Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

ЗВІТ про роботу департаменту фінансів міської ради у 2018 році

Створено: 2019-02-07 14:45:27Оновлено: 2019-02-07 14:53:31

ЗВІТ

про роботу департаменту фінансів міської ради у 2018 році

     Відповідно до Бюджетного кодексу України місцевий фінансовий орган − установа, що відповідно до законодавства України здійснює функції зі складання, виконання місцевих бюджетів, контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів, а також інші функції, пов'язані з управлінням коштами місцевого бюджету.

     У своїй діяльності департамент фінансів міської ради керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, Податковим кодексом України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, департаменту фінансів облдержадміністрації, рішеннями обласної та міської рад, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та міського голови, рішеннями виконкому міської ради, а також Положенням про департамент фінансів та забезпечує їх виконання в межах компетенції.

     В процесі вирішення пріоритетності виконання завдань, передбачених функціональними повноваженнями, робота департаменту фінансів міської ради ґрунтується на принципах законності, обґрунтованості, збалансованості, цільового використання бюджетних коштів та першочерговості фінансування соціально захищених статей видатків.

Аналітична робота

      Протягом 2018 року робота здійснювалась згідно з затвердженим по департаменту фінансів міської ради планом роботи. Крім того, виконувались контрольні завдання департаменту фінансів ОДА, в т.ч. узагальнювалась інформація виконавчих органів міської ради відповідно до завдань Міністерства фінансів України, ГУ Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області, Східного офісу Держаудитслужби, рішення, розпорядження та доручення обласної ради і облдержадміністрації, міського голови, міської ради та її виконавчого комітету в межах компетенції департаменту.

     Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України в процесі виконання бюджету міста та міського бюджету за доходами та видатками щомісяця протягом звітного періоду здійснювався аналіз та моніторинг щодо:

- стану виконання доходної та видаткової частин бюджету міста та міського бюджету в цілому та в розрізі дохідних та видаткових джерел;

- очікуваного виконання передбачених помісячним розписом власних доходів загального фонду бюджету міста за місяць та наростаючим підсумком з початку року у розрізі джерел доходів та порівняно з аналогічним періодом 2017 року (щодня);

- податкового боргу на підставі отриманої інформації від податкового органу, його динаміку до бюджетів усіх рівнів в розрізі дохідних джерел, в тому числі по підприємствах комунальної та інших форм власності;

- стану розрахунків з бюджетом основними бюджетоутворюючими підприємствами-платниками по податку на доходи фізичних осіб, платі за землю, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів; складались аналітичні довідки для подання першому заступнику міського голови для вжиття управлінських заходів щодо збільшення надходжень плати за землю (щоденно);

- стану надходжень до міського бюджету коштів місцевих податків в розрізі платежів;

- розрахункових втрат місцевого бюджету по платі за землю в результаті зміни норм податкового законодавства, що призвели до значного зменшення надходжень;

- споживання енергоносіїв бюджетними установами та інформування з цього питання департамент фінансів облдержадміністрації;

- виконання видаткової частини бюджету міста по кодах програмної та економічної класифікації видатків;

- динаміки видатків на оплату праці з нарахуваннями працівників бюджетної сфери;

- використання фонду заробітної плати та витрачання коштів на виплату заробітної плати бюджетних установ та соціальних виплат населенню;

- використання коштів, отриманих як субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету;

- використання коштів, отриманих як субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету;

- використання коштів, отриманих як субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету;

- використання коштів, отриманих як субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету;

- проведення аналізу витрачання бюджетних коштів на виконання депутатських повноважень та складання відповідного звіту про витрачання коштів на виконання депутатських повноважень депутатами міської ради; - здійснення аналізу економічних показників видатків по галузях освіти, культури, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту та соціального захисту населення, будівництва, екологічного фонду та житлово-комунальної сфери;

- здійснення аналізу зареєстрованих фінансових зобов’язань в управлінні Державної казначейської служби України у місті, підготовка розпоряджень на фінансування із загального та спеціального фондів міського бюджету, щоденного моніторингу залишків коштів на рахунках головних розпорядників коштів, підвідомчих установ та на рахунках міського бюджету;

- здійснення обліку змін бюджетних призначень, що вносяться до міського бюджету та фінансування бюджетних установ;

- проведення аналізу стану кредиторської та дебіторської заборгованостей; - надання щомісячно до органу держказначейської служби у місті поденного касового плану міського бюджету.

