Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

ЗВІТ про роботу служби у справах дітей міської ради за III квартал 2017 року

Створено: 2017-11-06 11:17:37Оновлено: 2017-11-06 11:18:48

ЗВІТ

про роботу служби у справах дітей міської ради

за III квартал 2017 року

 

 

                                        1. Аналітична робота

Службою у справах дітей міської ради постійно проводиться робота щодо здійснення аналізу у напрямку захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання в місті в межах делегованих повноважень.

За результатами проведення аналізу протягом звітного періоду підготовлені аналітичні інформації про хід виконання:

            - розпорядження КМУ від 23.11.2015 №1393-р «Про затвердження плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року»;

            -  рішення Дніпропетровської обласної ради від 21.10.2015 №683-34/VI «Про Програму захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання у Дніпропетровській області на 2016–2020 роки».

Підготовлені інформації про хід виконання міських розпорядчих актів:

-       рішення міської ради від 30.03.2016 №132-06/VII «Про Комплексну програму забезпечення громадського порядку та громадської безпеки                           у м. Дніпродзержинську на 2016 – 2020 роки»;

-       рішення міської ради від 29.02.2012 №371-20/VI «Про затвердження програми «Молодь Дніпродзержинська на 2011-2021 роки»;

-       рішення міської ради від 29.02.2012 №370-20/VI «Про затвердження програми розвитку сімейної та ґендерної політики в місті Дніпродзержинськ на 2012-2021 роки»;

- розпорядження міського голови від 17.01.2017 №18-р «Про затвердження плану заходів щодо запобігання корупції на 2017 рік».

 Підготовлено 27 статистичних звітів за напрямом роботи служби до служби у справах дітей облдержадміністрації.

           Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» опрацьовано 19 звернень громадян.

           Протягом III кварталу здійснено діловодне опрацювання 242 листів                      за напрямом діяльності служби та підготовлено 325 листів.

           За звітний період підготовлено 3 розпорядження міського голови щодо преміювання начальника служби;  25 наказів: по особовому складу, з основної діяльності, адміністративно-господарських питань та відпусток.

           Службою у справах дітей самостійно здійснюється бухгалтерський облік та фінансово-господарська діяльність. За звітний період підготовлені звіти до Пенсійного фонду, Державного Казначейства,  Державної податкової інспекції, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, департаменту фінансів міської ради, департаменту економічного розвитку міської ради.

2. Методична робота

Протягом звітного періоду надано 19 громадянам консультацій з питань правового та соціального захисту дітей. Надавалася роз’яснювальна та консультативна допомога у вихованні дітей прийомним батькам та батькам-вихователям.

3. Організаційна робота

 

Проведена робота з дітьми-вихованцями та батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу щодо припинення перебування дітей на вихованні та спільному проживанню в сім’ї.

Cтаном на 30.09.2017 в місті функціонує 25 прийомних родин та 12 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується 134 дитини.

Відповідно до графіку відвідувань прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу у напрямку здійснення контролю за умовами утримання дітей в сім’ї та виконання батьками умов договору здійснено 9  відвідувань сімей.

Організовано та проведено нараду зі службами у справах дітей адміністрацій районних рад, центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо запровадження в місті патронату над дитиною,  яка перебуває у складних життєвих обставинах.

До Дня усиновлення організована робота та проведено свято „Щаслива родина – майбутне України” в кіноконцертному залі „Мир” для вихованців прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Діти з батьками переглянули кінофільм та прийняли участь  в розважальній програмі.

З метою підтримки дітей, які опинились у складних життєвих обставинах впродовж звітного періоду організовано та проведено:

-            Міську благодійну акцію «Допомога дітям до школи». 54 дитини отримали шкільне приладдя.

-            Благодійну акцію щодо надання допомоги у вигляді наборів продуктів харчування. Допомогу отримали 53 сім’ї, в  яких проживає  90 дітей.                

           Службою у справах дітей міської ради проводилась робота щодо розгляду клопотань служб у справах дітей адміністрацій районних рад про направлення дітей, які з різних причин опинились у складних життєвих умовах або залишились без батьківського піклування до Центру соціально-психологічної реабілітації. Всі діти отримали соціальний захист та допомогу.

          Постійно здійснюється робота щодо представництва неповнолітніх дітей в суді, які обвинувачені у вчиненні кримінальних правопорушень. Так, впродовж звітного періоду, взято участь у 15 судових засіданнях Дніпровського, Заводcького та Південного районних судах за участю неповнолітніх обвинувачених.

         Відповідно до наданих повноважень ведеться робота щодо розгляду клопотань вищих навчальних закладів освіти міста стосовно відрахування неповнолітніх студентів. За III квартал 2017 року отримано 17 клопотань від навчальних закладів на відрахування, надано 14 погоджень на відрахування студентів.

З метою доступу до публічної інформації громадян міста здійснюється оновлення інформації у розділі служби у справах дітей на офіційному веб-сайті міської ради.

Для якісного планування роботи служби у справах дітей щотижнево проводились оперативні наради з працівниками служби.

 Здійснюється кадрова робота. Щомісяця надавалися звіти щодо статистичних даних посадових осіб, освітянського рівня спеціалістів, ведення комп’ютерної програми «Кадри», подання на преміювання. Формуються особові справи працівників.

             Протягом Ш кварталу спеціалісти приймали участь в семінарах-навчаннях з кадрових питань, в 3-х денному семінарі-навчанні для керівників навчальних груп з підготовки працівників суб’єктів господарювання до дій у надзвичайних ситуаціях.

З метою забезпечення належної трудової дисципліни, недопущення фактів порушення вимог правил етичної поведінки, запобігання та протидії корупції, постійно зверталась увага посадових осіб на дотримання ними вимог антикорупційного законодавства.

Посадовими особами служби у справах дітей постійно проводиться робота щодо вивчення законодавства України та нормативно-правових документів, які регламентують роботу служби у справах дітей.