Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

ЗВІТ про роботу департаменту фінансів міської ради у І кварталі 2016 року

Створено: 2016-07-07 12:18:04Оновлено: 2016-07-07 12:33:22

ЗВІТ

про роботу департаменту фінансів міської ради у

І кварталі 2016 року

     Відповідно до Бюджетного кодексу України місцевий фінансовий орган - установа, що відповідно до законодавства України здійснює функції зі складання, виконання місцевих бюджетів, контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів, а також інші функції, пов'язані з управлінням коштами місцевого бюджету.

     У своїй діяльності департамент фінансів міської ради керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, Податковим кодексом України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, департаменту фінансів облдержадміністрації, рішеннями обласної та міської рад, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та міського голови, рішеннями виконкому міської ради, а також Положенням про департамент фінансів та забезпечує їх виконання в межах компетенції.

     В процесі вирішення пріоритетності виконання завдань, передбачених функціональними повноваженнями, робота департаменту фінансів міської ради ґрунтується на принципах законності, обґрунтованості, збалансованості, цільового використання бюджетних коштів та першочерговості фінансування соціально захищених статей видатків.

1. Аналітична робота

     Протягом І кварталу 2016 року робота здійснювалась згідно з затвердженим директором департаменту фінансів міської ради планом роботи департаменту. Крім того, виконувались контрольні завдання департаменту фінансів ОДА відповідно до завдань Міністерства фінансів України, рішення, розпорядження та доручення обласної ради і облдержадміністрації, міського голови, міської ради та її виконавчого комітету в межах компетенції департаменту.

     Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України в процесі виконання бюджету міста та міського бюджету за доходами та видатками щомісяця протягом звітного періоду здійснювався аналіз та моніторинг щодо:

- стану виконання доходної та видаткової частин бюджету міста та міського бюджету в цілому та в розрізі дохідних та видаткових джерел;

- очікуваного виконання передбачених помісячним розписом власних доходів загального фонду бюджету міста за місяць та наростаючим підсумком з початку року у розрізі джерел доходів та порівняно з аналогічним періодом 2015 року (щодня);

- податкового боргу на підставі отриманої інформації від податкового органу його динаміку до бюджетів усіх рівнів в розрізі дохідних джерел та підприємств-боржників, в тому числі по підприємствах комунальної та інших форм власності;

- стану розрахунків з бюджетом основними бюджетоутворюючими підприємствами-платниками по податку на доходи фізичних осіб та платі за землю;

- стану надходжень до міського бюджету коштів місцевих податків в розрізі платежів;

- споживання енергоносіїв бюджетними установами, органами місцевого самоврядування, видатків на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот та інформування з цього питання департамент фінансів облдержадміністрації;

- виконання видаткової частини бюджету міста по кодах функціональної та економічної класифікації видатків;

- динаміки видатків на оплату праці з нарахуваннями працівників бюджетної сфери;

- використання фонду заробітної плати та витрачання коштів на виплату заробітної плати бюджетних установ та соціальних виплат населенню;

- кількості фактично зайнятих штатних посад працівників бюджетних установ і організацій;

- використання коштів, отриманих як субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу;

- використання коштів, отриманих як субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот;

- використання коштів, отриманих як субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;

- використання коштів, отриманих як субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «Гроші ходять за дитиною»;

- здійснення обліку змін бюджетних призначень, що вносяться до міського бюджету та фінансування бюджетних установ;

- проведення аналізу стану кредиторської та дебіторської заборгованостей бюджетних установ по субсидіях та пільгах, житлово-комунальному господарству;

     Протягом звітного періоду до департаменту фінансів облдержадміністрації надавались дані щодо помісячного нарахування заробітної плати працівників бюджетної сфери та інформація про заборгованість із заробітної плати перед працівниками закладів та установ бюджетної сфери.

     За І квартал п.р. перевірено та узгоджено 35 пакетів документів для отримання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій, згідно з механізмом, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2005 року № 20 (зі змінами) на загальну суму 121,6 млн. грн.

      Опрацьовувались та готувались відповіді на депутатські запити, листи підприємств і установ з питань, що належать до компетенції департаменту. Складались аналітичні довідки про стан розгляду звернень громадян.

     Протягом звітного кварталу виконувались контрольні завдання Міністерства фінансів України, облдержадміністрації, департаменту фінансів ОДА, Державної фінансової інспекції в Дніпропетровській області, міського голови, першого заступника міського голови, міської ради та її виконавчого комітету у визначені терміни та у повному обсязі. За І квартал 2016 року виконано 499 контрольних завдань, у тому числі завдань департаменту фінансів ОДА - 279, облдержадміністрації - 26, міської ради та її виконавчого комітету – 139, інших контрольних завдань – 55. Щопонеділка готувалась інформація про надходження та використання коштів міського бюджету (за тиждень), яка, на виконання доручення Прем’єр-міністра України оприлюднювалась на офіційному веб-сайті Дніпродзержинської міської ради.

     Забезпечено виконання заходів щодо проведення відстежень результативності прийнятих рішень міської ради по місцевих податках, а саме рішення міської ради від 28.12.2011 №311-17-17/УІ «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб – підприємців», за наслідками надано інформацію міському голові.