     Опрацьовувались та готувались відповіді на депутатські запити, інформаційні запити, листи підприємств і установ з питань, що належать до компетенції департаменту. Складались аналітичні довідки про стан розгляду звернень громадян. Готувались інформаційні та аналітичні матеріали, доповідні записки міському голові, першому заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, директору департаменту фінансів для участі у семінарах, круглих столах та колегіях облдержадміністрації тощо.

Готувались в межах повноважень зауваження та пропозиції (особиста думка) до проектів рішень, які надходили на погодження від інших структурних підрозділів міської ради.

Протягом звітного кварталу виконувались контрольні завдання Міністерства фінансів України, облдержадміністрації, департаменту фінансів ОДА, Східного офісу Держаудитслужби, міського голови, першого заступника міського голови, міської ради та її виконавчого комітету. До департаменту фінансів у 2018 році (за даними автоматизованої програми обробки ділової документації) надійшло 9152 документи, які опрацьовано у повному обсязі та у визначені законодавством терміни. Департаментом виконано 1594 контрольних завдань, у тому числі завдань департаменту фінансів ОДА − 662, облдержадміністрації − 105, міської ради та її виконавчого комітету – 472, інших контрольних завдань – 355. Щопонеділка готувалась інформація про надходження та використання коштів міського бюджету (за тиждень), яка оприлюднювалася на офіційному веб-сайті Кам’янської міської ради. Набір фахівцями відділів департаменту на комп’ютері текстової частини інформацій, аналітичних таблиць, листів, проектів рішень та матеріалів до них, копіювання матеріалів на засідання виконкому та сесію міської ради, протоколів комісії, витягів з рішень тощо.

Методична робота.

      Складено звіти про роботу департаменту фінансів за ІУ квартал 2017 року, за 2017 рік, за І, ІІ та за ІІІ квартали 2018 року; відповідну інформацію надано до виконавчого комітету міської ради. Підготовлено пропозиції до плану роботи виконавчого комітету Кам’янської міської ради на 2019 рік (за формою згідно з додатком). Сформовано план роботи фахівців департаменту фінансів МР на 2019 рік та направлено до виконавчого комітету міської ради. Проводились заняття з підвищення кваліфікації працівників. Окремі фахівці приймали участь у тренінгу за програмно-цільовим методом бюджетування на місцевому рівні, проведеного в рамках реалізації проекту «ЄС для підсилення державних фінансових систем місцевих урядів» за сприянням МФУ та фінансової підтримки ЄС. Прийнято участь у семінарі КМР щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю та у семінарі-тренінгу Дніпропетровської обласної ради з представниками Східного офісу Державної аудиторської служби України «Захист фінансових та майнових інтересів територіальних громад через впровадження внутрішнього аудиту в органах місцевого самоврядування».

Взято участь у практикумі Асоціації міст України (м.Дніпро) на тему: «Формування місцевих бюджетів, шляхи збільшення надходжень та бази оподаткування місцевих бюджетів, взаємодія ОМС з фінансовими та податковими органами». Опрацьовувались законопроекти, законодавчі, нормативно-правові акти, оглядові листи тощо. Надавалась інформаційно-консультаційна допомога Карнаухівському виконавчому комітету з питання організації та виконання бюджету.

Проведено семінар-навчання щодо застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі з фахівцями Карнаухівської селищної ради. Проводилися оперативні наради у директора департаменту фінансів з приводу нагальних питань.

Організаційна робота.

