Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

ЗВІТ про роботу департаменту фінансів міської ради у ІV кварталі 2018 року

Створено: 2019-02-07 14:37:55Оновлено: 2019-02-07 14:45:14

ЗВІТ про роботу департаменту фінансів міської ради у ІV кварталі 2018 року

      Відповідно до Бюджетного кодексу України місцевий фінансовий орган − установа, що відповідно до законодавства України здійснює функції зі складання, виконання місцевих бюджетів, контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів, а також інші функції, пов'язані з управлінням коштами місцевого бюджету.

    У своїй діяльності департамент фінансів міської ради керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, Податковим кодексом України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, департаменту фінансів облдержадміністрації, рішеннями обласної та міської рад, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та міського голови, рішеннями виконкому міської ради, а також Положенням про департамент фінансів та забезпечує їх виконання в межах компетенції. В процесі вирішення пріоритетності виконання завдань, передбачених функціональними повноваженнями, робота департаменту фінансів міської ради ґрунтується на принципах законності, обґрунтованості, збалансованості, цільового використання бюджетних коштів та першочерговості фінансування соціально захищених статей видатків.

Аналітична робота

Протягом ІУ кварталу 2018 року робота здійснювалась згідно з затвердженим по департаменту фінансів міської ради планом роботи. Крім того, виконувались контрольні завдання департаменту фінансів ОДА, в т.ч. узагальнювалась інформація виконавчих органів міської ради відповідно до завдань Міністерства фінансів України, ГУ Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області, Східного офісу Держаудитслужби, рішення, розпорядження та доручення обласної ради і облдержадміністрації, міського голови, міської ради та її виконавчого комітету в межах компетенції департаменту.

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України в процесі виконання бюджету міста та міського бюджету за доходами та видатками щомісяця протягом звітного періоду здійснювався аналіз та моніторинг щодо: - стану виконання доходної та видаткової частин бюджету міста та міського бюджету в цілому та в розрізі дохідних та видаткових джерел; - очікуваного виконання передбачених помісячним розписом власних доходів загального фонду бюджету міста за місяць та наростаючим підсумком з початку року у розрізі джерел доходів та порівняно з аналогічним періодом 2017 року (щодня);

- податкового боргу на підставі отриманої інформації від податкового органу, його динаміку до бюджетів усіх рівнів в розрізі дохідних джерел, в тому числі по підприємствах комунальної та інших форм власності;

- стану розрахунків з бюджетом основними бюджетоутворюючими підприємствами-платниками по податку на доходи фізичних осіб, платі за землю, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів; складались аналітичні довідки для подання першому заступнику міського голови для вжиття управлінських заходів щодо збільшення надходжень плати за землю (щоденно);

- стану надходжень до міського бюджету коштів місцевих податків в розрізі платежів;

- розрахункових втрат місцевого бюджету по платі за землю в результаті зміни норм податкового законодавства, що призвели до значного зменшення надходжень;

- споживання енергоносіїв бюджетними установами та інформування з цього питання департамент фінансів облдержадміністрації;

- виконання видаткової частини бюджету міста по кодах програмної та економічної класифікації видатків;

- динаміки видатків на оплату праці з нарахуваннями працівників бюджетної сфери; - використання фонду заробітної плати та витрачання коштів на виплату заробітної плати бюджетних установ та соціальних виплат населенню;

- використання коштів, отриманих як субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету;

- використання коштів, отриманих як субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету;

- використання коштів, отриманих як субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету; - використання коштів, отриманих як субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету;

- проведення аналізу витрачання бюджетних коштів на виконання депутатських повноважень та складання відповідного звіту про витрачання коштів на виконання депутатських повноважень депутатами міської ради;

- здійснення аналізу економічних показників видатків по галузях освіти, культури, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту та соціального захисту населення, будівництва, екологічного фонду та житлово-комунальної сфери;

- здійснення аналізу зареєстрованих фінансових зобов’язань в управлінні Державної казначейської служби України у місті, підготовка розпоряджень на фінансування із загального та спеціального фондів міського бюджету, щоденного моніторингу залишків коштів на рахунках головних розпорядників коштів, підвідомчих установ та на рахунках міського бюджету;

- здійснення обліку змін бюджетних призначень, що вносяться до міського бюджету та фінансування бюджетних установ;

- проведення аналізу стану кредиторської та дебіторської заборгованостей; - надання щомісячно до органу держказначейської служби у місті поденного касового плану міського бюджету.