     Набір фахівцями відділів департаменту на комп’ютері текстової частини інформацій, аналітичних таблиць, листів, проектів рішень та матеріалів до них, копіювання матеріалів на засідання виконкому та сесію міської ради, протоколів комісії, витягів з рішень тощо.

2. Методична робота.

     Складено звіт про роботу департаменту фінансів за ІУ квартал 2015 року та за 2015 рік, надано відповідну інформацію до виконавчого комітету міської ради.

    Проводились заняття з підвищення кваліфікації працівників. Опрацьовувались законопроекти, законодавчі, нормативно-правові акти, оглядові листи тощо.

    Надавалась інформаційно-консультаційна допомога Карнаухівському виконавчому комітету з питання організації та виконання бюджету.

     Готувалися інформаційні та аналітичні матеріали, доповідні записки міському голові для участі у семінарах та круглих столах, колегіях облдержадміністрації; протягом кварталу також безпосередньо керівником департаменту приймалась участь у колегіях департаменту фінансів облдержадміністрації, нарадах тощо.

3.Організаційна робота.

     Упродовж кварталу здійснювалась координація учасників бюджетного процесу по забезпеченню виконання дохідної і видаткової частин бюджету міста та міського бюджету, а саме: координувалась робота з головними розпорядниками бюджетних коштів, управлінням державної казначейської служби, об’єднаною державною податковою інспекцією у місті, підприємствами та установами міста в напрямку наповнення дохідної частини місцевих бюджетів.

     Складено помісячний розпис доходів та видатків загального та спеціального фондів міського бюджету на 2016 рік, надано його управлінню державної казначейської служби, об’єднаній державній податковій інспекції, структурним підрозділам міської ради для спільного виконання.         На виконання контрольного завдання департаменту фінансів облдержадміністрації щодо подання річного звіту, складено та надано у визначені терміни річний звіт щодо виконання доходної та видаткової частин бюджету м. Дніпродзержинська за 2015 рік з усіма необхідними аналітичними матеріалами, в тому числі звіт по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів.

      Відповідно до контрольного завдання ДФ облдержадміністрації до листа Міністерства фінансів України від 09.02.2016 №31-05110-14-8/3835 подано зведення показників місцевих бюджетів затверджених місцевими радами на 2016 рік згідно з додатками Міністерства фінансів України разом з пояснювальною запискою та показниками по мережі, штатах та контингентах бюджетних установ.

      Підготовлено та затверджено рішення виконавчого комітету міської ради від 24.02.2016 №29 «Про план заходів щодо організації виконання бюджету міста та міського бюджету у 2016 році», яким визначено напрямки роботи виконавчих органів міської ради, контролюючих органів міста, управління державної казначейської служби та інших учасників бюджетного процесу по забезпеченню виконання дохідної частини бюджету, скороченню податкового боргу, підвищенню рівня платіжної дисципліни комунальних підприємств.

     Відповідно до вимог постанови КМУ від 01.03.2014 №65 прийнято рішення виконавчого комітету міської ради від 24.02.2016 №30 «Про затвердження міських заходів щодо наповнення місцевих бюджетів, економного та раціонального використання бюджетних коштів», яким зазначено всім учасникам бюджетного процесу вжити заходів щодо забезпечення виконання затверджених заходів.

     Узагальнено отримані від структурних підрозділів міської ради, об’єднаної державної податкової інспекції, підприємств та установ, інших учасників бюджетного процесу інформації про виконання рішень виконкому міської ради, розпоряджень міського голови, а саме: від 25.02.2015 №31 „Про затвердження плану заходів щодо організації виконання бюджету міста та міського бюджету у 2015 році”, від 23.12.2015 №213 «Про підсумки виконання бюджету міста та міського бюджету за 9 місяців 2015 року», від 27.01.2016 «Про результати ревізії бюджету міста Дніпродзержинськ», 26.02.2016 №84-05/VІІ «Про Програму виконання депутатських повноважень», від 17.09.2014 №175-р «Про проведення заходів щодо запобігання на території міста Дніпродзержинськ проявам тероризму». Інформації про хід виконання вищезазначених рішень надано міському голові. До Державної фінансової інспекції в Дніпропетровській області (щомісячно) направлялась інформація про реалізацію матеріалів ревізії бюджету м.Дніпродзержинська.

     З метою вишукання додаткових коштів в частині наповнення бюджету міста, відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року №6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках», рішення Дніпродзержинської міської ради від 25.12.2015 №12-03/VII «Про міський бюджет на 2016 рік», рішення конкурсної комісії з питань розгляду пропозиції щодо розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках банківських установ міста від 29.02.2016, на підставі договору банківського строкового вкладу від 03 березня 2016 року №62-177/03Д проведено роботу та розміщено на депозитному рахунку ПАТ Акціонерний банк «Укргазбанк» тимчасово вільні кошти міського бюджету.