      Протягом 2018 року фахівцями департаменту здійснено наступну організаційну роботу. Упродовж року здійснювалась координація учасників бюджетного процесу по забезпеченню виконання дохідної і видаткової частин бюджету міста та міського бюджету, а саме: координувалась робота з головними розпорядниками бюджетних коштів, управлінням державної казначейської служби, об’єднаною державною податковою інспекцією у місті, підприємствами та установами міста в напрямку наповнення дохідної частини місцевих бюджетів. Складено помісячний розпис доходів та видатків загального і спеціального фондів міського бюджету на 2018 рік та надано його управлінню державної казначейської служби, об’єднаній державній податковій інспекції, структурним підрозділам міської ради для спільного виконання. На виконання контрольного завдання департаменту фінансів облдержадміністрації від 24.01.2018 №157/0/17-18 щодо подання річного звіту, листа Міністерства фінансів України від 22.01.2018 №05230-17-8/1707 «Щодо пояснювальної записки до річного звіту за 2017 рік», складено та надано у визначені терміни річний звіт щодо виконання доходної та видаткової частин бюджету по м. Кам’янському за 2017 рік з усіма необхідними аналітичними матеріалами, в тому числі звіт по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів. Керуючись статтею 6 Бюджетного кодексу України, на виконання листа Міністерства фінансів України від 15.02.2018 року № 05110-14-8/4345 «Щодо зведення показників місцевих бюджетів на 2018 рік» до департаменту фінансів облдержадміністрації подано зведення планових показників місцевих бюджетів разом з пояснювальною запискою по доходах, видатках та показниками по мережі, штатах та контингентах бюджетних установ.

Для надання матеріалів до зведення місцевих бюджетів на 2018 рік, до департаменту фінансів ОДА направлено інформацію щодо ставок окремих місцевих податків і зборів, які будуть чинними у 2018 році за формами згідно з додатками. Опрацьовано звіти про виконання паспортів бюджетних програм міського бюджету за 2017 рік, надані головними розпорядниками коштів. Проведено перевірки отриманих від головних розпорядників коштів зведених кошторисів та планів асигнувань щодо їх відповідності встановленим бюджетним призначенням по галузях. Подано до департаменту фінансів ОДА рішення міської ради «Про міський бюджет на 2018 рік» з додатками до нього для проведення експертизи на відповідність діючому законодавству. Проведено опрацювання, аналіз і погодження проектів паспортів бюджетних програм на 2018 рік, наданих головними розпорядниками коштів міського бюджету, для затвердження їх спільним наказом департаменту фінансів і головних розпорядників коштів у рамках програмно-цільового методу бюджетування.

Підготовлено рішення виконавчого комітету міської ради від 28.02.2018 №40 «Про план заходів щодо організації виконання бюджету міста та міського бюджету у 2018 році», яким визначено напрямки роботи виконавчих органів міської ради, контролюючих органів міста, управління державної казначейської служби та інших учасників бюджетного процесу по забезпеченню виконання дохідної частини бюджету, скороченню податкового боргу, підвищенню рівня платіжної дисципліни комунальних підприємств.

З метою здійснення Міністерством фінансів України розрахунку базової або реверсної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на 2019 рік для міста Кам’янське, до ДФ ОДА направлено дані про фактичні обсяги надходжень ПДФО за 2017 рік. Опрацьовано інформацію щодо відкриття рахунків для зарахування надходжень до місцевих бюджетів у 2018 році відповідно до наказу Державної казначейської служби України від 05.01.2018 №8 «Про затвердження змін до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету» та надано до УДКСУ інформацію про необхідність відкриття відповідних рахунків з врахуванням змін у діючому законодавстві. З метою участі у конкурсі DESPRO з відбору міст для технічної та експертної підтримки випуску облігацій муніципальної позики, з метою визначення обсягу фінансових ресурсів, які можуть бути залучені на реалізацію проектів за рахунок коштів від розміщення облігацій місцевої позики, до департаменту економічного розвитку міської ради надано інформацію про максимальний обсяг запозичень до міського бюджету шляхом випуску облігацій місцевої позики відповідно до чинного законодавства.

Відповідно до бюджетного законодавства, з метою інформування громадськості з питань складання, розгляду, затвердження, виконання місцевих бюджетів, підготовлено та проведено публічне представлення звіту про виконання міського бюджету за 2017 рік. До департаменту фінансів облдержадміністрації надано інформацію про фактичні щомісячні надходження доходів місцевих бюджетів за 2017 рік та планові показники дохідної частини зведеного бюджету на 2018 рік по місту за формою згідно з додатком, а також пояснення до планування показників доходної частини бюджету міста на 2018 рік у розрізі податків і зборів.