Опрацьовувались та готувались відповіді на депутатські запити, інформаційні запити, листи підприємств і установ з питань, що належать до компетенції департаменту. Складались аналітичні довідки про стан розгляду звернень громадян. Готувались інформаційні та аналітичні матеріали, доповідні записки міському голові, першому заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, директору департаменту фінансів для участі у семінарах, круглих столах та колегіях облдержадміністрації тощо. Готувались в межах повноважень зауваження та пропозиції (особиста думка) до проектів рішень, які надходили на погодження від інших структурних підрозділів міської ради.

Протягом звітного кварталу виконувались контрольні завдання Міністерства фінансів України, облдержадміністрації, департаменту фінансів ОДА, Східного офісу Держаудитслужби, міського голови, першого заступника міського голови, міської ради та її виконавчого комітету у визначені терміни та у повному обсязі. За ІУ квартал 2018 року виконано 367 контрольних завдань, у тому числі завдань департаменту фінансів ОДА − 151, облдержадміністрації − 40, міської ради та її виконавчого комітету – 74, інших контрольних завдань – 102.

Набір фахівцями відділів департаменту на комп’ютері текстової частини інформацій, аналітичних таблиць, листів, проектів рішень та матеріалів до них, копіювання матеріалів на засідання виконкому та сесію міської ради, протоколів комісії, витягів з рішень тощо. Методична робота. Складено звіт про роботу департаменту фінансів за ІІІ квартал 2018 року та підготовлено пропозиції до плану роботи виконавчого комітету Кам’янської міської ради на 2019 рік (за формою згідно з додатком). Сформовано план роботи фахівців департаменту фінансів МР на 2019 рік. Відповідні інформації надано до виконавчого комітету міської ради. Проводились заняття з підвищення кваліфікації працівників. Окремі працівники приймали участь у семінарі КМР щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю та у семінарі-тренінгу Дніпропетровської обласної ради з представниками Східного офісу Державної аудиторської служби України «Захист фінансових та майнових інтересів територіальних громад через впровадження внутрішнього аудиту в органах місцевого самоврядування». Взято участь у практикумі Асоціації міст України (м.Дніпро) на тему: «Формування місцевих бюджетів, шляхи збільшення надходжень та бази оподаткування місцевих бюджетів, взаємодія ОМС з фінансовими та податковими органами». Опрацьовувались законопроекти, законодавчі, нормативно-правові акти, оглядові листи тощо. Надавалась інформаційно-консультаційна допомога Карнаухівському виконавчому комітету з питання організації та виконання бюджету

. Проведено семінар-навчання щодо застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі з фахівцями Карнаухівської селищної ради. Проводилися оперативні наради у директора департаменту фінансів з приводу нагальних питань. Організаційна робота. Протягом кварталу проводилась робота по формуванню показників проекту міського бюджету по доходах і видатках на 2019 рік, індикативних показників на 2020-2021 роки, на основі чинних норм Бюджетного та Податкового кодексів України; необхідні дані надавались до департаменту фінансів облдержадміністрації для проведення розрахунків Міністерством фінансів України. Опрацьовано розрахунок реверсної та базової дотацій, обрахований Міністерством фінансів України на 2019 рік на формульній основі для м. Кам'янське. Упродовж кварталу здійснювалась координація учасників бюджетного процесу по забезпеченню виконання дохідної і видаткової частин бюджету міста та міського бюджету, а саме: координувалась робота з головними розпорядниками бюджетних коштів, управлінням державної казначейської служби, об’єднаною державною податковою інспекцією у місті, підприємствами та установами міста в напрямку наповнення дохідної частини місцевих бюджетів. Опрацьовано пояснювальну записку Міністерства фінансів України до доопрацьованих показників Державного бюджету України на 2019 рік в частині формування місцевих бюджетів та міжбюджетних трансфертів, враховано її положення при формуванні прогнозу по доходах і видатках загального, спеціального фондів та бюджету розвитку на наступний рік. Здійснювалась робота відповідно до статті 76 Бюджетного кодексу України з підготовки проекту рішення «Про міський бюджет на 2019 рік» та всіх необхідних матеріалів до нього. Отримано, опрацьовано та використано при формуванні проекту міського бюджету на 2019 рік та прогнозу на 2020-2021 роки, дані учасників бюджетного процесу, отримані на виконання розпорядження міського голови «Про заходи щодо забезпечення складання проекту міського бюджету на 2019 рік та прогнозу міського бюджету на 2020-2021 роки». За підсумками проведеної роботи підготовлено відповідне рішення на 2019 рік та, згідно з вимогами діючого законодавства, внесено для схвалення даного проекту рішення на розгляд виконавчого комітету міської ради з послідуючим затвердженням на сесії міської ради.