      Щомісячно на адресу департаменту фінансів ОДА надавалася інформація стосовно виконання протокольних доручень, розпоряджень голови облдержадміністрацій, контрольних завдань ОДА про надання пільг по земельному податку, продажу землі, про перерахування комунальними підприємствами обласної комунальної власності податку на прибуток, частини чистого прибутку до обласного бюджету тощо.

     Підготовлено та направлено службову записку на ім’я міського голови щодо необхідності опрацювання департаментом житлово-комунального господарства та будівництва міської ради питання щодо паркування транспортних засобів на території міста та управлінням культури міської ради - щодо запровадження туристичного збору на території міста.

     На виконання рішень міської ради від 30.01.2015 №1206-59/УІ «Про встановлення транспортного податку на території м.Дніпродзержинська», від 30.01.2015 №1209-59/VI «Про внесення змін до рішення міської ради від 28.12.2011 №311-17/VI «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців» та від 29.06.2011 №139-09/УІ «Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» здійснювався аналіз надходжень до міського бюджету, за підсумками якого була підготовлена та надана міському голові відповідна інформація. На виконання контрольного завдання ДФ ОДА для подальшого надання даних до МФУ здійснено та направлено до департаменту фінансів ОДА інформацію щодо очікуваних у 2016 році та прогнозних показників надходжень на 2017-2019 роки в розрізі платежів, що надходять до бюджету м.Дніпродзержинська.

     Згідно з затвердженими бюджетними призначеннями здійснювалось фінансування видатків з міського бюджету, складались розпорядження на фінансування та в установленому законодавством порядку подавались до управління Державної казначейської служби у місті.

     Підготовлено матеріали для опублікування в газеті “Відомості” рішень міської ради: «Про підсумки виконання бюджету міста та міського бюджету за 2015 рік».

     Відповідно до щомісячного звіту управління державної казначейської служби України у місті щодо виконання доходної та видаткової частин бюджету міста здійснювався аналіз виконання бюджету міста та міського бюджету за відповідний період, готувалися відповідні матеріали.

     Підготовлено матеріали для проведення засідання виконкому міської ради та на сесію міської ради (проект рішення, доповідна записка, списки запрошених на засідання, виступаючих та складу комісії, реєстр розсилки рішень, ксерокопії рішень та додатків до нього) з наступних питань:

- «Про підсумки виконання бюджету міста та міського бюджету за 2015 рік»;

- «Про результати ревізії бюджету міста Дніпродзержинськ»;

- «Про внесення змін до рішення міської ради від 29.06.2011 №139-09/УІ «Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» зі змінами»;

- «Про внесення змін до рішення міської ради від 30.01.2015 №1206-59/УІ «Про встановлення транспортного податку на території м.Дніпродзержинська»;

- «Про скасування рішення міської ради від 30.01.2015 №1207-59/УІ»;

- «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 27.04.2004 №254 зі змінами»;

- «Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2015 рік»;

- «Про внесення змін до рішення міської ради від 25.12.2015 № 12-03/УІІ «Про міський бюджет на 2016 рік».

     Відповідно до прийнятих рішень міської ради про внесення змін до рішення «Про міський бюджет на 2016 рік» та довідок департаменту фінансів ОДА вносились зміни до автоматизованої програми ІАС «Місцеві бюджети», готувались і надавались довідки про зміни помісячного розпису міського бюджету до управління державної казначейської служби у місті для виконання.

    Забезпечено проведення детального аналізу кредиторської та дебіторської заборгованості за даними органів казначейства. До департаменту фінансів обласної державної адміністрації щомісячно надавалися звіти про стан дебіторської та кредиторської заборгованості по бюджетних установах міста.

     Надавалася інформація міському голові щодо стану внутрішнього фінансового контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, дотриманням фінансово-бюджетної дисципліни за 2015 рік.

     Складено, підготовлено та подано у встановлені строки бухгалтерські місячні та квартальні звіти до УДКСУ, ОДПІ, міського управління статистики, управління Пенсійного фонду України в Заводському районі міста та інших державних соціальних фондів міста.

      Двічі на місяць нараховувалась заробітна плата, здійснювався розрахунок відпусток, виплат по листам тимчасової непрацездатності працівникам департаменту фінансів, витрат на відрядження.

     Підготовлено платіжні доручення, реєстри юридичних та фінансових зобов’язань до УДКУ на отримання заробітної плати та оплати послуг. Складено меморіальні ордери з первинною обробкою документів для щомісячного ведення касових і фактичних видатків та прийнятих зобов’язань, внесені відповідні дані до Книги поточних рахунків, Обігових відомостей, Книги “Журнал-Головна”. Відображено рух необоротних активів та запасів в обігових відомостях з рознесенням даних до комп’ютерної програми по обліку матеріальних цінностей. Документально оформлено списання товарно-матеріальних цінностей.

       Готувались та надавались аналітичні довідки до відділу з питань служби в органах місцевого самоврядування та кадрової роботи міської ради та міського центру зайнятості. Здійснювалась підготовка і видача довідок про середню заробітну плату працівникам департаменту. Готувались накази з особового складу та з загальної діяльності установи. Забезпечено ведення Єдиної державної комп’ютерної програми “Кадри”.

Директор департаменту фінансів                       Т.М. ШЕВЧЕНКО