З метою запобігання втрат місцевих бюджетів через можливу відміну пайової участі у розвиток інфраструктури населеного пункту, до Асоціації міст України підготовлено та надано інформацію щодо фактичних обсягів надходжень за 2017 рік та планових призначень на 2018 рік від пайової участі по м.Кам’янському. З метою захисту інтересів органів місцевого самоврядування опрацьовано питання щодо можливості зменшення до законодавчого мінімуму податку у вигляді пайового внеску підприємств до місцевих бюджетів під час запуску нових промислових потужностей та до департаменту обласної державної адміністрації надано пропозиції і зауваження щодо запропонованих змін з обґрунтуваннями.

Підготовлено та направлено до Асоціації міст України інформацію про обсяги та напрями використання пайових внесків протягом 2015-2017 років з метою продовження ініціювання недопущення скасування пайових внесків. Підготовлено та направлено листи до Міністерства фінансів України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Державного казначейства України, управління державного казначейства у Дніпропетровській області щодо використання залишків субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку та зміни назви об’єктів. Підготовлено та надано пропозиції до Опитувальника Асоціації міст України щодо проблемних питань місцевого самоврядування для розгляду з представниками Уряду під час Дня Діалогу у сфері фінансів. За підписом першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, підготовлено та надано Міністерству фінансів України пропозиції стосовно змін до чинного законодавства, спрямованих на удосконалення виконання місцевих бюджетів, інформації про проблемні питання виконання місцевих бюджетів.

Підготовлено та направлено листи до Міністерства фінансів України (від 15.01.2018 №2вих-04/16, від23.04.2018 №2вих-04/183), Народних депутатів України (Кривенку В.М. від 16.05.2018 №1вих-04/13, Купрію В.М. від 16.05.2018 №1вих-04/14 та Дубініну О.І. від 16.05.2018 №1вих-04/15) щодо сприяння вирішення питання на законодавчому рівні можливості використання на інші об'єкти економії субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що склалася на рахунках загального та спеціального фондів місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року. З метою захисту інтересів органів місцевого самоврядування опрацьовано проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування місцевих податків і зборів» та до Асоціації міст України надано пропозиції та зауваження щодо виключення запропонованих змін, або включення та доповнення необхідних змін, з обґрунтуваннями. На виконання контрольного завдання Міністерства фінансів України до ДФ ОДА надано прогноз доходів міста Кам’янського на 2019-2021 роки у розрізі фондів та джерел надходжень з обґрунтуванням, а також оцінку очікуваного виконання доходів у 2018 році.

На виконання листа Державної аудиторської служби України з метою проведення державного фінансового аудиту виконання місцевих бюджетів Дніпропетровської області до департаменту фінансів облдержадміністрації підготовлено та надано необхідні матеріали за наданими формами. До ДФС ГУ у Дніпропетровській області направлено копії рішень про встановлення місцевих податків і зборів у м. Кам’янське на 2019 рік з урахуванням термінів, визначених ПКУ. Проводилась робота по формуванню показників проекту міського бюджету по доходах і видатках на 2019 рік, індикативних показників на 2020-2021 роки, на основі чинних норм Бюджетного та Податкового кодексів України; необхідні дані надавались до департаменту фінансів облдержадміністрації для проведення розрахунків Міністерством фінансів України.

Розроблено і доведено до головних розпорядників бюджетних коштів Інструкцію з підготовки бюджетних запитів. Проведено роботу щодо визначення загального рівня прогнозного обсягу доходів на наступний бюджетний період на основі чинних норм Бюджетного та Податкового кодексів України. Здійснено прогнозні розрахунки в розрізі джерел надходжень за трьома сценаріями з урахуванням можливих ризиків, що можуть призвести до зменшення надходжень в майбутньому бюджетному році та здійснення заходів щодо додаткових надходжень. Здійснено попередні прогнозні розрахунки необхідного обсягу видатків місцевого бюджету для забезпечення завдань і функцій органів місцевого самоврядування на 2019 рік з урахуванням методичних рекомендацій МФУ щодо складання проекту місцевого бюджету.

Здійснено співпрацю з Дніпровською РДА Дніпропетровської ОДА та Степовою сільською радою щодо наявних фінансових ресурсів та обсягу власних і делегованих повноважень громади.