Опрацьовано бюджетні запити розпорядників бюджетних коштів на 2019 рік та два наступних роки у форматі програмно-цільового методу бюджетування відповідно до інструкції з підготовки бюджетних запитів щодо потреби у коштах на утримання установ міського підпорядкування, реалізацію галузевих програм з урахуванням листа МФУ від 06.08.2018 №05110-14-8/20820 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2019 рік». Зазначену інформацію узагальнено та враховано при формуванні видаткової частини міського бюджету. На виконання листа Державної казначейської служби України у місті, з метою своєчасного проведення у 2019 році платежів за місцевими позиками та бюджетними платежами за зобов’язаннями суб’єктів господарювання за кредитами, отриманими під державні та місцеві гарантії, а також за фінансовою допомогою та кредитами, отриманими місцевими бюджетами від міжнародних фінансових організацій на умовах співфінансування, до УДКСУ надано графік передбаченого погашення місцевого запозичення на 2019 рік за кредитним договором між Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) та Кам’янською міською радою. На виконання телефонограми за підписом в.о. голови облдержадміністрації та протоколу наради з питання організації підготовки паспорту міста до організаційного відділу міської ради надано оновлену інформацію за напрямком діяльності департаменту для заповнення паспорту міста. Проведено опрацювання, аналіз і погодження паспортів бюджетних програм на 2018 рік, наданих головними розпорядниками коштів міського бюджету, для затвердження їх спільним наказом департаменту фінансів і головних розпорядників коштів у рамках програмно-цільового методу бюджетування. Підготовлено 8 розпоряджень міського голови «Про внесення змін до розподілу планових асигнувань міського бюджету на 2018 рік». Внесено відповідні зміни до розподілу бюджетних асигнувань міського бюджету у поточному році з послідуючим затвердженням показників на сесіях міської ради. Вносились зміни до річного, помісячного розпису доходів та видатків міського бюджету загального і спеціального фондів відповідно до бюджетного законодавства, складались довідки про уточнення показників та надавались управлінню державної казначейської служби у місті. Опрацьовано отриманий від управління державної казначейської служби звіт про виконання місцевих бюджетів за 9 місяців 2019 року по доходах та видатках. Приймались від головних розпорядників бюджетних коштів по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» інформаційні дані щодо фактично нарахованих сум допомог, пільг та субсидій, що фінансуються з місцевого бюджету за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету для узагальнення та надання зведених даних по місту до департаменту фінансів облдержадміністрації. Здійснено за напрямом діяльності опрацювання колективних договорів (та/або змін до них) між роботодавцем та трудовим колективом по підприємствах різних форм власності та бюджетних установах, які надходили до департаменту на погодження. До погоджувальних листів надано в письмовій формі зауваження та рекомендації.

Вносились пропозиції та готувались особисті думки з питань оподаткування, надання пільг по земельному податку, зміни пропорцій розподілу орендної плати по договорах, укладених на комунальне майно тощо. Протягом звітного кварталу проводилась певна робота щодо моніторингу надходжень до цільового фонду та зарахування належних міському бюджету податків і зборів. Щомісячно на адресу департаменту фінансів ОДА надавалася інформація стосовно виконання протокольних доручень, розпоряджень голови облдержадміністрацій, контрольних завдань ОДА про надання пільг по земельному податку, про перерахування комунальними підприємствами обласної комунальної власності податку на прибуток, частини чистого прибутку до обласного бюджету тощо. На виконання рішень міської ради від 30.01.2015 №1206-59/УІ «Про встановлення транспортного податку на території м. Дніпродзержинська», від 28.12.2011 №311-17/VI «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців» зі змінами та від 29.06.2011 №139-09/УІ «Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» зі змінами здійснювався аналіз надходжень до міського бюджету, за підсумками якого підготовлена та надана міському голові відповідна інформація. На виконання контрольного завдання департаменту фінансів ОДА, у зв’язку із зменшенням надходжень плати за землю за рахунок справляння плати за землю за земельні ділянки, надані для залізниць в межах смуг відведення, підготовлено та направлено дані щодо фактичних втрат міського бюджету за 9 місяців п.р. та прогнозного зменшення обсягів надходжень у цілому за рік плати за землю міста Кам’янське за формою згідно з додатком.

