Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА підтримки демобілізованих учасників антитерористичної операції

Створено: 2017-12-07 09:27:06Оновлено: 2017-12-07 09:30:33

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

підтримки демобілізованих учасників антитерористичної операції

(рішення міської ради від 08.07.2015 №1350-64/VI

«Про затвердження комплексної програми підтримки

демобілізованих учасників антитерористичної операції» зі змінами)

 

І. Загальні положення

Комплексна програма підтримки демобілізованих учасників антитерористичної операції (далі – Програма) це комплекс заходів, що здійснюються на місцевому рівні з метою фінансової та іншої соціальної підтримки демобілізованих військовослужбовців та покликана сприяти реалізації Указу Президента України від 18.03.3015 №150/2015 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції».

ІІ. Проблема, на розв'язання якої спрямована Програма

Програма розроблена в умовах проведення в Україні антитерористичної операції (далі – АТО). Тому виникає необхідність надання додаткових соціальних гарантій учасникам АТО, пораненим військовослужбовцям, зокрема, у частині поліпшення фінансово-матеріального стану зазначених категорій осіб.

Надання допомоги учасникам АТО та членам їх сімей, сім’ям, члени яких загинули під час проведення АТО, здійснюється на підставі реєстру демобілізованих учасників АТО та відомостей про сім’ї загиблих (померлих) учасників АТО та «Картки соціально – побутових потреб демобілізованого учасника   антитерористичної операції».

ІII. Мета Програми та шляхи її досягнення

Метою Програми є забезпечення вирішення нагальних питань соціального захисту і реабілітації учасників АТО, підтримання їх належного морально-психологічного стану, поліпшення ефективності взаємодії органів місцевого самоврядування з регіональними громадськими організаціями та іншими юридичними особами у сфері підтримки демобілізованих учасників АТО та членів їх родин, та створення у суспільстві атмосфери підтримки та поважного ставлення до учасників АТО.

Мету даної Програми передбачається досягнути шляхом виконання конкретних завдань щодо покращання соціально-побутових умов проживання, медичного обслуговування, надання адресної допомоги, працевлаштування демобілізованих військовослужбовців учасників антитерористичної операції.

ІV. Завдання Програми та результативні показники

Завданнями Програми є:

1. Створення реєстру демобілізованих учасників антитерористичної операції та їх сімей.

2. Забезпечення медичними оглядами та реабілітацією.

3. Надання послуг безоплатного лікування та зубного протезування учасникам АТО.

Послуга надається учасникам АТО, які є мешканцями міста Кам’янське,  а також учасникам АТО, які проживають та працюють у місті Кам’янське
не менше п’яти років без реєстрації (за наявності підтверджуючих документів).».

(розділ IV доповнено пунктом 3 відповідно до рішення міської ради від 29.09.2017 №801-19/VIІ).

4. Створення належних умов перебування демобілізованих учасників антитерористичної операції у медичних закладах.

Норма грошових витрат в лікувально-профілактичних закладах міста для учасників АТО визначається:

- на медикаменти – у сумі 65,0 грн на одного хворого на день;

- на харчування – у сумі 55,0 грн на одного хворого на день.

(зі змінами відповідно до рішення міської ради від 28.04.2016 №197-07/VIІ).

5. Сприяння у працевлаштуванні та зайнятості.

6. Забезпечення соціальними гарантіями.

7. Надання психологічної підтримки учасникам антитерористичної операції та їх сім’ям.

8. Сприяння участі демобілізованих учасників антитерористичної операції та членів їх сімей у громадському житті.

9. Організація патріотичного виховання дітей та молоді.

10. Забезпечення інформаційного супроводу.

Виконання визначених даною Програмою заходів підвищить рівень соціального захисту, поліпшить соціально-психологічний мікроклімат в родинах учасників АТО, а також дасть можливість отримати додаткові соціальні гарантії та адресні допомоги, сприятиме вирішенню інших соціально-побутових питань.

Виконання заходів Програми сприятиме підвищенню рівня довіри до владних інститутів у суспільстві, позитивного ставлення до військовослужбовців, патріотичного виховання молодого покоління.

V. Обсяги та джерела фінансування , строки виконання Програми

         Реалізація Програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного, обласного, міського бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

         Термін виконання Програми – 2015-2017 роки.

VІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

         Забезпечення реалізації заходів і завдань Програми безпосередньо покладається на відповідальних виконавців, які контролюють їх виконання у встановлені терміни.     

Загальний контроль за виконанням Програми здійснюється міським головою та міською радою.

 

Рішення міської ради від 08.07.2015 №1350-64/VI «Про затвердження комплексної програми підтримки демобілізованих учасників антитерористичної операції» зі змінами внесеними:

 

2015 рік :

- рішення міської ради від 28.08.2015 №1357-65/VI

- рішення міської ради від 25.12.2015 №13-03/VIІ

2016 рік:

- рішення міської ради від 26.02.2016 №96-05/VIІ

- рішення міської ради від 30.03.2016 №165-06/VIІ

- рішення міської ради від 28.04.2016 №197-07/VIІ

- рішення міської ради від 17.06.2016 №229-08/VIІ

- рішення міської ради від 28.10.2016 №543-11/VIІ

- рішення міської ради від 16.12.2016 №599-12/VIІ

2017 рік:

- рішення міської ради від 21.04.2017 №719-16/VIІ

- рішення міської ради від 23.06.2017 №767-17/VIІ

- рішення міської ради від 29.09.2017 №801-19/VIІ