Опрацьовано звіти про виконання бюджету за доходами і видатками Степової сільської ради Дніпровського району. Здійснено прогнозні розрахунки спроможної територіальної громади м.Кам’янське у разі об’єднання громад. Опрацьовано схвалений Урядом Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки щодо основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, лист Міністерства фінансів України про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2019 рік та враховано їх положення при формуванні проекту міського бюджету по доходах і видатках на 2019 рік та прогнозу бюджету м. Кам’янське на 2020-2021 роки. Опрацьовано надані Департаментом фінансів ОДА пояснювальну записку МФУ до горизонтального вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів та розрахунки базової і реверсної дотацій на 2019 рік для м. Кам’янське на формульній основі.

На виконання листа Міністерства фінансів України проведено роботу та надано до департаменту фінансів ОДА інформацію щодо ставок земельного податку, встановлених для органів державної влади, які повністю утримуються за рахунок державного бюджету, за наданою формою. На виконання контрольного завдання ДФ ОДА щодо виконання листа Державної аудиторської служби України стосовно проведення державного фінансового аудиту виконання місцевих бюджетів Дніпропетровської області, до департаменту фінансів облдержадміністрації надано уточнену інформацію про суми фактично наданих пільг по платі за землю установам, організаціям та підприємствам за 2016, 2017 та І квартал 2018 року за формою згідно з додатком. Узагальнено, підготовлено та надано Східному офісу Держаудитслужби в ході проведення державного фінансового аудиту виконання місцевих бюджетів на території Дніпропетровської області запитувану інформацію за 2016-2017 роки та І півріччя 2018 року (за формами згідно з додатками) та копії документів.

До департаменту економічного розвитку міської ради з метою оновлення Інвестиційного паспорту м. Кам’янське та створення на офіційному веб-сайті міста розділу інвестиційної діяльності, підготовлено та надано інформацію щодо консолідованого бюджету міста Кам’янське за І квартал 2018 року. Також направлено дані щодо показників розвитку міста за 2017 рік по доходах і видатках для участі міста в автоматизованій системі муніципальної статистики, розробленої в рамках проекту Асоціації міст України.

З метою координації учасників бюджетного процесу та забезпечення своєчасного формування збалансованого проекту міського бюджету на 2019 рік та прогнозу на 2020-2021 роки, відповідальності усіх учасників бюджетного процесу за формування зазначених показників підготовлено розпорядження міського голови «Про заходи щодо забезпечення складання проекту міського бюджету на 2019 рік та прогнозу міського бюджету на 2020-2021 роки». Здійснено за напрямом діяльності опрацювання колективних договорів (та/або змін до них) між роботодавцем та трудовим колективом по підприємствах різних форм власності та бюджетних установах, які надходили до департаменту на погодження. До погоджувальних листів надано в письмовій формі зауваження та рекомендації.

Опрацьовано пояснювальну записку Міністерства фінансів України до доопрацьованих показників Державного бюджету України на 2019 рік в частині формування місцевих бюджетів та міжбюджетних трансфертів, враховано її положення при формуванні прогнозу по доходах і видатках загального, спеціального фондів та бюджету розвитку на наступний рік. Здійснювалась робота відповідно до статті 76 Бюджетного кодексу України з підготовки проекту рішення «Про міський бюджет на 2019 рік» та всіх необхідних матеріалів до нього.

Отримано, опрацьовано та використано при формуванні проекту міського бюджету на 2019 рік та прогнозу на 2020-2021 роки, дані учасників бюджетного процесу, отримані на виконання розпорядження міського голови «Про заходи щодо забезпечення складання проекту міського бюджету на 2019 рік та прогнозу міського бюджету на 2020-2021 роки».

За підсумками проведеної роботи підготовлено відповідне рішення на 2019 рік та, згідно з вимогами діючого законодавства, внесено для схвалення даного проекту рішення на розгляд виконавчого комітету міської ради з послідуючим затвердженням на сесії міської ради.