З метою отримання першого траншу позики від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) відповідно до кредитного договору між Кам’янською міською радою та НЕФКО підготовлено та направлено інформацію щодо звітів про виконання міського бюджету і сум бюджету розвитку за 2015-2017 роки та прогноз на 2018-2019 роки. Готувались матеріали на засідання комісії з питань забезпечення податкових та інших надходжень до Державного бюджету України, обласного та міського бюджетів і погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. У даному напрямку координувалась робота Кам’янського управління ПФУ, ОДПІ та структурних підрозділів міської ради. Щомісячно до управління соціальної політики міської ради направлялась інформація про роботу зазначеної комісії згідно з наданою формою. Згідно з затвердженими бюджетними призначеннями здійснювалось фінансування видатків з міського бюджету, складались розпорядження на фінансування та в установленому законодавством порядку подавались до управління Державної казначейської служби у місті.

Відповідно до щомісячного звіту управління державної казначейської служби України у місті щодо виконання доходної та видаткової частин бюджету міста здійснювався аналіз виконання бюджету міста та міського бюджету за відповідний період, готувалися відповідні аналітичні матеріали. Підготовлено матеріали для проведення засідання виконкому міської ради та на сесію міської ради (проект рішення, доповідні записки, списки запрошених на засідання, виступаючих та складу комісії, реєстри розсилки рішень, ксерокопії рішень та додатків до нього) з наступних питань: - «Про схвалення проекту рішення міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік»; - «Про міський бюджет на 2019 рік»; - «Про підсумки виконання бюджету міста та міського бюджету за 9 місяців 2018 року»; - «Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців 2018 року»; - «Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2017 №947-21/УІІ «Про міський бюджет на 2018 рік»; - «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у місті»; - «Про внесення змін до рішення міської ради від 27.03.2015 №1269-61/УІ «Про встановлення місцевих податків на території міста». Забезпечено оприлюднення рішень на офіційному сайті Кам’янської міської ради у визначені терміни. Проведено періодичне відстеження регуляторного акту- рішення міської ради від 29.06.2011 №139-09/УІ «Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в місті».

За наслідками відстеження складено відповідний звіт за формою передбаченою законодавством про державну регулятору політику та розміщено на офіційному сайті КМР. Відповідно до прийнятих рішень міської ради про внесення змін до рішення «Про міський бюджет на 2018 рік» та департаменту фінансів ОДА вносились зміни до автоматизованої програми ІАС «Місцеві бюджети», готувались і надавались довідки про зміни помісячного розпису міського бюджету до управління державної казначейської служби у місті для виконання. На виконання п.8 розпорядження голови облдержадміністрації від 01.03.2018 року №Р-117/0/3-18 «Про затвердження плану заходів на 2018 рік щодо наповнення місцевих бюджетів, ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни» підготовлено та надано до ДФ ОДА інформацію про хід виконання Плану заходів у частині виконання бюджету м. Кам’янське за доходами за підсумками 9 місяців 2018 року за формою згідно з додатками 1 − 7. З метою запобігання втратам бюджету міста у зв’язку із запровадженням централізованої моделі виконання дохідної частини державного та місцевих бюджетів проведена роз’яснювальна робота із учасниками бюджетного процесу щодо зміни казначейських рахунків для зарахування платежів до державного та місцевих бюджетів, а саме: направлено листи структурним підрозділам міської ради та до ОДПІ, проводились консультації у телефонному режимі; відповідна інформація надрукована у газеті «Любиме місто ДЗ» та розміщена на офіційному веб-сайті міської ради.

Здійснювались прогнозні розрахунки потреби міського бюджету в коштах для забезпечення в повному обсязі захищених видатків з урахуванням наявного фінансового ресурсу, формування поденного касового плану по доходах і видатках міського бюджету, який направлявся до УДКСУ м. Кам'янське з метою отримання короткотермінової позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету. На виконання листа Дніпропетровської обласної ради, з метою інформування Міністерства економічного розвитку і торгівлі України щодо застосування органами місцевого самоврядування інструментів залучення інвестицій за рахунок місцевих бюджетів і використання відповідної інформації у роботі з потенційними інфесорами-субєктами індустріальних парків та державною установою «Офіс із залучення та підтримки інвестицій», підготовлено та направлено на ім’я першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради відповідну інформацію в межах компетенції департаменту фінансів МР.

