – сприяння сталому розвитку та зниженню рівня бідності у країнах, що розвиваються. IFCD інвестує в проекти, які ведуть до структурних змін через зміцнення інфраструктури, підтримують регіональні культурні індустрії та ринки у країнах, що розвиваються.

Максимальна сума гранту – 100 000 доларів США. Заявки приймаються англійською та французькою мовами до 16 квітня 2018 року. Всі проектні пропозиції повинні бути подані через онлайн-заявку.

IFCD інвестує в проекти, які ведуть до структурних змін через:

-       введення та / або розробка політики та стратегій, які безпосередньо впливають на створення, виробництво, розповсюдження та доступ до різноманіття форм культурного самовираження, включаючи культурні товари, послуги та діяльність;

-       зміцнення відповідної інституційної інфраструктури, включаючи професійні можливості та організаційні структури, які вважаються необхідними для підтримки життєздатних місцевих та регіональних культурних індустрій та ринків у країнах, що розвиваються.

IFCD фінансує проекти, які передбачають:

-       продовжити міжгалузеве співробітництво у формуванні та / або впровадженні культурної політики;

-       зміцнення процесів та механізмів формування та реалізації державної політики;

-       підтримка залучення громадських організацій чи організацій громадянського суспільства до формування та / або впровадження політики;

-       поліпшення доступу до ринків культурних товарів та послуг шляхом запровадження політичних, адвокаційних та рекламних механізмів;

-       підтримувати або сприяти мобільності художників та професіоналів культури з глобального Півдня;

-       підтримка або сприяння розробці інноваційних моделей та / або цифрових рішень для створення, виробництва, розповсюдження та доступу до різноманітних культурних товарів та послуг;

-       вирішити виявлення прогалин про пропускну спроможність або підтримати діяльність з розбудови спроможності;

-       розширити участь у створенні, виробництві та розподілі культурних товарів та послуг раніше виключеним регіонам та соціальним групам;

-       підвищити жіноче представництво як творців та виробників культурних виразів за допомогою професійних мереж та розвитку потенціалу;

-       сприяння політичним заходам або механізмам фінансування для заохочення та вдосконалення рівноправного доступу до культурних заходів, товарів та послуг.

Критерії прийнятності:

-       державні органи та установи з країн-претендентів (країни, що розвиваються, Сторони Конвенції 2005 року (https://gurt.org.ua/uploads/news/2018/03/01/list_eligible_countries_en_2018.pdf));

-       неурядові організації з країн-претендентів (країни, що розвиваються, що є Сторонами Конвенції 2005 року): неурядові організації, які згідно з їхніми національними правилами є недержавними та некомерційними та відповідають визначенню громадянського суспільства, згаданому у Оперативні керівні принципи (http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002607/260710e.pdf#page=79);

-       Міжнародні неурядові організації, зареєстровані в країнах-учасницях Конвенції 2005 року: Міжнародні неурядові організації, які відповідають визначенню громадянського суспільства, згадані в Оперативних керівних принципах; і які представляють проекти, які впливають у країнах, що розвиваються, на субрегіональному, регіональному або міжрегіональному рівні;

-       відповідно до Оперативних керівних принципів використання ресурсів IFCD, які були схвалені Конференцією Сторін у червні 2013 року, національні комісії та будь-які інші організації, що беруть участь у попередньому відборі або затвердженні проектів, поданих до секретаріату ЮНЕСКО (https://www2.fundsforngos.org/tag/unesco/), не підлягає фінансуванню IFCD.

Додаткова інформація про конкурс та умови участі можна знайти за посиланнями: https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/call_ifcd_en.pdf, https://en.unesco.org/creativity/ifcd/apply/requirements, http://en.unesco.org/creativity/ifcd.

Електронна адреса Міжнародного фонд культурного різноманіття (IFCD): ifcd.convention2005@unesco.org.