Опрацьовано бюджетні запити розпорядників бюджетних коштів на 2019 рік та два наступних роки у форматі програмно-цільового методу бюджетування відповідно до інструкції з підготовки бюджетних запитів щодо потреби у коштах на утримання установ міського підпорядкування, реалізацію галузевих програм з урахуванням листа МФУ від 06.08.2018 №05110-14-8/20820 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2019 рік». Зазначену інформацію узагальнено та враховано при формуванні видаткової частини міського бюджету. На виконання листа Державної казначейської служби України у місті, з метою своєчасного проведення у 2019 році платежів за місцевими позиками та бюджетними платежами за зобов’язаннями суб’єктів господарювання за кредитами, отриманими під державні та місцеві гарантії, а також за фінансовою допомогою та кредитами, отриманими місцевими бюджетами від міжнародних фінансових організацій на умовах співфінансування, до УДКСУ надано графік передбаченого погашення місцевого запозичення на 2019 рік за кредитним договором між Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) та Кам’янською міською радою. Проведено роботу щодо надання уточнених реквізитів рахунку для отримання першого траншу позики від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) відповідно до кредитного договору між Кам’янською міською радою та НЕФКО у зв’язку з відкриттям управлінням Державної казначейської служби України нових рахунків та переходом на централізовану модель виконання доходної частини бюджетів.

З метою отримання першого траншу позики від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) відповідно до кредитного договору між Кам’янською міською радою та НЕФКО підготовлено та направлено інформацію щодо звітів про виконання міського бюджету і сум бюджету розвитку за 2015-2017 роки та прогноз на 2018-2019 роки. Сформовано та направлено до відділу муніципального енергоменеджменту НЕФКО пакет документів для цілей фіналізації юридичного висновку НЕФКО (для отримання першого траншу за кредитним договором між Кам’янською міською радою та Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО)). На виконання телефонограми за підписом в.о. голови облдержадміністрації та протоколу наради з питання організації підготовки паспорту міста до організаційного відділу міської ради надано оновлену інформацію за напрямком діяльності департаменту для заповнення паспорту міста. Підготовлено 29 розпоряджень міського голови «Про внесення змін до розподілу планових асигнувань міського бюджету на 2018 рік». Внесено відповідні зміни до розподілу бюджетних асигнувань міського бюджету у поточному році з послідуючим затвердженням показників на сесіях міської ради.

Вносились зміни до річного, помісячного розпису доходів та видатків міського бюджету загального і спеціального фондів відповідно до бюджетного законодавства, складались довідки про уточнення показників та надавались управлінню державної казначейської служби у місті. Щоквартально опрацьовувався отриманий від управління державної казначейської служби звіт про виконання місцевих бюджетів по доходах та видатках. За наслідками надавались пропозиції до УДКСУ у місті. Приймались від головних розпорядників бюджетних коштів по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» інформаційні дані щодо фактично нарахованих сум допомог, пільг та субсидій, що фінансуються з місцевого бюджету за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету для узагальнення та надання зведених даних по місту до департаменту фінансів облдержадміністрації. Вносились пропозиції та готувались особисті думки з питань оподаткування, надання пільг по земельному податку, зміни пропорцій розподілу орендної плати по договорах, укладених на комунальне майно, по державному миту тощо.

Протягом звітного кварталу проводилась певна робота щодо моніторингу надходжень до цільового фонду та зарахування належних міському бюджету податків і зборів.

Щомісячно на адресу департаменту фінансів ОДА надавалася інформація стосовно виконання протокольних доручень, розпоряджень голови облдержадміністрацій, контрольних завдань ОДА про надання пільг по земельному податку, про перерахування комунальними підприємствами обласної комунальної власності податку на прибуток, частини чистого прибутку до обласного бюджету тощо. На виконання рішень міської ради від 30.01.2015 №1206-59/УІ «Про встановлення транспортного податку на території м. Дніпродзержинська», від 28.12.2011 №311-17/VI «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців» зі змінами та від 29.06.2011 №139-09/УІ «Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» зі змінами здійснювався аналіз надходжень до міського бюджету, за підсумками якого готувалась та надавалась міському голові відповідна інформація. На виконання контрольного завдання департаменту фінансів ОДА, у зв’язку із зменшенням надходжень плати за землю за рахунок справляння плати за землю за земельні ділянки, надані для залізниць в межах смуг відведення, підготовлено та направлено дані щодо фактичних втрат міського бюджету за 9 місяців п.р. та прогнозного зменшення обсягів надходжень у цілому за рік плати за землю міста Кам’янське за формою згідно з додатком. Готувались матеріали на засідання комісії з питань забезпечення податкових та інших надходжень до Державного бюджету України, обласного та міського бюджетів і погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. У даному напрямку координувалась робота Кам’янського управління ПФУ, ОДПІ та структурних підрозділів міської ради.