Підготовлено та направлено до відділу запобігання корупції та взаємодії з правоохоронними органами міської ради інформацію про вжиті заходи за 2018 рік з виконання розпорядження міського голови від 07.05.2018 №174-р «Про затвердження заходів щодо запобігання проявам тероризму на території міста». На виконання телефонограми департаменту економічного розвитку Дніпропетровської ОДА щодо проведення оцінки повноти сплати коштів пайової участі у розвитку інфраструктури, що перераховують забудовники до місцевих бюджетів було підготовлено та надано інформацію щодо обсягу надходжень до міського бюджету коштів пайової участі у розвитку інфраструктури за період з 2015 по 01.07.2018 року за формою згідно з додатком. Узагальнено отримані від структурних підрозділів міської ради, Кам’янської об’єднаної державної податкової інспекції, підприємств та установ, інших учасників бюджетного процесу інформації про виконання рішень виконкому міської ради, розпоряджень міського голови, а саме: від 22.08.2018 №211 «Про підсумки виконання бюджету міста та міського бюджету за І півріччя 2018 року», від 28.02.2018 №40 «Про план заходів щодо організації виконання бюджету міста та міського бюджету у 2018 році», від 28.02.2018 №41 «Про затвердження міських заходів щодо наповнення місцевих бюджетів, ефективного та раціонального використання бюджетних коштів у 2018 році», від 27.01.2016 №5 «Про результати ревізії бюджету міста Дніпродзержинськ», від 17.09.2014 №175-р «Про проведення заходів щодо запобігання на території міста Дніпродзержинськ проявам тероризму». Інформації про хід виконання вищезазначених рішень надано міському голові, про хід виконання розпорядження голови ОДА – до департаменту фінансів облдержадміністрації. До Східного офісу Держаудитслужби щомісячно направлялась узагальнена інформація про реалізацію матеріалів ревізії бюджету м. Кам'янського.

Перевірялись та погоджувались висновки ОДПІ за платежами, належними місцевим бюджетам та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами та подання контролюючих органів щодо повернення коштів надміру сплачених до міського бюджету. Протягом року здійснювався супровід та внесення змін до програмних продуктів: ІАС “Місцеві бюджети”, ІАС “Соцвиплати”, програми подання електронної звітності ”M.E.Doc”, “Мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів”, програми введення платіжних доручень “Merega M”. Організовано наповнення бази даних для проекту «Відкритий бюджет» по доходах і видатках міського бюджету. Забезпечено проведення детального аналізу кредиторської та дебіторської заборгованості за даними органів казначейства. До департаменту фінансів обласної державної адміністрації щомісячно надавалися звіти про стан дебіторської та кредиторської заборгованості по бюджетних установах міста. Складено, підготовлено та подано у встановлені строки бухгалтерські місячні та квартальні звіти до УДКСУ, ОДПІ, міського управління статистики та до інших державних соціальних фондів міста.

Проводилась робота в частині проходження професійної перепідготовки (підвищення рівня професійної компетентності) працівників департаменту фінансів на курсах підвищення кваліфікації при вищих навчальних закладах і короткотермінових семінарах. Двічі на місяць нараховувалась заробітна плата, здійснювався розрахунок відпусток, виплат по листам тимчасової непрацездатності працівникам департаменту фінансів, витрат на відрядження. Підготовлено платіжні доручення, реєстри юридичних та фінансових зобов’язань до УДКСУ на отримання заробітної плати та оплати послуг.

Складено меморіальні ордери з первинною обробкою документів для щомісячного ведення касових і фактичних видатків та прийнятих зобов’язань, внесені відповідні дані до Книги поточних рахунків, Обігових відомостей, Книги «Журнал-Головна».

Відображено рух необоротних активів та запасів в обігових відомостях з рознесенням даних до комп’ютерної програми по обліку матеріальних цінностей. Документально оформлено списання товарно-матеріальних цінностей.

Готувались та надавались аналітичні довідки до відділу з питань служби в органах місцевого самоврядування та кадрової роботи міської ради та міського центру зайнятості. Здійснювалась підготовка і видача довідок про середню заробітну плату працівникам департаменту.

Готувались накази з особового складу та з загальної діяльності установи. Забезпечено ведення Єдиної державної комп’ютерної програми «Кадри».

             Директор департаменту фінансів                                                          Л.Ф. ШЕВЧЕНКО