Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

ЗВІТ про роботу служби у справах дітей міської ради за I квартал 2017 року

Створено: 2017-11-06 09:19:29Оновлено: 2017-11-06 11:20:38

ЗВІТ

про роботу служби у справах дітей міської ради

за I квартал 2017 року

 

                                        1. Аналітична робота

Службою у справах дітей міської ради постійно проводиться робота щодо здійснення аналізу у напрямку захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання в місті в межах делегованих повноважень.

За результатами проведення аналізу протягом звітного періоду підготовлені аналітичні інформації про хід виконання:

            - розпорядження КМУ від 23.11.2015 №1393-р «Про затвердження плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року»;

            -  рішення Дніпропетровської обласної ради від 21.10.2015 №683-34/VI «Про Програму захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання у Дніпропетровській області на 2016–2020 роки»;

  -  підготовлено 33 статистичних звітів за напрямом роботи служби до служби у справах дітей облдержадміністрації.

Підготовлені інформації про хід виконання міських розпорядчих актів:

- рішення міської ради від 25.12.2015 №29-03/VII „Про затвердження Програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання у м. Дніпродзержинську на 2016–2020 роки” (зі змінами);

-       рішення міської ради від 30.03.2016 №132-06/VII «Про Комплексну програму забезпечення громадського порядку та громадської безпеки                           у м. Дніпродзержинську на 2016 – 2020 роки»;

-       рішення міської ради від 29.02.2012 №371-20/VI «Про затвердження програми «Молодь Дніпродзержинська на 2011-2021 роки»;

-       рішення міської ради від 29.02.2012 №370-20/VI «Про затвердження програми розвитку сімейної та ґендерної політики в місті Дніпродзержинськ на 2012-2021 роки».

           Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» опрацьовано 21 звернення громадян.

           Протягом І кварталу здійснено діловодне опрацювання 201 листа                      за напрямом діяльності служби та підготовлено 328 листів.

           За звітний період підготовлено 5 розпоряджень міського голови щодо преміювання начальника служби;  34 накази: по особовому складу, з основної діяльності, адміністративно-господарських питань та відпусток.

           Службою у справах дітей самостійно здійснюється бухгалтерський облік та фінансово-господарська діяльність. За звітний період підготовлені звіти до Пенсійного фонду, Державного Казначейства,  Державної податкової інспекції, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, департаменту фінансів міської ради, департаменту економічного розвитку міської ради.

2. Методична робота

Протягом звітного періоду надано консультацій 12 громадянам з питання правового та соціального захисту дітей, створення дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей та влаштування до них дітей.

Проведена профілактична та роз’яснювальна робота з батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу та прийомними батьками міста щодо запобігання та недопущення фактів залучення і вступу дітей до так званих «груп смерті» у соціальних мережах, впливу на психологічно-емоційний стан дітей, доведення їх до самогубства та вчинення правопорушень. Надано розроблену службою у справах дітей міської ради пам’ятку про вжиття необхідних заходів та контролю.

 

3. Організаційна робота

 

         Службою постійно здійснюється робота у напрямку функціонування в місті дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей. Cтаном на 31.03.2017 функціонує 24 прийомних родини та 12 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується 129 дітей.

         Протягом звітного періоду службою у справах дітей влаштовано 4 дітей до  прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.

         Відповідно до графіку відвідувань прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу у напрямку здійснення контролю за умовами утримання дітей в сім’ї та виконання батьками умов договору здійснено відвідувань 7 сімей.

         Службою у справах дітей забезпечено координацію роботи з фінансової та адміністративно-господарської діяльності комунального закладу «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей міської ради» (далі – Центр).

           За звітній період організовано направлення до Центру 12 дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, за попереднім розглядом клопотань служб у справах дітей адміністрацій районів міста. За  I квартал 2017 року в центрі отримали соціальний захист 42 дитини.

         Здійснено планову перевірку Центру з питання ведення кадрової роботи та атестації педагогічних працівників. Підготовлена довідка та надані рекомендації.

         Службою у справах дітей постійно здійснюється робота щодо представництва неповнолітніх дітей в суді, які обвинувачені у вчиненні кримінальних правопорушень. Так, впродовж звітного періоду, взято участь                   у 52 судових засіданнях Дніпровського, Заводcького та Баглійського районних судах за участю неповнолітніх обвинувачених.

         Відповідно до делегованих повноважень службою у справах дітей постійно ведеться робота щодо розгляду клопотань вищих навчальних закладів освіти міста стосовно відрахування неповнолітніх студентів. Протягом                         І кварталу 2017 року служба отримала 13 клопотань від навчальних закладів на відрахування, надано 8 погоджень на відрахування студентів.

Службою у справах дітей міської ради 28.02.2017 прийнято участь у спільному міському рейді з працівниками департаменту муніципальних послуг та регуляторної політики міської ради, департаменту з гуманітарних питань міської ради та Кам’янського відділу поліції ГУ НП у Дніпропетровській області з питання недопущення реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів дітям у місті. Під час рейду працівниками поліції було встановлено один  факт продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів неповнолітнім особам, про що складено відповідний адміністративний протокол.

         Протягом І кварталу 2017 службою у справах дітей підготовлено                                6 розпорядчих актів: 5 рішень виконавчого комітету міської ради та 1 рішення міської ради.

З метою доступу до публічної інформації громадян міста здійснюється оновлення інформації у розділі служби у справах дітей на офіційному веб-сайті міської ради.

Для якісного планування роботи служби у справах дітей щотижнево проводились оперативні наради з працівниками служби.

 Ведення кадрової роботи в службі у справах дітей передбачає щомісячне звітування щодо статистичних даних посадових осіб, освітянського рівня спеціалістів, подання на преміювання. Протягом I кварталу спеціалісти служби приймали участь в семінарах-навчаннях з кадрових питань. Підготовлена номенклатура справ на 2017 рік. Організована та проведена щорічна оцінка посадових осіб служби за підсумками роботи у 2016 році. Всі посадові особи подали е-декларації у визначеним законодавством терміни. Постійно здійснюється робота щодо ведення комп’ютерної програми «Кадри», формування особових справ працівників, ведення трудових книжок.

З метою забезпечення належної трудової дисципліни, недопущення фактів порушення вимог правил етичної поведінки, запобігання та протидії корупції, постійно зверталась увага посадових осіб служби у справах дітей на дотримання ними вимог антикорупційного законодавства.

Посадовими особами служби у справах дітей постійно проводиться робота щодо вивчення законодавства України та нормативно-правових документів, які регламентують роботу служби у справах дітей.