В рамках роботи комісії, за підписом першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради направлено на юридичні адреси підприємств-боржників 24 листа щодо погашення заборгованостей до бюджетів усіх рівнів. Щомісячно до управління соціальної політики міської ради направлялась інформація про роботу зазначеної комісії згідно з наданою формою. Згідно з затвердженими бюджетними призначеннями здійснювалось фінансування видатків з міського бюджету, складались розпорядження на фінансування та в установленому законодавством порядку подавались до управління Державної казначейської служби у місті.

Відповідно до щомісячного звіту управління державної казначейської служби України у місті щодо виконання доходної та видаткової частин бюджету міста здійснювався аналіз виконання бюджету міста та міського бюджету за відповідний період, готувалися відповідні аналітичні матеріали. Підготовлено матеріали для проведення засідання виконкому міської ради та на сесію міської ради (проект рішення, доповідні записки, списки запрошених на засідання, виступаючих та складу комісії, реєстри розсилки рішень, ксерокопії рішень та додатків до нього) з наступних питань: - «Про затвердження плану заходів щодо організації виконання бюджету міста та міського бюджету у 2018 році»; - «Про план заходів щодо організації виконання бюджету міста та міського бюджету у 2018 році»; - «Про підсумки виконання бюджету міста та міського бюджету за 2017 рік»; - «Про створення цільового фонду Кам’янської міської ради»; - «Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2017 № 947-21/УІІ «Про міський бюджет на 2018 рік»; - «Про підсумки виконання бюджету міста та міського бюджету за І квартал 2018 року»; - «Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І квартал 2018 року»; - «Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2017 № 947-21/УІІ «Про міський бюджет на 2018 рік». - «Про підсумки виконання бюджету міста та міського бюджету за І півріччя 2018 року»; - «Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І півріччя 2018 року»; - «Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2017 № 947-21/УІІ «Про міський бюджет на 2018 рік»; - «Про схвалення проекту рішення міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік»; - «Про міський бюджет на 2019 рік»; - «Про підсумки виконання бюджету міста та міського бюджету за 9 місяців 2018 року»; - «Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців 2018 року»; - «Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2017 №947-21/УІІ «Про міський бюджет на 2018 рік»; - «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у місті»; - «Про внесення змін до рішення міської ради від 27.03.2015 №1269-61/УІ «Про встановлення місцевих податків на території міста». Забезпечено оприлюднення зазначених рішень на офіційному сайті Кам’янської міської ради у визначені терміни. Відповідно до прийнятих рішень міської ради про внесення змін до рішення «Про міський бюджет на 2018 рік» та департаменту фінансів ОДА вносились зміни до автоматизованої програми ІАС «Місцеві бюджети», готувались і надавались довідки про зміни помісячного розпису міського бюджету до управління державної казначейської служби у місті для виконання. Проведено періодичне відстеження регуляторного акту-рішення міської ради від 29.06.2011 №139-09/УІ «Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в місті». За наслідками відстеження складено відповідний звіт за формою, передбаченою законодавством про державну регулятору політику та розміщено на офіційному сайті КМР. Проведено роботу з підготовки регуляторного акту – проекту рішення міської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у місті». Так, з метою проходження регуляторної процедури у відповідності до вимог та принципів законодавства про державну регуляторну політику, розроблений проект рішення внесено до плану діяльності міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік; у офіційному виданні «Любиме місто ДЗ» та на офіційному сайті Кам’янської міської ради оприлюднено повідомлення про оприлюднення зазначеного проекту регуляторного акту, а також аналізу регуляторного впливу до нього; проведено базове відстеження зазначеного регуляторного акту тощо.

Здійснено моніторинг по інших територіальних громадах, якими вже прийнято відповідне рішення за типовою формою тощо. За підсумками проведеної роботи дане рішення винесено на розгляд сесії міської ради для затвердження. До департаменту фінансів облдержадміністрації направлено інформацію щодо розміру ставок із земельного податку та орендній платі за землю за 2017-2018 роки по основних видах земель відповідно до рішень Кам’янської міської ради. На виконання п.8 розпорядження голови облдержадміністрації від 01.03.2018 року №Р-117/0/3-18 «Про затвердження плану заходів на 2018 рік щодо наповнення місцевих бюджетів, ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни» щокварталу готувалась та надавалась